JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Information kring coronaviruset

Information kring coronaviruset och covid-19

Publicerad 31 mars 2022

Information publicerad torsdagen den 31 mars 2022 klockan 16.35

Den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt Folkhälsomyndigheten. Men sjukdomen är fortfarande anmälningspliktig och du rekommenderas fortfarande att vaccinera dig.

Smittspridningen minskar enligt Folkhälsomyndighetens statistik men för att behålla och öka skyddet är det viktigt att fler personer vaccinerar sig och att så många som möjligt tackar ja till erbjudandet om påfyllnadsdoser.

Pandemin är inte över men covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla efter den 31 mars 2022.

Smittspårningen fortsätter i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med hög risk att bli allvarligt sjuka eftersom Covid-19 fortsatt är anmälningspliktig. Det betyder att läkaren ska anmäla till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten om någon testar positivt för covid-19. 

 

Information publicerad torsdagen den 3 februari 2022 klockan 11.45

De flesta restriktionerna slopas den 9 februari. Anledningen är att andelen vaccinerade har ökat i snabb takt och att läget i sjukvården bedöms vara stabilt. Samtidigt är smittspridningen i Sverige fortsatt hög och det allmänna rådet om att stanna hemma när du är sjuk gäller fortsatt.

-Det börjar bli dags att öppna upp Sverige igen, säger statsminister Magdalena Andersson på regeringen och Folkhälsomyndighetens pressträff på torsdagen den 3 februari.

De avgörande förändringarna som bidragit till beslutet att häva restriktionerna är att:

 • kunskapen om omikronvarianten har förbättrats och flera internationella studier rapporterar om en mildare sjukdom.
 • läget inom vården och antalet patienter på IVA bedöms vara stabilt sedan årsskiftet trots att smittspridningen ökat rekordartat.
 • vaccinationstakten har varit väldigt hög de senaste veckorna och antalet personer som ha tagit sin tredje dos har och fortsätter att öka. Samtidigt har personer med genomgången infektion ökat.

Smittotalen kan fortsatt vara höga en tid framöver och även i fortsättningen ska du stanna hemma om du är sjuk. De särskilda rekommendationerna för ovaccinerade kommer finnas kvar.

– Regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer att följa utvecklingen väldigt nära. Nya virusvarianter kommer att uppstå. Kunskapsläget kan förändras. Det måste vi ha med oss när vi öppnar upp Sverige, säger Magdalena Andersson.

Läs mer på:
Folkhälsomyndighetens webbplats
Regeringens webbplats

 

Information publicerad torsdagen den 20 januari 2022 klockan 15.40

Det är fortfarande en hög och omfattande smittspridning av covid-19 i samhället. Det leder bland annat till så stora personalbortfall i vissa verksamheter att det är svårt att klara bemanningen. Folkhälsomyndigheten meddelade idag förändringar i förhållningsregler och rekommendationer för tester.

Sara Byfors från Folkhälsomyndigheten inledde torsdagens pressträff och sa att det är ungefär lika hög risk att bli smittad som vaccinerad eller ovaccinerad men att vaccinen fortsatt skyddar väldigt väl mot allvarlig sjukdom och död i covid-19.

- Vaccinera dig för att skydda dig själv mot den allvarligaste konsekvensen av en covid-19 infektion, sa Sara Byfors.

Justerade förhållningsregler från den 20 januari

Folkhälsomyndigheten har nu ändrat förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när du själv eller någon i hushållet är sjuk. Detta för att minska frånvaron av personal i många verksamheter med bemanningsproblem. Tiden för att stanna hemma när någon är sjuk i hushållet kortas till 5 dagar räknat från det att personen i hushållet fick symptom.

De grupper som är undantagna regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk är personer som är symptomfria och:

 • vaccinerade med en påfyllnadsdos (dos tre).
 • har haft covid-19 under senaste tre månaderna.
 • nyckelperson i samhällsviktig verksamhet där närvaro är nödvändig för driften, förutsatt riskreducerande åtgärder.

Om du genom detta undantag får gå till jobbet eller skolan ska du ändå avstå från sociala aktiviteter och andra fritidsaktiviteter under denna tid.

Stanna hemma fem dagar vid nya symptom

Du som har symptom på covid-19, bekräftad med test eller inte, ska stanna hemma i minst fem dagar. De sista två dygnen ska du vara feberfri och känna dig återställd.

Förskolebarn ska stanna hemma vid nytillkomna symptom och kan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet när barnet är friskt och har ett gott allmäntillstånd.

Testning prioriteras till där den gör mest nytta

Folkhälsomyndighetens informerade även om förändrade nationella rekommendationer för regionernas prioritering av. Dessutom sa de att den som har tagit ett snabbtest och fått ett positivt provsvar ska betrakta sig som smittad med covid-19. Bor du med någon som testat positivt med ett snabbtest bör stanna hemma. Det gäller även förskole- och skolbarn, men inte personer i de undantagna grupperna.

Läs allt om de justerade restriktionerna och prioriterad testning på Folkhälsomyndighetens sida.

 

Information publicerad onsdagen den 19 januari 2022 klockan 17.00

Förskolorna i Laholm har en mycket ansträngd bemanningssituation på grund av sjukfrånvaro hos personalen. Det finns också stora svårigheter med att få vikarier eftersom dessa prioriteras till äldreomsorgen.

Mot bakgrund av den ansträngda bemanningssituationen i våra förskolor vädjar vi till er föräldrar att på eget initiativ ha era barn hemma i större utsträckning än vanligt under de kommande två-tre veckorna. Vår vädjan vänder sig i första hand till er som har så kallad 15-timmarsvistelse, det vill säga barn med allmän förskola och föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande, men även till övriga vårdnadshavare som har möjlighet att lösa barnomsorg på annat sätt.

Stort tack för er förståelse och hjälp!

Information publicerad måndagen den 10 januari 2022 klockan 16.20

Pandemin är inte över ännu och smittspridningen ökar kraftigt. Läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Därför har regeringen beslutat om ytterligare restriktioner från onsdag den 12 januari. Bland annat ska krogar och restauranger stänga senast klockan 23 och nya maxtak gäller för antalet deltagare vid evenemang och privata sammankomster.

Vid måndagens pressträff sade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell att alla behöver ta sitt ansvar och att det absolut viktigaste är att du går och vaccinerar dig.

Sedan tidigare finns rekommendationer bland annat om att hålla avstånd och arbeta hemifrån, bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.

Nu vidtas fler åtgärder som syftar till att minska kontakterna bland vuxna och bromsa utvecklingen. Åtgärderna är tillfälliga men bedöms behövas fram till mitten av februari. Omprövning ska ske var 14:e dag.

Från den 12 januari gäller detta:

 • Alla som kan arbeta hemifrån ska fortsätta att göra det.
 • Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast kockan 23. Ett krav på max åtta personer per sällskap införs.
 • Allmänt råd om att vuxna ska begränsa antalet kontakter inomhus, till exempel genom att avstå från större middagar och fester.
 • Maxtak på 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus om man inte har vaccinationsbevis.
 • Vaccinationsbevis på mässor med över 50 deltagare. Dessutom krav på en yta på minst tio kvadratmeter per person.
 • Avrådan om cuper och läger inomhus förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan genomföras med riskreducerande åtgärder.
 • Högskolor och vuxenutbildning kan använda distansundervisning som verktyg.
 • Maxtak på 500 personer vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus, även med vaccinationsbevis.
 • Antalet deltagare på sammankomster i hyrd lokal sänks till 20 personer.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer utförlig information.

Här finns mer information om coronaviruset för dig som har barn i förskola och skola i Laholms kommun.

 

Information publicerad onsdagen den 22 december kl 14.40

Smittskyddsåtgärder för kultur- och utvecklingsförvaltningens verksamheter från den 23 december

 För att begränsa smittspridningen har regeringen infört nya smittskyddsåtgärder från och med den 23 december. Laholms kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om smittskyddsåtgärder och följande gäller för kultur- och utvecklingsförvaltningens verksamheter:

Föreningar för kultur, idrott och fritid bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Därför har vi valt att avboka alla läger och cuper i kommunala lokaler fram till och med den 16 januari.

Platser för kultur- och fritidsverksamheter

Från den 1 december finns allmänna råd riktade mot platser för kultur- och fritidsverksamheter för att undvika trängsel och göra det möjligt för individer att hålla avstånd.

Från den 23 december tillkommer föreskrifter om att platser för kultur- och fritidsverksamheter måste begränsa det maximala antalet besökare.

De platser som omfattas av begränsningarna i Laholms kommun är Folkhälsocentrum, Teckningsmuseet, Stadshusgalleriet och våra idrottsanläggningar. För att undvika trängsel begränsar vi antalet besökare i våra verksamheter.

I nuläget är Folkhälsocentrum öppet och du är välkommen att besöka oss. Vi kommer dock att begränsa antalet personer som får befinna sig i omklädningsrummet och du som besökare har ett eget ansvar att hålla avstånd och visa hänsyn. Vi är uppmärksamma och följer utvecklingen och kan om läget förändras kan andra åtgärder bli aktuella för att minska trängseln. Hör gärna av dig till personalen på plats om du vill veta hur många som besöker oss idag. Tfn 0430-153 00

Information publicerad tisdagen den 21 december klockan 16.40.

För att begränsa smittspridningen bedömer regeringen att det behövs ytterligare smittskyddsåtgärder som börjar gälla den 23 december. Bland annat rekommenderas alla som kan, att arbeta hemifrån. 

Från den 23 december gäller detta:

 • Alla som har möjlighet - Arbeta hemifrån
 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Krogar och restauranger får endast ha sittande servering och minst en meter mellan borden.
 • För kultur- och fritidsverksamheter inomhus till exempel museer, konsthallar och gym införs åtgärder för att undvika trängsel.
 • Allmänna sammankomster för 20 till 500 deltagare ska enbart ha sittande publik. Allmänna sammankomster med fler än 500 deltagare kräver vaccinationsbevis.
 • Deltagande vid cuper och läger inomhus avråds till och med den 16 januari. Men ordinarie aktiviteter med träningar, matcher, föreställning och tävlingar kan fortsätta.
 • Det får enbart vara sittande resenärer på långväga kollektivtrafik såsom tåg och buss.
 • Max 50 deltagare i lokaler som hyrs ut för privata sammankomster.

Tryck här för mer information om de nya smittskyddsåtgärderna som börjar gälla torsdag den 23 december.

 

Information publicerad tisdagen den 7 december klockan 17.35.

Smittspridningen fortsätter att öka i Sverige och därför införs nu smittskyddsåtgärder och en åtgärdsplan i tre steg. Steg 1 gäller från och med imorgon, 8 december. Steg 2 införs om smittspridningen ökar väsentligt och leder till en hög belastning på vården. Du som inte är vaccinerad bör vaccinera dig nu.

Under tisdagens presskonferens, den 7 december, meddelade statsminister Magdalena Andersson att alla behöver ta sitt ansvar för att hindra smittspridningen och det absolut viktigaste är att vaccinera dig.

- Om du inte har vaccinerat dig så är det dags att göra det nu. Till dess att du har vaccinerat dig ska du vara väldigt försiktig och följa de strikta rekommendationerna som gäller för ovaccinerade. Du som är vaccinerad bör vara lite mer försiktig än vanligt. Du behöver inte ställa in hela livet men var särskilt försiktig när du träffar personer som du inte helt säkert vet har vaccinerat sig, sa statsminister Magdalena Andersson när hon inledde pressträffen.

Åtgärdsplan på tre steg

Regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder presenterades idag och består av tre steg. Eftersom smittspridningen ökar införs steg 1 med nya smittskyddsåtgärder imorgon, 8 december.

Detta gäller från 8 december:
- Arbetsgivare ska möjliggöra hemarbete.
- Lärosäten ska undvika stora samlingar.
- Vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer
- Serveringsställen ska undvika trängsel
- Munskydd i kollektivtrafiken rekommenderas

Dessutom gäller fortfarande:
- Särskilda rekommendationer för ovaccinerade
- Stanna hemma och testa dig vid symptom – även om du är vaccinerad
- Vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Mer om steg 2 och steg 3

Om smittspridningen skulle öka väsentligt och innebära en ökad vårdbelastning kommer steg 2 att införas. Vid steg 2 rekommenderas bland annat alla att arbeta hemifrån om arbetstagarens fysiska närvaro inte är nödvändig för att kunna utföra arbetet.

Steg 3 kan införas om vi hamnar i en situation med mycket hög smittspridning och hög påverkan på vården. Om steg 3 måste användas införs bland annat rekommendation om distansundervisning i gymnasieskolan, sociala evenemang och fritidsaktiviteter ställs in samt begränsade öppettider på serveringsställen.

 

Information publicerad torsdagen den 25 november klockan 17.00.

Vaccinerade ska nu också stanna hemma och testa sig om någon hemma har covid-19. De senaste dagarna har smittspridningen med bekräftat antal smittade med covid-19 ökat i Halland. 

Det som gäller nu är att alla som bor tillsammans med någon som har covid-19, så kallad hushållskontakt, ska:

 • stanna hemma i 7 dagar från den dagen då den smittade testade sig. Det gäller både dig som är vaccinerad och ovaccinerad.
 • Testa dig på dag 5 från den smittades provtagningsdatum om du inte fått symptom. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer som är 6 år och äldre.
 • Testa dig vid symtom som kan bero på covid-19 om du är 6 år eller äldre. Det gäller om du är vaccinerad eller ovaccinerad.

Undantag från detta är personer som haft covid-19 de senaste 6 månaderna. De behöver inte stanna hemma eller genomföra provtagning.

Det är viktigt att följa de råd som gäller och bidra till att åter minska smittspridningen genom att:

 • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla
 • Testa dig vid symtom oavsett om du är vaccinerad eller ovaccinerad
 • vaccinera dig om du inte gjort det och ta även den andra och tredje dosen när det blir din tur.

Dos 3 rekommenderas till alla från 18 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en påfyllnadsdos (dos 3) till alla från 18 år. Dos 3 kommer att erbjudas först till de som har störst behov av skydd mot sjukdom och sedan ska alla få erbjudande om dos 3 i tur och ordning.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att arbeta med vaccination av dos 3 utifrån en prioriteringsordning, där högre ålder som regel innebär högre prioritering.

Läs mer på Region Hallands hemsida.

Åtgärder från den 1 december

Regeringen har beslutat att införa vaccinationsbevis från den 1 december. Folkhälsomyndigheten tar även fram föreskrifter mot smittspridning vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som förväntas gälla från den 1 december.

Föreskrifterna ska gälla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som till exempel sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter. Arrangemang inomhus med mindre än 100 deltagare och arrangemang utomhus berörs inte.

 

Information publicerad torsdagen den 18 november klockan 16.00.

Från och med måndag den 22 november ska alla med symptom testa sig för covid-19, även vaccinerade. Folkhälsomyndigheten befarar att coronasmittan kommer att öka och har därför gjort en åtgärdslista för att minska risken för ökad smittspridning presenterades under torsdagen den 18 november.

Folkhälsomyndighetens åtgärder mot ökad smittspridning:

 • Vaccination för ovaccinerade
 • En tredje dos vaccin för prioriterade grupper
 • Stanna hemma vid nya symptom på covid-19.
 • Testa dig vid symptom. Gäller alla från förskoleklass till äldre.
 • Förslag på vaccinationsbevis vid stora sammankomster och arrangemang med fler än 100 deltagare från 1 december
 • Utökad smittspårning

 Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Information publicerad torsdagen den 21 oktober klockan 17.00.

Onsdagen den 20 oktober påbörjades vaccinering av covid-19 dos tre på Laholms kommuns särskilda boenden. På tisdag, den 26 oktober, beräknas alla som tackat ja till dos tre och som bor på särskilt boende ha fått sin tredje dos vaccin.

Under onsdagen skickades även informationsbrev ut till alla som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård för hemsjukvård. De brukare som inte kan åka till vårdcentralen för vaccinering kan bli vaccinerade av kommunens sjuksköterskor i hemmet.

Information gällande covid-19 vaccination dos tre skickas även ut med post till alla som har hemtjänst. I brevet beskrivs hur det går till att boka tid på vårdcentralen för vaccination.

En tredje dos vaccination

Skyddet mot svår sjukdom och död i covid-19 är fortfarande gott hos de flesta som vaccinerat sig. Men hos personer som är 80 år eller äldre och som vaccinerade sig runt årsskiftet eller strax därefter, börjar skyddseffekten avta.

En tredje dos rekommenderas till personer som bor på särskilt boende för äldre, har hemsjukvård, hemtjänst eller är 80 år eller äldre. Det ska gå minst sex månader mellan den andra och tredje vaccindosen.

 

Information publicerad måndagen den 18 oktober klockan 13.10.

Torsdag 14 oktober meddelade Folkhälsomyndigheten uppdaterade rekommendationer för att undvika smittspridning av covid-19. Fler har vaccinerat sig och därmed har risken för omfattande smittspridning och att drabbas av allvarlig sjukdom i covid-19 minskat.

De nya rekommendationerna gäller från den 1 november och innebär att:

 • Den som är fullvaccinerad, som nyligen har haft covid-19 eller som är under 6 år kan återgå till arbete, skola eller förskola när man känner sig frisk, utan att behöva testa sig. Detta även om vissa luftvägssymtom kvarstår. I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma ett par dagar upp till en vecka.
 • Vid symtom som kan vara tecken på en ny luftvägsinfektion, ska man stanna hemma igen oavsett om man är vaccinerad eller tidigare har haft covid-19.
 • Ovaccinerade rekommenderas fortfarande att testa sig så snart som möjligt vid symtom och stanna hemma i väntan på testresultat. Det gäller vuxna och barn från förskoleklass och uppåt som är ovaccinerade och som inte haft covid-19 de senaste sex månaderna.
 • Personer som testar positivt för covid-19 ska stanna hemma minst sju dygn efter att de fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även andra luftvägsinfektioner under vintersäsongen, särskilt RS-virus och influensa. Både barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion.

 

Information publicerad måndagen den 14 oktober klockan 16.55.

Under vecka 42 börjar Region Halland att vaccinera åldersgruppen 12-15 år i Laholm. Regionen har valt att börja med årskurs 9 och först ut i Laholm är årskurs nio på Lagaholmsskolan. Därefter erbjuds vaccin till elever i Halland i med sjunkande ålder.

Barn som är 12-15 år kommer att erbjudas vaccination mot covid-19. Vaccinet kan ges från den dag du fyller 12 år. Vaccinationen är frivillig och gratis.

Vaccinationerna genomförs i skolans lokaler. Skolan kommer att informera om när det är dags för vaccination och var på skolan den kommer att ske. Information om dag för vaccinationstid kommer att läggas ut på V-klass.

Region Hallands vaccinsamordnare skickar ut brev till vårdnadshavare och elev med information om vad som är viktigt att tänka på innan och efter vaccinationen.

Information finns även på 1177.

 

Information publicerad måndagen den 29 september klockan 16.30.

Restriktionerna förändras idag. Det här gäller från och med den 29 september:

 • Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
 • Om du får symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig. Även du som har vaccinerat dig.

Råd till ovaccinerade

Om du inte vaccinerat dig mot covid-19 ska du vara särskilt försiktig för att undvika att bli smittad och sprida covid-19. Fortsätt hålla avstånd till andra människor, speciellt till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Läs om vad som gäller efter den 29 september på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information publicerad måndagen den 27 september klockan 16.30.

Den 29 september blir det åter igen tillåtet att besöka en anhörig på särskilt boende utan att först behöva kontakta personalen på boendet. Denna förändring av rutiner görs i samband med att flera restriktioner slutar att gälla enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hela besöket bör ske i brukarens lägenhet eller utomhus när det är möjligt.

För all vård och omsorg gäller fortfarande de allmänna råden dvs:

• Hålla avstånd
• Ha god basal handhygien
• Stanna hemma vid minsta symptom

 

Information publicerad torsdagen den 16 september klockan 16.20.

Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram nya allmänna råd för ovaccinerade vuxna som gäller från den 29 september. Folkhälsomyndigheten har även beslutat att rekommendera vaccination mot covid-19 från 12 års ålder.

Folkhälsomyndighetens bedömning tar hänsyn till att barn löper betydligt mindre risk att drabbas av svår sjukdom av covid-19 än vuxna. Men det finns exempel på barn som blivit allvarligt sjuka i hyperinflammation med hög feber och i vissa fall påverkan på ett eller flera organ i kroppen. Det handlar hittills om drygt 250 barn under 18 år i Sverige som har drabbats av detta under pandemin.

Enligt Folkhälsomyndigheten är de vaccin som är godkända från 12 års ålder både säkra och effektiva. Hittills har närmare 20 miljoner barn världen över fått något av vaccinerna och de allra flesta fall av biverkningar är lindriga och övergående. Ett fåtal barn har fått hjärtmuskelinflammation som biverkning. Den är i regel är övergående men man behöver vara medveten om risken och söka vård om barnet skulle få symtom som bröstsmärta de närmsta dagarna efter vaccinationen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn från 12 års ålder erbjuds vaccin i två doser och att vaccinationen inleds samordnat i hela landet i början av november.

Allmänna råd för ovaccinerade vuxna

Folkhälsomyndighetens nya råd innebär att vuxna som inte är fullvaccinerade bör förstätta vara försiktig för att undvika att själv bli smittad och för att undvika spridning av covid-19.

Ovaccinerade bör:
1. hålla avstånd till andra människor
2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Alla, även fullvaccinerade, behöver fortsatt vara uppmärksamma på symtom på covid-19.

Om du misstänker att du har covid-19:
1. stanna hemma,
2. undvik kontakt med andra människor
3. testa dig

Vill du veta mer? Läs på krisinformation.se eller folkhälsomyndigheten.se

 

Information publicerad tisdagen den 7 september klockan 17.20.

Folkhälsomyndigheten har nu gjort bedömningen att fler restriktioner kan lyftas och sluta gälla från den 29 september.

Nya besked om coronarestriktioner kom under tisdagseftermiddagen då Socialminister Lena Hallengren inledde pressträffen med att berätta att vårt samhälle är i ett nytt och förbättrat läge. Nu planeras för steg fyra i regeringens plan.

Detta gäller efter den 29/9:

 • Rådet att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan påbörjas.
 • Deltagartaket för offentliga och privata tillställningar tas bort.
 • Den som upplever symptom på covid-19 ska stanna hemma och testa sig.
 • Fortsätt att tvätta händerna noga och ofta.

Vaccinerade kan leva som vanligt

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson meddelade att vaccinerade personer i princip kan leva som vanligt efter den 29 september. De ovaccinerade riskerar fortsatt att drabbas av allvarlig sjukdom och behöver vara mer försiktiga än andra när samhället öppnar upp.

- Så vänta inte, följ råd och rekommendationer som fortsatt gäller och se till att gå och vaccinera dig, sa Johan Carlson avslutningsvis.

 

Information publicerad torsdagen den 2 september klockan 16.35.

Laholms kommun arbetar tillsammans med Region Halland och de övriga halländska kommunerna för att gemensamt minska smittspridningen.

Tänk på att vi tillsammans kan begränsa de allvarliga konsekvenser som smittan kan få för individer, samhälle och för hälso- och sjukvården på längre sikt.

Följ länkarna nedan för att läsa uppdaterad information från regionala och nationella myndigheter.

Coronaläget i Halland - Region Halland

Vaccination mot covid-19 i Halland

Lagstadgade restriktioner och förbud som gäller i Sverige just nu - Krisinformation.se

Fortsätt att tvätta händerna, hålla avstånd, stanna hemma om du känner minsta förkylningssymtom och hosta och nys i armvecket.

 Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner

 

Information publicerad tisdagen den 1 juni klockan 16.20.

Från och med idag, 1 juni, gäller anpassade nationella åtgärder för att motverka smittspridning av covid-19.

Detta gäller just nu:

 • Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar beroende på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser.
 • Lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar kan genomföras i mindre skala.
 • Det är möjligt att besöka nöjesparker och marknader. Marknaderna och verksamheterna måste vidta smittskyddsåtgärder.
 • Serveringsställen kan hålla öppet till klockan 22.30.
 • Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort.
 • Rådet till föreningar är att från och med den 1 juni erbjuda digitala alternativ till fysiska möten eller genomföra fysiska möten i mindre omfattning.
 • Rekommendationen om att undervisning på högskolenivå bör ske på distans tas bort.
 • Maxtaket på 500 personer i butiker, varuhus, museer, sportanläggningar med mera tas bort. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.
 • Förordningen om tillfälliga besöksförbud på äldreboenden upphör.
 • Folkhälsomyndigheten avråder fortfarande från privata, sociala träffar såsom fester och middagar med personer utanför ens mindre krets.
 • Det är fortsatt inte tillåtet att hyra ut lokaler för privata fester med fler än 8 personer.

Läs mer om förutsättningarna och de anpassade smittskyddsåtgärderna på Folkhälsomyndighetens hemsida

Hemarbete rekommenderas fortsatt

Laholms kommuns medarbetare som kan arbeta hemifrån rekommenderas att fortsätta göra det fram till den 15 september i linje med nationella rekommendationer.

Information publicerad torsdagen den 29 april klockan 15.13.

Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att föreningar med lagidrotter nu kan anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare.

För barn och ungdomar som utövar individuell idrott är det tillåtet att spela match eller tävla utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande.

– Fysisk aktivitet främjar en god hälsa. Det är viktigt att barn och unga har bra möjligheter att idrotta trots pandemin, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, till myndighetens webbplats.

Tryck här om du vill läsa mer om Folkhälsomyndighetens beslut på folkhälsomyndighetens hemsida.

Sedan tidigare har Laholms kommun meddelat att det återigen är möjligt för föreningar och privatpersoner att boka kommunens utomhusanläggningar med mera. Läs mer om beslutet här.

Information publicerad fredagen den 16 april klockan 16.55.

Läsårets slut närmar sig och för elever i årskurs 9 är detta den sista tiden i grundskolan. Därför prioriteras att de får återgå till undervisning på skolan från och med den 19 april. Elever i årskurs 7-8 får kombinerad distansundervisning med undervisning på plats i skolan under perioden 19 april – 7 maj. En ny bedömning görs sedan utifrån smittläget i Halland och Laholms kommun.

Både Folkhälsomyndigheten och Regeringen betonar betydelsen av att så långt det är möjligt, hålla grundskolorna öppna eftersom undervisning i skolans lokaler är det bästa för elevernas lärande och sociala sammanhang. Därför analyserades möjligheten att elever i årskurs 7-9 i Laholm skulle kunna återgå till undervisning i skolan på heltid.

Utvärderingen av vårterminens kombination av distansundervisning som bedrivits för elever i årskurs 7-9 visar att det har fungerat väl. Samtidigt konstateras att eleverna ges en mer kvalitativ undervisning på plats i skolans lokaler. Men även om flertalet åtgärder vidtas för att upprätthålla möjligheten till att hålla avstånd med syfte att minska smittspridningen, görs bedömningen att det på grund av rådande smittläge inte är tillräckligt för att samtliga elever ska kunna återgå till 100 procent undervisning på plats i skolan.

Mot bakgrund av Barn- och ungdomsförvaltningen och skolornas risk- och konsekvensanalyser har ett antal åtgärder beslutats för att minska risken för smittspridning av covid -19 i skolan när den försiktiga återgången börjar:

 • Skyddsutrustning tillhandahålls för skolans medarbetare och städning av skolans lokaler utökas.
 • För att glesa ut antalet elever i matsal görs schemaförändring och öppettiderna utökas.
 • Lärarna uppmanas att förlägga undervisningen utomhus om det är möjligt.

Vid behov tas beslut om lokala åtgärder utifrån varje skolas förutsättningar och verksamhetschef för grundskola har behörighet att besluta om distansundervisning om det uppstår indikationer på klustersmitta i en skola.

Information publicerad tisdagen den 6 april klockan 16.30.

Successiv återgång till närundervisning på gymnasiet

Från och med den 3 maj planeras alla elever på Osbecksgymnasiet ha undervisning på skolan på heltid igen. Återgången kommer att ske gradvis.

Det är i enlighet med regeringens besked som Laholms kommun strävar efter att alla elever ska få undervisning på plats på skolan igen. Hur covid-19 hanteras i skolmiljö är en komplex fråga som engagerar många. Bland annat vägs risken för smittspridning emot skolplikten och elevens rätt till utbildning, liksom de psykosociala effekterna.

-Vi tycker att det är viktigt att kunna välkomna eleverna tillbaka till undervisning på skolan enligt regeringens riktlinjer och på ett smittsäkert sätt. Därför delar vi upp återgången. Vi börjar med återgång för eleverna i årkurs tre och från och med den 3 maj planerar vi för att ha samtliga elever på plats i undervisning på Campus Laholm, säger förvaltningschef Andreas Meimermondt.

Enligt tidigare besked pågår kombinerad distansundervisning med undervisning på plats på skolan till och med den 18 april. Därefter, från den 19 april, påbörjas sedan återgången till undervisning på plats på Osbecksgymnasiet för alla elever. Under vecka 16 och vecka 17 (19/4 – 2/5) kommer årskurs 3 samt eleverna på IM-programmet att ha undervisning på plats på skolan medan årskurs 1 och 2 alternerar varannan dag.

Information publicerad onsdagen den 31 mars klockan 11.50.

Under tisdagen den 30 mars var flertalet elever i årskurs 6 på Våxtorpskolan frånvaroanmälda. I samråd med Smittskydd Halland har skolans rektor beslutat att undervisningen för eleverna i årskurs 6 på Våxtorpskolan övergår till distans återstående dagar denna vecka. Vårdnadshavare och elever informerades om beslutet via V-klass under gårdagen.

Alla beslut som tas gällande skola och undervisning kommuniceras via V-klass i första hand till vårdnadshavare och elever.

Delvis distansundervisning även efter 1 april

Laholms kommun har sedan tidigare beslutat om kombinerad distansundervisning med undervisning på plats i skolan för högstadiet och gymnasiet fram till och med den 18 april och det beslutet står fast.

-Vi jobbar vidare med förebyggande insatser för att leva upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för att undvika trängsel, säger förvaltningschef Richard Mortenlind.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att de, efter den 1 april, inte förlänger beslutet att gymnasiet måste ha deltids distansundervisning. Men i Laholms kommun blir det ingen full återgång till undervisning på skolorna ännu på grund av smittrisken. Skolorna har fortsatt löpande dialog och avstämning med smittskyddet i Halland.

 

Uppdaterad kring läget?

Vill du hålla dig uppdaterad kring smittläget i Halland och Laholm läs på Region Hallands sida.

 

 

Information publicerad fredagen den 26 mars klockan 17.30.

Laholms kommun vädjar till vårdnadshavare med barn i förskola att överväga om de kan hålla barnen hemma under en period. Anledningen är att det just nu är ett ansträngt läge på förskolorna i Laholms kommun på grund av stor frånvaro bland förskolepersonalen.

Smittspridningen i Laholms kommun är stor, vilket även påverkar förskolornas verksamheter. Det innebär att många i personalen är frånvarande på grund av sjukdom, medan andra befinner sig i familjekarantän eftersom någon i familjen har testats positivt för covid-19.

Barnomsorgen är en väldigt viktig funktion i samhället och därför behöver förskolorna hållas öppna i så stor utsträckning som möjligt. Genom att de vårdnadshavare som har möjlighet väljer att hålla barnen hemma nu under detta ansträngda läge så får personalen den stöttning som behövs.

- Vi har varit på gränsen till att behöva stänga. Vi gick tidigare ut med en vädjan i Våxtorp och fick då ett fantastiskt gensvar från vårdnadshavare som på olika sätt försökte lösa alternativ till barnomsorg. Nu skickas en vädjan till alla vårdnadshavare men vi riktar oss mest till de som har 15-timmars, allmän förskola och som är hemma och är föräldralediga, arbetssökande, studerande eller permitterade, säger Jan Abrahamsson, verksamhetschef förskola i Laholms kommun.

Informationen har gått ut till vårdnadshavare genom V-klass. Vädjan vänder sig till alla vårdnadshavare med barn på förskola, med både avgiftsfri och betalplats.

Idrotts- och badanläggningar kan öppna den 6 april

Under fredagen beslutades om en gemensam inriktning mellan de halländska kommunerna att öppna idrotts- och badanläggningar från och med den 6 april. Detta kan ske under förutsättning att verksamheterna kan följa pandemilagen och begränsningsförordningen. Hur det praktiskt ska ske på varje anläggning diskuteras nu de närmsta dagarna och beslut tas därefter.

