JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2021 / Sopbilar körs på konsumenternas matavfall

Sopbilar körs på konsumenternas matavfall

Publicerad 05 juli 2021

Fem biogasdrivna sopbilar i Laholms kommun körs av Ohlssons AB

Laholmarnas matavfall blir biogas och ger nära-noll-utsläpp

Det insamlade matavfallet i Laholm går till biogasproduktion och den gasen kan användas till produktion av kyla, värme och el. Den kan också förädlas till fordonsgas och en biprodukt är restprodukten biogödsel. Hur mycket gas som bildas beror på materialet som förädlas (rötas).

Matavfall är mycket energirikt i jämförelse med exempelvis gödsel. Det blir ett utmärkt gödningsmedel som återförs till lantbruket, och på så sätt skapas ett naturligt kretslopp av t.ex. växtnäring och mullämnen. Uppgraderingen innebär att gasen renas från koldioxiden och metanhalten ökar.

Laholm har fem biogasdrivna sopbilar

Laholms fordonsflotta av biogasdrivna sopbilar är uppgraderad och håller bästa miljöprestanda (Euro 6 klassning). Samtliga biogasdrivna sopbilar har dessutom fått en dekor som berättar att Laholmarnas matavfall blir till biogas. En påminnare om att fortsätta det viktiga arbetet med att sortera matavfallet.

Tävling! Vilken sopbilsdekor i Laholm gillar du bäst?

Vilken dekor har sopbilen som hämtar hos dig? Just nu sommaren 2021 finns fem olika bilar och motiv. Vilken tycker du är snyggast, häftigast eller kanske äckligast? Rösta på din favorit av de fem sopbilsdekorerna. Skriv också kortfattat vad vi gör biogas av och varför biogas är bra.

Tillhör ditt förslag de fem först inskickade och har du svarat korrekt på de två frågorna så vinner du en smärtingbag och badhandduk.
Mejla ditt svar till: bo.bjelvenstedtaholm.se
Skriv TÄVLING BIOGAS i rubrikraden.

De fem första korrekta svaren meddelas via mejl och kan då hämta ut sitt ”strandkit” på Medborgarcentrum, Humlegången 6 i Laholm. Vi kommer senare att redogöra för vilket motiv som blev laholmarnas val.

Lokalt producerad biogas bäst

”Bussar och sopbilar är idag viktiga för användningen av biogas, och svensk biogasproduktion är i sin tur avgörande för att nå flera av Sveriges miljömål. Tester på tunga fordon bekräftar att gasfordon av typen Euro 6 ger nära-nollutsläpp av både kväveoxid och partiklar. (Euro-klassning redogörs på länken nedan).

Bränslet som används i fordonet inverkar dock på vilket klimatutsläpp som sker. När förnybar och lokalt producerad biogas används uppnås en högre klimatnytta.
Precis som med grön el, kan kunden välja att köpa 100 procent förnybar fordonsgas, d.v.s. 100 % biogas. Gasbranschen arbetar för att all fordonsgas i Sverige ska vara förnybar år 2030.”

Källa: https://www.energigas.se/

Fakta om miljöklassningar hittar du här: https://www.miljofordon.se/bilar/vad-aer-miljoebil/miljoeklasser/

Rena fakta om biogas och matavfall:

  • Matavfallet från 1200 personer räcker för att driva en biogasdriven sopbil under ett helt år. Dvs Laholms matavfall driver drygt 20 sopbilar. Idag används fem biogasdrivna sopbilar.
  • Av det utsorterade matavfallet från ett hushåll med 4 personer kan man producera gas som räcker för att köra bil 12 km per vecka.
  • För varje kg matavfall kan man köra nästan 2 kilometer.
  • En buss som har 55 passagerare kan köra 100 mil på det matavfall som passagerarna producerar per år.
  • 10 kg matavfall ger cirka 1 liter bensin
  • Potatis till midsommarlunchen: En påse matavfall (vikt 2 kg) ger tillräckligt med kväve från biogödseln för att odla cirka 24 portioner potatis.

Källa: Rapport U2014:14, Avfall Sverige (branschorganet för avfall)

 Bild, film och text: Bo Bjelvenstedt

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 5 juli 2021