JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2021 / Hallands kommuner i nytt samarbete för att hitta fler familjehem

Hallands kommuner i nytt samarbete för att hitta fler familjehem

Publicerad 01 september 2021

Se filmen om familjehem nedan.

Behovet av familjer som kan ta emot utsatta barn har ökat stadigt de senaste åren. I syfte att synliggöra bristen på familjehem och få fler familjer att anmäla intresse för uppdraget, har nu samtliga kommuner i Halland gått ihop i en gemensam rekryteringskampanj – Våga växa.

– Vi ser att vi kommuner behöver samarbeta kring denna fråga. Vi vinner inget på att konkurrera mot varandra utan det finns bara vinster med att hjälpas åt i arbetet med att hitta engagerade familjer som vill hjälpa de barn som har behov av en trygg och stabil vardag, säger Ingrid Gustavsson, enhetschef för familjehemsgruppen i Laholms kommun.

Fler barn placeras i familjehem

Barn kan fara illa på olika sätt. Det kan till exempel handla om våld i hemmet, övergrepp eller bristande omsorg. Kommunen ansvarar för att utreda de anmälningar som kommer in till socialförvaltningen och vidta lämpliga åtgärder i de fall detta krävs. 

Att placera ett barn i familjehem är en ingripande insats. Socialsekretaren har då gjort bedömningen att det är den bästa lösningen för barnet och att det inte går att hitta en lösning där barnet kan bo kvar hemma hos sina föräldrar.

– Självklart vill vi i första hand stödja föräldrarna i hemmet, men tyvärr ser vi en ökning av de fall där vi måste ta beslut om att placera barnet i familjehem. Det handlar om att skydda barnet. På grund av den här utvecklingen så har vi nu ett stort behov av fler familjehem, säger Ingrid Gustavsson.

Varför tror du att det är svårt att hitta familjer som vill bli familjehem?

Det är ett tufft uppdrag, men man får också mycket tillbaka. Jag tror överlag att det finns en okunskap om vad det innebär att vara familjehem, säger Ingrid Gustavsson.

Sen tror jag också att många tänker att de inte duger för uppdraget, att de inte har rätt utbildning eller erfarenhet. Men det vi söker är vanliga familjer som hinner, orkar och vågar ta sig an ett barn i behov av stöd och hjälp. Man blir en till vid frukostbordet helt enkelt.

Stor konkurrens från privata företag

Sedan 1990-talet har antalet privata företag som anlitar familjehem ökat kraftigt. Med anledning av det väljer i dag fler familjer att ta uppdrag via dessa företag. När kommunen själva inte kan rekrytera ett familjehem får de då istället vända sig till de privata företagen och köpa tjänsten av dem.

– I vissa fall kan det vara en fördel att vi har möjlighet att köpa familjehem. Bristen på familjehem var också bakgrunden till varför staten öppnade upp för möjligheten att starta företag inom detta område. Men vi ser att det finns nackdelar med denna lösning. Vi har till exempel inte samma insyn i familjehemmen eftersom vi inte handleder och stödjer familjerna i deras arbete. Detta skapar ett glapp i samarbetet och därför tycker vi att det är fantastiskt när familjer som vill engagera sig väljer att knyta sig till en kommun, säger Ingrid Gustavsson.

FAKTA om Våga växa-kampanjen

Våga växa är en rekryteringskampanj initierad av samtliga kommuner i Halland. Kampanjen har möjliggjorts genom ett ekonomiskt bidrag av Region Halland.

Syftet med kampanjen är att få fler familjer intresserade av att bli familjehem. Detta genom att vara transparenta med vad uppdraget innebär likväl som att presentera vad det medför i vardagen – både i utmaningar och nya fina relationer.

Vi hoppas att kampanjen ska få fler personer att reflektera kring om man själv vill och vågar ta sig an detta uppdrag – våga utmana sig, våga vara viktig för en annan person, våga ta klivet och våga låta familjen växa med ytterligare ett barn.

Se filmen Våga växa

Det kanske inte är den smidigaste vägen som ger rikast liv. Att öppna dörren för ett barn som har det tufft kräver mod, men du och din familj blir belönad. Att vara viktig för någon är en svårslagen känsla.

Läs mer om att bli familjehem

Är du själv intresserad? Känner du någon som skulle kunna vara intresserad? Läs mer nedan eller dela inlägg på sociala medier.

www.laholm.se/familjehem

www.familjehemsverige.se

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 september 2021