 

Information publicerad torsdagen den 25 mars klockan 17.15.

På torsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att den nationella rekommendationen om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april och ska inte förlängas.

Laholms kommun har sedan tidigare beslutat om kombinerad distansundervisning med undervisning på plats i skolan fram till och med den 18 april. Efter Folkhälsomyndighetens besked påbörjas nu ett arbete för att, under de närmsta dagarna, undersöka om beslutet ska gälla fortsatt eller om det behöver omprövas.

 

Information publicerad tisdagen den 23 mars klockan 17.40.

I samråd med Smittskydd Halland togs, under tisdagseftermiddagen, ett beslut att årskurs tre på Ahlaskolan ska distansundervisas resten av denna vecka.

Anledningen är hög frånvaro med konstaterade fall av covid-19. Berörda elever kommer att få hem arbetsmaterial av sin lärare och samtliga vårdnadshavare i klassen kontaktas för att få information.

Övriga klasser får fortsatt undervisning på skolan.

 

Information publicerad fredagen den 19 mars klockan 16.40.

Smittspridningen är fortfarande hög i Halland och det är därför väldigt viktigt att följa de råd och rekommendationer som finns. Vi tar läget på allvar. Tack för att du också gör det!

Förlängd möjlighet för gymnasieelever att beställa lunch 

Gymnasieelever har nu möjlighet att beställa lunch vid distansundervisning till och med vecka 15, med sista uthämtningsdag den 16 april. Ingen uthämtning av lunch under påsklovsveckan. För att gymnasieelever ska ha rätt och möjlighet att hämta ut lunch måste formuläret vara ifyllt senast klockan 15 dagen innan den dag då eleven vill hämta lunch. Länk till formulär för beställning av lunch 

Hallands rekommendation för användning av munskydd förlängs

Den lokala rekommendationen om munskydd som infördes 26 februari 2021 har förlängts och gäller nu på obestämd tid. Regionen rekommenderar att engångsmunskydd ska bäras i inomhusmiljöer där det under en längre tid på mer än 15 minuter, inte går att hålla avstånd till andra människor. Exempelvis i kollektivtrafiken och på arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt. Länk till mer information.

Vaccination

Region Halland uppdaterar löpande informationen gällande vaccinering för covid-19. De som har en bokad tid för vaccination med Astra Zeneca den närmsta veckan blir uppringda och tiden bokas av som första steg. När tider och doser är omfördelade kommer Region Halland att ringa upp igen för att boka en ny vaccinationstid. Läs mer här.

Folkhälsomyndigheten har fortsatt pausat Astra Zenecas vaccin och ytterligare skärpt prioriteringsordningen. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om vad det innebär. 

Rutinen för smittspårning i Halland har uppdaterats

Vuxna samt elever som går på gymnasieskola och som haft nära kontakt med en person som har bekräftad covid-19 rekommenderas nu att testa sig även om de inte har symtom. Barn som går i grundskolan eller är yngre inkluderas inte. Personer som får symtom ska som alltid boka tid till självprovtagning covid-19 så snabbt som möjligt. Läs mer här.

 

Information publicerad torsdagen den 11 mars klockan 17.40.

Det är stor risk att smittas av covid-19 i Halland just nu och det är därför viktigt att följa restriktionerna. Vi har samlat viktiga sidor nedan där du kan läsa aktuell information gällande covid-19.

Det känns kanske utmanande att fortsätta att följa restriktionerna men genom att undvika att bli sjuk skyddar du dig själv och undviker att smitta andra. Du bidrar då även till andras hälsa och mindre belastning på hälso- och sjukvården.

Under torsdagen, blir det återigen möjligt för personer som är över 70 år att boka tid för vaccination digitalt med hjälp av BankID. Det är Region Halland som ansvarar för vaccineringen i Laholms kommun. Information om vaccination mot covid-19 finns på Region Hallands sida. Läs mer på Region Hallands hemsida.

 • På krisinformation.se hittar du bekräftad information från myndigheter samt vilka förbud och rekommendationer som gäller i Sverige just nu: https://www.krisinformation.se
 • Region Halland ansvarar för arbetet med vaccinering mot covid-19 och det aktuella smittläget. På regionhalland.se kan du läsa mer om läget i Regionen och Laholm: https://www.regionhalland.se
 • Laholms kommun uppdaterar information kring coronaviruset varje vecka eller så ofta som det behövs på vår hemsida: https://www.laholm.se/nyheter/information-kring-coronaviruset/
 • Polisen varnar för bedrägerier kring vaccinering av covid-19. Det finns två saker att komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination:
 1.  Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri.
 2. Ingen från vården kommer att ringa dig oväntat och kräva att du identifierar dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.
  Läs mer här: https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/bedrageri/

Information publicerad onsdagen den 3 mars klockan 17.20.

Under tisdagen skickade Laholms kommun ut lite över hundra informationsbrev till alla brukare som har beslut om LSS utan kommunal hälso- och sjukvård och som är 18 år eller äldre. I brevet stod att de är välkomna att boka tid för vaccination mot covid-19 på vårdcentral.

Laholms kommun har, under onsdagen, även erbjudit all personal inom LSS att få vaccinera sig mot covid-19 via Företagshälsovården. Detta beslut togs i samförstånd mellan vaccinsamordnarna i kommunerna och regionen. Laholms kommun har just nu 200 doser som är avsedda till personal inom äldreomsorgen och dessa får nu även användas till personal inom LSS.

 

Information publicerad tisdagen den 2 mars klockan 16.20.

Region Halland ser nu tydligt en ökande smittspridning av covid-19 i Halland. Polisen varnar för ökade bedrägeriförsök kring vaccination för covid-19. Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri.

Ökande smittspridning i Halland

Region Halland ser nu tydligt en ökande smittspridning av covid-19 i Halland. Vecka 8 har hittills haft en betydligt större smittspridning än föregående vecka. Bedömningen görs att det är störst smittspridning på arbetsplatser och vid umgänge utanför den närmaste familjen sker på fritiden. Antalet smittade som är äldre än 70 år fortsätter att minska medan antalet fall för de yngre åldersgrupperna fortsätter att öka.

Den möjliga vidare utvecklingen och ökade smittspridningen kan dämpas genom att de som erbjuds vaccination även väljer att vaccinera sig mot covid-19. Alla som är 18 år och äldre kommer att bli erbjudna vaccin i tur och ordning. Tidplanen påverkas av tillgången på vaccin. Din region kommer att meddela när det är din tur att boka tid för vaccination och hur det görs.

Webbsändning för invånare

Den 3 mars kl 11:00 håller Region Halland nästa webbsändning för invånare om vaccination mot covid-19. Du kan följa den här.

Polisen varnar för bedrägeriförsök kring vaccination

Bedragare utnyttjar nu att det är många som vill vaccinera sig mot covid-19. Bedragarna hittar hela tiden nya tillvägagångssätt.

Kom ihåg angående vaccination för covid-19:
1. Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri.
2. Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och be dig att identifiera dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.

Gör så här om någon tar oväntad kontakt med dig

Det kan vara svårt att genomskåda bedragare, särskilt om de har personlig information om dig. De kan verka trovärdiga och påstår ofta att det är bråttom för att vi ska bli stressade och ta felaktiga beslut. Kom ihåg: Logga inte in, lämna inte ut några siffror och lägg på luren.

 

Information publicerad måndagen den 1 mars klockan 19.00.

Under måndagen var det fortsatt ingen bekräftad smittad i covid-19 inom äldrevården. Senast detta inträffade i Laholms kommun under pandemin var den 11 mars 2020.

- Vi är så glada för detta, säger Verksamhetschef Marie Elm Ågren.

Under fredagen avslutades dessutom vaccinationerna av alla som har tackat ja till vaccin inom fas 1 som bor på äldreboende, LSS samt de med hemtjänst som har hemsjukvård.

- Nu har alla som har tackat ja till vaccin, inom fas 1, fått två sprutor vilket även det är glädjande, säger Marie Elm Ågren.

Information publicerad fredagen den 26 februari klockan 09.00.

Efter en flera veckors hög men stabil nivå vad gäller antalet positiva fall av covid-19 i Halland finns nu en oroande ökning. I Halland införs därför från och med i dag lokala rekommendationer under tre veckor med uppmaning att använda engångsmunskydd.

Det handlar omsituationer där nära kontakt med andra personer inomhus, och under längre tid, inte kan undvikas.

Exempel på situationer där munskydd kan vara aktuellt är på arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och där det, trots vidtagna åtgärder för att förhindra trängsel, förekommer nära kontakter under längre tid inomhus. Det kan också vara aktuellt i kollektivtrafiken vid trängsel oavsett tidpunkt. Hittills har rekommendationen avsett morgontrafik mellan klockan 7 och 9 och trafik mellan klockan 16 och 18 på vardagar. Resor med kollektivtrafik som inte är nödvändiga ska även fortsättningsvis alltid undvikas, särskilt om det är trångt.

Det betonas i ett pressmeddelande från Region Halland.

Frågan om munskydd eller ej har diskuterats flitigt under pandemin. Så här säger Region Hallands smittskyddsläkare Maria Rydberg Mo om skyddet:  

- Munskydd kan aldrig ersätta att vi behöver undvika nära kontakt och att hålla avstånd. Avstånd är fortfarande det mest effektiva sätten att undvika smittspridning, säger Maria Ryberg Mo. Ett munskydd kan stärka skyddet för de som finns i närheten av den som bär det, men innebär alltså bara ett komplement i de situationer där alla möjligheter att undvika nära kontakt uttömts.

Rekommendationen om munskydd i ovan nämnda situationer gäller personer födda 2004 och tidigare. Förutom undantaget för ålder omfattar inte heller rekommendationen förskola eller klassrum i grund- och gymnasieskolan.

- Det är egentligen inte önskvärt att behöva göra de här tilläggen, säger Maria Ryberg Mo. Och det är viktigt att understryka att detta enbart ska ses som tillägg till de redan gällande råden.

Här är de allmänna nationellt gällande råden som är viktigast att följa:

 • Stanna hemma när du är sjuk, även vid mycket lindriga symtom. Testa dig vid symtom på covid-19. Testa dig också om du delar hushåll med någon med påvisad covid-19, även om du själv inte har symtom.
 • Begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. Anpassa också dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken. På arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt; undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla utan medföljande sällskap.
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta. Använd i första hand färdsätt som inte innebär kontakt med andra människor, såsom att gå, cykla eller åka bil. Undvik nya kontakter både under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig på resmålet eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du blir sjuk.

 

 

Information publicerad torsdagen den 25 februari klockan 17.00

Ingen coronasmitta på kommunens äldreboenden just nu

Just nu är det inte någon som har konstaterad covid-19 inom äldreomsorgen i Laholms kommun.
-Vi är så glada i dag för detta och stor eloge till alla våra medarbetare som jobbar för att hålla smittläget nere, säger Verksamhetschef Marie Elm Ågren.

-Vi är så glada i dag för detta och stor eloge till alla våra medarbetare som jobbar för att hålla smittläget nere, säger Verksamhetschef Marie Elm Ågren.

Distansundervisning för alla elever på Osbecksgymnasiet vecka 9

Under onsdagen meddelade Smittskydd Halland nya rekommendationer att gymnasieskolor bör inleda med en veckas distansundervisning direkt efter sportlovet. Skälet är oron att smittspridningen av Covid-19 åter är på väg att öka.

Under gårdagen beslutades därför att alla elever på Osbecksgymnasiet ska ha fjärrundervisning hela vecka 9 mellan 1 mars -5 mars, i enlighet med elevens schema. Ingen undervisning sker på skolan för Osbecksgymnasiets elever under vecka 9.

Eftersom det är sportlov denna vecka (vecka 8) kommer skolledningen att skicka beslutet om fjärrundervisning vecka 9 till elever samt vårdnadshavare med mail och sms till de kontaktuppgifter som angivits i Vklass. Skollunch beställer elever enligt samma rutin som tidigare.

Under vecka 10-15 får eleverna undervisning i enlighet med det schema som publicerats i Vklass.

Färdigvaccinerade kan kramas

Under torsdagens pressträff presenterades en ny bedömning från Folkhälsomyndigheten som innebär att två veckor efter att man fått andra dosen vaccin kan den äldre ta emot besök utan andra smittskyddande åtgärder.

-Från folkhälsomyndigheten tycker vi nu att tiden är mogen att säga till den som är fullt vaccinerad att det går bra att återgå lite till det normala och träffa anhöriga. Då går det också att krama sina barn och barnbarn om de är helt friska utan symptom, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

När större delar av samhället kan få lättare restriktioner kan Johan Carlson inte svara på i nuläget. Alla, även de som blivit vaccinerade, ska fortsätta hålla avstånd till andra och vid möjlighet jobba hemifrån och stanna hemma vid symptom.

En fantastisk möjlighet att påverka

Alla över 18 år kommer att erbjudas vaccination mot covid-19 under de närmaste månaderna och Anders Tegnell statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten betonade på torsdagens pressträff att de vaccin som är godkända är väldigt bra och ger ett mycket gott skydd mot sjukdomen covid-19.
-Det finns en fantastisk möjlighet att påverka denna pandemi som vi befinner oss i. Antalet fall minskar på samma sätt som vaccinationen ökar, säger Anders Tegnell.

Nytt avtal med moderna

Regeringen har beslutat att teckna ytterligare ett avtal med moderna för att få leverans av vaccin även under hösten. Det nya avtalet innebär en möjlighet att kunna ge vaccinet igen då det inte är klargjort hur länge vaccinet skyddar den vaccinerade och samtidigt behövs vaccin till de unga som inte får vaccin under första delen av 2021.

– Vi måste ha kapacitet och volymer för att kunna ge vaccin igen, säger Richard Bergström, vaccinsamordnare.

 

Information publicerad onsdagen den 24 februari klockan 17.30

Nya besked gällande fjärr- och distansundervisning efter sportlovet

Smittspridningen av Covid-19 är fortsatt hög i Halland och smittskydd Halland anser att risken finns att smittspridningen åter är på väg att öka. Bedömningen görs att det just nu inte är lämpligt att bedriva undervisning på plats i skolan på högstadie- och gymnasieskolor. Skolorna rekommenderas även att vara beredda att fortsätta med delvis distansundervisning från v 10 och fram till och med veckan efter påsklovet.

Mot bakgrund av Smittskydd Hallands rekommendationer kommer barn- och ungdomsnämnden att besluta om följande:

 • Den 1 - 5 mars bedrivs fjärr- och distansundervisning för elever i årskurs 7 till 9.
 • Den 8 mars - 16 april bedrivs en kombination av fjärr- och distansundervisning med närundervisning för elever i årskurs 7-9. Närmare information om schemaläggning kommer att lämnas av respektive 7-9 skola.
 • För elever från förskoleklass till årskurs 6 samt elever i grundsärskolan, gäller undervisning på plats som vanligt.

Alla som varit utomlands, inklusive elever och skolpersonal, är skyldiga att sitta i karantän en vecka efter ankomst till Sverige samt ta prov för covid-19 vid ankomsten och igen efter fem dagar. Även de som rest inom Sverige bör iaktta extra försiktighet och vara särskilt uppmärksamma på symtom.

När eleven ges fjärr- och distansundervisning erbjuds lunchpaket i likhet med såsom skett tidigare. Lunchpaketen beställs veckovis, länk finns på Vklass.

Regeringen presenterade nya åtgärder mot smittspridning

På regeringens pressträff under torsdagseftermiddagen presenterades nya åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19. Stefan Löfven inledde pressträffen och sa att Sverige fortsätter att vaccinera allt fler och leveranserna av vaccin ökar de kommande veckorna. Samtidigt ökar oron för att smittspridningen ökar.

-Den minskning som vi nationellt sett är nu i huvudsak borta. Resorna har blivit fler och vi ser mindre följsamhet till rekommendationer, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

För att minska smittspridningen planerar Folkhälsomyndigheten nu skärpta åtgärder som sänker maxantalet som får vistas samtidigt i butiker, gallerior och gym bland annat. Serveringsställen ska från och med första mars och tillsvidare stänga klockan 20.30 oavsett om de serverar alkohol eller inte.

Folkhälsomyndigheten planerar även att förnya och skärpa rekommendationen att barn och unga inte ska delta i tävlingar eller lägerverksamhet.

-Idrott och träning är viktig för barn och unga men tävlingar får komma senare, säger Johan Carlson.

Restriktionerna som presenteras handlar om att undvika smittspridning och regeringen vill hålla skolorna öppna i så stor utsträckning som möjligt. Samtidigt säger Utbildningsminister Anna Ekström att regeringen inte kommer att tveka att stänga skolor om det behövs.

-Men skolor ska vara det sista vi stänger och det första vi öppnar, säger Anna Ekström.

Det behöver inte bli en tredje våg

Budskapet är att vi tillsammans påverkar om det kommer att bli en tredje våg eller inte.

-Det måste inte komma en tredje våg, det är inte förutbestämt hur detta ska gå. Det är vi tillsammans som skapar smittspridning om vi inte följer de riktlinjer som finns, säger Johan Carlson.

-Oavsett var du är, det får inte vara trängsel. Se till att bara vara nära dina allra närmaste säger Stefan Löfven.

Samlad myndighetsinformation

På hemsidan www.krisinformation.se finns samlad myndighetsinformation och bekräftad information om coronaviruset. För de som inte vill läsa på internet rekommenderar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap telefonnumret 11313.

 

Information publicerad måndagen den 22 februari klockan 19.00

Eleverna i åk 7-9 har nu haft fjärr- och distansundervisning i en och en halv månad, där eleverna växelvis har kunnat ges undervisning på skolan. I det stora hela har det fungerat väl men naturligtvis bör eleverna helst ges undervisning på plats i skolan. Samtidigt finns det ett fortsatt behov av att minska smittspridningen.

En veckas förlängning av distansundervisning åk 7-9 

Just nu finns det ett fortsatt behov av att minska smittspridningen, vilket bland annat kan göras genom att glesa ut antal elever som samtidigt befinner sig på skolan. Barn- och ungdomsnämnden har därför beslutat att kombinationen av distansundervisning med undervisning på skolan, ska ske i ytterligare en vecka. Förutsatt att smittläget inte förvärras efter sportlovet, innebär det att samtliga elever kan återgå till ordinarie undervisningsform på skolan fr.o.m. den 15 mars. Närmare information om schemaläggning lämnas av respektive skola.

För elever från förskoleklass till årskurs 6 samt elever i grundsärskolan, gäller undervisning på plats som vanligt.

När eleven ges fjärr- och distansundervisning kommer lunchpaket att erbjudas i likhet med såsom tidigare skett. Lunchpaketen beställs veckovis.

Som tidigare informerats kommer vaccinationer och hälsosamtal att genomföras enligt tidplan så långt som möjligt. Skolsköterskorna önskemål är att de elever som kallas kommer till skolan så att elevhälsans medicinska insatser kan fortsätta.

Information publicerad fredagen den 19 februari klockan 19.00

På fredagen rapporterades tre konstaterade fall av covid-19 i socialtjänstens verksamhet, två brukare med hemtjänst och en brukare i LSS-omsorgen. Sedan i onsdags har två personer friskförklarats.

- Det är uppmuntrande att smittan just nu är låg, samtidigt följer vi utvecklingen. Vi är glada att medarbetarna gör ett så bra jobb, och fortsätter att noggrant hålla fast vid rutinerna, säger Marie Elm Ågren, verksamhetschef inom socialtjänsten i Laholms kommun.

Glädjande nog har brukare som bor på kommunens äldreboende varit smittfria en längre tid. En starkt bidragande orsak till detta är vaccineringen, med nära nog hundraprocentig täckning bland de boende.

Allt färre smittade noteras nu också bland brukare på äldreboende i övriga Halländska kommuner.

Smittläget för länet är dock fortsatt högt med 353 fall per 100 000 invånare. Endast Västerbotten hade fler smittade under vecka 6, 384 fall.

Betydligt färre fall i kommunen

För en knapp månad sedan var smittläget i Laholms kommun bland de högre i landet. Dessbättre har antalet fall med covid-19 sjunkit rejält.  I Folkhälsomyndighetens statistik för vecka 6 hade Laholms kommun 22 fall per 10 000 invånare. I grannkommunen Markaryd var läget betydligt värre med 59 fall per 10 000 invånare.

Länk till Folkhälsomyndighetens sida om sjukdomsfall

Vaccinationer

Hittills har 24 973 vaccinationer genomförts i Halland, fördelat på 17 264 dos 1 och 7 709 på dos 2. I Laholms kommun har totalt 1 850 vaccinationer genomförts.

I jämförelse med övriga regioner i landet ligger Halland mycket bra till i fråga om vaccineringen. Än fler hade förstås varit vaccinerade om tillgången till vaccin varit större.

Länk till Region Hallands sida om vaccination

Länk till Folkhälsomyndighetens sida om vaccination

Fortsatt öppna inomhusanläggningar

Alltsedan den 8 februari har Laholms kommuns inomhusanläggningar varit öppna för organiserade kommunala och föreningsdrivna verksamheter, som vänder sig till barn och ungdomar födda 2002 eller senare.  Det beslutet gäller tills vidare.

Förutsättningen för detta är:

 • att man rättar sig efter anslagen om maxantal personer i omklädningsrum och duschar i simhallen i Laholm,
 • att endast toaletter i idrottshallarnas och gymnastiksalarnas omklädningsrum får användas.

Information från Region Halland

Bokningssituationen


Det är fortsatt ett högt tryck på bokning av vaccination
Arbete pågår fortfarande med att boka av de invånare som bokat sig för tidigt.

På grund av att det varit så många som bokat sig för tidigt, innan det är deras tur, är den digitala bokningen fortfarande stängd.

Om man bokat sig för tidigt kan man ringa en vårdcentral, som hjälper till med att boka av. Annars kommer man att bli uppringd för avbokning.

Just nu pågår vaccination av de allra äldsta och sköraste grupperna: de med hemtjänst, de som är samboende med hemtjänst och hemsjukvård och de i Fas 2 som är 80 år och äldre.

De som är 80+ kan ringa och boka via telefon

Nu prioriterar vi att boka in de äldsta och sköraste invånarna som riskerar att drabbas hårdast av covid-19.Därefter vaccinerar vi vidare så att alla invånare som vill kommer att vaccineras.

När kan de som är 70 år och äldre boka in sig för vaccination?

Vi kommer tydligt att meddela det, men nu behöver man ha lite tålamod.

Redan nu har en del invånare som är 70+ fått brev som var tänkta att landa i brevlådorna i nästa vecka. Det betyder att de kan boka in sig så snart det finns tider och bokningen är öppen. Fram till dess gör vi allt för att boka in de som är 80+ och inte ännu fått sina tider.

Varför har vi redan skickat brev när det inte finns tider?

Så som leveransplanen såg ut för några veckor sedan var de rimligt att breven till 70+ kunde skickas ut. De måste skickas med lång framförhållning. Sedan dess har vi fått flera besked om minskade och uppskjutna leveranser. Det är beklagligt. Breven gick inte att stoppa. Samtidigt är det många som vill vaccinera sig – det gör att vi måste säkra 80+ får sin vaccination. Vi vill vaccinera så många som möjligt direkt, men vi har bara det vaccin vi har.

Varför är det sådant tryck, varför finns det inte fler tider?

 • Fortfarande är det små mängder vaccin som kommer till Sverige för att delas ut i regionerna efter folkmängd.
 • Utöver det – de planerade leveranserna har blivit ännu mindre än de prognoser vi hade för bara ett par veckor sedan.
 • Försenade leveranser.
 • Vissa vaccin kan bara användas till vissa åldrar – just nu finns det mindre vaccin än vi visste från början till de över 65 år.

Vi förstår att vaccinationen är viktig för många. Vi tycker det är viktigt att det ska vara lätt att boka – nu måste vi hjälpas åt så att rätt grupp får vaccinet först.

Hur ser det ut hittills?

 • Totalt har 24 973 doser getts
 • Äldreboende är klart
 • Hemsjukvård totalt klart i veck 13, inklusive 200 som inte vaccinerats tidigare
 • 8 500 i gruppen 80+ har vaccinerats Ytterligare lika många bedöms återstå
 • Förmodligen tar det ytterligare två-tre veckor för att vaccinera stora delar av gruppen 80+, i förhållande till den mängd vaccin regionen har av aktuell sort.

 

 

 

Information publicerad fredagen den 19 februari klockan 16.00

Drygt 30 procentig frånvaro bland niorna på Lagaholmsskolan i Laholm ledde till att rektor Maria Plenell på fredagsförmiddagen tog beslutet att stänga skolan.
- Vad frånvaron beror på vet vi inget om i dagsläget, säger hon.

Sedan jullovet bedrivs fjärr- och distansundervisningen kombinerat med undervisning i skolan på kommunens tre högstadieskolor. I stora drag har en årskurs i taget varit i skolan under en vecka.

På Lagaholmsskolan var innevarande vecka vikt för niorna, den första veckan i skolan sedan jullovet.

Mellan torsdagen och fredagen steg frånvaron bland eleverna så mycket att skolledningen tog beslutet att skicka hem eleverna. Av 130 niondeklassare var cirka 40 sjuka.

Elever som bor en bit från skolan åker med Hallandstrafikens bussar. Således behövde inte skolan sätta in extrabussar för skjuts av elever hem till bostaden.

 

Information publicerad tisdagen den 16 februari klockan 16.00

Vuxenutbildningen inom Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) och Samhällsorientering i Laholms kommun återgår till studier på plats. Beslutet gäller från den 19 februari men om det finns behov har lärarna fram till den 1 mars att förbereda och gå tillbaka till undervisning på plats i skolan.

En handlingsplan har beslutats och ska vara ett stöd vid återgången. Undervisningen ska genomföras med så lite negativ påverkan på elevernas studieprestation som möjligt och Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Enligt handlingsplanen finns det fortfarande möjlighet att bedriva distansundervisning vid behov.

Samlad information om covid-19

På hemsidan www.krisinformation.se finns samlad information från svenska myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

 

Information publicerad fredagen den 12 februari klockan 18.20

Under fredagen slutfördes vaccinationen mot covid-19 för boende på Laholms kommuns äldreboende. Därmed har cirka 200 personer fått dos 1 och dos 2 av Pfizers och Biontechs vaccin, vilket i stort sett är samtliga boende.

Således en nära nog hundraprocentig täckning. Sett till länet i stort har 87 procent av dem som bor på äldreboende vaccinerats. Tillsammans med Jönköpings län toppar Halland rikets vaccinationstäckning för personer på äldreboende.

Fas 1 av det nationella vaccinationsprogrammet omfattar även brukare som har hemsjukvård. I Laholms kommun utgör gruppen drygt 320 personer. Cirka 300 av dem har fått dos 1. Under kommande vecka ges första dosen till resterande brukare samtidigt som vaccination med dos 2 inleds. Om allt flyter som planerat är personerna färdigvaccinerade när vecka 9 är till ända, det vill säga första veckan i mars.

- Hittills har vaccineringen fungerat mycket bra, och vi har fått de leveranser av vaccin som vi har beställt. Samarbetet med Region Halland har också fungerat mycket bra, säger Laholms kommuns vaccinationssamordnare Eva Müller.

Vaccinering på regionens vårdcentraler

Personer som enbart har hemtjänst, och personer som bor med någon som har hemtjänst, är i Halland hänvisade till regionens vårdcentraler för vaccinering. I Laholms kommun omfattar gruppen med hemtjänst närmare 440 personer. De erbjuds vaccinering på Vårdcentralen Centrum i Laholm och deras sammanboende. 414 har fått dos 1 och ett 20-tal dos 2.

- Vi har fått den tilldelning som vi fick besked om i ett tidigare skede. Så vaccineringen har löpt på bra, uppger Marie Lindell, verksamhetschef på Vårdcentralen Centrum, som utför vaccinering mot covd-19 på onsdagar, fredagar och var tredje lördag.

Sett till riket i stort har Halland också en bra vaccinationstäckning bland personer som är 65 år och äldre och har hemtjänst. 69 procent har fått minst en dos. Endast Gotland har en högre täckning, 75 procent.

Vaccinering av personal

Parallellt med vaccinering av nämnda grupper pågår också vaccinering av vård och omsorgspersonal. I Laholms kommun handhas detta av Laholms företagshälsovård. Närmare 800 personer kan komma ifråga för vaccinering.  Av dessa har 312 fått dos 1 och 102 dos 2 av Pfizers och Biontechs vaccin.

Från och med nästa vecka ges Astra Zenecas vaccin till dem som får sin första dos. Om leveranserna kommer som planerat kan företagshälsans båda sjuksköterskor vardera vaccinera 40 personer per dag. Dock inte alla dagar i veckan.

- Vi har också annan verksamhet som ska tas hand om, säger företagssköterskan Peggy Lindö.

Brev från regionen

Kommande vecka inleds vaccinering av personer som ingår i Fas 2, vilken bland annat omfattar personer som är 65 år och äldre, där äldst går först.

Personer som är 80 och äldre får i veckan brev från Region Halland med erbjudande om vaccinering och information om hur man anmäler sig. Förutom bokning via 1177.se kan hallänningar även boka tid via telefon.

I vecka 8 skickas brev till personer som är 70–79 år och i vecka 9 personer som är 65–69 år.

50 000 vaccineringar per vecka

Den ojämförligt mest omfattande vaccineringen ligger i Fas 4, som i Halland beräknas dra igång vecka 17, med start 26 april. Förutsatt att vaccin levereras i tid. Uppfylls detta kommer samtliga hallänningar att erbjudas vaccinering före halvårsskiftet. Det har Region Halland rustat sig för, och riggat en organisation som klarar cirka 50 000 vaccineringar per vecka.  

Länk till Region Hallands sida om vaccinationsplanering

Smittläget bland brukare i kommunen

Antalet brukare i Laholms kommun som smittats med coronaviruset var på fredagen sex personer, samtliga med hemtjänst.

 

 

Information publicerad torsdagen den 11 februari klockan 17.30

Samtliga personer som är 18 år eller äldre ska ha erbjudits vaccin mot covid-19 före 1 juli. Det fastslogs på torsdagens båda nationella presskonferenser kopplade till coronapandemin.

- Det är ett realistiskt mål, underströk socialminister Lena Hallengren (S) på regeringens presskonferens.

På den myndighetsgemensamma presskonferensen, ledd av Folkhälsomyndigheten, gavs samma besked.

Men det finns en brasklapp, tillgång till vaccin.

Hittills färre levererade doser än vad som överenskommits har under de senaste dagarna satt fingret på detta. Sveriges vaccinationssamordnare Richard Bergström kom dock med lugnande besked på regeringens presskonferens. Förutom de tre vaccin som godkänts står ytterligare två på tur, Janssen och Novavax.

Nuvarande leveransproblem har lett till förskjutningar i vaccinationsplaneringen, men Bergström poängterade att detta kommer att tas igen med en intensiv vaccinationsperiod från april till och med juni. Något som regionerna är väl rustade för, framhöll socialministern.

Hittills har drygt 430 000 vaccinationer utförts, merparten av dem på personer som bor på äldreboende. På senare tid har dödstalen sjunkit rejält bland dem. Enligt Iréne Nilsson Carlsson på Socialstyrelsen en ”trolig effekt” av vaccineringen. Antalet smittade på äldreboenden har också minskat radikalt. För personer med hemtjänst är utvecklingen den motsatta –  här har vaccineringen inte nått samma omfattning.

Vaccinationskampanjer

Inför den upptrappade vaccineringen för den breda allmänheten, fas 4, planeras det just nu för omfattande vaccinationskampanjer på nationell och regional nivå med grundbudskapet: ”Skydda dig själv och andra”.

I morgon, fredag, klockan 10.00 har Region Halland en invånarsändning på sin webbplats. Inför denna har hallänningar getts möjligheten att ställa frågor om vaccineringen, vilket många har gjort.

Länk till Region Hallands sida om invånarsändning

Smittrisk i yrkesgrupper

Är förskole- och skolpersonal mer utsatt för coronasmittan? Den frågan har Folkhälsomyndigheten utrett. Högst smittorisk har vård- och omsorgspersonal.

Jämfört med yrkesgrupper som har lika omfattande kontaktytor som förskole- och skolpersonal sticker inte den senare kategorin ut. Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell finns ett tydligt samband mellan risk för smitta och vistelse bland vuxna på en arbetsplats. Och det, poängterade han, är inte specifikt relaterat till förskole- eller skolmiljö.

