JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Allmänt om fågelinfluensa och hantering av döda vilda fåglar

Allmänt om fågelinfluensa och hantering av döda vilda fåglar

Publicerad 29 juli 2022

Gräv helst ner påträffade döda sjöfåglar.

Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar och som kan sprida sig till tamfåglar. Just nu har vi inga utbrott av fågelinfluensa på tamfåglar i Sverige. Det finns heller inga högriskområden med restriktioner. Det innebär att fjäderfän och andra fåglar i fångenskap får gå utomhus. Det är också tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang så som marknader i hela landet. 

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påvisas hos vilda fåglar. Vilda fåglar, särskilt sjöfåglar, anses vara naturliga värdar för alla typer av fågelinfluensavirus och har en stor roll i spridning av viruset. Döda fåglar utsöndrar inte virus och bidrar inte till smittspridning.

I likhet med de flesta andra europeiska länder, och i enlighet med EU:s lagstiftning, har Sverige övervakning av fågelinfluensa hos såväl tamfåglar som vilda fåglar.

Risken att de högpatogena varianterna av fågelinfluensa, som nu sprids bland vilda fåglar i Europa kan orsaka smitta hos människa anses låg. Trots att omfattande utbrott bland fåglar har rapporterats från ett flertal länder under de senaste åren har det bara rapporterats enstaka fall hos människor. Samtliga drabbade fick obetydliga eller milda symtom. 

Hantering av döda vilda fåglar

Vid fynd av döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen kan ni välja något av nedanstående alternativ för hantering. Självklart kan man inte som privatperson avgöra om sjöfågeln dött av fågelinfluensa men just nu har sjukdomen spridd så risken är stor att det är dödsorsaken.

 Observera att den som hanterar fåglar bör använda skyddshandskar och tvätta händerna efter hantering. Döda fåglar kan sprida smitta och därför bör ej personer som håller fjäderfä eller hobbyfåglar delta i hantering av döda vilda fåglar.

  • Låt fåglarna ligga kvar om inte nergrävning kan ske.
  • Gräv dock helst ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt materialet.
  • Om nedgrävning inte är möjligt kan mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse (fylld till max hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och läggs i soporna tillsammans med annat brännbart material.
  • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan bör de i stället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet kan tas emot.

Övrig information från Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt samt Folkhälsomyndigheten:

Då döda vilda fåglar påvisas bör rapportering ske till SVA:s (Statens veterinärmedicinska anstalt) webbsida: https://rapporteravilt.sva.se/

https://www.sva.se/vilda-djur/rapportera-in-fynd-av-sjuka-eller-doda-vilda-djur/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/fagelinfluensa-/

https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/fagelinfluensa

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 29 juli 2022