JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2021 / Starkt resultat för Laholms kommun 2020

Starkt resultat för Laholms kommun 2020

Publicerad 13 april 2021

Foto: Henrik Blomqvist

Kommunens ekonomi för 2020 blev bättre än väntat med ett resultat på 67,2 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på generella statsbidrag under coronapandemin, men också på planerade projekt som inte kunnat genomföras på grund av pandemin.

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna kommunens årsredovisning för 2020. På mötet den 27 april förväntas kommunfullmäktige fastställa årsredovisningen.

- 2020 kommer vi alla att minnas som året då pandemin slog till, inte bara i Laholm utan i hela världen. Pandemin har påverkat allas vardag och jag vill passa på att särskilt nämna den personal som jobbat på våra boenden och i hemtjänsten under denna tid. De är verkligen hjältar i min värld, säger Erling Cronqvist (C), kommunstyrelsens ordförande.

- Pandemin har givetvis också gett effekter på stora delar av näringslivet i kommunen, särskilt sällanköpshandeln har drabbats hårt. Kommunledningen fattade därför snabbt beslut om att dela ut presentkort till våra medarbetare, säger han.

I två omgångar har kommunens drygt 2 000 medarbetare fått presentkort att handla för, lokalt i Laholm. Varje anställd har fått totalt 1 450 kronor att använda, som ett stöd till det lokala näringslivet och som en uppskattning för deras arbete under pressade förhållanden. Satsningen har kostat kommunen 3,7 miljoner kronor.

Även föreningslivet har haft det svårt under pandemiåret 2020. Därför tog kultur- och utvecklingsnämnden beslut om en pandemifond med en miljon kronor för att stötta kultur- och idrottsföreningar med ungdomsverksamhet.

Färre flyttade in

Kommunens investeringar slutade på 109,1 miljoner kronor. Den enskilt största investeringen var på Ahla deponi med en uppbyggnad av ny biotopisk rening av lakvatten från deponin. Bland investeringarna finns också beläggningsunderhåll på gator och gång- och cykelvägar, förnyelse av befintliga va-ledningar och satsningen på centrumbildning i Skummeslövstrand.

Vid årsskiftet 2020/2021 hade Laholms kommun 25 967 invånare, det är en ökning med 64 personer under året.

- Befolkningsökningen är betydligt blygsammare än under 2019 då Laholm ökade procentuellt sett mest i Halland. Men jag ser inte det som ett problem, vi behöver ett andrum för att komma ikapp med den kommunala servicen. Under 2021 kommer ett stort antal lägenheter att färdigställas runt om i kommunen och om inte pandemin ställer till det så är jag övertygad om att vi kommer över 26 000 invånare, säger Erling Cronqvist.

Kommunens årsredovisning omfattar även de kommunala bolagen Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB.

Text: Anette Rantala

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 13 april 2021