JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Elever på Parkskolan deltar i trygghetsgrupp

Elever på Parkskolan deltar i trygghetsgrupp

Publicerad 22 mars 2022

Vad fungerar bra? Vad fungerar inte bra? Vad kan vi göra för att det ska bli bättre? På Parkskolan har rektor Petra Filipsson tillsammans med Julia Rosberg, biträdande rektor och skolans kurator Astrid Gustafsson bildat en trygghetsgrupp med elever på mellanstadiet, för ökad trygghet och studiero. Gruppen har träffats en första gång nu i dagarna och engagemanget var stort bland de deltagande eleverna.
- De är så kloka och kommer med så många bra inspel, säger Petra Filipsson. 

Parkskolan har över tid arbetat med få en trygg skolmiljö för eleverna.

- Vi kan idag se att vi har ett gott resultat där våra trygghetsrundor och trivselenkäter visar på att nästan alla barn känner sig trygga på skolan och trivs, berättar Petra Filipsson.

En viktig markör för trygghet och trivsel är att man känner att man har en trygg vuxen att vända sig till när något händer. Det fungerar i stora delar bra, men det är också ett ständigt pågående arbete för att hantera situationer som dyker upp.

- Vi har tidigare arbetat på olika sätt på individ- , grupp- och klassnivå med detta. Vi känner nu att vi vill tillsätta en trygghetsgrupp bestående av elever från alla klasser på mellanstadiet för att arbeta vidare, berättar Petra Filipsson.

- Iden kommer från när vi tillsammans satt och analyserade anmälda kränkningar och började fundera på hur vi mer involverar våra elever i vårt övergripande värdegrundsarbete, berättar Petera Filipsson.

Den nystartade trygghetsgruppen består av elever i årskurs 4-6 och deras uppdrag är att tillsammans med skolans rektorer och kurator att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att förhindra kränkningar och för att stärka vi-känslan på skolan.

- Vi kommer sedan tillsammans med barnen att arbeta med detta i alla klasser. Målet är att detta arbetssätt ska vara en naturlig del av undervisningen och att våra elever ska få en stor påverkansfaktor och känna delaktighet, säger Petra Filipsson.

Trygghetsgruppen kommer att ses 5-6 gånger under våren och då arbeta vidare med att öka förståelsen i gruppen för det vi vuxna ser men framför allt få in deras idéer och tankar i vad vi kan göra som förebygger fler kränkningar.

- Vi vuxna är ibland snabba i att försöka hitta lösningar och missar då lätt elevernas röst och kunskaper, berättar Petra Filipsson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 23 mars 2022