JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Tufft för handel och besöksnäring

Tufft för handel och besöksnäring

Publicerad 22 maj 2020

Marsbilden av vilka branscher som bedömes få en tuff vår och vilka som skulle beröras i liten utsträckning, eller rent av gynnas av coronapandemin, bekräftas i en uppföljande enkät som näringslivsenheten på Laholms kommun nyligen genomfört. Viss sällanköpshandel, hotell- och restaurangnäringen samt besöksnäringen har påverkats radikalt med coronavirusets spridning i samhället.

I slutet av mars fick ett 70-tal företag i Laholms kommun, inom vitt skilda branscher, en enkät från näringslivsenheten. Frågorna handlade om hur näringsidkarna upplevde sin situation under pågående pandemi.

Under två första veckorna i maj återkom enheten med samma frågor till samma företagare.

- Bilden från i mars bekräftas i stort, men även om exempelvis sällanköpshandeln drabbats hårt, så gäller det inte alla i branschen. Bygghandeln har gått som tåget, liksom Malmnäs möbler och interiör i Horsabäck utanför Våxtorp, säger näringslivsutvecklare Patrik Johansson.

Kan ta in säsongsanställd arbetskraft

Mångas oro i mars för en besvärlig vår visade sig alltså stämma, dock inte överallt. Inom den gröna näringen – jord- och skogsbruk samt trädgårdsnäring - förutspådde näringsidkare stor brist på arbetskraft. Så blev det inte. Eftersom Sverige, som ett av få länder, aldrig stängt sina gränser kan arbetskraft från Polen och de Baltiska länderna fortfarande säsonganställas.

Förändrade leveransmönster

Via enkäten har näringslivsenheten också fått illustrationer av förändrade leveransmönster. En del företag, som exempelvis Knäreds kyckling, har tidigare sålt stora volymer med förhållandevis liten marginal. Det har ersatts med små volymer och högre marginal.

- Det är också tydligt att handeln på landsbygden inte känt av samma tapp som handeln i Laholm, säger Patrik Johansson.

I enkäten som gjordes i mars flaggade många företag, främst inom handel samt hotell- och restaurangnäringen, för likviditetsproblem. Så är läget fortfarande, men det finns också företag vars likviditet förbättrats.

Bestående förändringar

Enkäten ger förvisso ögonblicksbild av nuläget, men den kan också indikera bestående förändringar. En sådan kan bli e-handelns allt större grepp om konsumenternas köpvanor, vilket i sin tur kan påverka samhällsplaneringen.

- Får vi en sådan utveckling är det möjligt att centrumbutiker med stort utbud av e-handel tar tillbaka marknadsandelar från stora köpcentra. Därmed förändras också behovet av stora parkeringsytor i anslutning till dessa, säger Patrik Johansson.

Undersökningen betraktar han också som en viktig del i Laholms kommuns samarbete med näringslivet, där bådas roller är centrala för att stärka företagsamheten till gagn för kommunens fortsatta utveckling.

Text: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021