JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2021 / Elva miljoner till Laholms kommun för att fler ska nå målen i förskola och skola

Elva miljoner till Laholms kommun för att fler ska nå målen i förskola och skola

Publicerad 04 juni 2021

Fler barn och elever med annat modersmål än svenska ska lyckas med att utveckla sina språk och kunskaper och därmed nå kunskapskraven i skolans alla ämnen. Det är målet när Skolverket nu har beviljat Laholms kommun drygt elva miljoner kronor i medel för riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning.  

Pengarna ska bland annat användas till att anställa två utvecklare i svenska som andra språk och fem anställda pedagoger ska gå en utbildning till SKUA-utvecklare (språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt). Samt att erbjuda kompetensutveckling i form av en föreläsningsserie inom interkulturalitet och modersmålets betydelse.
 - De planerade aktiviteterna syftar bland annat till att förbättra förutsättningarna för undervisning och lärande, stärka utbildningens kvalitet och bidra till ökad trygghet och studiero, säger Helene Carlsson, chef för enheten för flerspråkighet och integration och ansvarig för projektet.

Alla barn, elever och vuxna inom utbildningsverksamheten i Laholms kommun ska uppleva att de ständigt utvecklas, utifrån sina egna förutsättningar, i en trygg lärmiljö som väcker nyfikenhet. Utbildning ska vara en viktig del i det livslånga lärandet. I Laholms kommun är utbildningsverksamheten fördelad mellan två olika förvaltningar Barn- och ungdomsförvaltningen och Kultur- och utvecklingsförvaltningen.
 - Vi ser stora möjligheter att under de kommande åren samverka kring nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning både inom och mellan förvaltningarna, säger Richard Mortenlind, förvaltningschef Barn- och ungdomsförvaltningen.

Målet med projektet är att fler barn och elever ska nå målen i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för eleverna i grund - och gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning. De kommande tre åren inom projektet har ett ökat fokus på att tillsammans utveckla metoder och verktyg som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. - Det här är ett unikt projekt där vi arbetar med hela utbildningskedjan. Genom att hålla ihop arbetet med svenska som andraspråk genom alla utbildningsformer ökar vi förutsättningarna för att alla ska ha lika stora möjligheter, säger Richard Mortenlind.

Barn och ungdomsnämnden har som målsättning att alla barn och elever ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och öka måluppfyllelsen för att nå behörighet för skolsystemets nästa steg. De barn med utländsk bakgrund och som är födda i Sverige eller födda utomlands har lägre måluppfyllelse än eleverna med svensk bakgrund. Under läsåret 2019/2020 hade elever med svensk bakgrund 91.5% behörighet till yrkesprogram på gymnasiet och 227.4 poäng i genomsnittligt meritvärde. Eleverna med utländsk bakgrund födda i Sverige hade 64.7% behörighet till yrkesprogram på gymnasiet och 206.5 poäng i genomsnittligt meritvärde och eleverna med utländsk bakgrund födda utomlands hade en behörighet till yrkesprogram på 49.1% och genomsnittligt meritvärde på 160.7 poäng.
 - Den enskilt viktigaste faktorn för god långsiktig psykisk hälsa och självförsörjande är en gymansieexamen. Det här projektet är en unik möjlighet att ge de här eleverna tillräckligt goda förutsättningar framåt, säger Andreas Meimermondt, förvaltningschef Kultur- och utveckling.

En av utgångspunkterna i projektet är att i högre grad arbeta med att utveckla både språket och kunskaperna i ett specifikt ämne parallellt.
 - När man organiserar kring hur man löser problem, då lär man sig ett språk samtidigt som man löser exempelvis matteuppgifter. Då blir språket blir en styrka på djupet, säger Andreas Meimermondt.

Text: Jeanette Ernering

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 4 juni 2021