JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2021 / Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2022

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2022

Publicerad 01 december 2021

Laholms kommuns budget för 2022 har klubbats. Budgeten omfattar drygt 1,9 miljarder kronor och skattesatsen blir oförändrat 20,58 kronor. Bland satsningarna finns pengar till trygghetsarbete på högstadieskolorna och till att stärka barns hälsa.

Budgetmötet hölls på tisdagen den 30 november i aulan på Campus Laholm med ledamöterna på plats.

Efter en fem timmar lång debatt antogs den budget som Samverkan Laholm står bakom, det vill säga Centern, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Trygghetspartiet.

- Jag trodde länge att det var ofrånkomligt med en skattehöjning, men sen visade det sig att det går bra för Sverige, hjulen rullar fortare nu än vad många hade trott. Det innebär att skatteunderlaget har blivit bättre. Så vi klarar den här budgeten, som jag tycker är bra, genomarbetad och stark, utan att höja skatten, sade kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) i sin sista budgetdebatt, eftersom han planerar att trappa ner och lämna kommunpolitiken efter valet.

Samhällsekonomin har under senare delen av 2021 tagit ny fart och återhämtat sig efter pandemin, vilket påverkar Laholms kommun positivt med ett ökat skatteunderlag. Det innebär att kommunen har en starkare budget än på länge, där resultatet beräknas uppgå till 35,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,2 procent. Därmed klaras resultatmålet på minst 2 procents överskott under en treårsperiod.

 

Nya satsningar

Totalt blir det tillskott på drygt 40 miljoner kronor för nya satsningar. Några av dessa är:

 • Trygghetsåtgärder på kommunens högstadieskolor.
 • Tillskott socialnämnden för korrigering av underfinansierad budget.
 • Förebyggande arbete för att motverka barnfetma permanentas.
 • Anställning av ANDTS-samordnare. (ANDTS står för alkohol, narkotika, doping, tobak, sprit)
 • Två bygglovshandläggare för att möta trycket på bygglovsansökningar.
 • Ökat antal feriearbetare, liksom sommaren 2021.
 • Tillskott till Osbecksgymnasiet för att säkra kvalitet och lärartäthet trots minskat elevunderlag.
 • Utredningskostnader för arbete med ny översiktsplan
 
Nämndernas budget för 2022
 • Kommunfullmäktige:  2, 4 miljoner
 • Kommunstyrelsen:   90, 9 miljoner
 • Kultur- och utvecklingsnämnden: 238, 5 miljoner
 • Barn- och ungdomsnämnden: 561, 9 miljoner
 • Socialnämnden: 542, 5 miljoner
 • Samhällsbyggnadsnämnden: 113, 3 miljoner
 
Planerade investeringar

Investeringstakten har varit hög de senaste åren och under åren 2021-2024 finns 518,4 miljoner kronor avsatt till investeringar. Mycket av detta är kopplat till den kraftiga befolkningstillväxten på senare år, som vatten och avlopp i samband med bostadsbebyggelse, gator och gång- och cykelvägar. Under 2022 planeras investeringar för närmare 177 miljoner kronor. Va-investeringar uppgår till 58 miljoner kronor och innebär främst utbyggnad av va-nätet med både nya och befintliga ledningar. Även en omfattande exploatering finns under perioden med i beslutet, det handlar främst om Mellby industriområde och Östra Nyby bostadsområde

I investeringsplanen finns också satsningar kopplade till kommande tågstopp i Knäred och Veinge, med ortsutveckling och kommunens medfinanisering av Markarydsbanans perronger och mötesspår inför att persontrafiken ska komma i gång.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 december 2021