JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2021 / Dags för samråd kring nya avfallsföreskrifter

Dags för samråd kring nya avfallsföreskrifter

Publicerad 31 augusti 2021

Nu går förslaget om renhållningsordningens avfallsföreskrifter ut på samråd. Förslaget ställs ut i stadshusets entré och på kommunens webbplats och det finns möjlighet att yttra sig.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2021 att samråda om förslaget till renhållningsordningens avfallsföreskrifter som ska ges ut på remiss för synpunkter.

Samrådstiden pågår mellan 1 september och 30 september 2021. Förslaget kommer att finnas utställt i stadshusets entré och på kommunens webbplats här

Föreskrifternas behov av uppdatering grundar sig på;

Ändringar av avfallslagstiftningen

  • Definitionen ”hushållsavfall” ersätts med ”kommunalt avfall” och utökas/ändras inom enskilda avloppsanläggningar, latrin och bygg-och rivningsavfall som ställer krav på källsortering och att vi tar emot
  • Returpapper blir kommunalt ansvar
  • Kommunen får använda avfallstaxan till informera om avfallsförebyggande åtgärder, och åtgärder som vidtas för att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter
  • Erbjuda andra eller själva förbereda avfall för återanvändning

Tjänster som tagits bort: (kärltvätt, latrin ”ligger inte på schema” utan måste avropas för tömning)

Ny organisation i Laholms kommun

Krav har lagts till sedan 2018 eller förtydligats: (felsorteringsavgift, tagit bort packat grus som godkänt underlag, flerfackskärl ok för mindre företag, rätt uppställning av kärl som ska tömmas av sidlastare).

Ny bilaga gällande gemensamma avfallsutrymmen

Kommunen inbjuder allmänheten, kommunala nämnder, myndigheter och andra externa aktörer att inkomma med synpunkter.

Synpunkterna mejlas till avfallsservice@laholm.se med rubrik ”Avfallsföreskrifter” eller skickas till
Laholms kommun
Avfallsenheten
Humlegången 6
312 80 Laholm (märk kuvertet med Avfallsföreskrifter)

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 31 augusti 2021