JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Här är politikerna som styr Laholm nästa mandatperiod

Här är politikerna som styr Laholm nästa mandatperiod

Publicerad 22 december 2022

På 2022 års sista fullmäktigemöte valdes Ove Bengtsson(C), till kommunstyrelsens ordförande, Kjell Henriksson (S), till kommunstyrelsens vice ordförande, och Peter Berndtson (SD), till kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Efter kommunstyrelsens sammanträde den 20 december står det nu klart vilka som styr Laholm under kommande mandatperiod.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leds av Ove Bengtsson (C) med Kjell Henriksson (S som vice ordförande och Peter Berndtson (SD) som andre vice ordförande. Dessa tre tar också posterna som kommunråd.

Förutom dessa tre redan nämnda består kommunstyrelsen också av: Eric Semb (M), Kenneth Camitz (M), Jörgen Nilsson (KD), Ann-Heléne Djivjak, (SD), Karl-Fredrik Klinker (MED), samt Annita Asplid (S).

Ersättare:
Thor Gunnar Bjelland (M), Emelie Oskarsson (C), Annalena Emilsson (C), Jan Gottfriedson (L), Lars-Göran Jarl (SD), Maj-Lis Jeppsson (SD), Thomas Lövenbo (MED), Ove Bengtsson (S) samt Bertil Johansson (LP).

Barn- och ungdomsnämnd

Barn- och ungdomsnämnden leds av Åke Hantoft (C) med Bo Tengqvist (S) som 1:e vice ordförande och Anita Folden (SD) som 2:e vice ordförande.

Övriga ledamöter:
Emelie Oskarsson (C), Marit Schwerin (M), Jan Gottfriedson (L), Tony Bagoly (SD), Anna Lövenbo (MED) samt Jeanette Örenmark (S).

Ersättare:
Jimmy Ivarsson (C), Fredrik Sladey (M), Gunilla Karlsson (M), Helene Nilsson (KD), Joakim Ragnvaldsson (SD), Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (MED), Eivor Persson (MED), Nellie Thorén (S), Lennart Svensson (V)

Kultur- och utvecklingsnämnd

Kultur- och utvecklingsnämnden leds av Gudrun Pettersson (C) med Magnus Johansson (S) som 1:e vice ordförande och Maryam Barkadehi (MED) som 2:e vice ordförande.

Övriga ledamöter:
Stefan Agnesson (C), Angela Magnusson (M), Elvis Begic (L), Mariette Rosander (SD), Maj-Lis Jeppsson (SD) samt Birgitta Fritzon (S).

Ersättare:
Majvor Persson (C), Ann Leeman (M), Johan Johansson (M), Sara Unosson (KD), Inger Stenberg (MED), Boel Göransson (MED), Karl-Erik Colliander (SD), Karl-Fredrik Tholin (S), Tenny Davidsson (S)

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden leds av Thor Gunnar Bjelland (M) med Ove Bengtsson (S) som 1:e vice ordförande och Mikael Sandén (SD) som 2:e vice ordförande.

Övriga ledamöter:
Angeline Eriksson (C), Caroline Ugglesjö (M), Pierre Lothigius (KD), Lars-Bertil Pettersson (SD), Birger Bäkmark (MED) och Siv Påhlsson (S)

Ersättare:
Kjell Magnusson (M), Kjeld Eslared (C), Sverker Johansson (C), Martin Falemar (L), Lars-Göran Jarl (SD), Per-Ove Andersson (SD), Ove Rangvaldsson (MED), Leif Sunesson (S), Margareta Lindgren (MP)

Socialnämnd

Socialnämnden leds av Anita Fasth (M) med Kristina Jönsson (S) som 1:e vice ordförande och Pär-Åke Eriksson (MED) som 2:e vice ordförande.

Övriga ledamöter:
Lars Lindström (C), Lena Åkesson (M), Sara Unosson (KD), Ann-Heléne Djivjak (SD), Lars-Göran Jarl (SD) samt Micael Eliasson (S).

Ersättare:
Karolina Borg (M), Kerstin Lindqvist (C), Lamis Al Nouri (C), Jessica Enoksson (KD), Margareta Bengtsson (MED), Maj-Lis Jeppsson (SD), Boel Östling Lindstrand (SD), Rosita Antonsson (S), Jesper Magnusson (S).

Valnämnd

Valnämnden leds av Ingela N Eriksson (C) med Ingrid Sjöberg (M) som 1:e vice ordförande.

Demokrati- och organisationsberedning

Demokrati- och organisationsberedningen leds av Ove Bengtsson (S) med Caroline Ugglesjö (M) som 1:e vice ordförande och Peter Berndtson (SD) som 2:e vice ordförande.

