JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Grattis Ungdomsforum till hundra förändringsmöten!

Grattis Ungdomsforum till hundra förändringsmöten!

Publicerad 05 december 2022

På bilden från vänster: Indra von Sydow, Erica Larsson, Gustav Appelgren och Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Ove Bengtsson (C). Mattan i bakgrunden är skapad av Jonathan ”Ollio” Josefsson och hänger just nu på Stadshusgalleriet i Laholm.

Grunden till Ungdomsforum lades för cirka tjugo år sedan då en fritidsledare med samordnande tjänst for runt mellan Laholms fjorton orter tillsammans med ordföranden i dåvarande Kultur- och Fritidsnämnden. De frågade ungdomarna vad de saknade, vad de ville och hur de mådde.

Det resulterade i en rapport som fick namnet Ungdomars villkor. Den gemensamma nämnaren var att alla upplevde att de saknade möjligheter att påverka i kommunen. En grupp ungdomar jobbade tillsammans med fritidsledare fram ett förslag som skulle kunna lösa det problemet och de kallade det för Ungdomsforum. 2004 presenterades förslaget för politiken i Kommunfullmäktige som sade ja till Ungdomsforum.

Första mötet hölls 2006 och bestod av 15 elever som demokratiskt valts av eleverna på Veingeskolan, Våxtorpsskolan, Lagaholmsskolan och Osbecksgymnasiet.

Inledningsvis hölls 4 möten om året med ungdomsrepresentanter och politiker. Dialogen har utvecklats och numera hålls 8 möten om året, 1 ungdomskonferens, 4 elevrådsutbildningar och mer inom ramen för Ungdomsforums arbete. Ungdomars frågor till politiker och politikernas frågor till Ungdomsforum inleder fortfarande varje möte sedan starten.

Ungdomsforum har genomfört mycket som vi idag upplever som självklart

Sommarjobb – UF drev på utvecklingen.

Prao på högstadiet – Drevs outtröttligt av UF och innan pandemin återinfördes prao i årkurs 8 och 9 på alla högstadieskolor. 

Aktivitetshus - för unga har efterfrågats sedan starten. 2010 startade processen, där ungdomar var med i olika dialoger och arbetsgrupper. De hade inflytande över allt från placering, möblering, finansiering, personalresurser och innehåll. 2017 öppnades äntligen Aktivitetshuset på Campus i Laholm!

Årliga ungdomskonferenser – den första hölls 2010 och därefter har en konferens hållits varje år i mars med olika teman som ungdomarna bestämt.

Psykisk hälsa - var en ungdomskonferens som fick stor betydelse 2016. Laholms kommun hade börjat arbetet med att titta på barn och ungdomars psykiska hälsa men tack vare möten mellan politiker och ungdomar med egen erfarenhet av psykiska besvär och ohälsa fick den här processen en skjuts och har blivit prioriterat.

Klimatfrågorna – Ungdomarnas förslag efter klimatkonferensen 2019 ledde till en ny resepolicy för kommunens anställda, en uppgradering av arbetet med källsortering i olika kommunala verksamheter och en bred debatt om matsvinn och skolmaten.

Lagaholmsskolans utmaningar lyftes redan 2017 av elever från skolan i Ungdomsforum och har de senaste fem åren förts upp på agendan, med konkreta förslag på vad som behövs för att skapa en bra arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt. Det har tagit tid att få till åtgärder men till slut har ungdomarnas åsikter slagit igenom.   

Samhällsbyggnadsfrågor - har blivit alltmer frekventa och ungdomsrepresentanterna tycker till om detaljplaner och utvecklingsområden, såsom stationsutvecklingen i Veinge, Mellbystrands centrum, trygghet- och belysningsfrågor. Ibland rena arkitektoniska åsikter som exempelvis val av färger på fasadbeklädnad.

Många små (men därmed inte oviktiga) frågor – är något som ständigt drivs i Ungdomsforum med snabbare resultat. Bänkar vid busshållplatser är ett sådant exempel.

Något som alla inblandade politiker och verksamhetsansvariga är överens om är att eleverna vet när något är fel och behöver ändras. De lämnar förslag som lyssnas på av de ansvariga och kan följa beslutsgången. Om saker inte kan genomföras så får de veta orsaken till det.

Lycka till även med nästa hundra möten för ett bättre Laholm.

 

Här finns mer information om ungdomars inflytande:
https://www.laholm.se/politik-paverkan/laholmsdialog/ungdomsforum/

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 5 december 2022