JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2021 / Dags att lämna din åsikt om framtiden för kusten

Dags att lämna din åsikt om framtiden för kusten

Publicerad 14 september 2021

Bor du i Mellbystrand, Skummeslövsstrand, Skottorp eller Åmot? Eller har verksamhet i Mellby företagspark? Då finns det stor anledning att läsa planen för hur kustområdet är tänkt att växa fram till år 2040 – och lämna din åsikt till kommunen. För första gången är översiktsplanen digital och därmed enklare att förstå.

Nu går den fördjupade översiktsplanen för kusten ut på samråd, som pågår hela hösten. Mellan den 14 augusti och 26 november hålls flera samrådsmöten, både fysiskt och digitalt, och det finns möjlighet att lämna sina åsikter om förslaget till kommunen.

I den fördjupade översiktsplanen för kustområdet presenteras visionen om hur kustområdet i Laholms kommun ska förändras fram till år 2040. Bland annat pekar den ut vilka delar som är tänkta att bevaras eller utvecklas, och den visar planeringen av såväl bostäder och service som naturmark.

- Det är många förutsättningar och intressen som behöver samköras i en översiktsplan. Just den här fördjupningen för kusten behöver utreda de klimatförändringar som vi kan möta och behovet av sammanhängande grönstruktur. Den handlar också om att tillskapa nya attraktiva bostäder och nya verksamheter som passar just den här kusten med sina förutsättningar, säger planarkitekt Agnes Marklund.

Cirka 570 nya bostäder

En viktig sak är att kustområdet i planen inte bara är de orter som ligger allra närmast havet. Eftersom det geografiska avståndet är kort vill kommunen ändra på begreppet och låter även delar som ligger öster om motorvägen ingå i kustområdet. Därför omfattar planen Mellbystrand och Skummeslövstrand, men också Skottorp, Mellby företagspark och delarna norrut mot Åmot.

Totalt är det tänkt att hela kustområdet ska kunna växa med cirka 1 200 invånare, vilket motsvarar ungefär 570 nya bostäder.

Första digitala planen

Det här är första gången som Laholms kommun har en digital översiktsplan. Den passar för dator, surfplatta och mobil, vilket gör att fler har möjlighet att ta del av den. Förslaget är interaktivt och det går att klicka på kartan för att få mer information. Det går också att lämna synpunkter direkt i förslaget.

Det kommer att hållas flera samrådsmöten om planen på olika platser, både fysiskt och digitalt.

- Vi har valt flera olika typer av samrådsmöten för att nå ut till fler. Det ska vara enkelt att få fördjupningen av översiktsplanen förklarad och ställa frågor till oss som har arbetat med förslaget och till politikerna, säger Agnes Marklund.

När samrådstiden gått ut kommer alla synpunkter att sammanställas och bli ett underlag för det fortsatta arbetet. Längre fram kommer det ytterligare ett tillfälle att tycka till om visionerna.

 

Läs mer här om den fördjupade översiktsplanen för kustområdet och se tiderna för samrådsmötena. 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 14 september 2021