JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2021 / Nytt steg mot persontrafik på Markarydsbanan

Nytt steg mot persontrafik på Markarydsbanan

Publicerad 14 april 2021

Nu tas ett nytt steg mot persontrafik på Markarydsbanan. Laholms kommun är med och betalar en järnvägsplan inför ombyggnaden av spår och station i Knäred.

Frågan om persontåg på Markarydsbanan, mellan Halmstad och Markaryd, har diskuterats och planerats under lång tid. För Laholms kommun är det angeläget med tågstoppen i Knäred och Veinge, som ökar möjligheten att arbetspendla och göra orterna mer attraktiva både för boende och näringsliv.

Vid årsskiftet kom ett nytt besked från Trafikverket. Det behövs en järnvägsplan för att kunna gå vidare och genomföra ombyggnaden i Knäred, med bland annat det mötesspår för persontåg som behövs för att klara kapacitetsökningen. En järnvägsplan är ungefär som en detaljplan, men för järnväg, och kan överklagas. Det här innebär att persontrafiken beräknas kunna komma igång år 2027.

Därför skriver Laholms kommun nu ett samarbetsavtal med Trafikverket för att komma vidare. Avtalet innebär att en järnvägsplan tas fram, som ska göra det möjligt att genomföra åtgärderna med att bygga en ny station med mötesmöjlighet för tågen och plattformar för resande.

Järnvägsplanen betalas gemensamt av Trafikverket och Laholms kommun, som ska bekosta 23,5 procent vilket motsvarar 2 820 000 kronor. I avtalet förbinder sig kommunen också att acceptera en kostnadsökning på upp till 25 procent.

Politikerna i kommunstyrelsen är överens om att skicka avtalet till kommunfullmäktige för godkännande. Det kommer upp på nästa möte den 27 april.

- Det här blir första steget för att komma vidare och kunna genomföra den entimmestrafik på Markarydsbanan som vi vill ha, med stopp i Knäred och Veinge, säger kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C).

Text: Anette Rantala

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 14 april 2021