JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Grön flagg på Grönkulla förskola

Grön flagg på Grönkulla förskola

Publicerad 14 juni 2022

Grönkulla förskola är en centralt belägen förskola i Laholm för barn i åldern 1-6 år. Efter att ha blivit inspirerade av Ängskulla förskola i Veinge beslutade man sig på Grönkulla för att ge sig in i projektet för att bli Grön flagg-certifierade.

Grön Flagg är både ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten.

Att arbeta med Grön flagg innebär att undervisa och arbeta tillsammans mot en hållbar utveckling och med en hållbar utveckling menas att sträva efter att leva i ekologisk, social och ekonomisk balans. Grönkulla har sedan arbetat med Grön flagg tillsammans på hela förskolan genom tre olika utvecklingsområden där temana har varit: Skräp och avfall, Global samverkan och Djur och natur.

 - Certifieringen rimmar väldigt väl med Laholms kommuns hållbarhetsambitioner, berättar Melissa Maxter, hållbarhetsstrateg i Laholms kommun. Genom vår miljöpolicy har vi åtagit oss att bland annat arbeta för att omsätta de nationella och globala målen till praktisk handling i verksamheterna, och att grunden till hållbar utveckling fastställs i förskola och skola, bland annat genom att fler förskolor och skolor blir miljöcertifierade.

 Efter många nyfunna kunskaper och flera erfarenheter senare kan Grönkulla förskola nu fira att de har blivit godkända på sin första resa och har fått certifikat från Grön flagg!

 Ida Rehn arbetar på Grönkulla förskola och har varit drivande i projektektet:

Varför ville ni bli certifierade enligt grön flagg?

-Vi på Grönkulla förskola ville bli certifierade med grön flagg då det är ett projekt som arbetar för hållbar utveckling och vi var alla i personalen överens om att en hållbar utveckling är centralt i dagens samhälle, säger Ida Rehn som jobbar på förskolan och som varit drivande i projektet. Det är för barnens skull och det är de som är vår framtid och kan vi hjälpa dem att få kunskaper och erfarenheter kring hållbar utveckling så vill vi kunna berika dem med detta. Vi vill tillsammans ge barnen en chans till en grund med hållbar utveckling i fokus för att kunna främja deras framtid med förhoppningar om att de kommer ta med sig sina kunskaper och erfarenheter. Samt så kan barnen sprida sina kunskaper vidare till hemmen och andra bekanta vilket ger ringar på vattnet. 

Certifieringsresan startar med att man har ett grön flagg-råd där man tillsammans kartlägger verksamheten för att synliggöra vad som behöver utvecklas och var alla olika avdelningar befinner sig just där och då.

Sedan skriver man en plan där man väljer tre utvecklingsområden att arbeta mot samt att man beskriver vad man ska göra, varför man ska göra det, hur man tänker att planen ska kunna genomföras, hur det berör hållbar utveckling samt hur barnen ska kunna ha delaktighet och inflytande.

Efter inskickad och godkänd plan genomgår arbetet med hållbar utveckling och grön flagg genom olika projekt på förskolan då planen verkställs och genomförs. Därefter ska arbetet utvärderas och skickas in för att sedan kunna bli godkänt av grön flagg. Certifieringen av Grön flagg är ett projekt som pågår alltså under ett helt läsår. Det är först efter en godkänd resa som förskolan får sitt certifikat och tillsammans kan fira!

 Kan ni berätta lite om hur arbetet med utvecklingsområdena ser ut?

- Jag jobbar på en av våra yngre avdelningar och där har vi arbetar med temat djur och natur, berättar Ida Rehn. Där valde vi att med de yngsta barnen arbeta med våra klassiska bondgårdsdjur, kor, hästar, får, höns, grisar, hundar och katter. Varje djur har fått sitt eget tema under året och vi har sedan arbetat med flera olika mål kopplade till läroplanen i vår undervisning. Vi har tillexempel skapat olika miljöer kopplat till de djur vi har arbetat med, barnen har fått skapa djuren med hjälp av olika tekniker. När vi arbetade med grisarna pratade vi bland annat om att grisar gillar att rulla sig i lera och varför de gjorde det, sedan fick barnen skapa egen lera ute på gården som vi sedan använde till att göra lermålning utomhus.

På en av äldre avdelningarna har de arbetat med skräp och avfall, där har de arbetat med sopsamlar-monsterna vilket sedan övergick till hur skräp och avfall påverkar våra hav. Här har de varit ute på skräp promenader och sorterat skräp tillsammans. Vid ett undervisningstillfälle fick barnen "åka båt" där de med hjälp av projektorn och den stora skärmen på väggen fick åka genom havet och se hur skräp som slängs i naturen påverkar vår natur och våra hav, avslutar Ida Rehn.

 

Nu ser de fram emot ännu en resa där de tillsammans både vuxna och barn kan hjälpa till med att bidra till en hållbar utveckling, barnen är vår framtid och deras resa börjar nu!

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 14 juni 2022