Att gymnasielärare uppvisar något mindre risk för smitta, hänvisade han till det faktum att de inte har vistats lika mycket på sin arbetsplats under pandemiåret.

Färre covidsmittade i hemtjänstgrupp

Antalet covidsmittade i en hemtjänstgrupp i centrala Laholm har nu minskat med två till totalt fyra. Bland brukarna bär tre på sjukdomen covid-19. Det visar den andra smittspårningsomgången vars resultat blev klart under torsdagen.

-  Läget är under kontroll, säger socialchef Christel Sundberg.

 

 

Information publicerad onsdagen den 10 februari klockan 17.00

Sex anställda i en hemtjänstgrupp i centrala Laholm har testats positivt för covid-19. När och hur smittan kommit in bland personalen är oklart.

De positiva proverna har skickats till laboratorium för helsekvensering, vilket innebär att de ska analyseras ingående så att svar kan ges om viruset är den muterade varianten som fått stor spridning i Storbritannien.  Eller om det rör sig om någon annan muterad variant.

Analysen är omfattande varvid svar ges först inom två veckor.

Bland kommunens brukare i äldreboende, hemtjänst och LSS-verksamhet finns i dagsläget konstaterad smitta bland fem brukare. Samtliga har hemtjänst. Det är fyra färre fall jämfört med början av veckan. En person som har hemtjänst har nyligen avlidit på sjukhus.

Tider i simhallen

I slutet av januari öppnade Folkhälsocentrum i Laholm simhallen för grundskolans simskola, Folkhälsocentrums egen simskola och föreningsverksamhet för ungdomar födda 2005 eller senare.

För att kunna öppna och följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer begränsades antalet personer i omklädningsrum och duschar till 6 respektive 4 personer.  

Begränsningen skapade en flaskhals. Verksamheter, som under normala förhållanden utövas samtidigt, kan under rådande förhållanden inte samsas. Kommunal verksamhet och föreningsdriven verksamhet måste således delas på.

-  Vi har på bästa möjliga sätt försökt få ihop tiderna. Men i nuläget är det svårt, för att inte säga omöjligt, att samtidigt bedriva vår verksamhet och simklubben Stimmets, säger fritidschef Christer Johansson, och fortsätter:

- Vi har träffat företrädare för Stimmet och erbjudit simklubben tider, som under vardagar förvisso är något senare än normalt. Å andra sidan har deras tider på lördagar och söndagar utökats. Dessutom har vi erbjudit dem att disponera simhallen hela söndagen för träning.

Fråga Region Halland om vaccinationen

Fredagen den 12 februari klockan 10:00 har Region Halland en webbsändning om vaccinationen mot covid-19.  Inför sändningen kan allmänheten ställa frågor om vaccinationen. Frågelådan är öppen till klockan 13.00 torsdagen den 11 februari.

 Sändningen kan följas via regionens webbplats.

Länk till Region Hallands webbplats

Länk till Region Hallands sida om frågor kring vaccinationen

 

 

Information publicerad tisdagen den 9 februari klockan 17.15

Sportlovsveckorna nalkas. Veckor som förra året satte rejäl fart på coronavirusets spridning i Sverige och andra länder. Någon upprepning väntar dock inte bakom knuten.

- Det finns ingenting som tyder på detta, underströk statsepidemiolog Anders Tegnell på tisdagens myndighetsgemensamma presskonferens.

Nästa vecka, vecka 7, inleds sportlovsveckorna för elever i grundskola och gymnasieskola. En lovperiod som sträcker sig till och med vecka 10.

För elever på Laholms kommuns skolor börjar ledigheten den 22 februari, det vill säga i vecka 8.

Under sportlovsveckorna reser många till skidorter och träffar nya människor. Anders Tegnell avråder dock inte från skidresor. Utomhusvistelse i skidbackar och skidspår befrämjar folkhälsan och spär inte på smittspridningen i samhället. En smittspridning som sjunkit en hel del på senare tid, men som just nu ser ut att plana ut. Enligt Tegnell ”lite oroande.” Skåne är fortsatt den region i landet som har högst smittspridning, 528 fall per 100 000 invånare. Siffran för landet i stort ligger på 387.

Förutsättningen för att hålla smittan i schack är att skidresenärerna begränsar antalet nya kontakter och har ett litet umgänge. Att hålla avstånd till andra och att undvika situationer med risk för trängsel, är också centralt i sammanhanget.

Resan till snön skulle kunna vara en riskfaktor. Egen bil till skidorterna anses var det bästa alternativet. Alla har dock inte denna möjlighet eller väljer av olika anledningar att åka kollektivt med långfärdsbussar eller tåg.

Färre resenärer i tåg och bussar

För att minska risken för smitta i trånga utrymmen presenterade regeringen på tisdagen förslag till ett beslut om begränsat antal resenärer i bussar och tåg för längre resor än 15 mil. Antalet passagerare får inte överstiga hälften av antalet sittplatser. Redan på söndag, den 14 februari, föreslås förslaget träda i kraft och gälla till och med den 31 maj.

Det gäller dock inte retroaktivt. Har man bokat plats före den 14 februari får man åka som planerat trots att beläggningen är högre.

Allt fler vill vaccinera sig

På tisdagens myndighetsgemensamma presskonferens presenterade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) den månatliga ”coronabarometern”, som genomförs av Kantar Sifo.  ”Barometern” mäter bland annat allmänhetens förtroende för olika myndigheters hantering av covid-19. Undersökningen ger också svar på allmänhetens inställning till att vaccinera sig. Denna har stigit för varje månad. I januari uppgav 85 procent att de ”säkert” eller ”troligen” kommer att vaccinera sig.  

Länk till MSB:s undersökning

Virusmutationer

Hittills har cirka 25 fall av muterat virus konstaterats i Halland, spritt på flera kommuner. Region Halland bedömer att spridningen av det muterade viruset ligger på samma nivå som i andra regioner, cirka 10 procent.

Som ytterligare åtgärd för att hindra fortsatt smittspridning understryker regionen att de som delar hushåll med en smittad persona ska provta sig dag 5 (räknat från den smittades provtagningsdatum). Barn som är yngre än 16 år kan undantas från provtagning på femte dagen. 

För övrigt gäller som vanligt enbart provtagning för personer med symtom och provtagning en gång per sjukdomsperiod, om man alltså inte bor med någon som konstaterats bära på muterat virus.

Vaccination

Hittills har 14 094 vaccindoser getts i Halland. På Region Hallands webbplats finns utförlig information om planeringen för vaccination i de fyra faserna.

Länk till sida för planering av vaccination i Halland

 

 

Information publicerad fredagen den 5 februari klockan 17.30

Med start på måndag, den 8 februari, öppnar Laholms kommuns fritidsenhet sina inomhusanläggningar för organiserade kommunala och föreningsdrivna verksamheter som vänder sig till gymnasieungdomar. Ställningstagandet baseras på torsdagens regeringsbesked om att ungdomar födda 2002 och senare också ska ges möjlighet till olika kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter.

Att utöva aktiviteter inom dessa områden omfattade tidigare barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Regeringsbeslutet föranleddes av indikationer på att begränsningen skulle kunna leda till att ungdomar i gymnasieåldern skulle tappa lust till att aktivera sig framgent om de inte snarast gavs möjlighet att utöva kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter inomhus.

Regeringens ståndpunkt togs på fredagen upp i länets regionala råd. I enlighet med tidigare ställningstaganden efter regeringsbeslut inom olika områden var kommunerna eniga om att hålla gemensam hallandslinje. I detta fall innebär linjen att ungdomar födda 2002 eller senare åter ges möjlighet att utöva kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter.

Denna organiserade verksamhet öppnas i Laholms kommun med start på måndag, den 8 februari.

Förutsättningarna för att bedriva verksamheten följer samma riktlinjer som för den yngre åldersgruppen, barn och ungdomar födda 2005 eller senare, det vill säga:

 • att man rättar sig efter anslagen om maxantal personer i omklädningsrum och duschar i simhallen i Laholm,
 • att endast toaletter i idrottshallarnas och gymnastiksalarnas omklädningsrum får användas.

Ovanstående regler gäller till och med den 21 februari.

Begränsad service på biblioteken

På biblioteken i Laholms kommun gäller fortfarande begränsad service. De är ingen mötesplats. Låntagare får göra kortare besök på maximalt 15 minuter för att hämta och lämna lånade böcker och andra medier. Öppettiderna är begränsade och bokbussen kör inte.

För varje bibliotek anges hur många som samtidigt får vara i lokalen. Det innebär att låntagare kan få köa utanför biblioteket innan de släpps in.

Öppettider och maxantal besökare för biblioteken i Laholms kommun:

 

Stadsbiblioteket (max 20 personer)
 • Måndag, tisdag:  klockan 10–16
 • Onsdag, torsdag: klockan 12–18
 • Fredag: klockan 10–16
 
Knäreds bibliotek (max 2 personer)
 • Måndag: klockan 15–18
 
Våxtorps bibliotek: (max 4 personer)
 • Torsdag: kockan 15–18

Utförligare information om hur bibliotekens service påverkas och vad besökare behöver tänka på finns på nedanstående länk:

Länk till information om biblioteksservice

Osbecksgymnasiet

Elever som går på Osbecksgymnasiet följer fastlagda scheman, vilka gäller till och med den 20 februari. Den dag elever undervisas på skolan och deltar i kulturskolans verksamhet har de undervisningen även här, och vice versa.

Vaccination mot covid-19

Snart inleds vaccinationen av fas 2, vilket betyder att de som är 65+, personer med olika former av insatser enligt LSS och personal som arbetar nära patienter inom hälso- och sjukvården kommer att erbjudas vaccinering mot covid-19.

Enligt Region Hallands planering kommer de första att kunna vaccineras i vecka 7. De som är äldst erbjudas vaccination först.

Inom de närmaste veckorna kommer de som är 80 år eller äldre att få ett brev med information om att de kan boka tid för vaccination och hur de ska göra. Vaccinationen görs på vårdcentral. Sedan tidigare pågår vaccination på vårdcentraler för dem som har hemtjänst eller är samboende med person som har hemtjänst eller hemsjukvård.

Man kan boka sin vaccination på den vårdcentral som passar bäst oavsett var man är listad.

Med start den 15 februari börjar brev om vaccination att delas ut till invånare födda 1941 eller tidigare. Senast den 17 februari ska samtliga som fyller 80 år i år och äldre ha fått brevet i brevlådan. I brevet informeras om hur man bokar vaccinationstid och vad som är viktigt att tänka på inför och efter vaccinationen.

Övriga i gruppen 65+ kommer också att få brev hemskickat, vilket sker i omgångar under kommande veckor, där alltså äldst får brev först.

Statistik över vaccinationer

På Folkhälsomyndighetens webbplats redovisas sedan förra veckan statistik över antalet vaccinationer mot covid-19. I Laholms kommun har nu 869 personer fått dos 1 och 42 dos 2. När nästa vecka är slut har samtliga som bor på kommunens åtta äldreboende fått båda doserna – närmare 200 personer.

Länk till Folkhälsomyndighetens sida om vaccinationer

 

Information publicerad torsdagen den 4 februari klockan 17.15

Det finns risk för bedrägerier i samband med vaccinationen mot covid-19. Under torsdagen höll Regeringen och Folkhälsomyndigheten presskonferens för att berätta åldersgränsen för de som ingår i Fas 2 har sänkts från 70år till 65år. De meddelade även att digitala vaccinationsintyg ska införas samt beslut att förlänga vissa restriktioner och rekommendationer.

Risk för bedrägerier

Det finns risk för bedrägerier i samband med vaccinationen mot covid-19. Region Halland ber ALDRIG dig att logga in med Mobilt BankID eller din bankdosa via telefon för att bekräfta din bokning av vaccinationstid. Vi skickar inte sms eller e-post med länkar till webbsidor eller bokningssystem för att be dig boka eller bekräfta din vaccination.

Vaccination mot covid-19 är gratis i Sverige och Region Halland kräver därför ingen betalning av dig. Vid vaccination i hemmet är det alltid legitimerad personal från kommunen som kommer för att vaccinera och du får veta i förväg när vaccinationen ska ske.

Fler kan vaccineras i fas 2

Folkhälsomyndigheten meddelade vid torsdagsmorgonens presskonferens att en ny och uppdaterad prioritering gjorts för när olika grupper av människor ska vaccineras. Åldersgränsen för de som ingår i nästa fas, fas 2, har sänkts till 65 år. Dessutom ingår nu även vissa medicinska riskgrupper i Fas 2.

– Vi har flyttat gruppen 65-69 år upp till fas 2 för vi tycker att det är angeläget, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Vidare trycker Johan Carson på betydelsen av att de som erbjuds vaccin väljer att tacka ja och vaccinerar sig mot sjukdomen covid-19.

-Vaccin skyddar liv och hälsa. Den som vaccinerar sig mot covid-19 skyddar både sig själv och andra i sin närhet, sa Johan Carlsson Generaldirektör på folkhälsomyndigheten.

Digitalt vaccinationsintyg

Under torsdagsmorgonens presskonferens meddelades även att digitala vaccinationsintyg ska införas.

-Alla som har vaccinerat sig har rätt att få ett vaccinationsintyg redan idag men nu vill vi att det ska finnas digitalt vaccinationsintyg. Det behövs en internationell standard för vaccinationsintyg och det ska finnas tillgängligt till sommaren, säger Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister.

Förlängning av restriktioner och rekommendationer

Under torsdagseftermiddagen höll Regeringen en presskonferens för att berätta om deras beslut att förlänga vissa restriktioner och rekommendationer.

Regeringen meddelade att förbudet som innebär att serveringsställen inte tillåts servera alkohol efter klockan 20, förlängs med minst en vecka. I morgon skickar Regeringen även ut ett förslag på remiss om att förbudet ska kunna förlängas till den 28 februari. Därefter är inställningen att förbudet ska gälla fram till klockan 22.

– Jag förstår att det är tufft för restaurangbranschen, men med hänsyn till pandemin är det ett nödvändigt beslut, säger Stadsminister Stefan Löfven.

Även uppdraget till statliga myndigheter att se till att fler anställda kan jobba hemifrån förlängs till 31 maj. Och Stefan Löfven betonade att det är viktigt att alla arbetsgivare och arbetstagare tar till sig uppmaningen att alla som kan bör arbeta hemifrån.

Vidare förlängs även Regeringens uppmaning till kommunerna att hålla icke nödvändig verksamhet stängd. Uppmaningen förlängs till den 21 februari. Undantaget är idrotts- och fritidsverksamhet för barn och unga. Även verksamhet som riktar sig till ungdomar i gymnasieåldern rekommenderas kommunerna att försöka hålla öppen.

 

Information publicerad torsdagen den 28 januari klockan 17.00

Under torsdagen började Folkhälsomyndigheten redovisa siffror från det nationella vaccinationsregistret. Hittills har 230 517 vaccinationer mot covid-19 rapporterats från landets regioner. När veckan är slut ska 10 700 personer i Halland ha vaccinerats med sin första eller båda doserna.

I det nationella vaccinationsregistret presenteras statistik över vaccinationerna i respektive region. Regionala siffror uppdateras en gång i veckan medan siffror för riket rapporteras löpande tisdag-fredag.

Tillgången på vaccin påverkar vaccinationstakten. De senaste dagarnas problematik kring leveranser av Astra Zenecas vaccin till EU oroar Folkhälsomyndigheten och statsepidemiolog Anders Tegnell. Det var han tydlig med på torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens.

- Det blir en större utmaning att erbjuda alla vaccin före midsommar om vi inte får överenskomna doser, sade han.

Länk till nationellt vaccinationsregister

Fyra faser

Vaccineringen mot covid-19 är indelad i fyra faser, den sista omfattar större delen av befolkningen mellan 18 och 69 år. Inom vissa regioner diskuteras prioritering i åldersgruppen. 60–69 åringar kan få förtur. Enligt Anders Tegnell strider inte detta mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vaccinationslokaler

För att klara den storskaliga vaccineringen i fas 4 pågår nu i Halland planering för kompletterande vaccinationslokaler utöver tillgängliga vårdcentraler. Det behövs i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. I Hylte och Larholms kommuner bedöms vårdcentralerna ha tillräcklig kapacitet för att klara den storskaliga vaccineringen.

Färre smittade

Smittläget i landet ligger fortfarande på en hög nivå, men sjukdomsfallen har minskat. Ungefär 200 000 covidtester (PCR-tester) genomförs varje vecka. Av dessa är cirka 12 procent positiva, vilket innebär att den testade personen bär på sjukdomen covid-19. När smittspridningen var som värst låg siffran på drygt 20 procent.

Samma höga siffra noterades i Halland runt årsskiftet. Under vecka 3 låg den på drygt 13 procent.

Ljusare läge

För några veckor sedan var Laholms kommun tillsammans med Hylte och Halmstads kommun hårt drabbande av coronaviruset. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik var då spridningen per 10 000 invånare 93 i Hylte, 87 i Halmstad och 75 i Laholm. Nu är läget betydligt ljusare. Laholms kommun ligger på 38, Halmstad på 49 och Hylte på 30.

Den generellt sett minskade smittspridningen i landet beror enligt Anders Tegnell på den nya pandemilagen och dess möjligheter till fler råd och rekommendationer från centralt håll. Samtidigt underströk han det är fortsatt viktigt att ”hålla avstånd för annars kan smittläget snabbt förändras igen.”

Gemensam hållning kring munskydd

Region Halland och länets kommuner har i en rad frågor kopplade till coronapandemin haft gemensam hållning, en hallandslinje. Det har man också i fråga om personlig skyddsutrustning.

Följande gäller:

 • Vi har samma förhållningssätt mot alla yrkesgrupper som inte arbetar i vårdnära arbete. De som arbetar i vårdnära arbete har särskilda rutiner och riktlinjer.
 •  De skyddsåtgärder vi vidtagit för att minska smittspridning ska betonas: Stanna hemma vid symptom, håll avstånd, var noga med handhygien, osv. Frivilliga munskydd ersätter inte dessa.
 • Riskbedömning görs av arbetsgivaren för de olika moment som ingår i arbetet. Om man i bedömningen identifierar moment som kräver skyddsutrustning, så är det tvingande att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren tillhandahåller.
 • Vi rekommenderar inte att man tar med eget munskydd eller visir, men det finns heller inget förbud. Den som använder egen utrustning får också ta ansvar för den.

 

Information publicerad tisdagen den 26 januari klockan 18.00

Nästa vecka återupptas undervisningen i Laholms kommuns tre högstadieskolor. Dock inte i full skala på plats. För att minska smittspridningen av coronaviruset kommer undervisning i skolorna för eleverna i årskurs 7–9 att kombineras med fjärr- och distansundervisning.  Så sker till och med den 3 mars.

Till skillnad från andra kommuner i länet valde Laholms kommun att förlänga rådande fjärr- och distansundervisning för högstadieskolorna med en vecka till totalt tre efter vårterminens start. Smittläget i kommunen fick skolledningen att ta beslutet.

Nu planeras det på högstadieskolorna för återgång med växelvis undervisning på plats i skolan kombinerad med fjärr- och distansundervisning.  Därmed vistas färre elever samtidigt på skolan. Varje rektor anpassar schemaläggningen efter skolans möjligheter och lokaler.  

Information om vilka dagar olika elevgrupper ska vara på skolan, och när fjärr- och distansundervisning ges meddelas av respektive skola.

När eleverna har fjärr- och distansundervisning kan lunchpaket beställas precis som tidigare.

För vecka 5, som börjar den 1 februari, finns nu anmälan i V-klass. Anmälan om lunch under denna vecka ska göras senast på fredag, den 29 januari klockan 12.00.

 

 

Information publicerad måndagen den 25 januari klockan 18.45

Samtliga brukare som bor på Laholms kommuns åtta äldreboenden har nu fått första dosen av vaccin mot covid-19. Denna inledande fas avslutades i förra veckan.

Dos 2 ska ges 21 dagar efter dos 1. Det innebär att vaccineringen av brukare på äldreboende slutförs andra veckan i februari.

- Vi har fått en bra täckning av vaccineringen. Närmar 200 brukare har fått dos 1, uppger Eva Müller, Laholms kommuns vaccinationssamordnare.

Vaccinering på Vårdcenral centrum

Parallellt med denna vaccinering har brukare som har hemsjukvård vaccinerats i sitt boende, och brukare med hemtjänst och anhörig som bor med brukare erbjudits vaccinering på Vårdcentralen centrum i Laholm. Om alla nappar rör det sig om cirka 500 personer.

- Vi började så smått vaccinera under andra veckan i januari. Förra veckan var vi uppe i 102 doser. Lika många får vi innevarande vecka, säger Marie Lindell, verksamhetschef på Vårdcentralen centrum.

Bokning för vaccinering på vårdcentralen sker vi 1177.se.

- Vi upplever att förfarandet har gått smidigt, säger hon.

Vaccinering på betald arbetstid

Personal i Laholms kommun som jobbar inom vård och omsorg erbjuds vaccinering på Företagshälsan i Laholm. Vaccineringen, som inleddes i förra veckan, görs på betald arbetstid. Tackar alla ja till erbjudandet kommer drygt 1 000 medarbetare att vaccineras.

Fyra faser

Den nationella vaccinationsplanen är indelad i fyra faser, med den breda allmänheten i sista gruppen. Anställda i Laholms kommun, som inte jobbar med vård och omsorg, hamnar i fas fyra. Laholms kommun som arbetsgivare följer den halländska linjen med erbjudande om vaccinering på betald arbetstid. Vaccineringen kan göras på Företagshälsovården eller på den vårdcentral som man är listad.

Eva Müller anser att vaccineringen löper på enligt uppgjord plan.

- Nu väntar vi på vaccinet från Moderna och Astra Zeneca för att öka takten i vaccineringen, säger hon.

Öppna förskolan

Verksamheten på Öppna förskolan i Laholm stängdes helt före jul. Från och med måndagen den 1 februari återupptas utomhusaktiviteterna för ett begränsat antal deltagare. På Familjecentralens facebooksida finns mer information om verksamheten.

 

 

Information publicerad fredagen den 22 januari klockan 17.30

Alla kommunala anläggningar, så som idrottshallar, simhallar, fritidsgårdar, kulturskolor, museer med mera, öppnas nu för organiserade aktiviteter för barn och unga födda 2005 eller senare. Det gäller i hela Halland. Takten i öppnandet kan dock skilja sig åt. Det görs utifrån varje kommuns förutsättningar.

I torsdags lättade regeringen på restriktionerna för idrotts-, fritids och kulturaktiviteter för barn och unga som är födda 2005 eller senare. Under fredagen samrådde kommuncheferna i länet, företrädare för länsstyrelsen och smittskyddsansvariga på Region Halland om gemensam linje i förhållande till regeringens rekommendation, att öppna lokaler och anläggningar för barn- och ungdomsaktiviteter.

Följer rekommendationen

Rekommendationen följs, men det var inte ett självklart ställningstagande mot bakgrund av att smittspridningen i Halland är bland de högsta i landet.

Beslutet vilar på Folkhälsomyndighetens påpekande att fysisk aktivitet är viktigt för barn och unga, och att detta har stor betydelse för folkhälsan. ”De vanor som unga skapar spelar också en stor roll för deras hälsa över tid, och ska helst inte avbrytas annat än i nödfall”, understryker myndigheten.

Dessutom har Folkhälsomyndigheten under lång tid betonat att barn och unga inte är smittdrivande. Långsiktiga effekter för barns och ungas hälsa har därför vägt över i vågskålen.

Verksamheter i Laholms kommun

Vad innebär då detta för verksamheter i Laholms kommun riktade till barn och unga födda 2005 eller senare?

Simhallen

 • Simhallen på Folkhälsocentrum i Laholm öppnas för grundskolan på måndag, med första bokning på tisdag, den 26 januari.
 • Den kommunalt drivna simskolan öppnas på måndag. I omklädningsrummen och duscharna får vistas högst sex respektive fyra personer. För aktivitetsbassängens omklädningsrum och duschar gäller två personer för respektive dam- och herr del. Personal på plats slussar besökande till respektive rum. Föräldrar rekommenderas att inte följa med in i omklädningsrummen eller duscharna för att minimera antalet personer i lokalerna.
 • Babysim/minisim återupptas inte i nuläget eftersom det är svårt att säkerställa den för smittspridningen centrala faktorn – rejäla avstånd.
 • Simklubben Stimmet har underrättats om de nya riktlinjerna och getts besked om när de får bedriva sin verksamhet i lokalerna.
 • På olika platser i simhallen anslås information om maxantal i omklädningsrum och duschar.

 

Idrottshallar och gymnastiksalar

 • Laholms kommuns idrottshallar och gymnastiksalar öppnas också på måndag, den 25 januari. För varje anläggning anges antal personer som får vistas där vid ett och samma tillfälle.
 • Föreningar och privatpersoner som bokat tider i lokalerna informeras omgående om de nya reglerna.
  OBS! Endast toaletterna i omklädningsrummen får användas.

Ovanstående regler gäller till och med den 7 februari.

Aktivitetshuset

Från och med måndag 25 januari är Aktivitetshuset på Campus Laholm öppet för bokningsbara aktiviteter inom- och utomhus. Information om planering och aktiviteter sprids via Aktivitetshusets ordinarie informationskanaler. Aktivitetshuset är fortfarande stängt för spontanbesök.

Kulturskolan

Från och med den 1 februari kommer flertalet kurser i kulturskolans regi att bedrivas på plats. Under kommande vecka underrättas vårdnadshavare och elever om tider för kurserna.

Högstadieskolor och Osbecksgymnasiet

Under fredagens samrådsmöte mellan kommuncheferna i länet, företrädare för länsstyrelsen och smittskyddsansvariga på Region Halland enades man också om gemensam hållning gällande återgång till undervisning i skolan för högstadie- oh gymnasieelever.  Men även här underströks att så får ske utifrån varje kommuns tillämpning sett till rådande lokala förhållanden.

Förlängning

I början av veckan togs beslut om en veckas förlängning av rådande fjärr- och distansundervisning för eleverna i Laholms kommuns tre högstadieskolor. Undervisningsformen bibehålls nu till och med den 29 januari. Under februari kombineras undervisning i skolan med fjärr- och distansundervisning. Med färre elever samtidigt i skolan minskas risken för smittspridning.

Osbecksgymnasiet

I veckan som gick togs också beslut om åtgärder för att minska risken för smittspridning bland eleverna på Osbecksgymnasiet i Laholm. Tiden fram till sportlovsveckan, med start den 22 februari, kombineras fjärr- och distansundervisning med undervisning på skolan. Det innebär att ungefär hälften av eleverna har daglig fjärrundervisning. All undervisning på IM-programmen sker emellertid i skolan.

Beslutet gäller även vuxenutbildningen med fortsatt distansundervisning till och med den 19 februari.

Utomhusaktiviteter

Sedan slutet av förra veckan är det åter fritt fram att bedriva verksamhet för alla åldrar på Laholms kommuns konstgräsplaner i Veinge och Laholm samt på padelbanan vid Lagaholmsskolan i Laholm.

 

Information publicerad fredagen den 22 januari klockan 09.45

Gymnasielevernas lunchformulär är uppdaterat och det finns fortfarande möjlighet att beställa lunch för nästa vecka (v4). Det går bra att beställa för samtliga dagar under veckan i samma beställning.

Beställning måste göras senast klockan 15:00 dagen innan lunchen önskas hämtas. Detta eftersom beställningslistan tas ut strax efter klockan 15.00 så att köken får möjlighet att planera efter beställningarna.

Länk till formuläret för att beställa lunch gymnasielever

Information publicerad torsdagen den 21 januari klockan 17.00

På torsdagens presskonferens gav regeringen besked om lättade rekommendationer för barns aktiviteter, justerade rekommendationer för gymnasieskolan samt förlängda restriktioner gällande distansarbete, alkoholstopp och munskydd i kollektivtrafiken.

Lättar på rekommendationerna för barns aktiviteter

Regeringen meddelade under torsdagen att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn som är födda 2005 eller senare, kan startas upp igen. Dessa aktiviteter för barn som kan utföras utan risk för ökad smittspridning rekommenderas att öppna igen både utomhus och inomhus. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson betonade att verksamheten för barn måste bedrivas smittsäkert och i enlighet med gällande föreskrifter och råd.

Laholms kommun samråder nu med övriga kommuner i Halland, Länsstyrelsen och med smittskyddsansvariga på Region Halland. Under fredag eftermiddag beräknas beslut vara fattat gällande hur de nya rekommendationerna ska appliceras på berörda verksamheter i Laholms kommun

Kombinerad undervisning i gymnasieskolan

Regeringen meddelade även att rekommendationen för gymnasieskolan justeras och förlängs till den 1 april. Justeringen innebär en kombination av fjärr- och distansundervisning samt undervisning i skolan. Det finns möjlighet att göra anpassningar efter den lokala situationen och skolan informerar elever och vårdnadshavare.

Förlängda restriktioner

Kommuner och regioner rekommenderas fortsatt att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd och fram till den 7 februari. Detta gäller inte Idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare.

Regeringen meddelade även att förbudet för servering av alkohol efter klockan 20 förlängs samt även rekommendationen om distansarbete inom statliga myndigheter. Båda förlängningarna gäller till och med den 7 februari.

Rekommendationen om att använda munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid förlängs till att gälla under hela våren.

 

Information publicerad onsdagen den 20 januari klockan 16.00

Beslut om kombinerad fjärrundervisning och undervisning i skolan för Osbecksgymnasiets elever mellan den 25 januari till den 19 februari. De första tillsynsbesöken i Laholm efter införandet av den nya pandemilagen.

Förlängt beslut för Osbecksgymnasiet och Vuxenutbildningen

För att fortsatt undvika trängsel på gymnasieskolan och därmed förhindra ytterligare smittspridning ska eleverna på Osbecksgymnasiet kombinera fjärrundervisning med undervisning i skolan fram till sportlovet. Beslutet gäller alltså i ytterligare fyra veckor från den 25 januari till den 19 februari.

Ungefär hälften av eleverna kommer varje dag att ha fjärrundervisning hemifrån enligt sitt schema. All undervisning för IM-programmen sker på plats på skolan alla dagar i veckan. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) för berörda elever i årskurs ett fortsätter enligt läsårsplaneringen under vecka 5-7. Aktuellt schema och information kring måltidsbeställning för de som studerar hemifrån har publicerats på V-klass.

Vuxenutbildningens beslut om distansundervisning förlängs och distansundervisning fortsätter att bedrivas till och med den 19 februari.

Tillsyn enligt nya pandemilagen

Under onsdagen gjorde Länsstyrelsen de första tillsynsbesöken i Laholm för att se vilka åtgärder som vidtagits enligt den nya pandemilagen. Sebastian Stjärneblad som är handläggare på Laholms kommun som bistår Länsstyrelsen i genomförandet av uppdraget betonar att det är viktigt att skriva ner vilka åtgärder som gjorts i lokalen.

- Lagen säger att det skriftligt ska dokumenteras vilka åtgärder som gjorts i exempelvis butiken och hur man har kommit fram till hur många som får befinna sig i lokalen samt om det har gjorts några andra skyddsåtgärder, förklarar Sebastian Stjärneblad, handläggare på miljökontoret i Laholms kommun.

 

Information publicerad tisdagen den 19 januari klockan 18.00

Vaccination av personer med hemsjukvård i Laholms kommun påbörjades under tisdagen. Barn- och ungdomsnämnden förlänger fjärr- och distansundervisning för kommunens högstadieelever med ytterligare en vecka. Färre vaccindoser till Sverige i januari än planerat kan påverka planeringen i regionen.

Under tisdagen påbörjades vaccinationen av personer med hemsjukvård i Laholms kommun. Vaccinationen av personer som är har hemsjukvård sker på plats i hemmet.

Färre vaccindoser än förväntat i januari

Sverige får färre leveranser av Pfizers vaccin mot covid-19 än planerat under en tid framöver. Beskedet från Pfizer innebär att alla regioner i Sverige påverkas under de kommande veckorna.

-Tillgången till vaccin styr planeringen och vi förhåller oss till de doser som finns men i nuläget har vi inte behövt ändra planeringen, säger Eva Muller, vaccinsamordnare på Laholms kommun.

Fredag den 22 januari ska alla boende på äldreboende i Laholms kommun, som tackat ja, fått sin första vaccinationsdos. Det ska gå tre veckor mellan första vaccindosen och dos två.

