JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2021 / Vinnaren utsedd – så blir Mellbystrands centrum

Vinnaren utsedd – så blir Mellbystrands centrum

Publicerad 12 maj 2021

Stora torget i Mellbystrands centrum, med Strandhotellet i fonden. Illustration: FOJAB arkitekter

Förra året utlyste Laholms kommun en markanvisningstävling för Mellbystrands centrum. Sju förslag kom in och nu har vinnaren utsetts. Förslaget ”Strandparken” vann juryns gillande, bland annat för att det med sin utformning och småskalighet knyter an till orten.

Det är ett helt nytt centrum som ska byggas i Mellbystrand, i anslutning till Strandhotellet och Lundströms bodar. Fokus har legat på att få till en bra mötesplats med park och torg. Men också nya bostäder och lokaler.

Det förslag som bäst levde upp till kommunens vision var ”Strandparken”, som nu har vunnit såväl juryns som politikernas gillande. Bakom det vinnande förslaget står FOJAB arkitekter och Hamiltone Fastigheter AB.

- Det tar hänsyn till Mellbystrand på flera olika sätt, till exempel vad gäller skala, gestaltning och färgsättning. Kopplingen till den befintliga omgivningen finns där, samtidigt som det finns ett nyskapande, säger planarkitekt Agnes Marklund som har suttit med i juryn.

Det tilltänka torghörnet. Illustration: FOJAB arkitekter

Ett 80-tal hyresrätter

Gestaltningen, eller utformningen, var en viktig parameter vid bedömningen. Huskropparna varierar i olika höjder, volymer och kulörer. Känslan ska vara lekfull och somrig och inspirationen har hämtats från kustsamhällen i Danmark och västkusten.

En annan viktig faktor var hållbarhet. Materialen som föreslås är träfasader med ekobetongstomme och taken ska förses med solceller. I små gemensamma bodar, som hämtat inspiration från strandens badhytter, förvaras bland annat cyklar.

Här finns också ett stråk med våtmark för dagvattenhantering, som gör området motståndskraftigt mot eventuella översvämningar.

I förslaget finns ett 80-tal bostäder i varierande storlek och utformning som ska upplåtas med hyresrätt, för att få bostäder som är tillgängliga för många.

Nu ska markanvisningsavtal skrivas och ett detaljplanearbete påbörjas. Byggnationen är planerad under 2023, med inflyttning under 2024.

Trädgården med bodar, inspirerade av strandens badhytter. Illustration: FOJAB arkitekter

Text: Anette Rantala

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 4OI
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 12 maj 2021