JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2021 / Upphandling klar – de ska sköta vinterväghållning på enskilda vägar

Upphandling klar – de ska sköta vinterväghållning på enskilda vägar

Publicerad 23 april 2021

Två entreprenörer får ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på enskilda vägar i Laholms kommun. Upphandlingen är klar och nu ska samma förutsättningar gälla på alla enskilda vägar i kommunen när snön och halkan kommer.

Det här är första gången som Laholms kommun gör en upphandling av vinterväghållningen på enskilda vägar, och det innebär en del förändringar.

En nyhet är att kommunen vid upphandlingen delades upp i fyra geografiska områden, där vi sökte entreprenörer. Tidigare har snö- och halkbekämpning skötts av 34 olika utförare.

Upphandlingen har gjorts för att Laholms kommun ska leva upp till de lagkrav som ställs. Men också för att öka kvalitén och få en likvärdig vinterväghållning på alla enskilda vägar i kommunen.

- Nu har vi en kvalitetsdeklaration som till exempel talar om när snöröjningen ska vara påbörjad. Tidigare var det mer upp till varje enskild utförare att bedöma, säger Kristian Svärd, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kvalitetsdeklarationen innebär bland annat att:

  • På det enskilda vägnätet påbörjas snöröjningen vid 8 cm och avslutas inom 12 timmar från att snöfallet har upphört.
  • På dagtid ska halkbekämpning vara klar senast efter 12 timmar.
  • Halkbekämpning sker med grus/sand och vid behov saltinblandning.
  • Halkbekämpning utförs med punktinsatser där det är stora höjdskillnader som försvårar framkomligheten.
  • Den vanliga arbetsgången är att vinterväghållning sker utan att snö behöver transporteras bort.

Det blev Terranor AB och Hasslövs Lantbruk AB som vann upphandlingen. Hasslövs Lantbruk får den sydvästra delen av kommunen medan Terranor får ansvaret för den nordvästra, nordöstra och sydöstra delen. Varje område omfattar 8,5-10,5 mil vägsträcka. Skälet till att det nu blir fyra större områden är bland annat att få en mer jämn kvalitet och minska administrationen.

- Vi fick in anbud från fyra företag. Innan upphandlingen påbörjades hölls två informationsmöten och vi ringde upp alla tidigare utförare. Vi ville gärna ha in lokala anbud och uppmanade dem att gå samman om det var möjligt, säger Christopher Brand, upphandslingschef i Laholms kommun.

Ökad kostnad för kommunen

Entreprenörerna Terranor och Hasslövs Lantbruk var de som hade lämnat lägst pris. Kostnaden för beredskap kommer nu att bli totalt cirka 800 000 kronor per år. Det innebär en dubblering av kostnaderna för vinterväghållning på enskilda vägar, jämfört med tidigare.

- Det beror bland annat på att utförandet i beredskapsersättningen har ökat. Nu ingår det även att entreprenören ska sätta upp och ta ner snöpinnar, säger Kristian Svärd.

Avtalen gäller i fyra år från oktober 2021. Tilldelningen gjordes på fredagen den 23 april och vinner laga kraft då överklagandetiden gått ut, efter tio dagar.

Text: Anette Rantala

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 23 april 2021