- När alla boende fått sin första vaccindos fortsätter vi att följa planen och börjar om från början för att löpande vaccinera alla boende med den andra vaccindosen, berättar Eva Muller, vaccinsamordnare på Laholms kommun.

Förlängning av fjärr- och distansundervisning i årskurs 7-9

Med anledning av den höga smittspridningen i Halland ser smittskyddet ett behov av fortsatt anpassning till det aktuella smittskyddsläget. Barn- och ungdomsnämnden i Laholms kommun kommet att besluta om en förlängning av fjärr- och distansundervisning för kommunens högstadieelever med ytterligare en vecka. Det innebär att fjärr- och distansundervisning kommer att bedrivas till den 29 januari för elever i årskurs 7-9. För elever från förskoleklass till årskurs 6 samt elever i grundsärskolan, gäller undervisning på plats som vanligt.

Mellan den 1 februari - 3 mars ska årskurs 7-9 kombinera undervisning på plats i skolan med fjärr- och distansundervisning. Syftet är att minska smittspridningen genom att färre elever befinner sig på skolan samtidigt.

Planering sker just nu på skolorna med årskurs 7-9 och varje rektor anpassar schemaläggningen efter skolans möjligheter och lokaler. Information om vilka dagar olika elevgrupper ska vara på skolan och när de istället ska ges fjärr- och distansundervisning kommer att delges så fort det är möjligt.

De dagar eleven ges fjärr- och distansundervisning erbjuds möjligheten att beställa lunchpaket precis som tidigare. För vecka 5, som börjar den 1 februari, finns nu anmälan i V-klass. Anmälan om lunch under denna vecka ska göras senast på fredag den 22 januari klockan 12.00.

 

Information publicerad fredagen den 15 januari klockan 17.00

I julveckan stängdes konstgräsplanerna i Veinge och Laholm samt padelbanan vid Lagaholmsskolan i Laholm som en följd av ökad smittspridningen av coronaviruset. Nu ges grönt ljus till att åter bedriva verksamhet för alla åldrar på dessa utomhusanläggningar.

Folkhälsomyndigheten har bett kommunerna att se över möjligheten att återuppta verksamheter som bedrivs utomhus och som riktas till barn och unga. Smittskyddsläkaren i Halland, Maria Ryberg-Mo, har beaktat detta och rekommenderat kommunerna i Halland att följa rådet.

Samtliga kommuner i länet hörsammar detta. På fredagens togs gemensamt beslut av kommuncheferna om att åter öppna utomhusanläggningar för föreningsverksamhet och allmänhet.

Vägt för och emot

Smittskyddsläkaren har vägt de negativa hälsoeffekterna av långvarig stängning för barn och unga mot ökad risk för smittspridning, och funnit att fysiska aktiviteter för barn och unga väger över i vågskålen. Samtidigt understryker smittskyddsläkaren att aktiviteterna måste genomföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.

Kommuncheferna i Hallandskommunerna gick lite längre i sitt beslut, de satte ingen åldersgräns för utomhusaktiviteterna.

Konstgräsplaner öppnas på tisdag

För Laholms kommun innebär detta att konstgräsplanerna i Veinge och Laholm samt padelbanan i Laholm kan öppnas på nytt.

Fritidschef Christer Johansson uppger att konstgräsplanerna är färdiga för användning på tisdag i nästa vecka, och att padelbanan öppnas för spel i mitten av veckan.

- Anläggningarna ska skottas och iordningställas efter stängningen. Det tar lite tid, och därför kan de inte öppnas omedelbart, säger fritidschefen.

Att öppna omklädningsrum i anslutning till konstgräsplanerna är dock inte aktuellt.

Fritidsverksamhet utomhus

Kommuncheferna gav även grönt ljus till kommunal fritidsverksamhet utomhus för barn och unga.

Innan de allmänna råden och restriktionerna skärptes före jul, bedrevs viss fritidsverksamhet utomhus i Laholm. I början av kommande vecka träffas fritidsledarna för att diskutera om verksamheten ska återupptas. Det kan exempelvis handla om spel på padelbanan vid Lagaholmsskolan.

Idrottsanläggningar för inomhusaktiviteter är fortsatt stängda i hela länet.

 

 

Information publicerad torsdagen den 14 januari klockan 17.00

Laholms kommun, och flera andra kommuner i landet, har tillåtit restaurangägare att ha sina kök öppna efter klockan 20.00 för hämtmat. Nu har Folkhälsomyndigheten satt stopp för detta.

Alltsedan den 24 december är det förbjudet att servera alkohol efter klockan 20.00 på restauranger. En halvtimme senare ska näringsställena vara stängda för gäster.

För att något mildra effekterna för den hårt ansatta restaurangbranschen har ansvariga för tillsynen av restriktionerna i Laholms kommun gett krögarna möjligheten att hålla köken öppna efter klockan 20.00 - för hämtmat.  Förutsatt att endast restaurangpersonal vistas i lokalerna, att gästerna får vänta utanför serveringslokalen, och att de hämtar och betalar maten utanför denna.

Företeelsen har spridits bland landets kommuner varvid Folkhälsomyndigheten fått upp ögonen för detta. I ett förtydligande gällande tillämpningen av myndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga skyddsåtgärder på serveringsställen talas det klarspråk. Köken får inte vara öppna för hämtmat efter klockan 20.00.  Då ska restaurangerna vara stängda för all verksamhet.

- Folkhälsomyndighetens klarläggande har vi meddelat restaurangägarna i Laholms kommun, säger Sebastian Stjärneblad, alkohol- och tobakshandläggare på Laholms kommun.

Regeringsbeslutet i december om stopp för alkoholservering fram till den 15 januari förlängdes på torsdagen till och med den 24 januari.

Omfattande smittspridning i södra Sverige

På torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens presenterades de senaste siffrorna för smittspridningen i landet.

Enligt Karin Tegmark-Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, förefaller spridningen ha ”nått någon form av platå” eftersom antalet fall inte ökat ytterligare. Men i vissa regioner är spridningen omfattande, särskilt i södra Sverige. Värst drabbat är Skåne, som under de senaste 14 dagarna har 1 272 fall per 100 000 invånare. Halland ligger inte långt efter, 992 fall. Till de mest utsatta regionerna hör även Blekinge, 981 fall. Siffran för riket är 687.

I Stockholmsregionen, där antalet sjukdomsfall per 100 000 invånare länge legat över rikssnittet, har smittspridningen vänt och är nu 423.

Hylte har flest smittade

Sista veckan under fjolåret var smittspridningen bland invånarna i Halland som högst i Halmstads kommun. Det förhållandet ändrades under årets första vecka.  Hylte är nu värst utsatt.

På kommunnivå redovisar Folkhälsomyndigheten spridningen per 10 000 invånare. För Hylte kommun är siffran 93. Halmstads kommun ligger på 87 och Laholms kommun på 75. Men såväl i Halmstads som Laholms kommuner ökade smittspridningen under vecka 1 jämfört med sista veckan i fjol.

Länk till Folkhälsomyndighetens sida för coronastatistik

 

 

Information publicerad onsdagen den 13 januari klockan 16.30

Sedan några veckor tillbaka är smittspridningen stor bland invånarna i Laholms kommun. Dessbättre avspeglas inte detta i kommunens äldreomsorg och LSS-verksamhet. I nuläget finns endast sex konstaterade fall med sjukdomen covid-19.

På Folkhälsomyndighetens webbplats redovisas regelbundet smittstatistik för hela landet samt uppdelning på kommuner och stadsdelar. En parameter är antalet smittade per 10 000 invånare. De senaste uppgifterna för parametern bygger på siffror från vecka 53. Då hade Halmstads kommun flest smittade i länet per 10 000 invånare – 78 personer. Näst högsta siffran noterades för Laholms kommun – 71 personer.

Länk till Folkhälsomyndighetens sida för coronastatistik

Fått fäste i omsorgerna

Generellt sett har smittspridningen bland invånarna i länet också fått fäste i kommunernas olika omsorgsformer. I slutet av förra veckan var cirka 120 personer smittade i länet.

I Kungsbacka har smittspridningen lett till att kommunen begärt och fått godkännande av Folkhälsomyndigheten att införa tillfälligt besöksstopp. Falkenbergs kommun har nyligen begärt besöksstopp.

Jättebra jobb

Det har inte varit och är i nuläget inte aktuellt i Laholms kommun. Konstaterad smitta finns nu hos två brukare på kommunens äldreboenden, två inom hemtjänsten och lika många inom LSS-verksamheten.

Kristina Isaksson, verksamhetschef för äldreomsorgen och LSS, gläds åt att smittspridningen är förhållandevis låg inom verksamheterna.

- Att vi uppnått detta beror på att personalen gör ett jättebra jobb. De är noga med att använda skyddsutrustning, att den används på rätt sätt samt att de strikt tillämpar basala hygienrutiner. Sammantaget gör detta att coronasmittan kan hållas i schack, säger hon.

Tillfällig pandemilag

Sedan i söndags, den 10 januari, gäller en tillfällig pandemilag. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

På Länsstyrelsens i Hallands webbplats informeras om lagens omfattning, hur den ska tillämpas och länsstyrelsen roll som tillsynsmyndighet.

Länk till Länsstyrelsens i Hallands webbplats om tillfällig pandemilag.

 

Information publicerad tisdagen den 12 januari klockan 18.00

Intresset för att vaccinera sig mot covid-19 växer. I en nationell undersökning uppger nästan åtta av tio (77 procent) att de ”helt säkert” eller ”troligen” kommer att vaccinera sig. I Halland är motsvarande siffra något högre, drygt 80 procent.

Sedan början av pandemin deltar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i en ”coronabarometer”, där marknads- och opinionsundersökningsföretaget Kantar Sifo genomför månatliga undersökningar gällande allmänhetens förtroende för olika myndigheters hantering av covid-19. I somras tillkom frågan om man kommer att vaccinera sig när det finns ett godkänt vaccin. Andelen som uppger att de ”helt säkert” eller ”troligen” kommer att göra detta har ökat succesivt.

På tisdagen publicerades det senaste resultatet på webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Andelen som nu uppger att de ”helt säkert” eller troligen” kommer att vaccinera sig har stigit med tio procentenheter jämfört med förra månadens resultat. Backar vi tillbaka till oktober var intresset än ljummare, knappt hälften gick i dessa tankar.

Undersökningen visade också att intresset för att vaccinera sig stiger med åldersgrupperna. För åldersgruppen 18–29 år var siffran 67 procent och för personer mellan 65 och 79 år 88 procent.

Länk till Kantar Sifos undersökning

Mätning i Halland

Sedan slutet av förra året har hallänningarna getts möjlighet att ge uttryck för sin inställning till att vaccinera sig. På Region Hallands webbplats finns en enkät om detta, vilken kan besvaras till och med innevarande vecka.

Hittills har närmare 18 000 svarat. Drygt 80 procent har uppgett att de kommer att vaccinera sig när det blir möjligt. Även denna enkät visar att benägenheten att vaccinera sig stiger med åldern.

Eftersom enkäten fortfarande ligger på nätet, väntar djupare analys av hur svaren fördelar sig mellan åldersgrupperna och mellan könen. Liksom i så många andra undersökningar är benägenheten att svara betydligt högre bland kvinnor än män.

Länk till Region Hallands enkät

Läget för vaccinationen i Halland

Region Halland startade vaccineringen i länet i liten skala under de två första veckorna för att justera rutinerna runt vaccineringen. Innevarande vecka ökas takten ordentligt för den första prioriterade gruppen:

 • personer som bor på äldreboende,
 • personer med hemtjänst och de som bor tillsammans med den som har hemtjänst,
 • personer med hemsjukvård och deras samboende
 • personal inom kommunal äldrevård och äldreomsorg som arbetar patientnära.

Även viss personal inom Region Hallands hälso- och sjukvård kommer att vaccineras parallellt.

Kan vaccinera fler

Folkhälsomyndigheten gör nu bedömningen att säkerheten är god för leverans av vaccin, varvid myndigheten rekommenderar regionerna att inte spara dos 2 av Pfizers vaccin vilket tidigare gjorts.

Det betyder att Region Halland kan vaccinera fler personer under kommande veckor och samtidigt garantera att de som fått dos 1 också får dos 2 inom angiven tid.

Händer i veckan

 • Innevarande vecka vaccineras i samtliga kommuner. Under tisdagen vaccinerades i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka på totalt nio äldreboenden.
 • Under denna vecka kommer drygt 2 000 doser att ges runt om i Halland på äldreboenden.
 • Vaccinering för dem som har hemtjänst startar på torsdag. Alla med hemtjänst får direktinformation om vaccinationen via tex hemtjänstpersonal eller brev.
 • Under denna och nästa vecka påbörjar också kommunerna arbetet med att vaccinera sin personal.
 • När nästa vecka är slut ska alla på särskilda boenden som vill bli vaccinerade hade fått dos 1. Regionen kommer också börja ge dos 2 till dem som fick dos 1 i vecka 52.

På Region Hallands webbplats finns en sida med information om vaccination mot covid-19. Här kan allmänheten läsa om vaccineringen, planeringen samt inom kort också kunna följa hur arbetet går.

Länk till sidan på Region Halland om vaccination

Fler smittade

Under tisdagen uppdaterade Region Halland sin statistik för covidsmittan i länet. I samtliga kommuner har antalet personer som testats positivt för covid-19 ökat jämfört med siffrorna för den 3 januari.  I Laholms kommun är ökningen 196 personer. Halmstad ökar med 877, Hylte med 97, Falkenberg med 259, Varberg med 273 och Kungsbacka med 398.

Länk till Region Hallands statistik om covid-19.

Smittstatistik för hela landet

På Folkhälsomyndighetens webbplats redovisas smittstatistik för hela landet och uppdelning på kommuner och stadsdelar. En parameter är antalet smittade per 10 000 invånare.

I nuläget har Halmstads kommun flest smittade per 10 000 invånare i Halland, 78 personer. Länets näst högsta siffra noteras för Laholms kommun, 71 personer. (uppgifterna bygger på statistik för vecka 53).

Länk till Folkhälsomyndighetens statistik

 

 

Information publicerad måndagen den 11 januari klockan 17.00

Idag, måndagen den 11 januari, inleddes vårterminen för högstadieeleverna i Laholms kommun. Starten var dock ingen annan lik. Under rådande pandemi, med stor smittspridningen av cornaviruset i samhället, bedrivs undervisningen de två första veckorna på distans.

Under tiden kan högstadieeleverna hämta lunchpaket med varm mat på 13 platser i Laholms kommun.

För att få hämta ut lunch måste vårdnadshavare eller elev fylla i ett formulär som skickats ut via V-klass. I formuläret anges endast de dagar då eleven önskar hämta lunch för att äta i hemmet. Vid varje tillfälle kan endast en dags lunch hämtas.

För vecka 3, som börjar den 18 januari, finns nu anmälan i V-klass. Anmälan om lunch under denna vecka ska göras senast den 15 januari klockan 12.00.

 

Information publicerad fredagen den 8 januari klockan 19.00

Öppna förskolan i Laholm stänger helt. Åter möjligt att låna böcker. Lunchpaket för högstadieelever i Laholms kommun måste bokas senast söndag klockan 10.00.

Den utbredda smittan i samhället av coronaviruset leder till dagliga förändringar för att hantera situationen på bästa möjliga sätt.

Lån via bokade utlämningstider

Biblioteksverksamheten i kommunen är fortsatt begränsad, men från och med måndag den 11 januari kan låntagare via bokade utlämningstider hämta reservationer. För att boka en tid kan låntagare antingen skicka ett mejl till biblioteket eller ringa på tider då biblioteket är bemannat. Under dessa tider är bibliotekspersonalen också tillgänglig för service och handledning via telefon och mejl.

För brådskande ärenden som inte kan lösas på annat vis, finns fortsatt möjlighet till självservice med kopiering och utskrifter i Stadshusets foajé i Laholm.

På nedanstående tider kan biblioteken nås via telefon:

Stadsbiblioteket i Laholm

Telefon: 0430-151 50, 151 51, E-post: biblioteket@laholm.se

 • Måndag, tisdag klockan 10–16
 • Onsdag, torsdag klockan 12–18
 • Fredag klockan 10–16

 

 Våxtorp

Telefon: 0430-150 88, E-post: vaxtorpsbibliotek@laholm.se

 • Torsdag klockan 15–18

 

Knäred

Telefon: 0430-158 43, E-post: knaredsbibliotek@laholm.se

 • Måndag klockan 15–18

 

Bokbussen är inställd

Länk till mer information om biblioteksverksamheten

Lunchpaket till högstadieelever

På 13 platser i Laholms kommun kan högstadieelever hämta lunchpaket under de närmaste två veckorna då fjärr- och distansundervisning bedrivs.

För att få hämta ut lunch under denna tid måste vårdnadshavare eller elev fylla i ett formulär som skickats ut via V-klass. I formuläret anges endast de dagar då eleven önskar hämta lunch för att äta i hemmet. Vid varje tillfälle kan endast en dags lunch hämtas.

Senast söndag den 10 januari klockan 10.00 måste anmälan vara gjord för att få lunchpaket under kommande vecka.

Varm mat serveras vid varje tillfälle.

Öppna förskolan stänger

Öppna förskolan i Laholm har under hösten haft verksamhet utomhus. Nu stängs verksamheten omgående och håller stängt fram till den 24 januari i likhet med övriga kommuner i Halland.

Ingen smitta på äldreboenden

Under fredagen var samtliga personer som bor på kommunens äldreboenden fria från smitta av coronaviruset. Smittan var dock inte helt borta från socialtjänstens omsorgsverksamhet. Tre personer med hemtjämst och en person inom LSS-verksamheten har sjukdomen covid-19.

Tillfällig pandemilag

Under fredagen antog riksdagen en tillfällig pandemilag för att hindra smittspridgen av covid-19 mer effektivt. Med lagen införs rättsligt bindande regler för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster. Lagen gäller från och med söndag den 10 januari.

För att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har regeringen tills nu använt sig av ordningslagen. Ett trubbigt verktyg eftersom lagen inte tar hänsyn till en lokals storlek. Med den nya lagen öppnas möjligheten för detta.

Ordningslagen har inte bitit på antalet besökare för privata tillställningar i kommersiellt uthyrda lokaler. Nuvarande begräsning på åtta personer för allmänna sammankomster har alltså inte gällt här. Med den nya lagen gäller begränsningen även dessa lokaler.

- Ordningslagen slog ganska blint. Pandemilagen ger större tydlighet och precision, sade generaldirektör Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten när lagen presenterades på en presskonferens under fredagseftermiddagen.

Länk till regeringens information om pandemilag

 

Information publicerad torsdagen den 7 januari klockan 13.30

Smittskyddsläkaren i Region Halland, Maria Ryberg-Mo, rekommenderar samtliga högstadieskolor i länet att inleda vårterminen med två veckors fjärr- och distansundervisning. Den rekommendationen följer Laholms kommun, vilket innebär att 849 elever på kommunens tre högstadieskolor berörs av detta. För deras del börjar terminen på måndag, den 11 januari.  

För låg- och mellanstadieeleverna i Laholms kommun påbörjas däremot terminsstarten som planerat, i morgon fredag den 8 januari.

Rådande smittläge i länet, och där inte minst Laholms kommun sticker ut med flera fall under den senaste tiden, ledde till att smittskyddsläkaren under helgen gick ut med rekommendationen om fjärr- och distansundervisning.

Målsättningen med insatsen är att den ska bidra till att hålla samhällsmittan på en sådan nivå att den fortsätter vara hanterbar för vård och omsorg, och att belastningen på sjukvården inte ökar ännu mer än vad som är fallet idag.

Smittskyddsläkaren understryker att rekommendationen inte i första hand grundas på att eleverna bedöms vara en betydande smittkälla, utan ges för att den sammantagna effekten av ökat antal kontaktytor för varje person i förlängningen genererar en ökad belastning på vården.

Följer rekommendationen

- Laholms kommun har som huvudman för kommunens högstadieskolor beslutat att följa smittskyddsläkarens rekommendation, säger förvaltningschef Richard Mortenlind.

Samtidigt poängterar han att distansundervisning för högstadieelever inte ska ses som en hållbar lösning på sikt, utan betraktas som en punktinsats.

- I nuläget är avsikten att inte förlänga tiden eftersom det finns en uppenbar risk för negativa konsekvenser för enskilda elever.

Beslutet om fjärr- och distansundervisning omfattar inte högstadieelever som går på Laholms kommuns särskola.

Distansundervisning i hela landet

På en presskonferens på torsdagen med utbildningsminister Anna Ekström, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson meddelades också att högstadieskolorna i hela landet kan bedriva fjärr- och distansundervisning under kommande två veckor, om det är möjligt.  

Att stänga skolor är dock inte aktuellt i nuläget.

-  Det vill vi verkligen undvika, men alla måste ta sitt ansvar för att det ska vara möjligt att hålla dem öppna, sade utbildningsministern.

Beställning av lunchpaket

Sedan tidigare finns beslut om fjärr- och distansundervisning för elever på Osbecksgymnasiet i Laholm till och med den 24 januari. Under tiden kan eleverna beställa mat och hämta lunchpaket på fyra platser i kommunen:  Osbecksgymnasiet, Smedjebacken i Knäred, Veingeskolan och Våxtorpsskolan.

Det görs på nedanstående länk.

Länk till beställning av lunchpaket

 

Information publicerad tisdagen den 5 januari klockan 17.00

Alltsedan den 24 december är det förbjudet att servera alkohol efter klockan 20.00 på restauranger. En halvtimme senare ska näringsställena vara stängda för gäster. I Laholms kommun är det emellertid möjligt att hämta mat från restaurangerna även efter klockan 20.00.

Regeringsbeslutet om stopp för alkoholservering efter klockan 20.00 gäller till den 15 januari. Från och med den 16 januari förlängs alkoholserveringen till klockan 22.00. Det är vad som gäller i dagsläget, är väl bäst att tillägga med tanke på den ökande smittspridningen i samhället av coronaviruset.

Restaurangnäringen är en av de branscher som drabbats hårt av pandemin. För att något mildra effekten för näringen har ansvariga för tillsynen av restriktionerna i Laholms kommun gett krögarna möjligheten att hålla köken öppna efter klockan 20.00.

- Under normala förhållanden, och särskilt vid helger, äter många ute vid denna tid. För pizzarestaurangerna brukar det exempelvis vara en hektisk period. Därför har vi som ansvarar för tillsynen i Laholms kommun öppnat för möjligheten att hämta mat efter klockan åtta på kvällen. Förutsatt att endast restaurangpersonal vistas i lokalerna, att gästerna får vänta utanför serveringslokalen, och att de hämtar och betalar maten utanför denna, säger Sebastian Stjärneblad, alkohol- och tobakshandläggare på Laholms kommun.

När nuvarande restriktioner för alkoholserveringen förlängs kvällstid upphör ovanstående möjlighet om hämtmat efter stängning.

Munskydd i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndigheten gick nyligen ut med rekommendation om att använda munskydd i kollektivtrafiken under vissa tider på dagen för personer födda 2004 eller tidigare. Rekommendationen gäller från och med torsdag 7 januari.

Hallandstrafiken tillämpar rekommendationen på samtliga sina bussar och tåg under vardagar mellan klockan 07.00 och 09.00 och 16.00-18.00 på eftermiddagen.

Resenär ansvarar själv för att ta med munskydd, ha det på vid ombordstigning, under resan samt vid avstigning. Har man inget munskydd kan detta hämtas, mot uppvisande av biljett, i Hallandstrafikens kundservicebutiker.

Det munskydd som Folkhälsomyndigheten rekommenderar är ett så kallt kirurgiskt munskydd, det vill säga ett munskydd utan ventil. Ty enligt myndigheten skyddar ett munskydd med ventil endast bäraren, inte omgivningen.

Smittfritt på kommunens äldreboenden

I nuläget har ingen person som bor på Laholms kommuns åtta äldreboenden testats positivt för coronaviruset. Smittan finns däremot i hemtjänsten och inom LSS.  Tre brukare med hemtjänst har fått sjukdomen covid-19 och två inom LSS.

 

 

Information publicerad måndagen den 28 december klockan 16.08.

Vaccinering påbörjas i Laholm

Den 8 januari kommer den första personen i Laholm att vaccineras mot sjukdomen covid-19. Vaccinationen på kommunens äldreboenden genomförs av Region Halland som assisteras av Laholms kommuns personal. Boende på äldreboendet Randerslund kommer att vara först med att få vaccin i Laholms kommun.

-Det finns därefter en upprättad turordning för de brukare som bor på äldreboende i kommunen och allteftersom kommer alla att få information inför vaccinationen, förklarar Christel Sundberg.

Förslag på tillfällig pandemilag med anledning av covid-19

Regeringen lägger fram ett förslag på en tillfällig pandemilag som de vill ska gälla från den 10 januari och fram till den sista september 2021.

Pandemilagen som föreslås är en ramlag som skapar förutsättningar att besluta om regler anpassade för olika verksamheter och omfattar handelsplatser, kollektivtrafik samt platser för privata sammankomster såsom festlokaler och även föreningslokaler. Regeringen kan även besluta att restauranger och serveringsställen ska hållas stängda.

Lagen innebär att regeringen kan göra anpassningar där trängsel och risken för smittspridning bedöms vara hög. Regeringen arbetar redan nu med förordningar som kan träda i kraft den 10 januari om riksdagen godkänner lagförslaget.

-Om förslaget godkänns av riksdagen kan vi ta ett helhetsgrepp utan att lägga begränsningar på verksamheter som kan bedriva verksamhet utan risk för smittspridning, säger socialminister Lena Hallengren på en presskonferens under måndagen.

Länsstyrelserna föreslås få ansvaret för tillsynen och ges möjlighet att besluta om förelägganden såsom stängning av verksamhet eller vitesförelägganden.

-Den som bryter mot föreskrifterna om att inte vistas på allmän plats kan dömas till böter, säger Lena Hallengren.

 

Information publicerad tisdagen den 22 december klockan 14.40.

Folkhälsomyndigheten har under dagen förtydligat att det, inom ramen för rådande rekommendationer, kan vara möjligt att bedriva utomhusidrott under förutsättning att detta sker på ett sätt som är förenligt med gällande rekommendationer och riktlinjer.

I samma förtydliganden betonas att respektive kommun måste göra bedömningen utifrån de lokala förutsättningarna och den regionala smittspridningssituationen.
De halländska kommunerna är, efter dialog med smittskydd Halland, eniga om att de kommunala idrotts- och motionanläggningarna, såväl inomhus som utomhus, skall förbli stängda med hänvisning till den rådande smittspridningen. Detta beslut utvärderas kontinuerligt utifrån hur pandemiläget förändras men kan komma att omvärderas, om smittläget så medger, inom ramen för den period fram till och med den 24 januari under vilken nuvarande restriktioner gäller.

Inga besöksförbud för närvarande

Folkhälsomyndigheten föreskrifter om besöksförbud på särskilda boenden gäller i 29 kommuner från och med den 23 december tom 12 januari.
För närvarande är det inte aktuellt att införa besöksstopp i Laholms kommun. Situationen i äldreboende och hemtjänsten är nu bättre än förra veckan.

Provtagning under jul- och nyår

Under julhelgerna är självprovtagning öppet alla vardagar samt lördagarna 26/12 och 2/1. Det är viktigt att endast provta sig vid symtom och bara en gång per sjukdomsperiod.

Endast de som är så sjuka att de behöver vård eller inte kan logga in med BankID eller har funktionella hinder som omöjliggör självprovtagning, kan kontakta pandemimottagningen eller vårdcentralen för provtagning. Det är alltså inte möjligt att bege sig till vårdcentralen eller sjukhuset för provtagning.

Status vaccination covid-19

Region Halland startar vaccineringen mot covid-19 den 27 december och kommer att fortsätta att erbjuda vaccinering under hela våren. Vaccinationsstart planeras den 27 december i hela Sverige. I Region Halland påbörjas vaccineringen på ett äldreboende i Halmstad.

Folkhälsomyndigheten informerade under tisdagen att det initialt handlar om små doser som levereras till Sverige varav Region Halland tilldelas 200 doser vaccin. Redan efter årsskiftet förväntas större leveranser av vaccinet så att en storskalig vaccination kan påbörjas.

 

Information publicerad måndagen den 21 december klockan 16.15.

Halland stänger idrottsanläggningar, bibliotek och mötesplatser till och med 24 januari.

Med anledning av regeringens nya restriktioner om att stänga icke nödvändig verksamhet stänger kommunerna i Halland flera verksamheter.
• Beslutet om stängning gäller kommunalt drivna idrotts- och fritidsanläggningar både inomhus och utomhus, det vill säga idrottshallar, ishallar, idrottsplaner, simhallar etc. Beslutet gäller för alla åldrar. Undantaget är yrkesmässig träning.
För folkhälsans skull uppmanar vi till spontanidrott utomhus, men samlas inte i grupper.
• Bibliotek, muséer och mötesplatser stängs.
• Verksamheter som redan tidigare stängts i samband med de skärpta råden, till exempel öppna förskolan, turistservice och liknande besöksplatser fortsätter att hålla stängt.
• Kommunerna följer också uppmaningen om att alla som kan ska jobba hemifrån.
• De kommunala receptionerna, kontaktcenter etc fortsätter hålla öppet.

Information publicerad fredagen den 18 december klockan 18.30.

Nu drar regeringen och Folkhälsomyndigheten åt tumskruvarna än mer inför kommande jul- och nyårshelg för att hindra den fortsatta smittspridningen av coronaviruset i samhället.

- Regeringen ser med oro på den kommande julhelgen och vad den kan betyda för smittspridningen, sade statsminister Stefan Löfven på en sen presskonferens på fredagseftermiddagen.

Av denna anledning skärps nu råden och förhållningsreglerna inom flera områden.  Följande gäller:

 • Ett restaurangsällskap får inte var fler än fyra personer. Här har hittills gällt åtta personer. Alkoholservering på restauranger får inte förekomma efter klockan 20.00. Åtgärden gäller från och med den 24 december till den 24 januari 2021.
 • Ägare till gym, butiker och köpcentrum måste se till att begränsa antalet besökare. Görs inte det kan verksamheterna tvingas stänga. Kravet införs den 24 december. Handlare uppmanas dessutom att ställa in mellandagsrean.
 • Munskydd rekommenderas för resenärer i kollektivtrafiken från och med den 7 januari.
 • Gymnasieskolan ska fortsätta bedriva distans- och fjärrundervisning till och med den 24 januari 2021.
 • All verksamhet som bedrivs av staten, regionerna och kommunerna som inte är nödvändiga ska stängas omedelbart och vara stängda till och med den 24 januari.

Vice statsminister Isabella Lövin kom också med skärpta krav gällande hemarbete. Alla som arbetar i stat, region och kommuner, och som inte måste vara på arbetsplatsen, ska arbeta hemifrån till och med den 24 januari. Sak samma gäller anställda inom den privata sektorn.

Åtgärden införs för att bryta smittspridningen och för att de som måste vara på arbetsplatsen ska kunna utföra sitt jobb, underströk Isabella Lövin.

Läs mer om restriktionena på regeringens webbplats.

Länk till regeringens webbplats

 

Information publicerad fredagen den 18 december klockan 12.30

En person som bor på ett av Laholms kommuns äldreboende har avlidit med sjukdomen covid-19. En annan person, som också varit smittad på ett äldreboende, har klarat sjukdomen och är nu friskförklarad.

Vid förra rapporteringen fanns smitta av cornaviruset på tre av åtta äldreboenden i kommunen. Nu finns smitta på två boenden med vardera ett fall.

Inom hemtjänsten har fyra brukare testats positivt för covid-19. Två av dem är nu friskförklarade.

 

 

Information publicerad torsdagen den 17 december kockan 15.30

Vaccinationen i Halland mot covid-19 inleds under vecka 3, (18–24 januari) uppgav företrädare för Region Halland under en presskonferens på torsdagen.

Först ut att erbjudas vaccinet är personer som bor på äldreboende, personer som har hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm, vuxna över 18 år som bor tillsammans med någon som har hemsjukvård och/ eller hemtjänst och personal inom äldreomsorgen.

Region Halland ansvarar för att vaccinationerna utförs.

På Region Hallands webbplats finns mer information om hur vaccineringen går till i länet.

