JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2021 / Informationsdag om invasiva växter

Informationsdag om invasiva växter

Publicerad 23 april 2021

Emma Lundström från Länsstyrelsen i Halland och Eva Aronsson, Laholms kommun.

Emma Lundström, länsstyrelsens expert på invasiva växter fanns på Ahla återvinningscentral under torsdagen 22 april för att prata med besökare om hur dessa växter kan identifieras och bekämpas. Anledningen är att de sprider sig snabbt över stora områden och tränger ut andra växter. Även Eva Aronsson från kommunens avfallsenhet fanns på plats.

Eva pekade på nya affischer som redovisar vilka växter man absolut inte ska lägga i komposten utan bland brännbart avfall. Besökare uppmanades i förväg att fotografera misstänkta växter från sin trädgård eller närmiljö och Emma fick lämna lite råd kring kommuninvånarnas bilder i mobiltelefoner.

Var i Sverige är det störst problem med invasiva växter?

-  I södra Sverige som Halland och Skåne av den enkla anledningen att det växer bra i den klimatzonen. De är också bra på att växa där inga andra växter trivs, som exempelvis gamla industriområden och magra ängsmarker, berättar Emma.

Vilka växter handlar det om?

Växterna avbildade på kommunens skyltar är Vresros, Blomsterlupin, Jättebalsamin, Jätteloka och Parkslide. De tre första kan spontant upplevas som vackra och ett par av dem kan man till och med köpa och plantera eftersom de inte är förbjudna.

-  Vresros kan vid en första anblick se ut som nypon på grund av sina frukter men har mycket mer taggar, större blommor och avlånga nyponfrukter. Plocka gärna av Lupinerna så kan de inte fröa, men man får inte dra upp hela växter utom på sin egen mark. Däremot kan Jättebalsaminen bara dras upp så försvinner den, tipsar Emma.

En varning från Emma är att inte försöka sig på att gräva bort Vresros och Parkslide. De kan nämligen skjuta ett nytt skott vid varje brott på roten och en rotdel av Parkslide så liten som 0,7 gram kan bilda en ny planta. Det är en seglivad växt med mycket stark spridningskraft, som har förmågan att ta över stora områden snabbt och tränga ut andra arter. Till utseendet är Parkslide lik bambu.

Hur gör man då?

Budskapet till fastighetsägarna var att växtdelar ovan jord klipps bort och läggs i förslutna påsar. Om mindre mängder kan de läggas i kärlets restavfall och större mängder tas emot på Ahla återvinningscentral och läggs i brännbart avfall, inte i kompost. Jordmassor ska inte grävas upp utan ska bekämpas på plats. Detta för att det är i princip omöjligt att få bort allt och att gräva och transportera jord är den största spridningsrisken.

-  Vi är glada över vårt samarbete med Länsstyrelsen i Halland och Naturvårdsverket, säger Eva Aronsson, avfallsingenjör i Laholms kommun. Att få bort dessa växter är en komplicerad och långsiktig process som vi alla behöver hjälpas åt med att driva.

Tips om hur du bekämpar dessa växter hittar du bland annat här:

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Arter-som-inte-ar-EU-reglerade/

https://www.lansstyrelsen.se/halland/djur/invasiva-frammande-arter.html

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 23 april 2021