Övriga ledamöter:
Åke Hantoft (C), Sara Unosson (KD), Margareta Jonsson (L), Karl-Fredrik Klinker (MED), Ove Bengtsson (S), Martin Petersson (MP), Bertil Johansson (LP) samt Lennart Svensson (V)

Ersättare:
Angeline Eriksson (C), Jonas Hellsten (M), Jörgen Nilsson (KD), Jan Gottfriedson (L), Lars-Göran Jarl (SD), Pär-Åke Eriksson (MED), Annita Asplid (S), Kent-Ove Bengtsson (MP), Nicole Eierkus (LP) samt Björn Abelli (V)

 

Gemensam överförmyndarnämnd

Laholms kommun ingår i en gemensam överförmyndarnämnd som också omfattar Halmstads, Hylte och Båstads kommun.

Som ordinarie ledamot valdes Johnny Bruun (M) med Lars-Göran Jarl (SD) som ersättare

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel i Halland

Ordinarie ledamot är Anita Fasth (M) med Pär-Åke Eriksson (MED) som ersättare

Patientnämnden Halland

Ordinarie ledamot är Lars Lindström (C) med Ann-Heléne Djivjak (SD) som ersättare

Övriga ledamöter:
Fredrik Lindqvist (C), Peter Berndtson (SD) samt Siv Påhlsson (S).

Ersättare:
Gunilla Waldeman (C), Johan Johansson (M), Anne-Lis Gemhagen (M), Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (MED), Kristina Jönsson (S).

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden leds av Ove Bengtsson (C) med Eric Semb (M) som vice ordförande.

Övrig ledamot:
Peter Berndtson (SD)

Ersättare:
Kenneth Camitz (M), Emelie Oskarsson (C), Pär-Åke Eriksson (MED)

Kommunrevision

Kommunrevisionen leds av Kristian Einarsen (MED) med Erling Cronqvist (C) som vice ordförande.

Övriga revisorer:
Bo Fritzson (C), Lena Drott (M), Lillemor Landén-Vepsä (S) och Martin Lönnstam (MED)

Jävsnämnd

Jävsnämnden leds av Berndt Samuelsson (C) med Conny Nilsson (SD) som vice ordförande

Övrig ledamot:
Monica Yngvesson (S)

Ersättare:
Anita Fasth (M), Eivor Persson (MED), Lars Fritzon (S)

Demokrati- och organisationsberedning

Demokrati- och organisationsberedningen leds av Ove Bengtsson (S) med Caroline Ugglesjö (M) som 1:e vice ordförande och Peter Berndtson (SD) som 2:e vice ordförande.

Övriga ledamöter:
Åke Hantoft (C), Sara Unosson (KD), Margareta Jonsson (L), Karl-Fredrik Klinker (MED), Ove Bengtsson (S), Martin Petersson (MP), Bertil Johansson (LP) samt Lennart Svensson (V)

Ersättare:
Angeline Eriksson (C), Jonas Hellsten (M), Jörgen Nilsson (KD), Jan Gottfriedson (L), Lars-Göran Jarl (SD), Pär-Åke Eriksson (MED), Annita Asplid (S), Kent-Ove Bengtsson (MP), Nicole Eierkus (LP) samt Björn Abelli (V)

Gemensam överförmyndarnämnd

Laholms kommun ingår i en gemensam överförmyndarnämnd som också omfattar Halmstads, Hylte och Båstads kommun.

Som ordinarie ledamot valdes Johnny Bruun (M) med Lars-Göran Jarl (SD) som ersättare

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel i Halland

Ordinarie ledamot är Anita Fasth (M) med Pär-Åke Eriksson (MED) som ersättare

Patientnämnden Halland

Ordinarie ledamot är Lars Lindström (C) med Ann-Heléne Djivjak (SD) som ersättare

Laholmshems styrelse

Laholmshems styrelse tillträder i samband med årsstämman i vår. Efter stämman leds denna av Roland Gottfridsson (C) med Knut Slettengren (M) som vice ordförande.

Övriga ledamöter:
Mattias Liljeblad (C), Lars-Göran Jarl (SD), Mikael Kahlin (MED), Ove Bengtsson (S) samt Nils Danred (S)

Styrelsen för Kommunfastigheter i Laholm AB

Styrelsen för Kommunfastigheter i Laholm AB tillträder i samband med årsstämman i vår. Efter stämman leds denna av Roland Gottfridsson (C) med Knut Slettengren (M) som vice ordförande.

Övriga ledamöter:
Mattias Liljeblad (C), Lars-Göran Jarl (SD), Mikael Kahlin (MED), Ove Bengtsson (S) samt Nils Danred (S)

Val av styrelse, lekmannarevisorer och ombud i Laholmsbuktens VA

Laholmsbuktens va-nämnd är ett gemensamt organ för Laholms och Halmstads kommun. Ordförandeskapet för nämnden alternerar mellan de båda kommunerna. Under mandatperioden 2019-2022 höll en företrädare för Laholms kommun i klubban.
Kommande mandatperiod innehar Halmstads kommun ordförandeskapet, medan Gert Olsson (M) från Laholm är vice ordförande.

Övriga ledamöter:
Per Ivansson (C), Thomas Lövenbo (MED), Joachim Haspe (S)

Lekmannarevisor:
Erling Cronqvist (C)

Ombud:
Ove Bengtsson (C) med Eric Semb (M) som ersättare

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 22 december 2022