Länk till Region Halland webbplats om vaccinering:

Information om vaccinering finns också Folkhälsomyndighetens webbplats.

Länk till Folkhälsomyndighetens sida om vaccinering:

På 1177.se finns också information om vaccineringen

Länk till 1177.se om vaccinering

”Följ råden”

Under presskonferensen underströk hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström vikten av att alla följer de nationella råden och rekommendationerna för att minska smittspridningen. För just nu är den stor i länet. Än större kan den bli under kommande helger om man tummar på förhållningsreglerna.

Enkät om vaccinering

För inte så länge sedan publicerades en undersökning gällande svenskarnas inställning till att vaccinera sig mot covid-19. I Folkhälsomyndighetens undersökning uppgav 67 procent  att de antingen ”helt säkert” eller ”troligen” kommer att vaccinera sig mot det nya coronaviruset.

Nu gör Region Halland en motsvarande enkät för att få en bild av hur hallänningarna ställer sig.

Länk till Region Hallands undersökning om hallänningasrnas inställning till att vaccinera sig

https://www.regionhalland.se/

 

Information publicerad onsdagen den 16 december kockan 16.30

Under de senaste dagarna har ytterligare ett äldreboende i Laholms kommun fått in coronaviruset i verksamheten. Därmed är i nuläget tre äldreboenden drabbade.

På ett äldreboende har tre personer som bor i anläggningen drabbats av sjukdomen covid-19. På ett annat boende rör det sig om två personer och i ett tredje en person.

Därtill har fyra brukare som har hemtjänst testats positivt för sjukdomen och en person i ett LSS-boende.

 

Information publicerad måndagen den 14 december kockan 08.00

Från och med i dag, måndagen den 14 december, gäller de skärpta allmänna råd som nationella myndigheter utfärdat. Råden, som gäller till den 30 juni 2021, är utformade för att hålla bättre över tid. Det innebär att de ska vara mer träffsäkra mot smittspridning, samtidigt som andra negativa effekter som avsaknad av fritidsaktiviteter, träning och isolering kan minskas.

Den 4 november infördes lokala allmänna råd för Halland. Nu ersätts de av nationella råd, vilka Folkhälsomyndigheten presenterade i veckan som gick. I dessa betonas särskilt varje individs och verksamhets ansvar för ett fortsatt agerande som minskar smittspridningen i samhället.

Begränsningen till max åtta personer vid allmänna och offentliga sammankomster gäller tills vidare. Liksom tidigare är begravningar undantagna från denna begränsning. Här tillåts 20 deltagare. 

- Jag är medveten om att denna begränsning leder till svåra konsekvenser för föreningar, klubbar och arrangörer, säger länsrådet Jörgen Peters. Men högsta prioritet är att fortsätta begränsa smittspridningen av covid-19.

Gemensam linje

Region Halland, Länsstyrelsen i Halland och alla halländska kommuner har enats om en gemensam linje gällande de nya rådens påverkan på verksamheterna i hela länet.

- Det är viktigt att se på pandemin ur ett välavvägt samhällsperspektiv, därför välkomnar vi en ökad träffsäkerhet, säger regiondirektör Jörgen Preuss.

Utgångspunkten är att verksamheter som varit stängda under tiden med lokala allmänna råd är fortsatt stängda. Lokal anpassning kan dock förekomma. Det handlar om avvägningar där negativ påverkan på folkhälsan av en stängd verksamheten vägs mot risk för smittspridning. Kommunernas kultur- och fritidsförvaltningar har därför sett över sina verksamheter för att göra bedömningar om hur de nya råden påverkar dessa.

- De nya råden kan upplevas både som skärpningar, lättnader och som stora eller små skillnader, beroende på vilket perspektiv man har, förklarar smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo.

Det kan vara svårt att hålla reda på de förändringar som sker i rekommendationerna. Därför uppmanar hon alla att med jämna mellanrum gå in på Folkhälsomyndighetens webbplats för att ta del av aktuell information.

Möten i familjen

Liksom tidigare gäller att man inte ska mötas utanför den närmaste kretsen vad gäller familj och umgänge – när det kan undvikas. Onödiga resor ska inte göras. Behöver man resa så ska det ske på ett sätt som innebär minimering av risk för smittspridning.

Den länsgemensamma hållningen omfattar även huvudmännens agerande som arbetsgivare. De nya råden följer tidigare linje. Många medarbetare måste vara på jobbet, men så många som möjligt ska fortsätta arbeta på distans. Möten, konferenser och utbildningar skjuts upp eller ställs om till digitalt. Fysiska möten och tjänsteresor görs bara i undantagsfall.

Grundläggande råd

Nu som tidigare gäller fortfarande smittskyddsperspektivets grundläggande råd: stanna hemma om du är det minsta sjuk och gå och provta dig, ha god handhygien och håll avstånd.

- Det är fortfarande trängsel vi framförallt behöver undvika, betonar Maria Ryberg Mo. Alla måste vi se till, att vi alltid håller minst 1,5 meters avstånd till andra personer. Inomhus ska vi i möjligaste mån inte vara fler än åtta, oavsett om vi kan hålla avstånd eller inte.

I sammanhanget understryks också att ett högt ansvarstagande kan begränsa de allvarliga konsekvenser som smittan kan få för individer, samhälle och för hälso- och sjukvården innan effekten av kommande vaccinering mot covid-19 inleds. I Halland påbörjas denna i januari.

- Vi är långt ifrån igenom detta och det är avgörande att vi alla följer råden nu, understryker Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland. Jag hoppas alla gör sitt yttersta nu i väntan på att det skydd vi får av vaccinet kan innebära att vi så småningom kan minska de här begränsningarna i våra liv.

Detta gäller för jul och nyår i Halland

 • Umgås i en mindre krets under helgerna
 • Träffa personer i riskgrupp på ett säkert sätt
 • Traditioner – under smittsäkra former
 • Res säkert
 • Undvik trängsel i jul- och mellandagshandeln

 

Information om vad dessa punkter innebär hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Länk till Folkhälsomyndighetens rekommendationer under kommande helger och högtider

Länk till Folkhälsomyndighetens sida om begränsning av umgänge under storhelgerna

För kommunalt driven verksamhet i Laholms kommun gäller följande, i första hand till och med den 10 januari 2021:

 • Vuxenutbildningen och Osbecksgymnasiet på Campus Laholm bedriver fortsatt fjärr- och distansundervisning. För denna verksamhet är tidpunkten satt till i första hand den 6 januari.
 • Kulturskolan bedriver enbart undervisning och verksamhet på distans. För denna verksamhet är tidpunkten satt till i första hand den 6 januari.
 • Fritidsgårdarna i kommunen och aktivitetshuset i Laholm kommer att genomföra vissa aktiviteter utomhus och inomhus med begränsat antal deltagare.
 • Daglig verksamhet har butiker på Laholms arbetskooperativ och Emmaus. Dessa är stängda. I övrigt är Daglig verksamhet öppet som vanligt.
 • Byggåtervinningen på Ahla återvinningscentral är stängd.
 • Simhallen i Laholm är stängd, undantaget grundskolans simundervisning, simskola och simträning för unga upp till 15 år.
 • Kommunens idrottsanläggningar och gym både inne och ute, undantaget föreningsdriven träning för unga upp till 15 år, är stängda. Ombyte bör ske på annan plats än i anläggningens omklädningsrum.
 • Stadsbiblioteket i Laholm och filialbiblioteken i Knäred och Våxtorp är stängda som mötesplats. Här finns enbart samhällsinformation samt utlåning och återlämning av böcker och media. Bokbussen kör som vanligt men endast en besökare eller ett sällskap släpps ombord åt gången.
 • Turistbyrån och Teckningsmuseet är stängda.

För Laholms kommuns anställda gäller följande:

 • Så många som möjligt ska arbeta på distans. Vilka uppgifter som kan lösas på distans, av vem och när bestäms i dialog med närmaste chef.
 • Medarbetare som jobbar på distans använder sin ordinarie utrustning.
 • Möten, konferenser, utbildning och motsvarande genomförs digitalt eller skjuts fram. Fysiska möten genomförs endast i undantagsfall.
 • Tjänsteresor genomförs endast i undantagsfall.

 

Information publicerad onsdagen den 9 december kockan 16.00

Regeringen har gjort ett förslag på tillfällig pandemilag som ska öka möjligheterna att göra mer träffsäkra och långtgående regleringar för att kunna hantera pandemin. Regeringen står för kostnaden av vaccinationsprogrammet och regionerna ansvarar för att genomföra vaccinationerna.

Förslag på ny pandemilag

Den nya lagstiftningen som presenterades under onsdagens pressträff gör det möjligt att anpassa restriktioner efter de olika verksamheterna och förhoppningen är att regeringen ska kunna vidta smittskyddsåtgärder och regler även för verksamheter såsom köpcentrum, restauranger, med mera. Det föreslås även att möjliggöra beslut om nedstängning.

– Lagen omfattar följande områden: Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det kan vara demonstrationer, gudstjänster, konserter, nattklubbar, julmarknader, mässor, idrottstävlingar, säger kulturminister Amanda Lind.

Förslaget är att pandemilagen kommer att beslutas och träda i kraft 15 mars och gälla ett år. Över 100 remissinstanser kommer att få tillfälle att yttra sig kring lagen innan beslut tas. Fram till beslutet kommer fortsatt regleringar ske med stöd av ordningslagen som inte kan reglera aktiviteter och verksamheter som bland annat badhus, bibliotek, gym, campingplatser och museer.

-Även om vi har påbörjat vaccinering i mars kommer det att ta tid innan vi kan leva som vanligt och därför behöver vi en mer träffsäker lagstiftning, säger socialminister, Lena Hallengren.

Vaccination förväntas starta i januari

Regeringen har gjort en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Enligt överenskommelsen ska alla som är över 18 år, erbjudas vaccination mot covid-19 under första halvåret 2021. För att ge regionerna möjlighet att genomföra vaccinationerna enligt denna överenskommelse krävs att vacciner godkänns och tillgängliggörs löpande.

Region Halland har fått ett preliminärt besked att vaccindoser mot covid-19 som räcker till 65 000 individer levereras från tre olika tillverkare, under januari och februari. I sitt pressmeddelande skriver Region Halland att vaccinationerna påbörjas så snart vaccinerna och logistiken är på plats.

-Förutom planering för logistik och personal som kan vaccinera, behöver vi kunna vaccinera på ett sätt som är tryggt och säkert ur smittskyddssynpunkt, säger Anders Åkvist, chefläkare i Region Halland. Jag tycker att vi har kommit precis så långt som är möjligt i vår planering och det känns tryggt att vaccination, även i stor skala, är något vi är vana vid.

Vaccin gratis för den enskilde

Regionernas ansvar är att utföra vaccinationerna mot covid-19 och att vaccinera skyndsamt när vaccinen finns tillgänglig. Regeringen står för kostnaden för vaccineringen som är avgiftsfri för den enskilde. Du ska inte betala något för att bli vaccinerad för covid-19.

Smitta i äldrevården

I fredags rapporterades att boende på två av Laholms kommuns äldreboenden har testats positivt för covid-19. I dagsläget har totalt fem personer fördelade på två äldreboenden samt fyra personer med hemtjänst testats positivt. 

 

Information publicerad tisdagen den 8 december kockan 17.10

Under tisdagens presskonferens meddelade regeringen att de inför skärpta nationella allmänna råd från den 14 december då de lokala allmänna råden slutar att gälla. Inför julhelgen gäller fortsatt att varje person ska begränsa resandet, undvika trängsel och fira jul och nyår i en mindre krets.

Max 8 får träffas i jul

Stadsminister Stefan Löfven (S) inledde presskonferensen och sa att situationen inte förbättrats trots de lokala allmänna råd och nationella restriktioner med begränsade samlingar på max åtta personer. Från den 14 december ersätts de lokala allmänna råden med nationella allmänna råd och föreskrifter som även gäller under julhelgerna.

- I år kan julen inte bli som vanligt. I år kan vi inte fira med alla som vi vill fira med. Fira jul och nyår med en mindre krets människor. Kom ihåg att 8 personer är den nya normen och undvik nya kontakter. Träffa så få människor som möjligt och träffa dom sällan, sa Stefan Lövfen.

Socialministern, Lena Hallengren (S) markerade att varje person är skyldig att följa de nya föreskrifterna och berättade även att det finns vissa möjligheter att de nationella råden kan anpassas till lokala situationer.

-Du ska hålla avstånd, du ska stanna hemma om du är sjuk och du ska i övrigt följa råden, betonade Lena Hallengren.

Kulmen väntas under julhelgen

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson meddelade att smittläget i landet är fortsatt allvarligt och att kulmen kan förväntas i samband med jul och nyårshelgen. Han markerade även att alla möten riskerar att öka på smittspridningen.

-Vi har en omfattande smittspridning och risken är stor för en ökad smittspridning under julhelgen och det kan sluta riktigt illa, sa Johan Carlson.

Träffas utomhus

Regeringen gav flera tips på hur ett anpassat och säkert firande kan gå till. Vice Stadsminister Isabella Lövin (Mp) föreslog alternativet att träffas utomhus med varma kläder och en trevlig brasa.

-Låt firandet handla mer om omtanke och ta verkligen kontakt med mor- och farföräldrar, vänner och andra genom flera telefonsamtal och digitala möten, sa Isabella Lövin.

 

Information publicerad fredagen den 4 december kockan 15.00

Under en lång tid har inga personer boende på Laholms kommuns åtta äldreboenden burit på sjukdomen covid-19. Dessvärre har läget förändrats. Fyra boende, fördelade på två äldreboenden, har testats positivt för sjukdomen. Två personer med hemtjänst är också drabbade.

Därmed har äldreomsorgen inom socialtjänsten åter en ansträngd situation. För att möta denna diskuteras olika åtgärder.

Regeringen öppnade nyligen möjligheten för Folkhälsomyndigheten att besluta om lokala besöksstopp på äldreboende. Något som bland annat Kungsbacka kommun tryckt på om. I nuläget är det dock inte aktuellt att införa på något av de äldreboenden i Laholms kommun där boende fått sjukdomen.

- Vi har diskuterat möjligheten och kommit fram till att vi inte ska införa denna begränsning i rådande läge. För vi är tveksamma till vilken nytta ett besöksstopp ger. På de avdelningar där smitta finns bedrivs barriärvård. Då får ingen besöka personerna, säger socialchef Christel Sundberg på Laholms kommun.

Under våren och försommaren inrättade socialtjänsten ett covid-19 team inom hemtjänsten. När spridningen av coronaviruset mattades av under sommaren pausades teamet, och det gäller fortfarande. All logistik är dock på plats för att omgående dra igång verksamheten om det behövs.

- Startsträckan är kort, uppger Christel Sundberg.

Stängning av Osbecksgymnasiet i Laholm

På måndag, den 7 december, stängs större delen av Osbecksgymnasiet i Laholm för undervisning på plats. Fjärr- och distansundervisning tar över. Stängningen är dock inte lika omfattande som den tre månader långa åtgärden i våras.
Tre fjärdedelar av eleverna berörs. Samtliga elever på de högskoleförberedande programmen har fjärr- och distansundervisning. Elever som går på introduktionsprogrammet undervisas däremot på skolan. Det gäller också i stor utsträckning elever på de praktiska programmen.

Under skolstängningen i våras kunde gymnasieeleverna boka skollunch och hämta sitt lunchpaket på fyra olika platser i kommunen. Samma möjlighet står till buds från och med måndag den 7 december. Eleverna bokar sin lunch och hämtar denna på Osbecksgymnasiet, Smedjebacken i Knäred, Veingeskolan eller Våxtorpsskolan.
Elever som undervisas på skolan serveras som vanligt i skolrestaurangen.

Länk för att boka skollunch

Vaccin

Tidigt under fredagsförmiddagen höll statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren, generaldirektör Johan Carlsson, Folkhälsomyndigheten, och Sveriges vaccinationssamordnare Richard Bergström presskonferens om läget för kommande vaccinering.

I ett första skede kommer 600 000 personer att vaccineras med planerad start i slutet av innevarande år eller strax efter årsskiftet.

Folkhälsomyndigheten har tidigare sagt att personer över 70 år och personer i riskgrupper är de som först kommer ifråga. På fredagens presskonferens kom ytterligare precisering av grupperna Följande prioriteringsordning ska gälla:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst
 • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära boenden på särskilda boenden eller som har hemtjänst
 • Personer som lever med någon som har hemtjänst

När vaccinering för den breda allmänheten kan komma ifråga preciserades inte närmare. Andra eller tredje kvartalet 2021 nämndes.

Tillgång till vaccin innebär emellertid inte, underströk Johan Carlsson, att pandemin är över. Gällande råd och rekommendationer om att hålla avstånd, minimera de sociala kontakterna och noggrannhet med att tvätta händerna är fortsatt grundläggande åtgärder för att minska smittspridningen.

Länk till regeringens presskonferens

 

 

Information publicerad torsdagen den 3 december klockan 16.00

Med fortsatt smittspridning i samhället tar nu Folkhälsomyndigheten till ytterligare ett verktyg för att få ner spridningen. Landets gymnasieskolor rekommenderas återigen att bedriva distans- och fjärrundervisning från och med måndagen den 7 december till den 6 januari 2021.

- Under senare tid har vi sett att smittspridningen ökar i åldersgruppen med gymnasieungdomar, därför inför vi denna åtgärd, sade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson på regeringens presskonferens under torsdagen.

Åtgärden, tillsammans med lokala allmänna råd som gäller i samtliga landets regioner, hoppas han ska få smittspridningen att plana ut. Med färre gymnasielever som vistas ute i samhället för att ta sig till och från skolorna, och ingen vistelse i undervisningsmiljöer bedömer Folkhälsomyndigheten att smittkällorna blir färre.

På presskonferensen, som leddes av statsminister Stefan Löfven, medverkade även utbildningsminister Anna Ekström. Med beslutet hoppades hon att gymnasieskolorna kan återgå till undervisning i skolorna när vårterminen börjar. Tillsammans med statsministern uppmanade hon ungdomarna att ta sitt ansvar för att smittspridningen ska kunna hållas i schack.  Samtidigt påpekade hon att återstående två veckor av terminen inte är ledig tid.

- Det är undervisning som gäller, men på distans.

Undantag

Folkhälsomyndighetens rekommendation omfattar dock inte elever på introduktionsprogrammet, elever med språkintroduktion och praktiska moment.  Undantaget omfattar också gymnasiesärskolan.

För förskolan och grundskolan gäller samma rekommendation som tidigare. Nyttan av att dessa verksamheter är igång är viktigare än att de stängs, underströk Johan Carlsson. FN:s generalsekreterare, António Guterres, har också understrukit detta i olika sammanhang.

Besked senast fredag 4 december

Med kort varsel förbereder nu personalen på Osbecksgymnasiet hur rekommendationen ska hanteras.

- I denna finns en rad undantag som gör att vissa elever även fortsättningsvis har sin undervisning på plats, och andra, som i huvudsak har fjärrundervisning, kommer att ha vissa moment, kurser eller aktiviteter på Campus Laholm. Just nu analyserar vi vilka grupper och aktiviteter som kommer att undantas från fjärrundervisningen och återkommer med denna information till berörda elever senast fredag den 4 december, säger Andreas Meimermondt, verksamhetschef inom kultur och utveckling på Laholms kommun.

 

Information publicerad tisdagen den 1 december klockan 16.30

Folkhälsomyndigheten ändrar nu sina tidigare rekommendationer. Även yngre symtomfria barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever tidigare har rekommenderats att göra.

Alltsedan coronapandemin slog till i början av året har Folkhälsomyndighetens utgångspunkt varit att förskolor och skolor ska vara öppna och undervisning ske i skolorna. Skälet till det har varit att förskolan och skolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande.

För äldre symtomfria elever, som bor tillsammans med någon som har sjukdomen covid-19, har myndighetens rekommendation varit att de bör stanna hemma. Samma rekommendation gäller nu också för barn och yngre elever. Åtgärden bedöms dock inte ha någon avgörande effekt på smittspridningen i samhället.  Ändringen görs för att dämpa personalens oro.

- Med denna åtgärd slipper verksamheterna ta fram procedurer för hur barn från smittade familjer ska hanteras, underströk statsepidemiologi Anders Tegnell på Folkhälsomyndighetens presskonferens på tisdagen.

Han beskrev åtgärden som en viktig insats för skolan för att ”bedriva en bra verksamhet och fokusera på att undervisa barn och skapa en trygg miljö för dem.”

Samtidigt höll han tydligt fast vid myndighetens tidigare ställningstagande, barn är inte drivande i smittspridningen, och personal i för- och grundskola löper inte större risk för att smittas av covid-19 jämfört med andra yrkesgrupper.

Rekommendationen innebär att barn som är symtomfria, men bor tillsammans med någon som har covid-19, bör stanna hemma sju dagar räknat från provtagningsdatumet. I väntan på provsvaret får symtomfria familjemedlemmar gå i skola och till arbete. Den som väntar på ett provsvar ska stanna hemma, uppger Ola Johansson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland.

Mer tid för nationella råd

Nuvarande lokala allmänna råd för Halland, och för övriga regioner i landet, gäller till och med dem 13 december. Därefter införs nationella råd och rekommendationer. Det har antytts att Folkhälsomyndigheten skulle presentera dessa i samband med presskonferensen torsdagen den 3 december. Så blir det emellertid inte. Anders Tegnell sa att myndigheten behöver mer tid på sig för att utarbeta råd och rekommendationer för kommande storhelger.

Bättre testkapacitet

Under senare tid har det varit kö till Region Hallands provtagningsenheter, avsedda för allmänhet med symtom på coronavirus. Det har också tagit tid att få besked om resultatet. Tiden från upplevda symtom och begäran om tid för provtagning till svar om resultatet har i en del fall tagit närmare sex dagar. Nu har testkapaciteten ökat avsevärt, och inom ett par dagar ges besked om provet. Snabbare handhavande underlättar också smittspårningen.

Från Region Hallands sida understryks att tid för provtagning endast ska göras om man har symtom på sjukdomen covid-19. Och att man inte ska ta mer än ett prov inom en begränsad tid.  

Andelen som testat positivt för covid-19 ligger nu på närmare tio procent. 

 

 

Information publicerad tisdagen den 24 november klockan 15.20

Folkhälsomyndigheten förlänger de lokala allmänna råden i Halland till och med den 13 december. Det meddelades i samband med myndighetens presskonferens på tisdagen.

På gårdagens presskonferens med Region Halland och Länsstyrelsen i Halland presenterades ett gemensamt förslag från länets kommuner, region och länsstyrelse om förslag till förlängning av de skärpta rekommendationer som bland annat inneburit minimerade sociala kontakter för att undvika situationer där smittspridning påvisats. Rekommendationer som gällt i länet sedan den 4 november.

Lokala råd i hela landet

Folkhälsomyndigheten hörsammade förslaget och ställer sig bakom detta. Men det var inte enbart Halland som gavs grönt ljus att förlänga sina lokala allmänna råd. Så sker nu över hela landet. Tidsgränsen är densamma, till och med den 13 december. Därefter kommer Folkhälsomyndigheten att meddela nationella allmänna råd.

Skälet till förlängningen är den fortsatta, omfattande smittspridningen i större delen av Sverige. Enligt epidemiolog Anders Tegnell kan möjligen skönjas minskad ökningstakt i antalet fall. Orsaken till detta kan bero på införandet av skärpta rekommendationer. På presskonferensen underströk han emellertid att avmattning i antalet fall för landet i stort kommer att märkas först inom två-tre veckor.

I takt med att smittspridningen ökar, stiger antalet patienter som vårdas på landets sjukhus. Thomas Lindén på Socialstyrelsen gav samtidigt en ljusare bild för svårt sjuka i covid-19.

- Bättre behandlingar har lett till att chansen att överleva sjukdomen förbättrats, framhöll han på presskonferensen.

Lokala allmänna råd för Halland

Förlängningen av de allmänna råden för Halland innebär att alla som vistas i länet uppmanas att:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra med fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

 

 

Information publicerad måndagen den 23 november klockan 14.20

De lokala allmänna råden för Halland, som infördes den 4 november, föreslås förlängas fram till den 13 december. Det har de halländska kommunerna, Region Halland och Länsstyrelsen i Halland tillsammans med Smittskydd Halland enats om och föreslår nu att Folkhälsomyndigheten ställer sig bakom förslaget.

På måndagen höll Region Halland en presskonferens där förslaget presenterades. Smittskyddsläkare Maria Ryberg-Mo beskrev smittspridningen i länet som fortsatt hög, men att smittspridningstakten dämpats. Omfattande provtagning, där nio procent testats positivt för covid-19 under ett par veckor, tillsammans med fortsatt smittspridning inom äldreomsorgen samt ett stabiliserat antal sjukhusvårdade ligger främst till grund för det halländska ställningstagandet.

Skärpta rekommendationer

De lokala allmänna råden, som nu gällt under tre veckor, har handlat om skärpta rekommendationer som bland annat inneburit minimerade sociala kontakter för att undvika situationer där smittspridning påvisats.

Folkhälsomyndighete har vid flera presskonferenser understrukit att tre veckor är en kort tid för att se tydliga effekter av lokala allmänna råd. Det underströk också hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström på presskonferensen.

- Tre veckor är en kort tid i sammanhanget. Antalet vårdade på sjukhusen och intensivvårdsavdelningarna är i stort sett oförändrat sedan råden infördes. Vi ser också att vi har en fortsatt hög smittspridning i länet. När råden infördes befarade vi högre andel smittade om inte råden kommit på plats.

Han var också tydlig med att det nu är allas ansvar i länet att leva efter råden. Det är inte någon annans, och poängterade att det inte är "läge att hitta vägar för att runda råden."

13 december

De halländska kommunerna, Region Halland och Länsstyrelsen i Halland gör alltså den gemensamma bedömningen att de lokala allmänna råden behöver kvarstå fram till den 13 december. Efter detta datum har regeringen aviserat att uppdatera allmänna råd och rekommendationer, att gälla för hela landet. Vid samma tidpunkt tas samtliga lokala allmänna råd som nu finns i alla regioner bort.

- Det är aldrig givet att göra den här typen av allvarliga inskränkningar i människors vardag, sade Jörgen Preuss, regiondirektör i Region Halland, på presskonferensen. Det slår också hårt mot olika typer av verksamheter. Men högsta prioritet för alla, behöver vara att hålla ut nu för att ytterligare trycka ner smittan och för att minska lidande, belastning inom vård och omsorg samt död.

Råd i Halland

Beslutar Folkhälsomyndigheten att följa det halländska förslaget – myndighetens ställningstagande ges troligen på tisdagens presskonferens - gäller följande i Halland till och med den 13 december, med tillägg av den nya begränsningen för allmänna sammankomster:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare
 • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med, dvs inte vara närmare än 1–1,5 meter. För ensamstående gäller att man kan komma överens om att umgås med ett fåtal personer
 • Alla verksamheter i regionen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.
 • Begränsning för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ändras till åtta deltagare, med undantag för begravningar. Begränsningen omfattar även sittande deltagare vid olika arrangemang. Hittills har den maximal gränsen varit 50 personer i Halland.
  Observera att beslutet om åtta deltgare gäller tills vidare, och är inte kopplat till längden på de lokala allmänna råden. 

Gör likt i länet

Även om lokala avvikelser kan förekomma så gör vi i stort sett likt i hela Halland, det gäller för såväl kommunalt driven verksamhet samt för anställda i kommunerna, regionen och länsstyrelsen.

För kommunalt driven verksamhet i Laholms kommun gäller följande:

 • Fritidsgårdarna i kommunen och aktivitetshuset i Laholm kommer att genomföra vissa aktiviteter utomhus med begränsat antal deltagare. Inomhusaktiviteter stängs.
 • Daglig verksamhet har butiker på Laholms arbetskooperativ och Emmaus. Dessa är stängda. I övrigt är Daglig verksamhet öppet som vanligt.
 • Byggåtervinningen på Ahla återvinningscentral är stängd.
 • Vuxenutbildningens teoretiska utbildningar på Campus Laholm bedrivs fortsatt med fjärrundervisning. Elever på Osbecksgymnasiet har delvis fjärrundervisning.
 • Nya deltagare i gruppverksamheterna inom Jobbcenter och Jobb Laholm tas inte in. Befintliga grupper fortsätter att vara igång.
 • Simhallen i Laholm är stängd, undantaget grundskolans simundervisning, simskola och simträning för unga upp till 15 år.
 • Kommunens idrottsanläggningar och gym både inne och ute, undantaget föreningsdriven träning för unga upp till 15 år, är stängda. Ombyte bör ske på annan plats än i anläggningens omklädningsrum.
 • Stadsbiblioteket i Laholm och filialbiblioteken i Knäred och Våxtorp är stängda som mötesplats. Här finns enbart samhällsinformation samt utlåning och återlämning av böcker och media.
 • Bokbussen kör som vanligt men endast en besökare eller ett sällskap släpps ombord åt gången.
 • Kulturskolan bedriver enbart undervisning och verksamhet på distans.
 • Turistbyrån och Teckningsmuseet är stängda.

För Laholms kommuns anställda gäller följande:

 • Så många som möjligt ska arbeta på distans. Vilka uppgifter som kan lösas på distans, av vem och när bestäms i dialog med närmaste chef.
 • Medarbetare som jobbar på distans använder sin ordinarie utrustning.
 • Möten, konferenser, utbildning och motsvarande genomförs digitalt eller skjuts fram. Fysiska möten genomförs endast i undantagsfall.
 • Tjänsteresor genomförs endast i undantagsfall.

 

 

Information publicerad fredagen den 20 november klockan 16.45

För att minska trängseln i Osbecksgymnasiets lokaler har ett schema tagits fram där närundervisning och distansundervisning kombineras med start måndagen den 23 november.

Under torsdagen tog regeringen beslutet som ger gymnasieskolor möjlighet att vidta fler åtgärder för att undvika trängsel i skollokalerna och därmed minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19.

På Osbecksgymnasiet har flera åtgärder redan gjorts för att minska risken för smittspridning såsom översikt av schemaläggning, anpassade tider vid lunchservering, återkommande påminnelser om att inte samlas i kluster, hålla avstånd, sprita eller tvätta händerna ofta och nyttja utemiljöer för undervisning. Likväl har det visat sig vara svårt att undvika trängsel i korridorer och lunchservering.

Med ett rullande schema ska en tredjedel av eleverna få fjärrundervisning och studera hemifrån. Alla elever har informerats om ett tillfälligt schema där det är tydligt vilka dagar de kommer ha fjärrundervisning samt de dagar som innebär närundervisning.

-Förhoppningen är att detta beslut ska leda till minskad trängseln och skapa en miljö som minskar risken för smittspridning. Samtidigt tas hänsyn till både elevernas och lärarnas arbetsmiljö, säger Andreas Meimermondt, verksamhetschef för kultur och utveckling.

Planerad test för elever i årskurs ett

Eleverna i årskurs ett, inklusive de i yrkesförberedande linjer genomför en sedan tidigare planerad test av distansundervisning under måndagen den 23 november samt onsdagen den 25 november. Testen görs för att säkerställa att alla elever i årskurs ett kan få distansundervisning om det skulle behövas längre fram.

Lokala besöksförbud möjligt på äldreboenden

Folkhälsomyndigheten ges möjlighet att besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden från och med lördag den 21 november.

De som bor på äldreboenden behöver skyddas från coronaviruset och i samband med en ökad smittspridning i samhället har regeringen beslutat om en förordning som möjliggör lokala besöksförbud på särskilda boenden för äldre.

Besök på äldreboenden förbjöds tillfälligt mellan den 1 april 2020 och den 1 oktober 2020 för att minska risken för smittspridning. Eftersom smittspridningen har ökat under hösten har regeringen nu tagit ett beslut som innebär att Folkhälsomyndigheten från lördag den 21 november, kan besluta att införa besöksförbud och göra anpassning efter lokala förhållanden vid behov.

Storskalig testning och smittspårning

För att bekämpa smittspridningen i Sverige behövs en storskalig testning och smittspårning av covid-19. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har meddelat att de därför förlänger sin överenskommelse om testning och smittspårning till att gälla för hela 2021.

Överenskommelsen innebär att regionerna utför testning och smittspårning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Staten står för kostnaderna och bidrar med nationell testkapacitet.

 

Information publicerad onsdagen den 18 november klockan 17.46

Gymnasieskolorna ska inte stängas men får möjlighet att i större utsträckning bedriva distansundervisning för att kunna säkerställa att Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer kan följas. 

