JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Våxtorpsskolans demokratiska värdegrundsarbete

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Våxtorpsskolans demokratiska värdegrundsarbete

Publicerad 18 mars 2020

Grupparbete med eleverna Elsa, Nova och Rabia. I mitten klassföreståndaren, Emelie Rex.

Varje vecka inleder klass 3 på Våxtorpsskolan en skoldag med ett gemensamt värdegrundsarbete i ämnet SO. Värdegrundsarbete handlar om människors lika värde och demokrati så verksamheten ska bedrivas i demokratiska former. Det innebär att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande över innehåll och arbetssätt.

Den här dagen har klassläraren Emelie Rex och klassen valt att prata om de båda orden, respekt och hänsyn, berättar skolans rektor Susanne Ahlberg, medan hon visar till klassrummet och läraren i åk 3, Emelie Rex.

Efter lektionen ska eleverna förstå innebörden av ordet respekt och kunna förklara vad det betyder inför sina klasskamrater. De ska även ge minst ett exempel på hur de kan visa hänsyn och respekt mot sina kompisar under det dagliga skolarbetet. Där ingår även att visa arbetsro och delta aktivt i grupparbetet.

- Vi pratar kring ordens betydelse tillsammans hela klassen och sedan delar vi upp oss i grupper. Medlemmarna skriver då ner vad orden betyder för dem, innan gruppen redogör för sina tankar om ordens betydelse inför de andra, berättar Emelie Rex.

Exempel som eleverna lyfte fram var:

”Man ska visa respekt för varandra och inte slåss. Man får vara kär i en kille även om man är en kille själv. Det kan ju vara att visa respekt för varandras olikheter. Att man är kompis och bjuder med någon i leken. Alla får vara med. Hudfärg och religion spelar ingen roll.

Ordet orespekt då? Att vara respektlös.

”Ja det kan vara att inte bry sig om alla och inte lyssna när någon pratar och har ordet. Inte bryr sig om att någon är ledsen. Avbryter kanske den som talar eller tränger sig före i kön för att man är hungrig. Gör inga fula ord och miner till varandra.” 

Dagens lektion avslutas med filmen från UR serien: ”Hur tänker du”, Bullbak. Den handlar om värdegrund och vänder sig mot grundskolans årskurs 3.

Text och foto: Bo Bjelvenstedt

Agenda 2030 i Laholms kommun

Det här är ett exempel på hur Laholms kommun arbetar med de globala målen inom Agenda 2030. Läs gärna mer om de olika delmålen som berörs i denna artikel via dessa länkar:

Jämställdhet

   

   

 

Minskad ojämlikhet

   

   

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021