JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2021 / Frågor om pandemins påverkan i årets ungdomsenkät

Frågor om pandemins påverkan i årets ungdomsenkät

Publicerad 02 februari 2021

Sofia Larsson Barn- och ungdomsstrateg ska presentera resultatet av Luppen och sedan analysera tillsammans med ungdomarna som svarat på enkäten.

För att ta reda på hur pandemin har påverkat ungdomar i kommunen väljer kommunen att fråga de som vet. Elever i årskurs 8 och årskurs 2 på Osbecksgymnasiet har svarat på ungdomsenkäten, Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som är ett verktyg för att få kunskap om hur ungas livssituation ser ut lokalt i kommunen.

Luppen görs vart fjärde år i Laholms kommun. Elever i årskurs 8 och årskurs 2 på Osbecksgymnasiet svarar då på frågor kring inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid. Denna gång genomfördes den i oktober 2020 och då fanns även frågor som kopplades till pandemin och coronaviruset.

Ungefär som innan

Formuleringen löd: Om du tänker på hur det är nu och hur det var innan Corona-pandemin började – På vilket sätt har ditt liv förändrats på grund av Corona-pandemin?

Mellan 50–70 procent svarade att de upplever sin situation vara ungefär som innan pandemin. När dessa svar samlades in hade årkurs 2 på Osbecksgymnasiet i stort sett haft distansundervisning sedan mars 2020.

Tappar det sociala

Av alla som svarat på Luppen tycker ungefär en fjärdedel att deras psykiska hälsa försämrats under coronpandemin. Dessutom upplever ungdomarna att deras umgänge med kompisar har blivit lite eller mycket sämre. I fritextsvaren kommer det fram att en del känner sig isolerade och har förlorat kontakten med vänner och släktingar. Flera tar även upp att de inte kan åka på tävlingar och resor, någon har förlorat en anhörig, flera är oroliga för anhöriga i riskgruppen och någons förälder har blivit arbetslös.

- Vi har fått många fler kommentarer i fritextsvars-frågorna än vi vanligtvis får. Det handlar mest om sämre möjligheter till träning, sämre skolsituation och oro för släkt och familj i riskgrupp. De upplever att de tappar det sociala, säger Sofia Larsson barn- och ungdomsstrateg på Laholms kommun.

En fråga handlar om ungdomarnas upplevelse av hur livet som helhet har påverkats och där tycker båda årskurserna att livet som helhet har blivit lite sämre. Ungdomarna i årskurs 8 upplever i större utsträckning att deras fritid och umgänget med kompisar påverkats till det sämre.

- Resultatet är egentligen inte överraskande förutom att årskurs 8 upplever sin situation så mycket sämre. Detta resultat tror jag att vi kommer att få jobba med länge då det kommer ha mer långtgående effekter. Vi måste ta ungas oro på allvar, säger Sofia Larsson.

Text och bild: Caroline Dahlman

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021