-Det kan bli nödvändigt att övergå till att bedriva all gymnasial undervisning på distans men jag vill att skolorna i Sverige ska vara öppna så länge det bara går, säger utbildningsministern Anna Ekström (s).

Ordinarie regelverk gäller först

Innan skolan kan besluta om distansundervisning ska andra alternativ för att minska smittspridning och trängsel i lokalerna övervägas såsom anpassad schemaläggning och tillfälliga lokaler.

Andreas Meimermondt, verksamhetschef för kultur och utveckling, meddelade efter presskonferensen att ett arbete pågår för att utreda hur Osbecksgymnasiets verksamhet påverkas av regeringens besked samt vilka åtgärder de kan vidta för att förbättra smittskyddet på skolan.

Kommunfullmäktiges möte digitalt

Under onsdagen meddelade Jonas Hellsten (m), kommunfullmäktiges ordförande, att mötet tisdagen den 24 november kommer att ske digitalt. Presidiet, sekreterare och kommunjurist kommer att delta i mötet på plats i Aulan medan resterande ledamöter deltar digitalt.

Allmänheten har möjlighet att delta i mötet på plats eftersom lagstiftningen kräver att allmänheten inte utestängs från kommunfullmäktiges möten. Det kommer att finnas gott om plats och möjlighet att hålla avstånd.

Byggåtervinningen tillfälligt stängd

Laholms byggåtervinning kommer att vara stängd för besökare från och med måndagen den 23 november. Verksamheten med både daglig verksamhet och arbetsträningsplatser kommer att fortsätta med befintliga deltagare. Beslutet har tagits med stöd av de lokala allmänna råden.

 

Information publicerad måndagen den 16 november klockan 17.00

Under måndagen presenterade regeringen att läget kring coronaviruset kräver en tillfällig skärpning som innebär att råden går från rekommendation till förbud. Från den 24 november får max åtta personer delta i allmänna sammankomster. Dessutom tas undantaget bort, som gällt för teatrar och sportanläggningar med sittande publik.

Under måndagen höll regeringen en digital presskonferens där statsminister Stefan Löfven (S) presenterade nya skarpa restriktioner. Statsminister Stefan Löfven betonade att alla måste ta sitt ansvar och göra sin plikt för att förhindra smittspridningen.

- Vi alla måste göra vad vi kan för att minska smittspridningen. Det är en prövningens tid. Det kommer att bli värre innan det blir bättre. Du måste välja att göra allt du kan för att minska smittspridningen. Hitta inte på undanflykter för att göra just din aktivitet okej.

Max åtta personer får samlas

Från den 24 november sänks deltagargränsen för allmänna sammankomster till max åtta personer. Det är en tillfällig skärpning som gäller i fyra veckor men kan komma att förlängas om det behövs för att minska smittspridningen.

Kommunchefen i Laholms kommun, Anders Einarsson, och kommunstyrelsens ordförande, Erling Cronqvist (C), lyssnade på regeringens presskonferens. Vilken effekt de skärpta kraven får för Laholms kommuns verksamheter och politiska sammanträden kan de i nuläget inte ge besked om.

Uppåtgående kurva trots skärpta råd

I nuläget återstår endast tre regioner i landet som inte har några lokala skärpta råd. Men trots de lokala allmänna råden med alltmer strikta rekommendationer, pekar kurvan fortfarande åt fel håll med över 4 600 nya fall per dag under vecka 46 i Sverige. Även i Halland ökade antal konstaterade fall av covid-19 till 987 under vecka 46 jämfört med 564 under veckan tidigare.

- Begränsningarna inom ordningslagen är ett komplement till de lokala råden, förtydligade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Stadsminister Stefan Löfven var tydlig med att varje individ bär ansvaret och bör avstå från allt man gör som kan öka risken för smitta.

- Gå inte på gym, ordna inga middagar eller hemmafester - ställ in.

 

Information publicerad fredagen den 13 november klockan 15.15

Två personer som bor på ett av Laholms kommuns äldreboende, och som har haft covid-19, har nu friskförklarats. Så har också skett med en person boende på ett LSS-boende.

På det aktuella äldreboendet insjuknade för ett tag sedan fyra brukare i sjukdomen. Två av dem har avlidit. Samtidigt har de två andra personerna successivt blivit bättre och är nu friskförklarade.

- Det känns otroligt bra att vi nu har fått bort smittan från det särskilda boendet, och att vi kan upphöra med den barriärvård som bedrivits på avdelningen under en tid. Därmed blir inte personalsituationen lika ansträngd eftersom barriärvård är personalintensiv, säger Christel Sundberg, socialchef i Laholms kommun.

 

Information publicerad onsdagen den 11 november klockan 16.20

I takt med att smittspridningen av coronaviruset tilltagit i samhället har viruset på nytt tagit sin in på flera äldreboenden i landet. Så har också skett i Laholms kommun. På ett av kommunens äldreboende har fyra boende testats positivt för covid-19 varav två har avlidit.

I Stockholms stad bedöms situationen på äldreboendena vara så alarmerande att den politiska ledningen beslutat om besöksförbud på samtliga äldreboenden från och med den 12 november. 

Det är dock inte aktuellt i Laholms kommuns eller i någon annan halländsk kommun.

- Vi har prövat frågan tillsammans med Smittskydd Halland och gjort bedömningen att det inte är en framgångsrik väg, i vart fall inte i nuläget. Istället vädjar vi till anhöriga att tänka efter flera gånger innan de bestämmer sig för att besöka ett boende. Men vi kan komma dithän, säger Christel Sundberg, socialchef i Laholms kommun.

Julgåva på 1 300 kronor

Ökad smittspridning i samhället och lokala allmänna råd för länet, med bland annat avrådan om att vistas i inomhusmiljöer så som butiker och köpcentrum, riskerar att slå hårt mot handeln. För att stödja näringen har kommunstyrelsen i Laholms kommun beslutat att samtliga anställda ska få ett presentkort på 1 300 kronor i julgåva, att användas i butiker i kommunen från och med den förste januari.

 - Vi vill visa vår uppskattning för personalen under en väldigt besvärlig period och gynna den lokala handeln, säger kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C).

Att kortet får användas först på det nya året beror på att januari alltid är en tuff månad för handeln. Julhandeln är överstökad och sällanköpen minskar dramatiskt. Beträffande julhandeln bedömer kommunstyrelsens ordförande att denna inte påverkas så mycket av pandemin.

Summan delas upp på flera kort för att möjliggöra mer än ett köp, och att köp kan göras i flera butiker.

Vårens presentkort gav mervärde

Under våren, när många butiker i kommunen hade ytterst få kunder, gjorde politikerna i kommunstyrelsen också en riktad insats till handeln föra att stödja denna i en svår situation. Presentkort på 150 kronor delades ut till samtliga anställda. Sju och tio utnyttjade kortet. För handeln innebar presentkorten i många fall ett betydande mervärde. Många köpte artiklar för mer än beloppet.

Eftersom kommunen redan ”förbrukat” 150 kronor i gåva stannade julgåvan på 1 300 kronor.

 

 

Information publicerad fredagen den 6 november klockan 14.45

Alla insatser, små som stora, är betydelsefulla för att få bukt med den oroväckande omfattande smittspridningen av coronaviruset i samhället. Kommunfullmäktiges ordförande i Laholms kommun, Jonas Hellsten (M), har därför beslutat att kommunfullmäktiges två återstående möten under året flyttas till aulan på Campus Laholm.

I tisdags beslöt Folkhälsomyndigheten att införa lokala allmänna råd för Halland, en skärpning av de råd och rekommendationer som infördes nationellt när coronaviruset fick samhällsspridning. För Laholms kommuns del innebar de skärpta råden att en hel del offentlig verksamhet stängdes. En hållning som är gemensam för de halländska kommunerna.

När pandemin slog till i våras anpassades den politiska verksamheten till rådande läge. Kommunfullmäktiges möten bibehölls förvisso på Laholms teater, men ledamöter över 70 år uppmanades stanna hemma och istället ersättas av förtroendevalda som stod utanför denna eller andra riskgrupper. Därtill placerades ledamöterna i fullmäktigesalen med största möjliga avstånd.

Möten i aulan på Campus Laholm

Med tisdagens beslut om skärpta råd och rekommendationer ansåg kommunfullmäktiges ordförande, Jonas Hellsten, att sammanträdeslokalen i Laholms teater omöjligen kan uppfylla nu rådande krav. Därför beslutade han att årets återstående två fullmäktigemöten, den 24 november och den 22 december, förläggs till aulan på Osbecksgymnasiet.

På novembermötet spikas nästa års budget och skattesats. Mötet, som börjar klockan 16.00, har genom åren också fått lite av allmänpolitisk debatt över sig.

I aulan kan ledamöterna sitta mer utspritt och därmed förhindra smittspridning.

När fullmäktige sammanträtt i Laholms teater har förhandlingarna webbsänts. Nu undersöks om det är möjligt att även webbsända fullmäktigemötena från aulan på Campus Laholm.

 

 

Information publicerad torsdagen den 5 november klockan 15.15

Är det möjligt, så undvik fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med. Det trycker Folkhälsomyndigheten på i de lokala allmänna råden för bland annat Halland.

- Det är jätteviktigt att vi alla förhåller oss till detta för att få bukt med smittspridningen, säger Cecilia Harley, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Laholms kommun.

I sin vädjan om att alla tillämpar detta i vardagen tänker hon inte minst på anhörigas och vänners besök på kommunens äldreboenden och LSS-boenden.

- Folkhälsomyndigheten råder oss att minimera våra fysiska kontakter till dem man bor tillsammans med. Denna nära kontakt har vi inte med boende på äldreboende och LSS-boende. Därför bör vi i rådande läge undvika besök på dessa boenden. Vi ska också ha i åtanke att många av dem tillhör riskgrupper, säger Cecilia Harley.

Region Kronoberg inför lokala allmänna råd

Att läget kring smittspridningen är alarmerande runt om i landet bekräftades och förstärktes på Folkhälsomyndighetens ordinarie presskonferens på torsdagen. Till gruppen regioner med lokala allmänna råd lades ytterligare två: Region Kronoberg och Region Sörmland. I dagsläget är det endast Härjedalen och Jämtland som avviker från den allmänna bilden av fortsatt ökning av antalet fall i landet.

I grannregionen Kronoberg har antalet fall med covid-19 ökat dramatiskt under de senaste veckorna. Så hög andel som 15 procent av de testade bar på viruset efter den senaste mätningen. Mätt i antalet fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna ligger siffran på 366, vilket kan jämföras med 314 för hela landet.

- Läget i vårt län är just nu mycket allvarligt, underströk Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län.

 

 

Information publicerad onsdagen den 4 november klockan 13.25

I samverkan med Region Halland har samtliga halländska kommuner och länsstyrelsen enats om en gemensam hållning kring de nya lokala råden som Folkhälsomyndigheten beslutade om under tisdagen. Genom denna gemensamma kraftansträngning från och med nu och tre veckor framöver kan smittspridningstakten bromsas.

De uppoffringar var och en gör nu, kan begränsa de allvarliga konsekvenser som smittan kan få för individer, samhälle och för hälso- och sjukvården på längre sikt.
Därför är den gemensamma halländska linjen restriktiv. Människor ska inte mötas utanför den närmaste familjen när det går att undvika. Därför stängs kommunala mötesplatser och anläggningar, både inomhus och utomhus.

Och vi gör likt i hela Halland. Kommunalt drivna badhus och ishallar stänger för allmänheten, kommunala museer och konsthallar stänger, biblioteken stängs som mötesplatser och hålls enbart öppna för utlåning av böcker och andra medier. Även övriga mötesplatser stänger för fysiska besök.

Det ska dock betonas att verksamheten i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor bedrivs som tidigare, och det gäller hela länet.

Allvarligt läge

På tisdagens presskonferens med Region Halland underströks att läget är allvarligt med ökad smittspridning och allt fler inneliggande patienter på sjukhusen. Den 3 november vårdades tolv patienter på de halländska sjukhusen varav en på intensivvårdsavdelning.

- Ska vi få stopp på smittspridningen i samhället är det a och o att vi följer de lokala allmänna råd som Folkhälsomyndigheten beslutade om på tisdagen. Att hålla avstånd, vara noga med handhygienen och undvika fysiska kontakter är grundläggande principer som vi inte får rucka på. Men tänk också på att regelbundet rengöra mobilen, understryker Cecilia Harley, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Laholms kommun.

För kommunalt driven verksamhet i Laholms kommun gäller följande:

 • Fritidsgårdarna i kommunen och aktivitetshuset i Laholm kommer att genomföra vissa aktiviteter utomhus med begränsat antal deltagare. Inomhusaktiviteter stängs.
 • Daglig verksamhet har butiker på Laholms arbetskooperativ och Emmaus. Dessa stängs. I övrigt är Daglig verksamhet öppet som vanligt.
 • Vuxenutbildningens teoretiska utbildningar på Campus Laholm övergår till fjärrundervisning. På så sätt skapas mer plats och utrymme för övriga verksamheter på Campus Laholm.
 • Simhallen i Laholm stängs, undantaget grundskolans simundervisning, simskola och simträning för unga upp till 15 år.
 • Kommunens idrottsanläggningar och gym både inne och ute, undantaget föreningsdriven träning för unga upp till 15 år, stängs. Ombyte bör ske på annan plats än i anläggningens omklädningsrum.
 • Stadsbiblioteket i Laholm och filialbiblioteken i Knäred och Våxtorp stängs som mötesplats. Här finns enbart samhällsinformation samt utlåning och återlämning av böcker och media. Bokbussen kör som vanligt men endast en besökare eller ett sällskap släpps ombord åt gången.
 • Kulturskolan bedriver enbart undervisning och verksamhet på distans.
 • Turistbyrån och Teckningsmuseet stängs.

För Laholms kommuns anställda gäller följande:

 • Så många som möjligt ska arbeta på distans. Vilka uppgifter som kan lösas på distans, av vem och när bestäms i dialog med närmaste chef.
 • Medarbetare som jobbar på distans använder sin ordinarie utrustning.
 • Möten, konferenser, utbildning och motsvarande genomförs digitalt eller skjuts fram. Fysiska möten genomförs endast i undantagsfall.
 • Tjänsteresor genomförs endast i undantagsfall.

Transporttjänst

Alltsedan i våras har Laholms kommun erbjudit kommuninvånarna transporttjänst. Via kommunens äldrelots, som nås på telefon 0430-266 80, e-post: aldrelots@laholm.se, kan kommuninvånarna under vardagar beställa följande tjänster:

 • förmedling av kontakt till livsmedelsaffärer som tar emot beställningar, packar varor och i vissa fall även tillhandahåller hemkörning
 • vid behov hjälpa till med beställningar av livsmedel
 • hjälp med transporttjänst för alla butiker men med kraftsamling till livsmedelsvaror vid något tillfälle per vecka
 • hemtransport av varor beställda från restaurang eller café

Kan förlängas

Fler förändringar kan bli aktuella för kommunalt driva verksamheter i Laholms kommun. Besked om detta ges i så fall inom de närmaste dagarna.

De lokala allmänna råden för Halland gäller till och med den 24 november, men kan komma att förlängas.

 

Information publicerad tisdagen den 3 november klockan 14.15

Med omedelbar verkan införs lokala allmänna råd även i Hallands län. Smittspridningen i länet anses nämligen nu ha fått en sådan omfattning att Folkhälso­myndigheten i samråd med regionens smittskyddsläkare bedömer det som nödvändigt att börja tillämpa lokala allmänna råd.

Bedömningen baseras på det försämrade epidemiologiska läget i regionen med bland annat en kraftig ökning i antalet personer som har diagnosticerats med covid-19, en ökad belastning på hälso- och sjukvården i form av ett ökat antal inskrivna patienter med covid-19 i sluten vården, och ett ökat antal smittade personer inom särskilda boendeformer för äldre.

Under förra veckan konstaterades 467 nya fall i länet, en ökning med 140 procent jämfört med veckan dessförinnan. Av samtliga som testades hade 8,5 procent covid-19.

Mycket allvarligt läge

Före Folkhälsomyndighetens ordinarie presskonferens på tisdagseftermiddagen, höll regeringen presskonferens. Här betonade statsminister Stefan Löfven att nu måste alla ta sitt ansvar för att förhindra smittspridningen.

- Läget är mycket allvarligt. Allt fler medborgare läggs in för sjukhusvård och intensivvårdsbehandling.  Så nu måste varje medborgare ta sitt ansvar. Gör vi rätt, kan vi glädjas åt det framöver. Gör vi fel, får vi lida av det framöver.

På regeringens presskonferens meddelades också om nya regler för restauranger. Högst åtta personer får från och med nu sitta vid samma bord.

Med den ökade smittspridningen följer ytterligare ekonomisk belastning för kommuner och regioner. Statsministern lovade därför att ytterligare tio miljarder kronor kommer att fördelas till kommunerna och regionerna som en följd av ökade kostnader kopplade till covid-19.

Sju av tio

Förutom lokala allmänna råd i Halland införs sådana även i Region Jönköping och Region Örebro.  Därmed omfattas i dagsläget sju av tio medborgare i landet av lokal allmänna råd.

För Halland innebär råden följande:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
 • Alla verksamheter i regionen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
 • Begränsning för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ändras från 300 till maximalt 50 deltagare

Som ovan sagts gäller de lokala allmänna råden omedelbart i Hallands län. Beslutet gäller för tiden fram till och med den 24 november. Beslutet kan förlängas.

 

 

Information publicerad torsdagen den 29  oktober klockan 17.00

Under de senaste dagarna har antalet som testats positivt för covid-19 ökat snabbt i Halland. Just nu ligger siffran på cirka 30 fall per dygn. Ökningen ses som så alarmerande att lokala allmänna råd, så som införts i Skåne, kan bli aktuella även i Halland. Frågan diskuteras med Folkhälsomyndigheten.

Mot bakgrund av den negativa utvecklingen vädjar Erling Cronqvist (C), kommunstyrelsens ordförande i Laholms kommun, till kommuninvånarna om allas ansvar för att hindra smittspridningen.

- Alla måste ta sitt individuella ansvar och se till att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer – undvika folksamlingar, hålla rejäla avstånd och stanna hemma när man känner sig krasslig. Gör vi så, och påminner varandra om detta, kan spridningen hållas i schack och pandemin hanteras på bästa möjliga sätt. För pandemin är inte över. En insikt som vi ständigt måste förhålls oss till.

Oroväckande ökning

På torsdagseftermiddagen höll Region Halland presskonferens om det rådande läget i länet. Hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström beskrev hur smittspridningen ökat under de senaste veckorna. Särskilt den senaste veckans utveckling beskrevs som oroväckande. Andelen som testats positivt för covid -19 ligger under innevarande vecka på mellan sex och sju procent. Förra veckan låg andelen på drygt fyra procent.

Maria Mo Rydberg, smittskyddsläkare på Region Halland, uppgav också att smittan på nytt tagit sig in på äldreboenden.

Lokala allmänna råd

rådande läge förs därför diskussioner med Folkhälsomyndigheten om införande av lokala allmänna råd i länet. Sådana infördes i Skåne och Uppsala för några dagar sedan. Under Folkhälsomyndighetens ordinarie presskonferens på torsdagen tillkännagavs att ytterligare tre regioner inför sådana: Region Västra Götaland, Region Östergötland och Region Stockholm.

I dessa regioner bibehåller man antalet besökare på allmänna och offentliga sammankomster till 50 personer. I övriga delar av landet tillåts 300 personer från och med den 1 november.

De lokala allmänna råden innehåller även uppmaningen att undvika inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras. Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Läs mer om läget i Halland på Region Hallands webbplats

 

Information publicerad torsdagen den 15 oktober klockan 17.00

Fjärrundervisningen för vuxenutbildningen på Campus Laholm förlängs en vecka.
 - För att vara på den säkra sidan väljer vi att vänta ut hela inkubationstiden, säger Ulf Bergström, rektor på vuxenutbildningen.

Därmed återupptas studierna på Campusområdet måndagen den 26 oktober.

För snart två veckor sedan beslutade skolledningen om fjärrundervisning för cirka 450 elever på vuxenutbildningen. En handfull elever hade då testats positivt för covid-19. Dessutom var sjukfrånvaron hög i några undervisningsgrupper.

Sedan dess har skolledningen noga följt sjuksituationen och diskuterat situationen med medicinskt ansvarig sjuksköterska och huvudskyddsombud. Inget har framkommit som tyder på att covid-19 fått fotfäste på vuxenutbildningen.

Men skolledningen tar ändå det säkra för det osäkra och förlänger tiden med fjärrundervisning en vecka.

 

Information publicerad måndagen den 5 oktober klockan 16.00

Med omedelbar verkan övergår de teoretiska delarna av vuxenutbildningen på Campus Laholm till fjärrundervisning. Hög frånvaro bland utbildningens elever och att några testats positivt för covid-19, ledde till att skolledningen tog beslutet på måndagen.

För att förhindra smittspridning av coronaviruset kommer därför vuxenutbildningens teoretiska delar att bedrivas via fjärrundervisning till och med den 16 oktober. Förändringen berör inledningsvis cirka 300 elever.

 Ungdomsgymnasiet och kulturskolan berörs emellertid inte.

- Här föreligger ingen onormal frånvaro. Därför vidtas inga åtgärder inom dessa verksamheter annat än de anpassningar som gällt under hela höstterminen, säger kultur- och verksamhetschef Andreas Meimermondt.

Anpassningar kan bli aktuella

Han uppger också att även övriga verksamheter på Campus Laholm i huvudsak kommer att fortsätta på ordinarie sätt. Anpassningar kan dock bli aktuella för de öppna mottagningarna. Det kan exempelvis handa om rutiner inför bokade möten med personer som ska besöka Jobb Laholm, Mottagning nyanlända, kommunens aktivitetsansvar för ungdomar och vägledningscentrum.

 

Information publicerad onsdagen den 30 september klockan 16.20

Från och med torsdagen den 1 oktober blir det åter möjligt att besöka personer på äldreboenden i hela landet - med några undantag. Inför förändringen har särskilda besöksregler tagits fram för respektive äldreboende i Laholms kommun.

Regeringsbeslutet att häva besöksförbudet på landets äldreboende fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att ta fram rekommendationer och riktlinjer för att förhindra smittspridning i samband med besöken. Med detta som utgångspunkt har socialtjänsten i Laholms kommun utarbetat generella besöksrutiner för sina sju äldreboenden.

Därtill finns nu också instruktioner för vad som gäller för respektive äldreboende (redovisas nedan). Ytterligare information ges när besökare bokar tid.

Föredrar man att träffas utomhus, går det också bra. Plexiglasväggarna finns kvar på samtliga äldreboende.

Båstadvägen 7 A, Våxtorp

Inför besöket

Besök skall föranmälas till nedanstående telefonnummer:

 • Dalen: 0430 - 154 62
 • Åsen: 0430 – 154 22 eller 0430 - 154 40

Huvudnumret till hela huset är 0430 – 154 60 (det ringer då till båda avdelningarna)

Besökstider

Klockan 10.00-11.30,  klockan 13.30-16.30 och klockan 18.00-19.00

Ytterdörrarna kommer fortsättningsvis att hållas låsta. Vilken entrédörr som ska användas uppges i samband med bokning av besöket.  

Randerslund, Ränneslöv

Inför besöket

Besök skall föranmälas till nedanstående telefonnummer:

 • Gårdslyckan: 0430 - 159 91
 • Lyckebacken: 0430 - 159 79
 • Pepparlyckan: 0430 - 159 78
 • Pigeklämman: 0430 - 159 93
 • Prästalyckan: 0430 - 159 81
 • Åbacken: 0430 - 159 92

Ytterdörrarna kommer fortsättningsvis att hållas låsta. Nedanstående entréer ska användas:

 • Pigeklämman och Pepparlyckan är den ingången som finns närmast köket, dvs på framsidan som skall användas.
 • Gårdslyckan och Prästalyckan har egna ingångar och dessa skall användas.
 • Åbacken och Lyckebacken skall ingången på ”baksidan” användas. Det är ingången mot Prästgården.

Lingården, Laholm

Inför besöket

Alla besök skall vara förbokade. Besök bokas via omvårdnadspersonal på 0430-154 55.

Ytterdörrar till boendet kommer fortsatt att vara låsta. Insläpp sker efter överenskommelse i samband med tidsbokningen - antingen genom huvudentrén eller via sidoentréer.

Om besökare släpps in via huvudentrén kan det ibland dröja innan personal kommer och öppnar på grund av ordinarie arbetsuppgifter. Vi uppskattar att besökare har förståelse för detta.

Tangon, Laholm

Inför besöket

Alla besök ska bokas i förväg med personalen på avdelningen. Besök bokas via telefon till nedanstående telefonnummer:

 • T huset, nere: 0430 267 61
 • T huset, uppe:  0430-267 62
 • Z huset, nere: 0430-267 63
 • Z huset, uppe: 0430-267 64

Vid ankomst till Tangon tas besökaren emot av personal på avdelningen.

Fridhemsgården, Lilla Tjärby

Inför besöket

Boka tid för besök med omvårdnadspersonal på respektive avdelning på nedanstående telefoner:

 • Avdelning rosa: 0430-153 74
 • Avdelning blå: 0430-153 66
 • Avdelning gul: 0430-153 76
 • Avdelning grön: 0430-154 34

När du kommer till Fridhemgården, ring till respektive avdelning så öppnar personal eftesom alla dörrar är låsta.

Bestäm var du ska gå in. Altandörr om det är möjligt. I annat fall via avdelningens ytterdörr.

Solhemmet, Veinge

Inför besöket

Besök kan endast ske efter tidsbokning med personal på avdelningen. respektive avdelnig nås på nedanstående nummer:

 • Dalen: 0430-15891
 • Lyckan: 0430-15813
 • Ängen: 0430-15815
 • Backen: 0430-15892

Ytterdörrarna är fortfarande låsta. Vid bokat besök gå till den entré eller den altan som personalen har hänvisat dig till så möter de på angiven tid.

Björkebogården, Knäred

Inför besöket

Besöken måste bokas och görs till avdelning på nedanstående telefonnummer:

 • Trasten: 0430-159 42,
 • Svalan: 0430-159041
 • Duvan: 0430-159 43

Besökstider

Klockan 10-11.30, klockan 13-14.45, klockan 15.15-17.15 och klockan 18.30-20.00.

Ingångar

Vid besök till avdelning Duvan och Trasten, gå in via altandörr till lägenheten.

Vid besök till avdelning Svalan, använd trappan på husets gavel. Gå direkt till den boendes lägenhet.

Kan du inte gå i trappa, tryck på porttelefonen Svalan. Personal öppnar då för dig och hjälper dig att använda hissen. Gå därefter direkt till den boendes lägenhet. 

Smedjebacken, Knäred

Inför besöket

Besöken måste bokas via nedanstående telefonnummer.

 • Backatorp: 0430-158 81
 • Gläntan: 0430-158 84

Besökstider

Klockan 10.00-11.00, klockan 11.00-12.00, klockan 13.00-14.00, klockan 14.00-15.00 och klockan 15.30-16.30

Entrén är inte låst. För säkra besök finns en avgränsad del i entrédelen på Smedjebacken

 

 

Information publicerad tisdagen den 29 september klockan 11.55

Socialtjänsten i Laholms kommun arbetar nu intensivt med att säkra rutinerna på kommunens sju särskilda boenden för att undvika smittspridning när besöksförbudet hävs den 1 oktober.

Senare i dag, tisdag, eller i morgon onsdag kommer socialtjänsten att informera om vilka rutiner som gäller för respektive boende.

För samtliga boende gäller följande generella regler:

 • Besök får sker endast i den enskildes lägenheten
 • Max två besökare per tillfälle
 • Alla besök ska bokas i förväg
 • Besök tillåts inte i samband med måltider
 • Entréerna till boendena är fortsatt låsta och öppnas för planerade besök

Besökaren ansvarar för att:

 • stanna hemma om man känner sig sjuk,
 • tvätta och desinfektera händerna före, under och efter besöket,
 • hosta och nysa i armvecket,
 • hålla avstånd,
 • respektera kommunens och boendets riktlinjer och rutiner för besöken.

Verksamheten ansvarar bland annat för att:

 • hjälpa till att covid-säkra möblering i den enskildes lägenhet inför besök,
 • tillhandahålla tvål, handdukar, handsprit i lägenheten inför besök,
 • planera besök och besökstider,
 • underlätta besök och upprätthålla säkerheten.

Tänk på att de säkraste besöken fortfarande sker utomhus.

 

 

Information publicerad måndagen den 28 september klockan 16.45

På torsdag, den 1 oktober, hävs det nationella besöksförbudet på landets äldreboenden. Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för hur besök ska kunna genomföras för att förhindra smittspridning. Socialstyrelsen ska å sin sida ta fram riktlinjer avsedda för personal inom vård och omsorg.

Folkhälsomyndigheten baserar sina rekommendationer på fyra huvudbudskap inför kommande besök på äldreboenden. Tre av dem är de återkommande budskapen som myndigheten haft som sin huvudlinje alltsedan coronaviruset fick fotfäste; stanna hemma när du har symtom, tvätta händerna ofta, samt håll avstånd och begränsa fysisk kontakt.

Till dessa läggs ett fjärde budskap inför besök på äldreboende – fråga personalen om vilka rutiner som gäller på boendet.

- Fastigheterna med våra särskilda boenden ser ut på olika sätt. Därför har vi för varje boende utarbetat besöksrutiner som säkerställer att besöken kan ske på ett smittsäkert sätt, säger Marie Elm Ågren, avdelningschef inom socialtjänsten i Laholms kommun.

Om anhöriga och vänner undrar över något inför besöken rekommenderar hon att de tar kontakt med personal på respektive boende.

 

 

Information publicerad tisdagen den 15 september klockan 

På tisdagen kom ett efterlängtat besked, regeringen häver besöksförbudet på äldreboenden från och med den 1 oktober. För att besöken ska kunna genomföras på ett så smittsäkert sätt som möjligt har Socialstyrelsen tagit fram riktlinjer för hur detta ska hanteras.

Den 1 april infördes ett nationellt besöksförbud på landets närmare 1 800 äldreboenden med cirka 80 000 boende för att minska smittspridningen av coronaviruset. Socialtjänsten i Laholms kommun låg steget före och beslutade om besöksförbud den 11 mars.

Under sensommaren fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att se över det nationella beslutet. På tisdagens presskonferens med socialminister Lena Hallengren, Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson meddelade ministern att besöksförbudet hävs.

Tre faktorer

Den minskade smittspridningen i samhället, åtgärder för att förhindra smittan och Socialstyrelsens föreskrifter om smittsäkra besök var tre faktorer som ministern framhöll som grund för att upphäva besöksförbudet. Samtidigt underströk Lena Hallengren att vi fortfarande lever i en pågående pandemi.

- Det innebär att vi alla har ett ansvar för att hjälpas åt med att förhindra smittspridning, poängterade hon.

De båda generaldirektörerna påpekade också att kunskapen om hur covid-19 sprids har ökat väsentligt sedan i våras. Ytterligare en faktor som bidragit till att besöksförbudet hävs. Men, och det underströk Johan Carlsson, lokala besöksförbud kan komma ifråga vid kraftiga utbrott av coronaviruset.

Förutom Socialstyrelsens föreskrifter om säkra besök håller också Folkhälsomyndigheten på att ta fram rekommendationer för säkra besök i äldreboenden med fokus på att hålla avstånd och god handhygien.

 

 

 

Information publicerad måndagen den 24 augusti  klockan 15.30

Regeringen har förlängt besöksförbudet på landets äldreboenden till och med den 30 september. Under tiden har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen fått uppdraget att ta ställning till om detta tillfälliga besöksförbud även ska gälla även efter detta datum eller revideras för att underlätta besök från anhöriga och vänner.

Generellt besöksförbud på alla äldreboenden i landet infördes den 1 april för att minska smittspridningen av coronaviruset. Då rådde redan besöksförbud på samtliga åtta särskilda boenden i Laholms kommun. En åtgärd som socialtjänsten införde den 11 mars.

Mötesväggar

Under flera månader var boende isolerade från fysiska möten med anhöriga och vänner. Med så kallade mötesväggar i plexiglas, placerade utomhus, kunde de åter träffas. Socialtjänsten i Laholms kommun var tidigt på ”tårna” med att köpa mötesväggar till samtliga äldreboenden – en möjlighet att ses som utnyttjats flitigt i sommar. Och det gäller inte enbart i Laholms kommun. Mötesväggarna har fyllt en viktig mänsklig funktion – viljan att ses och prata om ditt och datt.

