JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2021 / Det här gör Laholms kommun för att värna om en stark demokrati

Det här gör Laholms kommun för att värna om en stark demokrati

Publicerad 14 december 2021

Under 2021 har Laholms kommun genomfört en rad aktiviteter för att bidra till arbetet att värna om en fortsatt stark demokrati. I år är det 100 år sedan det första riksdagsvalet hölls då både kvinnor och män fick rösta och som blev demokratins genombrott i Sverige.

Sveriges demokrati har en stabil grund med grundläggande fri- och rättigheter som är väl förankrade hos oss invånare. Dessutom är valdeltagandet och tilliten till demokratiska institutioner hög. Men fortfarande finns det människor som varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin i Sverige.

För att möta utmaningarna har regeringen bland annat gett kommittén Demokratin 100 år i uppdrag att genomföra olika aktiviteter för en stark demokrati. Insatserna har samlats under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Laholms kommun har valt att skriva en egen demokratideklaration för att göra det tydligt att vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Och vi tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill även bidra till ett samhällsklimat som är präglat av öppenhet och respekt.

I demokratideklarationen listades olika åtaganden som kommunen tagit sig an under 2021:

  • Genomfört en utbildningsinsats i barnkonventionen för den politiska organisationen, och i förlängningen även utvalda delar av tjänstemannaorganisationen, för att synliggöra barnperspektivet i frågor där barn och unga bör ha möjlighet att höras och påverka inför olika beslut.
  • Stärkt ungas inflytande och delaktighet samt möjlighet att aktivt bidra till utveckling genom arbetet med Laholms kommuns ungdomsforum där ungdomar utvalda av elevrådet bjuder in politiker för samtal inför olika frågor och beslut.
  • Genom att involvera och engagera unga i årskurs F-9 i Laholms kommun i den så kallade "200 000 kronors processen". Eleverna fick lägga fram förslag och sedan argumentera inför kommunens ledning hur 200 000 kronor skulle fördelas till ungdomarnas förbättringsförslag. Det hela avgjordes genom röstning som en del i en demokratisk process.
  • Två föreläsningar, så kallade demokratisamtal, för unga på högstadiet och gymnasiet har genomförts.

Flera av kommunens åtaganden som togs upp i deklarationen rör ungdomar vilket är ett medvetet val som även kan kopplas till kommunens målområden. Delaktighet, inflytande och dialog med barn, unga och vårdnadshavare är viktigt i arbetet med kommunens utveckling.

Vi fortsätter såklart att arbeta för en stark demokrati för alla, oavsett ålder, i Sverige och mer specifikt i Laholms kommun.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: UK8
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 14 december 2021