JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2021 / Samråd tättbebyggt område samt hastighetsbegränsningar Laholm tätort

Samråd tättbebyggt område samt hastighetsbegränsningar Laholm tätort

Publicerad 08 januari 2021

Som sista ort i samhällsbyggnadsnämndens genomgång av hastigheter i Laholms kommun är det nu om Laholm tätort som belut ska fattas. Remissförslaget har skickats till samtliga berörda som har fram till 31 januari 2021 att komma med invändningar.

2014 beslutade dåvarande Miljö- och byggnadsnämnden (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden) om en genomförandeplan för hastighetsanalys i kommunen. Nu har turen kommit till Laholm som sista tätort att besluta om.

Arbetet med hastighetsanalysen har till syfte att tydligare visa vilken hastighet som gäller i tättbyggt område. Det medför även en minskning av behovet av hastighetsskyltar, samt ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.  

Remissförslaget för Laholm tätort skickas nu ut till Polismyndigheten, Trafikverket, berörda enskilda väghållare och markägare samt till de politiska partierna representerade i fullmäktige så att de ska få möjlighet att yttra sig innan beslut tas i nämnden.

I korthet föreslås följande åtgärder:

Gränsen för tättbebyggt område, och därmed området för kommunalt beslut om hastighet justeras och utvidgas. Laholm utvidgas till att inkludera:

 • Söder om väg 24
  Laholm järnvägsstation, Nyby industriområde norr om Bäckavägen, väster om Månstorpsvägen, söder om Kullgårdsvägen, ca 510 meter av del av väg 585 söder om väg 24 och området öster om väg 585 fram till väg 24.
 • Norr om väg 24
  Västerleden, Blåkulla området ner till Lagan, Lagavägen, Ahlavägen, Lagagårdsvägen, Lantmannagatan, Norra Sofieroleden, Kristianstadleden ned till ca 240 meter norr om Bärvägen och området väster om Södra Sofieroleden.
 • 40 kilometer i timmen
  Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. 
 • 30 kilometer i timmen
  Vid områden utanför skolor och förskolor, samt vid liknande områden, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Detta gäller vid: Blåkullaskolan, Glänningeskolan, Lagaholmsskolan, Parkskolan, Blåkulla förskola, Glänningesjö förskola, Grönkulla förskola, Sjökulla förskola, Sofiero förskola, Grävlingen förskola och Repslagaregatan.

Synpunkter på förslagen skall ha inkommit skriftligen, försedd med tydlig avsändare samt styrkt väghållaransvar, senast den 31 januari 2021, via antingen:

Brevpost:
Laholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Humlegången 6
312 80 Laholm.

Eller e-post: samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

 

Klicka på länken för att läsa remissförslaget i sin helhet: https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/trafik-och-infrastruktur/hastigheter/

Text: Annika Lindblad

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 8 januari 2021