Nu är hösten i antågande med fallande dagstemperaturer. Att träffas utomhus ömse sidor en mötesvägg blir då mindre tilltalande. Är det då möjligt att träffas fysiskt framöver under rådande pandemi? Den frågan grunnar nu Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen på.

– Att skydda de äldre är och kommer fortsätta vara en prioriterad fråga för regeringen. Samtidigt är det viktigt att begränsningarna i äldres tillvaro står i relation till hur coronapandemin utvecklas och hur smittspridningen ser ut på samhällsnivå, underströk socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande från regeringen.

 

Information publicerad onsdagen den 19 augusti  klockan 16.30

Beskedet från Folkhälsomyndigheten är tydligt; även i höst måste alla följa myndighetens rekommendationer om olika insatser för att minska smittspridningen av coronaviruset. Därför avråder barn- och ungdomskontoret kommunens förskolor och grundskolor att genomföra aktiviteter som kräver buss- eller tågresor.

Antalet patienter som vårdas på landets sjukhus för covid-19 har förvisso successivt sjunkit, och smittspridningen i samhället har minskat. Men Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer har inte förändrats under sommaren. Alla måste dra sitt strå till stacken för att begränsa virusets spridning.

Det har barn- och ungdomskontoret i Laholms kommun tagit fasta på, och avråder bestämt från att genomföra planerade aktiviteter i höst på kommunens förskolor och skolor som kräver transport med buss eller tåg.

- Efter sommarledighetens vistelser i olika och geografiskt spridda miljöer samlas nu åter barn, elever och personal. Då är det inte lämpligt att planerade aktiviteter som kräver transport med buss eller tåg genomförs med tanke på Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Richard Mortenlind, utbildningschef på Laholms kommun.

Barn- och ungdomskontorets rekommendation gäller dock inte skolskjutsar och transporter till och från lektioner, som exempelvis språkval och simundervisning.

Länk till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förskolor och skolor om förebyggande insatser mot spridning av coronaviruset 

Filmer om råd och tips i skolan

Inför starten av läsåret 2020/2021 har såväl Region Halland som Länsstyrelsen i Halland producerat filmer med tips och råd på hur smittspridning kan undvikas i skolorna.

Länk till länsstyrelsens Facebooksida om rekommendationer för förskolor och skolor

Länk till Region Hallands Facebooksida om rekommendationer för skolor

Vuxenutbildning på distans

Under hela våren har verksamheten på Osbecksgymnasiet i Laholm bedrivits på distans. Med starten av höstterminen är undervisningen för elever på ungdomsgymnasiet åter skolförlagd. Undervisningen anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd och åtgärder för att undvika trängsel.

Därmed är det inte möjligt att fullt ut bedriva skolförlagd verksamhet för vuxenutbildning och SFI (svensk för invandrare). Delar av denna sker även fortsättningsvis på distans.

Beträffande skolans arbetsförlagda utbildning (APL) för ungdomsgymnasiet återgår denna till normalläget.

- Ska APL-verksamheten kunna bedrivas med kvalitet, är det angeläget att denna sker på arbetsplatserna, understryker Andreas Meimermondt, verksamhetschef för kultur- och utvecklingsverksamheten.

 

Information publicerad torsdagen den 13 augusti klockan 15.30

Alltsedan mitten av mars har Osbecksgymnasiet i Laholm varit stängt för att minska smittspridningen av coronaviruset. På tisdag den 18 augusti, när höstterminen drar igång, återupptas den skolförlagda undervisningen.

- Givetvis kommer vi att vara ytterst noggranna med att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regeringen uppmanar oss att efterleva, säger Ingela Månsson, avdelningschef för gymnasieutbildningen i Laholms kommun.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att stänga gymnasieskolorna i landet och övergå till distansundervisning upphävdes den 15 juni.

"Barn och unga driver inte spridningen av covid-19 och personal inom skola och barnomsorg insjuknar inte oftare än andra yrkesgrupper", konstaterade myndigheten. Samtidigt underströk generaldirektören Johan Carlsson skolans betydelse för barn och ungas hälsa.

Ökad smittspridning bland unga

Men coronapandemin finns kvar i samhället, och enligt den senaste statistiken från Region Halland har smittan ökat något i länet under den senaste tiden, särskilt i åldersgruppen 20–29 år.

- Med tanke på pågående pandemi är det viktigt att vi i skolan fortsätter att hålla avstånd, stannar hemma om man känner symtom kopplat till covid-19 och tar extra stor hänsyn till varandra, så att vi kan bedriva skolförlagd undervisning i våra lokaler, säger Ingela Månsson.

Tillsammans med gymnasierektorerna Carl Lundgren och Linette Roos har hon i ett brev till elever, vårdnadshavare och personal uppmanat alla att umgås i mindre grupper, hålla god handhygien, vara utomhus i så stor utsträckning som möjligt, respektera scheman såsom lunchschemat och att man åker hem efter skoldagen eller arbetsdagens slut.

Om möjligt - undvik kollektiva färdmedel

Under de senaste dagarna har gymnasielevernas resor till och från skolorna varit på tapeten. Trängsel på bussar och andra kollektiva färdmedel har lyfts som möjliga smitthärdar för coronaviruset.

- Vi har diskuterat frågan med Hallandstrafiken. Rekommendationen är att elever som kan ta sig till gymnasieskolan utan att använda linjetrafikens bussar bör göra det, säger Ingela Månsson.

Hon ser fram emot att skolan åter kan bedriva skolförlagd undervisning. I det stora hela anser hon att distansundervisningen fungerat på ett bra sätt utifrån omständigheterna, men understryker att den sociala distansering som detta medfört kan leda till ohälsa bland såväl personal som elever.

- På vår skola har vi inte fått några indikationer på detta, men undersökningar på nationell nivå pekar på att långvarig frånvaro från sociala kontakter kan orsaka ohälsa.

Öppna grundskolor

Under hela pandemin har landets grundskolor varit öppna. Men verksamheten har på olika sätt anpassats efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer om insatser för att minska risken för smittspridning.

- Våra skolor har på olika sätt förhållit sig till dessa. För att undvika trängsel i skolrestaurangerna har exempelvis elever ätit i sina klassrum. Scheman har också anpassats för att färre elever ska äta samtidigt. Även andra förändringar har gjorts i samma syfte, minimera risken för smittspridning, säger Richard Mortenlind, utbildningschef i Laholms kommun.

Några ytterligare insatser, utöver dem som gjorts under vårterminen, är inte aktuella inför starten av höstterminen måndagen den 17 augusti, uppger utbildningschefen.

Länk till sida om tider för skolstart

 

Information publicerad onsdagen den 29 juli klockan 12.45

Laholms kommun har från och med den 10 augusti återigen möjlighet att erbjuda hemtjänst och hemsjukvård till personer som vistas tillfälligt i kommunen. Växelvården på Smedjebacken fortsätter däremot att vara stängd.

Arbetssituationen inom hemtjänsten och hemsjukvården i Laholms kommun har varit mycket ansträngd sedan i våras på grund av coronaviruset. Kommunen har därför inte kunna erbjuda insatser inom hemtjänst och hemsjukvård till personer som vistas tillfälligt i kommunen. Nu är läget annorlunda.

– Som situationen var tidigare kunde vi inte med bästa vilja i världen erbjuda insatser till personer med tillfällig vistelse i kommunen. Vi var tvungna att fokusera på att skydda kommuninvånarna från smitta och att klara av patientsäkerheten och arbetsmiljön. Nu bedömer vi att läget har stabiliserats. Därför öppnar vi upp för insatser även för personer som vistas tillfälligt i Laholms kommun, säger Christel Sundberg, socialchef. 

Det innebär att från och med den 10 augusti kan personer som har insatser från hemtjänst eller hemsjukvård i sin boendekommun och som vistas tillfälligt i Laholms kommun återigen få insatser från hemtjänst eller hemsjukvård även i Laholms kommun. Den som vill ha det ska höra av sig till sin boendekommun, som i sin tur kontaktar Laholms kommun. 

Växelvården fortsatt stängd

Växelvården på Smedjebacken i Knäred kommer att vara fortsatt stängd, i nuläget till och med den 15 september. Stängningen kan komma att förlängas även efter den 15 september. Vårdformen växelboende innebär att personer bor i sina egna hem, men regelbundet vistas på särskilda boenden under kortare perioder.

Växelvården stängdes den 21 april för att minimera risken för spridning av coronavirus på Smedjebacken. Insatser stärks sedan dess upp på annat sätt, till exempel genom hemtjänst, avlastning eller korttidsvistelse.

 

 

Information publicerad torsdagen den 16 juli klockan 11.40

Socialstyrelsens nya rekommendation kring besök på särskilda boenden ska ses som en möjlighet för verksamheten – inte en rättighet för den anhörige. Laholms kommun förtydligar nu att kommunens besöksregler fortsätter att gälla på samma sätt som tidigare.

Tisdag den 14 juli meddelade Socialstyrelsen att undantag från besöksförbudet på särskilda boenden för äldre kan medges för närstående som kan påvisa att de har antikroppar mot coronaviruset. Enligt Socialstyrelsen ska kravet vara att det genomförda antikroppstestet är godkänt av Folkhälsomyndigheten och att resultatet är maximalt sex månader gammalt.

Inte en rättighet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har nu förtydligat att det nya undantaget från besöksförbudet ska ses som en möjlighet för verksamheten – inte en rättighet för den anhörige.

Komplexa bedömningar

Enligt SKR bör verksamheten ta fram lokala rutiner för att genomföra besök på säkra sätt. Det är verksamhetschefen som beslutar om undantag från besöksförbudet kan medges för den som kan påvisa antikroppar. Det måste också finnas förutsättningar för att sådana besök kan genomföras på säkra sätt så att smittspridning förhindras. Att göra sådana bedömningar är komplext, och om de inte görs utifrån ett tillräckligt underlag och på ett korrekt sätt medför det ökad risk för smittspridning på de särskilda boendena.

Mötesväggarna möjliggör besök

Sedan tidigare har Laholms kommun tagit fram rutiner för att möjliggöra besök till personer på särskilda boenden med hjälp av så kallade mötesväggar av plexiglas. Besöken ska bokas i förväg, maximalt två närstående får besöka samtidigt, besökarna ska vara fullt friska, inga fysiska kontakter får ske, ingen mat får delas mellan varandra och personalens information och anvisningar ska följas.

Antikroppstest ger inte rätt att göra besök

Laholms kommun håller fast vid denna rutin för undantag från det nationella besöksförbudet och fortsätter att använda mötesväggar på samma sätt som tidigare. I nuläget medges inte undantag från besöksförbudet på grund av resultat i antikroppstester.

 

 

Information publicerad onsdagen den 15 juli klockan 15.45

Laholms kommun väljer i nuläget att fortsätta med samma besöksrestriktioner som tidigare på särskilda boenden för äldre.

I går, tisdag den 14 juli, kom Socialstyrelsen med en rekommendation om att personer som kan påvisa att de har antikroppar mot coronaviruset kan få besöka närstående som bor på särskilda boenden för äldre. Enligt Socialstyrelsen ska kravet vara att det genomförda testet är godkänt av Folkhälsomyndigheten och att resultatet är maximalt sex månader gammalt.

Samma besöksregler som tidigare inom Laholms kommun

Laholms kommun väljer dock att fortsätta med samma besöksrestriktioner som tidigare på särskilda boenden för äldre.

– I dagsläget kan vi inte försäkra oss om att olika testresultat är tillförlitliga. Därför fortsätter vi att ha samma besöksrestriktioner som tidigare. De gäller tills vi har fått mer information och tydliga riktlinjer och rutiner, regionalt eller nationellt, om hur vi ska förhålla oss till olika typer av tester. Det är också så att personal på särskilda boenden inte får bedöma om testresultat är tillförlitliga. Det får enbart verksamhetschefen göra, och hon kan inte finnas på plats på varje särskilt boende, säger Christel Sundberg, socialchef på Laholms kommun.

Säkra besök utomhus

Restriktionerna som fortsätter att gälla – och som Socialstyrelsen lyfter som goda exempel – inom Laholms kommun innebär att besök kan göras utomhus och med plexiglasskivor emellan besökare och den boende.

– Besökare är välkomna att träffa de boende på ett säkert sätt utomhus, säger Christel Sundberg.

Besök kan göras inomhus om den boende är i livets slutskede. I så fall tillhandahåller boendet skyddskläder till besökaren.

Vill inte få in smitta igen

Tidigare under våren har två särskilda boenden för äldre i Laholms kommun haft coronasmitta bland de boende. Det innebar att ett antal äldre blev mycket svårt sjuka och några av dem avled. Smittan innebar också mycket extraarbete för alla som arbetar på de särskilda boendena.

– Vi vill absolut inte riskera att få in smitta igen på boendena, säger Christel Sundberg.

 

 

Information publicerad måndagen den 13 juli klockan 16.00

35 inspektioner under förra veckan visade att caféer och restauranger i Laholms kommun lever upp till de krav som ställs utifrån coronasituationen. 

Under förra veckan (6-12 juli) gjorde Laholms kommuns livsmedels- och alkoholinspektörer 35 oanmälda inspektioner utifrån de särskilda regler som finns för att minska risken för spridning av coronaviruset. Caféer och restauranger på olika ställen i Laholms kommun fick besök av livsmedels- och alkoholinspektörerna, men också av räddningstjänsten, polisen och Skatteverket. 

Miljö- och alkoholinspektörerna kontrollerade bland annat att avstånd hölls och att företagarna hade rutiner för exempelvis handspritsanvändning.

– Inga åtgärder behövde vidtas utifrån risken för coronasmitta, men risken för smittspridning på serveringsställena ökar nu när det är semester och det blir mer folk, mer alkohol och senare kvällar. Det ställer högre krav på företagarna, säger Niklas Fahlstedt, livsmedelsinspektör på Laholms kommun. 

Viktigt att fortsätta ta egenansvar

Inspektörerna ser också ett minskande egenansvar hos gäster på restauranger och caféer. Folk drar folk, och man går gärna till de ställen där det redan finns andra gäster i stället för att gå till ställen med mindre folk. Vädret har inte varit så bra under den senaste tiden, men om det blir fint väder kan det bli svårare för företagen att hantera situationen. 

Det är väldigt viktigt att var och en av oss fortsätter att ta egenansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att bland annat stanna hemma om man har symtom, tvätta händerna ofta och hålla avstånd till andra. Läs gärna mer om rekommendationerna på www.krisinformation.se

Större befogenheter att agera

Inspektörerna på miljökontoret har haft kontinuerlig dialog med företagarna ända sedan pandemin bröt ut i mars, och dagliga inspektioner har genomförts. Miljökontoret finns alltid till hands för att stötta företagarna i att göra rätt.

– Nu är den nya lagen på plats som innebär att vi även kan agera på ett annat sätt än tidigare. Vi kan i första hand förelägga innehavaren att vidta de åtgärder som behövs. Om åtgärderna inte vidtas kan vi stänga verksamheten. Vi har också möjlighet att begränsa verksamheternas öppettider, säger Sebastian Stjärneblad, alkohol- och tobakshandläggare på Laholms kommun. 

Miljökontoret vägleder företagarna

Företagare som vill få vägledning utifrån coronasituationen är välkomna att kontakta miljökontoret på 0430-150 00 (växel) eller miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se.

 

 

Information utlagd torsdagen den 2 juli klockan 17.30

Helgens besked att en brukare inom hemtjänsten i Laholms kommun testats positivt för covid-19 ledde till masstest av personal och brukare inom verksamheten. Bland brukarna bar ingen på virussjukdomen medan två anställda visade sig göra det.

- Det var en verklig lättnad. För organisationen eftersom vi lever i semestertider och det är svårt att få vikarier men framför allt för dem som testades och visade sig vara smittfria, säger Kristina Isaksson, chef för äldreomsorgen i Laholms kommun.

När det sista resultatet från den omfattande testningen kom på torsdagseftermiddagen drog hon en lättnadens suck. Ett motsatt resultat hade inte varit lätt att hantera inom verksamheten och skapat stor oro bland brukare och anhöriga.

Största masstestet hittills

Beskedet att en brukare inom hemtjänsten bar på sjukdomen ledde till att verksamhetsansvariga inom hemtjänsten omgående började tillämpa de nya riktlinjer om provtagning och smittspårning som Folkhälsomyndigheten beslutade om för någon vecka sedan.

20 anställda inom det hemtjänstområde där brukaren bor testades av personal från en vårdcentral. Två av de anställda bar på virussjukdomen covid-19. Beskedet ledde till att 46 brukare testades av kommunens provtagningsteam. Det hittills största masstest som gjorts under pandemin.

Resultaten har kommit in efterhand. På torsdagseftermiddagen kom det sista beskedet. Även det var negativt. Därmed stod det klart att ingen av brukarna bar på smittan.

 

 

Information utlagd onsdagen den 1 juli klockan 16.45

Hur många i Halland och i länets kommuner har testats positivt för covid-19 sedan provtagningarna påbörjades i början av pandemin? Den uppgiften och en hel del annan statistik om virussjukdomen redovisas kontinuerligt på Region Hallands webbplats.
Länk till webbplatsen

För några veckor sedan utökades provtagningen för covid-19 i länet och riket i stort. Alla som känner symtom som kan kopplas till sjukdomen kan numera kontakta 1177.se för tid om provtagning. I Halland hänvisas man till en provtagningsplats som Region Halland driver. I Laholms kommun finns denna utmed Skottegränd i Laholm.

Här får man ett kit för självprovtagning. Med en tops tas ett prov i svalget. Med en annan tops tas prov i näsan, därefter spottas saliv i ett provrör. När det är gjort överlämnas proverna till personal på plats,  varefter proverna skickas till lab för analys.

Som en följd av den utökade provtagningen är naturligtvis sannolikheten stor för att fler testas positivt.

Den 1 juli var antalet fall i Laholms kommun 117.

 

 

Information utlagd onsdagen den 24 juni klockan 16.15

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en särskild sommarsida på sin webbplats och ett dokument med checklista avsedd för företag, organisationer och arrangörer. Här finns bra information om allas bidrag till att minska smittspridningen av coronaviruset.

Under mottot ”Tillsammans bromsar vi smittan” har länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Myndighetens för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen sammanställt viktig information för att så många som möjligt ska kunna njuta av sommaren på ett säkert sätt.

I dokumentets checklista nämns följande råd och anvisningar:

 • Gör en riskbedömning och ta fram åtgärder för att minska risken för smittspridning.
 • Ta fram instruktioner och rutiner samt utbilda din personal därefter.
 • Informera besökare och kunder om vad som gäller.
 • Se till att det inte uppstår trängsel.
 • Se till att det finns möjligheter att tvätta händerna med tvål och vatten eller tillhandahåll handsprit.
 • Säkerställ en lämplig nivå på städning av ytor och utrymmen som nyttjas mycket

Länk till Dokumentet

Frågor och svar på MSB:s webbplats

På MSB:s webbplats finns många goda exempel på hur olika aktörer anpassat sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. En fråga som diskuterats är exempelvis tillträde till utebaden och eventuell smittspridning vid dessa. Smitta vid badvatten bedömer Folkhälsomyndigheten som osannolik.

50-personersregeln gäller ej bad

I Laholms kommun finns fem utomhusbassänger. Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer omfattar inte simhallar och bassänger, vistelse på stränder, i parkområden eller liknande. Däremot gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av coronaviruset. Liksom i så många andra sammanhang är det viktigt att hålla avstånd.

Länk till MSB:s sida för sommarinformation om råd och tips för att förhindra spridning av coronaviruset.

Filmer för äldre

I ett tidigt skede av pandemin producerade Hallands bildningsförbund filmer för äldre med musikaliska inslag för att sprida kultur och glädje under rådande förhållanden med besöksförbud och inställda arrangemang.

Nu har bildningsförbundet utökat antalet filmer.

 Länk till Hallands bildningsförbunds filmer för äldre

 

 

Information utlagd onsdagen den 17 juni klockan 16.00

För första gången på tre månader finns ingen påvisad smitta bland boende på kommunens äldreboende eller brukare inom hemtjänsten.
- Det är verkligen glädjande att all vår verksamhet nu är smittfriförklarad, säger Kristina Isaksson, chef för äldreomsorgen i Laholms kommun.

Samtidigt understryker hon att faran för coronaviruset ingalunda är över. Pandemin finns kvar i samhället.

- Även fortsättningsvis måste vi i våra verksamheter vara på tårna, och vara ytterst noggranna med de basala hygienrutinerna. Fortsatt hög beredskap för att hålla viruset utanför socialtjänstens verkamheter är den ledstjärna vi måste förhålla oss till, säger hon.

I mitten av mars insjuknande en person på ett av kommunens äldreboende i virussjukdomen covid -19. På kort tid spreds sjukdomen till flera av de boende. Ytterligare ett äldreboende i kommunen har haft smittan innanför väggarna. I nuläget är även detta boende fritt från coronaviruset. Det gäller även brukare inom hemtjänsten.

Provtagning för covid-19

För en tid sedan gav regeringen landets regioner i uppdrag att utöka provtagningen av covid-19. Under tisdagen öppnades tolv platser i Halland för denna provtagning som görs av den enskilde. Verksamheten bedrivs helgfria vardagar klockan 8–15.

I Laholms kommun står en buss för denna verksamhet utmed Skottegränd i Laholm, intill Osbecksgymnasiet.

Man tar provet på sig själv efter tydliga instruktioner. Självprovtagning är en förutsättning för att Region Halland ska kunna erbjuda en bred allmän provtagning.
Det är samma struktur för personal i kommunal vård och omsorg och regional hälso- och sjukvård som för invånare.

Detta gäller alltså alla vuxna personer som har nytillkomna symtom på covid-19 men inte är i behov av medicinsk bedömning eller vård.

Det aktuella provet visar om man har en pågående covid-19-infektion.

Inget antikroppstest

Antikroppstest, det vill säga svar på om man haft sjukdomen och fått antikroppar mot covid-19, är inte aktuellt i detta skede.

Läs mer om tillvägagångssättet för provtagning på 1177

 

Information utlagd fredagen den 12 juni klockan 16.35

I dagarna lanserade Visit Halland appen ”A day in Halland”. Den gör det möjligt för besökare och invånare att turista tryggt under pågående coronapandemi.

- Appen kan vara till stor hjälp för att minska trängsel på våra besöksmål i sommar, särskilt varma dagar som spenderas på stranden, vid insjöar och utebad, säger Nathalie Sandberg, destinationsutvecklare på Laholms kommun.

Appen har tagits fram av Visit Halland dels för att förhindra trängsel dels för att tipsa om olika smultronställen runt om i länet.

- Med tanke på att vi har en sommar framför oss där många kommer att hemestra eller svemestra, är det viktigt för både våra invånare och besökare att vi håller ut och följer folkhälsomyndighetens restriktioner. Där fyller information om trängsel en vikt uppgift, säger Nathalie Sandberg.

Halland har cirka 300 000 invånare. En varm sommardag, mitt i semesterperioden, kan siffran fördubblas. Då kan appen fylla en viktig funktion genom att underlätta för besökare att hitta strandremsor eller besöksmål för att undvika trängsel.  Appen skickar ut tips, råd och rekommendationer via push-notiser

Appen laddas ner via Appstore eller Google Play och förutsätter att platstjänster och pushnotiser tillåts.

Utökad provtagning

Laholms kommun var först i länet med att träffa överenskommelse med en företagshälsovård som erbjöd provtagning för medarbetare. Efter regeringens och Folkhälsomyndighetens förändrade inriktning av provtagningen – vänder sig nu till hela befolkningen – avvecklas succesivt samarbetet med Laholmshälsan och tas över av Region Halland.

- Samarbetet med Laholmshälsan har varit mycket bra, och viktigt för personalförsörjningen inom vård- och omsorgsverksamheten under pågående pandemi, säger HR-chef Malin Sörensen på Laholms kommun.

Under kommande vecka utökar Region Halland provtagningen om man har en pågående covid-19-infektion - PCR-test. Inledningsvis är företagshälsovården behjälplig med detta för att sedan helt tas över av Region Halland.

Medarbetare inom kommunal och regional vård och omsorg samt övriga invånare över 18 år erbjuds en och samma struktur för provtagning. Man tar provet på sig själv och lämnar in det vid särskilda bussar. Bussarna kommer från en extern aktör som även sköter bemanningen av dem.

När det gäller patienter som söker vård med symtom på covid-19 erbjuds provtagning och omhändertagande inom den ordinarie vården som tidigare, men med skillnaden att provtagningen inom öppenvården ska vara mer generös.

Platser för provtagning kommer att finnas i varje kommun. Den som inte har möjlighet att logga in på 1177.se kommer att kunna ringa för tidsbokning.

Läs mer om provtagningen

 

Information utlagd tisdagen den 9 juni klockan 17.15

Det första äldreboendet i Laholms kommun som tidigt drabbades av coronaviruset är nu smittfritt.

- Vårdpersonalen har haft en oerhört pressad arbetssituation alltsedan viruset fick fäste bland de boende. Så personalen ska ha en stor eloge för sin insats. Att boendet nu är smittfritt är fantastiskt skönt, säger Kristina Isaksson, chef för äldreomsorgen i Laholms kommun.

Totalt 14 av de boende på äldreboendet med 48 platser har konstaterats bära på virussjukdomen covid-19. Av de insjuknade klarade åtta av sjukdomen. De har nu återhämtat sig och friskförklarats. För sex av de 14 blev påfrestningarna övermäktiga.

Boende på ytterligare ett äldreboende i kommunen har fått virussjukdomen. Sex har testats positivt för covid-19 varav en har avlidit.

Grundläggande hygienrutiner

Alltsedan virussjukdomen tog sig in i Sverige har Folkhälsomyndigheten gång på gång upprepat betydelsen av att hålla avstånd och tvätta händerna. Inom vården är basala eller enklare uttryckt grundläggande hygienrutiner a och o för det dagliga arbetet, året om. Och det kan inte nog betonas, särskilt under en pandemi.

- Under förra veckan arrangerade vi såväl fysiska som digitala utbildningsinsatser för vård- och omsorgspersonal samt LSS-personal. Vi gick igenom de basala hygienrutinerna och betydelsen av följsamhet, att aldrig tumma på rutinerna. Håller man fast vid detta, har man inget att vara orolig för på jobbet säger Kristina Isaksson.

Med coronapandemin gäller det förstås också att vara extra försiktig vad man gör på sin fritid, och håller hårt på Folkhälsomyndighetens rekommendationer, tillägger hon.

Använder visir

På rekommendation av Smittskydd Halland använder sedan några veckor vård- och omsorgspersonalen visir. Är avståndet en meter eller mindre för insatser hos en vårdtagare gäller visir. Hur detta ska rengöras efter användning har undersköterskorna Lisa Olsson och Filtore Mustafa gjort två instruktionsvideor, en för personal i hemtjänsten och en för personal på äldreboende. 

Länk till instruktionsfilm för användning av visir för medarbetare i hemtjänsten

Länk till instruktionsfilm för användning av visir för medarbetare inom äldreomsorgen

Förskolor och grundskolor

Via länkarna nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till Skolverket gällande förskola och skola

Länk till Sveriges kommuner och regioner - Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi

 

Information utlagd måndagen den 8 juni klockan 17.00

I sommar förstärker Laholms kommun insatsen med strandvärdar. Under de mest intensiva semesterveckorna i juli finns även strandvärdar vid kommunens insjöbad.

Sedan flera år tillbaka finns strandvärdar i Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Ungdomar som går risk- och säkerhetsutbildningen på Osbecksgymnasiet finns på den långa strandremsan för olika insatser, små som stora. Det kan exempelvis handla om enklare omplåstring, men också om livräddande insatser. Med närvaron och tillgång till fyrhjuling och jetski är de snabbt på plats för omhändertagande.

19 ungdomar

En vanlig sommar engageras ett 15-tal ungdomar. I år, med pågående coronapandemi, utökas verksamheten till totalt 19 ungdomar. Eftersom vi svenskar uppmanas att semestra inom landet, räknar många med högt tryckt på semesterkommunerna. Och långtifrån alla väljer havet för härliga bad. En del föredrar insjöbad.

Populära insjöar

I Laholms kommun finns flera populära insjöar, där kommunen lägger ut badbryggor. Varma sommardagar styr många stegen till Glänningesjö i Laholm, Gatesjön i Skogaby och Björsjön i Mästocka. Här och på ytterligare ett par insjöbad finns i sommar strandvärdar.

- Under tiden 6 juli till 26 juli åker strandvärdar mellan platserna. Riktigt varma dagar kan det bli trångt vid badplatserna. Strandvärdarna kan då hjälpa till med att påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendation om avstånd för att minska smittspridningen, säger brandmästare Andreas Randevik på Laholms kommun.

Förskolor och grundskolor

Via länkarna nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till Skolverket gällande förskola och skola

Länk till Sveriges kommuner och regioner - Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi

 

Information utlagd fredagen den 5 juni klockan 15.35

- Laholms kommuns stöd till handeln under coronakrisen har betytt en hel del för oss. Presentkortet till kommunanställda var en fin gest, som stimulerat till köp och i en hel del fall lett till att kunderna handlat för lite mer än kortets värde, 150 kronor.

Kommunens stöd til oss handlare har varit viktig under rådande coronaläge, säger Sara Paulsson, som är ordförande i Attraktiva Laholm och driiver buriken Tyglust i Laholm. 

Sara Paulsson är ordförande för Attraktiva Laholm, en förening som vänder sig till handlare i hela kommunen. När hon pratat med kolleger från andra kommuner har de applåderat Laholms kommuns initiativ.

- Några kommuner har gjort snarlik insats som Laholms kommun, men jag har inte hört talas om någon kommun som vänt sig till handeln i hela kommunen. Endast handel i centralorten har kommit ifråga. Kollegerna som jag har pratat med har därför gett särskild eloge till min kommun som tänkt brett. För det är ju inte enbart centrumhandeln som har det tufft. Det kan ju i lika hög grad gälla handeln på mindre orter, säger Sara.

Kunder stannade hemma

När coronapandemin slog till på allvar i kommunen gick luften ur handeln. Risken för smittspridning fick kunderna att stanna hemma. Satta i en allt svårare ekonomisk sits, och med butikernas betydelse för en attraktiv kommun, funderade kommunledningen över en stödform som inte missgynnade någon. Valet föll på ett presentkort värt 150 kronor. 2 500 kort delades ut till alla med tillsvidareanställning eller visstidsanställning med en sammanhängande anställning om minst en månad.

"Upptäcka lokalt utbud"

- Utdelningen av presentkort såg vi inte enbart som en akut insats för att stödja handeln. Vi ville också få fler att handla lokalt även efter corona och upptäcka det utbud som finns, säger Caroline Bengtsson, handelsutvecklare på Laholms kommun.

Första veckan i april delades presentkorten ut. Hittills har 350 kort fakturerats kommunen. Ett förhållandevis litet antal, men Caroline Bengtsson tror att en del handlare väljer att redovisa korten först när de fått in ett större antal.

Ett antagande som stämmer in på Sara Paulsson. Hon ligger på ett 20-tal kort.

- Jag avvaktar med att skicka in mina kort till dess att jag fått in fler, säger hon.

Information om närstudier på vuxenutbildningen i Laholm

Enligt beslut skall delar av vuxenutbildningen återgå till närstudier på Campus Laholm den 15 juni, förutsatt att det sker på ett tryggt och smittsäkert sätt.

Detta gäller från och med den 15 juni och fram till sommaruppehållet:

 • Elever som läser grundläggande kurser i matematik, svenska eller engelska har närstudier enligt schema på Campus Laholm.
 • Elever som läser SFI spår 1A eller 1B har närstudier enligt schema på Campus Laholm.
 • Elever som går på samhällsorientering har närstudier enligt schema på Campus Laholm.
 • Elever som läser gymnasiala yrkeskurser fortsätter med fjärrundervisning i första hand, närstudier kan genomföras vid behov.
 • Elever som läser övriga kurser på SFI fortsätter med fjärrundervisning, närstudier kan genomföras vid behov.
 • Elever som läser engelska, svenska, matematik på gymnasienivå fortsätter med fjärrundervisning, närstudier kan genomföras vid behov.

Till er som vistas på Campus Laholm, tänk på följande:

 • Folkhälsomyndighetens direktiv gäller. Det innebär bland annat att alla skall hålla smittsäkert avstånd till varandra både i och utanför klassrummet.
 • Tvätta händerna ofta och använd handsprit.
 • Under tiden du är på Campus ska du vara i din lektionssal. Kafeterian och matsalen är inte öppna och under rast ska du vara utomhus.
 • Har du symptom på coronasmitta får du ej vistas på Campus Laholm.
 • Den som bryter mot ovanstående riskerar att stängas av från utbildningen.

 

Förskolor och grundskolor

Via länkarna nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till Skolverket gällande förskola och skola

Länk till Sveriges kommuner och regioner - Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi

 

 

Information publicerad torsdag den 4 juni klockan 15.55

Skolor, vägledning och handledning återgår till mer normal verksamhet från och med 15 juni.

Den 29 maj kom Folkhälsomyndigheten med rekommendationen att gymnasier, komvux och yrkeshögskolor kan återgå från distansundervisning till vanlig undervisning på plats i skolorna från och med 15 juni.

Kultur- och utvecklingsnämnden i Laholms kommun har beslutat att följa rekommendationen. Det innebär att:

 • Osbecksgymnasiet återgår till vanlig undervisning från och med den 15 juni.
 • Kulturskolan återgår till vanlig undervisning från och med den 15 juni.
 • Laholms kommuns vuxenutbildning:
  - Praktiska program, svenska för invandrare (SFI) och grundläggande vuxenutbildning (GRUV) återgår till vanlig undervisning från och med den 15 juni.
  - Situationsanpassad utbildning genomförs med en kombination av vanlig undervisning på plats och distansundervisning från och med den 1 augusti.
 • Enheten för vägledning och mottagning återgår från och med den 15 juni till vägledning på plats för Osbecksgymnasiet och vuxenutbildningen. Övriga delar av vägledning och mottagning sker på distans eller i fysiska möten beroende på situationen.
 • JobbLaholm: de delar av JobbLaholm som har sin verksamhet på Campus Laholm övergår den 15 juni till situationsanpassad handledning/coachning. Det innebär både fysiska möten, gruppsamtal och möten på distans.

Förskolor och grundskolor

Via länkarna nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till Skolverket gällande förskola och skola

Länk till Sveriges kommuner och regioner - Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi

 

Information publicerad måndag den 1 juni klockan 15.55

Laholms kommun fortsätter att ha god beredskap och vara i stabsläge under hela sommaren. Sammanlagt tio personer är i dagsläget smittade av covid-19 på kommunens särskilda boenden. Nu gäller det att Halland håller ut och att alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Coronakrisen är långt ifrån över. Därför fortsätter Laholms kommun att vara i stabsläge även under sommaren. Det innebär att beredskapen för att hantera situationen är god, även om läget skulle förvärras. Stabens och krisledningsgruppens arbete kan också intensifieras ytterligare vid behov.

Smittläget på särskilda boenden för äldre

Sedan tidigare har coronaviruset tagit sig in på två särskilda boenden för äldre i Laholms kommun. På det särskilda boende som drabbades först finns i nuläget två kvarvarande smittade. Inga fler personer har avlidit, vilket innebär att sex personer har avlidit där på grund av covid-19. Sex personer har friskförklarats.

På det andra boendet där personer har blivit sjuka av covid-19 är i dagsläget åtta personer drabbade. En person har friskförklarats där. Inga personer har avlidit på det särskilda boendet. 

Halland håller ut

Coronaviruset ställer mycket stora krav på Laholms kommuns verksamheter och medarbetare, och varje dag görs enorma insatser för att vårda dem som har drabbats.

Eftersom pandemin fortsätter att pågå i allra högsta grad är det väldigt viktigt att alla i samhället fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi alla måste hålla garden uppe mot viruset och fortsätta att skydda oss själva och andra emot det. Halland håller ut, även när det är kämpigt och när sommar och sol gör att man vill slappna av.

Fortsätt därför att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget och andra allmänna färdmedel. Undvik att resa i rusningstrafik.
 • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Om du är 70 år eller äldre är det extra viktigt att begränsa sociala kontakter och undvika platser där människor samlas.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Res bara om det är nödvändigt. 

 

Mer information finns här:

www.krisinformation.se

Förskolor och grundskolor

Via länkarna nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till Skolverket gällande förskola och skola

Länk till Sveriges kommuner och regioner - Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi

 

Information utlagd fredagen den 29 maj klockan 15.00

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning för elever i gymnasieskolan tas bort den 15 juni. Det innebär att elever under sommaren och hösten kan återvända till skolans lokaler. Beskedet gavs på fredagens presskonferens med regeringen.
-  Jag ser fram emot att åter öppna våra verksamheter, säger Andreas Meimermondt, verksamhetschef för kultur- och utveckling i Laholms kommun.

Utbildningen för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan emellertid delvis behöva ges på distans för att minska smittspridningen. Skälet till det är att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang fortsatt ska följas.

- Vi är inte tillbaka till ett normalläge, underströk statsminister Stefan Löfven på presskonferensen.

På denna medverkade även utbildningsminister Anna Ekström.

- Med dagens besked kan vi från den 15 juni för gymnasieskolans räkning återgå till ordinarie undervisning i skolans lokaler. Det innebär att vi nu ger planeringsförutsättningar för sommaren och höstterminen, som jag vet är viktiga för skolans möjligheter att uppfylla sitt uppdrag. För utbildning för vuxna så kommer det däremot inte kunna återgå helt till hur det var förut med risk för smittspridning. Jag vill samtidigt uppmana kommuner att satsa på vuxenutbildning som är mycket efterfrågat i krisens spår, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Länk till pressmeddelande från regeringen 

Inget studentfirande

Under presskonferensen underströks att beskedet om gymnasieskolornas återgång till ordinarie verksamhet gäller från den 15 juni. Således gäller tidigare beslut om bland annat utformningen av studenternas avslutningsfirande.

För Laholms del innebär det att studentbalen ställts in, att ungdomarna inte får åka på flak genom staden och att utspringet från Osbecksgymnasiet är starkt reglerat.

Ser fram emot att öppna verksamheter

Andreas Meimermondt, verksamhetschef för kultur och utveckling i Laholms kommun, ser fram emot att åter öppna gymnasieskolan, vuxenutbildningen, kulturskolan, vägledningen och de delar av Jobb Laholm som bedrivit fjärrundervisning/fjärrhandledning sedan mitten av mars.

- Särskilt viktigt är det att beskedet medger att vår personal och elever vet vad som gäller när de kommer tillbaka från semestern. Vi vet ännu inte om beskedet innebär att undervisningen ska bedrivas på samma sätt som före covid-19, men det får vi ta ställning till när nu klartecken finns om att återuppta undervisning och handledning på plats, säger han.

Besked i nästa vecka

Hur beslutet påverkar vuxenutbildningen i Laholm, kan inte rektorn Ulf Bergström ge omgående besked om.

- Vi återkommer i mitten av nästa vecka med svar på hur detta påverkar våra elever på vuxenutbildningen, säger han.

 

Information utlagd onsdagen den 27 maj klockan 16.45

Ytterligare två personer, som bor på det äldreboende vilket i förra veckan fick in cornaviruset bland sina brukare, har testats positivt för covid-19. Därmed har totalt åtta personer på boendet fått sjukdomen.

Laholms kommun har åtta särskilda boenden. På ett av dessa smittades boende i ett tidigt skede av pandemin. Sex har avlidit. Men brukare som haft sjukdomen har också repat sig och friskförklarats, varav två i slutet av förra veckan.

Under samma vecka konstaterades coronavirus på ett nytt äldreboende. Sex brukare, fördelade på två avdelningar, testades positivt för covid-19. Nu har ytterligare två som bor på äldreboendet fått sjukdomen. De bor också på de tidigare smittade avdelningarna.

Förskolor och grundskolor

Via nedanstående länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till Skolverket gällande förskola och skola

Länk till Sveriges kommuner och regioner - Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi

 

Information utlagd måndagen den 25 maj klockan 16.45

I mitten av förra veckan konstaterades att brukare på ytterligare ett särskilt boende i Laholms kommun testats positivt för covid-19. På boendet finns nu sex konstaterade brukare, på två avdelningar, med sjukdomen.

Tester har inte gjorts på övriga brukare på det särskilda boendet eftersom de i nuläget inte uppvisat några symtom som tyder på att smittan fått vidare spridning.

- Med smittan innanför väggarna bedrivs nu barriärvård. Det innebär bland annat personalintensivare insatser. Normalt sett jobbar sju personer på de båda avdelningarna under ett dygn. Nu handlar det om närmare tolv personer. Särskilt nattetid kan det vara svårt att rekrytera personal, säger Kristina Isaksson, chef för äldreomsorgen i Laholms kommun.

Två friskförklarade

På det första särskilda boendet i kommunen, där brukare drabbades av sjukdomen covid-19, friskförklarades två i fredags.

- Det känns så skönt, och är så glädjande att brukare repar sig efter att ha varit smittade, säger Kristina Isaksson.

Förskolor och grundskolor

Via nedanstående länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till Skolverket gällande förskola och skola

 

 

Information publicerad onsdagen den 20 maj klockan 16.00

I dag har den första korttidspermitterade personen antagits till kompetensutvecklande kurser inom vuxenutbildningen i Laholm.

​För två veckor sedan gick ett erbjudande ut från vuxenutbildningen till invånarna och företagen i Laholms kommun om utbildning för korttidspermitterade. I dag har den första korttidspermitterade personen antagits till ett antal kurser som stärker personen i väntan på att permitteringen upphör. Kompetensutvecklingen inleds under sommaren.

– Detta är helt i linje med vuxenutbildningens uppdrag och Tillväxtverkets ambitioner. Det känns bra att vuxenutbildningen kan svara upp mot de utbildningsbehov som finns, säger Ulf Bergström, rektor för vuxenutbildningen. 

Fler på väg in i utbildning

Flera korttidspermitterade personer har hört av sig till vuxenutbildningen och vill gå kurser under den tid som de är permitterade. Företag som har korttidspermitterat har också hört av sig med förfrågningar om utbildning för medarbetare. Planering pågår nu för att fler korttidspermitterade personer ska kunna genomföra kurser inom vuxenutbildningen. 

Här finns mer information om utbildning för korttidspermitterade: 

https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/utbildningar/korttidspermittering/ 

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen

 

Information publicerad tisdagen den 19 maj klockan 16.00

Covid-19 finns nu på ytterligare ett särskilt boende i Laholms kommun. Medarbetare kommer att testas tidigare, visir börjar användas i äldrevården och en ny vägledning för kommuner underlättar i hemtjänsten i Laholms kommun under sommaren.

Covid-19 har nu konstaterats på ytterligare ett särskilt boende för äldre i Laholms kommun. Tre personer har bekräftats ha covid-19 där. Ytterligare tre personer på samma boende har provtagits för covid-19. Svaren på dessa provtagningar väntas komma inom kort. 

På det särskilda boende för äldre där det finns covid-19 sedan tidigare har fyra personer covid-19 i nuläget. Antalet avlidna på grund av covid-19 är oförändrat, det vill säga sex personer. Fem personer har tillfrisknat. 

Medarbetare testas tidigare

Laholms kommun börjar nu testa medarbetare i vård och omsorg i ett tidigare skede. Hittills har medarbetare som arbetar i vård och omsorg och har symtom på covid-19 testats i slutet av sjukdomsperioden för att säkerställa om de är redo att börja arbeta igen eller inte.

Från och med nu kommer medarbetare i vård och omsorg att testas tidigt när symtom på covid-19 uppstår. Om provsvaret visar att medarbetaren inte har covid-19 kan det vara möjligt för personen att trots symtom gå till arbetet som vanligt.

– Detta hjälper upp bemanningssituationen inför sommaren, säger Christel Sundberg, socialchef på Laholms kommun.

Visir börjar användas i äldrevården

Utifrån Folkhälsomyndighetens besked om att munskydd eller visir kan övervägas som en extra åtgärd i äldrevården inför nu Laholms kommun möjlighet för medarbetare i äldrevården att använda visir.

– Visiren ska ses som ett komplement till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, de basala hygienrutinerna och den skyddsutrustning som redan används, säger Christel Sundberg. 

Visir kan användas i det nära omvårdnadsarbetet, det vill säga när ansiktena är en meter eller mindre ifrån varandra. Till skillnad från munskydd kan visir återanvändas efter rengöring. Visiren har därmed längre livslängd. 

Tillgången på såväl visir som annan skyddsutrustning är god i Laholms kommuns verksamheter. Det finns alltså ingen brist på skyddsutrustning. 

SKR:s vägledning underlättar i hemtjänsten inför sommaren

Laholms kommun beslutade tidigt i coronapandemin att kommunen inte kan erbjuda hemtjänst till personer som vistas tillfälligt i kommunen. I dag, tisdag den 19 maj, har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerat en vägledning för kommuner när det gäller hemtjänst till personer som vistas tillfälligt i en kommun. Vägledningen bygger på att bosättningskommunen tar kontakt med vistelsekommunen och stämmer av vistelsekommunens möjligheter att ge insatser till den berörda personen.

– Vi som vistelsekommun ska då ge fakta kring brukarsäkerheten och våra möjligheter att ge insatser, säger Christel Sundberg. 

SKR:s vägledning lägger ett ansvar på boendekommunen att inte bevilja hemtjänst om inte vistelsekommunen har möjlighet att ge insatser. I så fall ska boendekommunen ge avslag på den berörda personens ansökan.

– Vi på Laholms kommun ska naturligtvis följa SKR:s vägledning, och vi hoppas att alla kommuner gör det. Sveriges kommuner behöver ha stor respekt för varandra i den situation som vi befinner oss i, säger Christel Sundberg. 

Här finns SKR:s nyhet och vägledning om hemtjänst i vistelsekommuner:

https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/stodforsommarkommunerattnekahemtjanst.33222.html 

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen

 

Information utlagd fredagen den 15 maj klockan 17.10

Drygt två månader med corona, inte konstigt att allmänheten upplever viss trötthet på viruset. Då är det lätt att sänka garden mot sjukdomen covid-19, som hittills lett till 3 646 dödsfall i landet, varav 44 i Halland.

- Jag kan förstå upplevelsen, men vi får inte sjunka in i tron att pandemin är över. Vi måste alla hjälpas åt att förhindra smittspridningen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer får vi inte tumma på – för allas bästa, understryker kommunchef Anders Einarsson.

Platå

På Folkhälsomyndighetens presskonferenser under de senaste dagarna har det sagts att "vi befinner oss på en platå". Kanske har det här och var uppfattats som en signal om att man kan ta lite lättare på de rekommendationer och riktlinjer som myndigheten utfärdat. Men det är långtifrån myndighetens budskap. Fortsatt försiktighet är a och o för att förhindra smittspridning och hård belastning på vård om omsorg.

50 procents utökning

Hur pandemin påverkat äldreomsorgen i Laholms kommun kan konkretiseras i siffror. Coronaviruset tog sig in på ett kommunens åtta äldreboende. Barriärvård infördes vilket ledde till att personalstyrkan utökades med 50 procent.

Under ordinarie verksamhet jobbar 26 personer per dygn på äldreboendet. Idag, med smitta på två avdelningar och misstänkt smitta på en avdelning, krävs 14–16 fler personer per dygn.

- Barriärvård är oerhört personalintensiv. Och för att säkerställa verksamheten, oavsett äldreboende, måste 50 procent av ordinarie personal vara på plats. Hög sjukfrånvaro, som vi haft på boendet, har gjort situationen extra besvärlig, säger Kristina Isaksson, chef för äldreomsorgen i Laholms kommun.

Med äldrevårdens utsatthet för coronaviruset poängterar kommunchef Anders Einarsson vikten av att alla tänker till och påminner sig själva om att hålla fast vid Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer.

- Gör vi det tillsammans minskar vi belastningen på vård och omsorg, säger han

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd tisdagen den 12 maj klockan 16.45

På tisdagen presenterade regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna ytterligare ett stödpaket, denna gång riktat till äldreomsorgen och vården under coronakrisen. I år och nästa år satsas 2,2 miljarder kronor på ett äldreomsorgslyft för att förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att jobba inom äldreomsorgen.

Pengarna ska användas för att utbilda anställda inom äldreomsorgen på betald arbetstid. Regeringen räknar med att 10 000 personer ska börja utbildas på halvtid under fjärde kvartalet i år. Under 2020 betalar staten hela satsningen, medan kommunerna under 2021 får betala 30 procent av kostnaderna för de utbildningsplatser som man då ansöker om.

Som huvudsaklig utbildningsanordnare pekar staten på kommunernas vuxenutbildning. Men även folkhögskolor med utbildningar riktade mot vård och omsorg får del av stödpaketet.

Förutom att personal inom äldreomsorgen ges möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid, räknar också regeringen och samarbetspartierna med att satsningen leder till fler fasta anställningar.

Kort varsel

Vilka effekter får då stödpaketet för Laholms kommun?

- Det är svårt att uttala sig om eftersom vi vet så lite om paketet och vilka möjligheter vi har att genomföra detta med så kort varsel, säger socialchef Christel Sundgren, och fortsätter:

- Om nuvarande cornainsatser består under ytterligare månader är det inte lätt att avvara personal för utbildningspaketet. På lång sikt kan man fundera över hur den tredjedel av utbildningskostnaden, som kommunerna förväntas stå för under 2021, ska finansieras. Får vi ökade kommunala anslag för detta när Laholms kommuns budget tas i november eller hamnar vi i ett läge med omprioritering. Osäkerheten kring paketet är stor.

Beredskap finns

Om utbildningsinsatsen blir aktuell i höst i Laholms kommun kan vuxenutbildningen genomföra denna trots den knappa tiden.

- Satsningen är helt i linje med vuxenutbildningens uppdrag, och vi har beredskap för att utöka våra vårdutbildningar inför hösten, säger Andreas Meimermondt, verksamhetschef för kultur- och utvecklingsverksamheten.

Två miljarder till extraordinära kostnader

Tisdagens stödpaket omfattar även statliga pengar för extraordinära kostnader i kommuner och regioner kopplade till coronapandemin. Ytterligare två miljarder kronor öronmärks för detta. Det innebär att staten hittills avsatt fem miljarder kronor för ändamålet. Kommuner och regioner kan söka det riktade statsbidraget för kostnader kopplade till personalutgifter, skydds- och intensivvårdsutrustning.

I dagsläget är det omöjligt att säga något om hur stor del av det nya beloppet som skulle kunna tillfalla Laholms kommun. 

 

Information publicerad fredagen den 8 maj klockan 15.05

Fler personer på det särskilda boendet har tillfrisknat efter att ha haft covid-19.

Sammanlagt fem personer har nu tillfrisknat på det särskilda boende för äldre där det finns personer som är sjuka i covid-19. I nuläget är sex personer smittade på boendet. Inga nya smittade har tillkommit. Sex personer har avlidit av covid-19 på boendet.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information publicerad onsdagen den 6 maj klockan 15.45

Kultur- och utvecklingsnämnden förbereder nu för en fjärde utbildningsomgång för att ytterligare cirka 20 personer ska kunna arbeta på särskilda boenden för äldre och i hemtjänsten.

Utbildningsomgång fyra börjar den 12 maj och slutar den 19 maj.

– När den är klar har ungefär 90 personer gått utbildningen. Det innebär att det finns en god beredskap inom Laholms kommun om läget kring covid-19 skulle ändras till det sämre, säger Andreas Meimermondt, verksamhetschef för kultur och utveckling inom Laholms kommun.

Inga fler utbildningsomgångar är planerade i nuläget, men beredskap finns för att genomföra fler om behov uppstår framöver.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information publicerad måndagen den 4 maj klockan 16.30

Sju smittade personer finns nu på ett särskilt boende för äldre i Laholms kommun. Personalläget inom vården och omsorgen i stort är någorlunda stabilt och det är ingen brist på skyddsutrustning.

Sju personer är nu smittade på det särskilda boende för äldre i Laholms kommun där det sedan tidigare finns covid-19. Sammanlagt sex personer har avlidit av covid-19 på boendet. Två personer har tillfrisknat. 

Rekrytering och omdisponering

Personalläget inom vården och omsorgen inom Laholms kommun är enligt Christel Sundberg, socialchef på Laholms kommun, någorlunda stabilt. Fler och fler medarbetare kommer tillbaka efter att ha varit hemma på grund av sjukdom och sedan testats och visat sig vara fria från coronavirus. Tillgången på skyddsutrustning är, enligt Christel Sundberg, helt tillfredsställande. Det är alltså ingen brist på skyddsutrustning. 

Rekryteringen av vikarier till vård och omsorg har varit framgångsrik. Socialnämnden har också disponerat om medarbetare, till exempel arbetsterapeuter och fysioterapeuter, så att de nu arbetar med vård och omsorg i hemtjänsten och på äldreboenden. 

Utbildningarna fortsätter

Utbildningen av medarbetare från andra verksamheter inom Laholms kommun fortsätter. De som går den sex dagar långa utbildningen förbereds på att arbeta på äldreboenden och i hemtjänsten. Hittills har drygt 25 personer gått klart utbildningen. 20 personer deltar i omgång två just nu, och cirka 20 personer kommer att delta i omgång tre. 

Omgång två och tre innebär inte några stängningar av verksamheter på det sätt som skedde när medarbetare från bland annat Folkhälsocentrum och turistbyrån deltog i omgång ett. Dessa verksamheter är nu öppna igen.

– Vi kommer att ha ett 60-tal personer att tillgå när den tredje utbildningen är klar. Än så länge har vi inte behövt ta dessa resurser i anspråk, men vi vet inte när toppen i smittspridningen kommer och hur det blir då, säger Christel Sundberg.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd torsdagen den 30 april klockan 17.00

På torsdagen presenterade regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna ett nytt stödpaket för att lindra effekterna av coronavirusets konsekvenser för jobb och företag. Ett omställningsstöd på 39 miljarder kronor.

För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.

- Stödet är av stor betydelse för många företag i Laholms kommun. Hotell- och restaurangbranschen har det tufft, liksom sällanköpshandel så som exempelvis bokhandel, skoaffär, leksaksaffär och klädaffärer. Därtill har vissa tillverkningsföretag i kommunen drabbats hårt. Ett av dem har tappat cirka 90 procent av sin omsättning. Så stödet är verkligen välkommet för kommunens företag, säger Peter Severin Larsson, näringslivschef i Laholms kommun.

Länk till information om regeringens företagsstöd

Upptäck naturreservat i kommunen

Hallandsås bokskogar är ett tips på besöksmål. 

I coronatider, med ideliga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att undvika många sociala kontakter, finns ändå en hel del att göra. Som exempelvis besök på någon eller några av kommunens 34 naturreservat. Grovt indelat kan man prata om tre naturtyper: sandiga hedmarker i kust- och inland, bok- och ädellövskogar samt moss- och myrmarker.

Länk till länsstyrelsens sida om naturreservat

Hämtning av skollunch

Tiden för kommunens gymnasieelever att hämta lunch har utökats med 45 minuter. Från och med onsdagen den 29 april är tiden klockan 11.00-12.45. Lunch kan hämtas från följande kök: Lagaholmsskolan i Laholm, Veingeskolan, Våxtorpsskolan och Smedjebacken i Knäred.

Den 22:e och 25:e maj är lovdag respektive studiedag. Då serveras inga skolluncher. Det gäller även den 12:e juni.

Länk till anmälan om skollunch

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd onsdagen den 29 april klockan 17.00

Årets studentavslutning för Osbeckseleverna blir vingklippt. Klasskampen och studentbalen ställs in, och efter avslutningen på skolan möts inte ”vitmössorna” av gratulerande anhöriga och vänner. Coronapandemin har satt käppar i hjulet för det traditionella firandet.

- Det känns trist att det upplägg som skolan alltid haft i samband med studentavslutningen inte kan genomföras. Men vi har full respekt och förståelse för skolledningens beslut, säger Ivo Hagström, elevrådsordförande på Osbecksgymnasiet i Laholm. 

Sent på tisdagseftermiddagen offentliggjorde Folkhälsomyndigheten rekommendationer för hur årets studentavslutningar bör genomföras för att hindra smittspridning av coronaviruset.

(Länk till Folkhälsomyndighetens rekommendationer)

Med rekommendationerna i ryggen och i samråd med Smittskydd Halland och polismyndigheten beslutade skolledningen för Osbecksgymnasiet under onsdagsförmiddagen hur årets studentavslutning ska genomföras. Det innebär att:

 • Den traditionella Klasskampen på Sparbanksvallen i Laholm ställs in.
 • Traditionsenlig studentbal Strandhotellet i Mellbystrand, som stod på programmet den 11 juni, ställs in.  Arrangemanget ersätts med en återträff under hösten 2020 och kommer att ordnas av någon arrangör i kommunen. Kommunen bjuder in till middag med dans. Inbjudan till återträffen med avgångseleverna skickas senast i slutet av september
 • Studentdagen 13 juni genomförs med klassvis utspring, spridda i tid och plats inom skolområdet efter följande schema: 
  natur- och teknikprogrammen klockan 08.00-09.00,
  barn- och fritidsprogrammet, el- och energiprogrammet samt hotell- och turismprogrammet klockan 09.30-10.30,
  fordon- och transportprogrammet och samhällsvetenskapliga programmet klockan 11.00-12.00 
  ekonomi- samt vård och omsorgsprogrammet klockan 12.30-13.30
 • Den traditionella mottagningen av släkt och vänner efter utspringet slopas. Varje elev uppmanas ta ansvar för att inte släkt eller vänner möter upp utanför skolans område. Mottagning ska ske i anslutning i det enskilda hemmet.
 • Elever som bokat transport på studentflak den 13 juni uppmanas att avboka detta. Osbecksgymnasiet kommer nämligen inte tillåta att fordon (bilar, traktorer, lastbilar med mera) ställs upp på området för avfärd. Beslutet grundas på Folkhälsomyndighetens uppmaning till Transportstyrelsen att inte medge dispens för transport på studentflak.

Streamad avslutning

- Beslutet har tagits utifrån de restriktioner som vi har idag. Skärps dessa än mer kan inte ens ovanstående program genomföras.  Student 2020 på Osbecksgymnasiet kan då utformas med någon form av streamad avslutning, säger avdelningschef Ingela Månsson.

Av allt att döma kommer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringsbeslutet om max 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga sammankomster att bestå, och därmed den utformning som skolledningen på Osbecksgymnasiet beslutat om.

- Om det hävs måste besked om detta ges senast den 12 maj för att vi ska kunna göra några förändringar. Vi måste nämligen ha cirka en månads planering för att hantera en ny situation, säger Ingela Månsson.

Blandade känslor

Skolledningens beslut möttes av blandade känslor hos elever och kommittén som jobbat med avslutningen.

- Vi har full respekt för skolledningen och är tacksamma över den goda kommunikation vi har haft tillsammans. Men vi hade hoppats på att finna alternativa lösningar till respektive moment i studentveckan som skulle anpassas efter den rådande pandemin, men vi förstår att det inte är möjligt för skolledningen att stå bakom dessa förslag i nuläget, säger elevrådsordföranden Ivo Hagström.

KUN-personal återgår till ordinarie verksamhet

Personalsituationen inom Laholms kommuns äldreomsorg och hemtjänst är ansträngd till följd av coronapandemin. Med anledning av detta har anställda inom kultur- och fritidsverksamheten i Laholms kommun genomgått en kortare vårdutbildning för att kunna rycka in om läget förvärras.

Situationen inom äldrevården är fortfarande ansträngd men under kontroll, vilket innebär att följande verksamheter öppnas igen:

 • Teckningsmuseet och turistbyrån (ordinarie öppettider från och med lördag 2 maj).
 • Folkhälsocentrum (ordinarie öppettider från och med måndag 4 maj)
 • Knäreds bibliotek, Våxtorps bibliotek och bokbussen (ordinarie öppettider från och med lördag 2 maj)

Det här innebär också att Stadsbiblioteket i Laholm återgår till sina ordinarie öppettider från och med lördag 2 maj. 

Planen är fortfarande att den snabbutbildade personalen ska – om behovet uppstår – kunna vara behjälpliga inom kommunens hemtjänst och äldreomsorg. Eventuella förändringar beträffande öppettider med mera kommer att meddelas via www.laholm.se och respektive verksamhets olika kanaler.

64 procent intresserade av jobb i äldreomsorgen

Cirka 200 intresseanmälningar har lämnats till Laholms kommuns personalenhet för att jobba inom äldreomsorgen, måltidsverksamheten och LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). 64 procent av dessa avser äldreomsorgen. Det är också inom denna verksamhet som personalsituationen är som mest ansträngd.

Ett 20-tal av dem som anmält sitt intresse har gått eller går nu äldreomsorgens introduktionsutbildning med olika moment. Utbildningen avslutas med att man går bredvid personal i verksamheten.

- Några av dem är nu timanställda i verksamheten, däribland personer som tidigare arbetat inom andra yrkesområden och branscher som på grund av coronapandemin förlorat sina jobb. Intresseanmälan kan därmed också bli inkörsport till att personer provar på ett annat yrke. Leder detta till att fler personer söker sig till vård- och omsorgsyrkena så är det verkligen positivt, säger Agnes Idoffsson, enhetschef på bemanningsenheten i Laholms kommun.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd tisdagen den 28 april klockan 17.15

Intresset för att jobba inom äldreomsorgen, måltidsverksamheten och verksamheter inom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) är stort. Hittills har närmare 200 skickat intresseanmälan till Laholms kommuns personalenhet.

I slutet av mars uppmanade kommunens personalenhet intresserade att anmäla sig för tillfällig anställning. Initiativet riktades såväl till personer i kommunens verksamheter som till personer utanför denna krets.

- Responsen är verkligen positiv och visar att många vill hjälpa till i rådande ansträngda läge inom främst äldreomsorgen, säger Agnes Idoffsson, enhetschef på bemanningsenheten i Laholms kommun.

Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS och barnomsorg. Så tänk på att även beställa denna blankett.

Länk till intresseanmälan

Länk till polisens belastningsregister

77 leveranser via transporttjänst

Kommunens erbjudande om transporttjänst med hemleverans av varor har varit eftertraktad. Tjänsten förmedlas via äldrelotsen, som hittills ombesörjt 77 transporter.

- Flertalet av dem har gällt hemkörning av livsmedel, men vi har även levererat växter, mindre mängder planteringsjord, fröpåsar och lunchlåda från Gröna Hästen i Laholm, säger Barbro Jönsson, enhetschef inom prevention på socialtjänsten.

Beställningar av tjänsten har framför allt gjorts i Veinge, Laholm, Ränneslöv, Våxtorp, Skummeslöv och Mellbystrand.

Under coronapandemin har äldrelotsen också fått en hel del samtal, som inledningsvis handlat om transporttjänsten, men som i många fall berört andra spörsmål med anknytning till rådande läge.

- En del behöver någon att prata med nu när rekommendationen är att minska antalet kontakter för att undvika smittspridning. Vi får också samtal om hjälp med att fixa saker i bostaden. Förvisso har vi dragit ner på vår fixartjänst, men handlar det om att exempelvis byta trasiga lampor så ordnar vi det. För givetvis ska man kunna leva ett så bra liv som möjligt även nu, säger Barbro Jönsson.

Kontakt äldrelotsen: Telefon: 0430-266 80, e-post: aldrelots@laholm.se, öppen vardagar klockan 09.00-15.00.

Stödlinjer

Sedan början av april har kommunen även öppnat telefonlinjer för stödsamtal för ungdomar och vuxna.

Följande nummer kan man höra av sig till:

 • Stödlinjen för ungdomar, 0430-267 90, öppen vardagar klockan 13.00–17.00.
 • Stödlinjen för familjer/vuxna, 0430-267 80, öppen tisdag–torsdag klockan 10.00–12.00 och klockan 13.00–15.00. Fredagar klockan 10.00–12.00.

Utökad tid för hämtning av skollunch

Tiden för kommunens gymnasieelever att hämta lunch har utökats med 45 minuter. Från och med onsdagen den 29 april är tiden klockan 11.00-12.45. Lunch kan hämtas från följande kök: Lagaholmsskolan i Laholm, Veingeskolan, Våxtorpsskolan och Smedjebacken i Knäred.

Länk till anmälan om skollunch

Filmer på andra språk

Länsstyrelsen i Skåne har producerat filmer på flera språk med information om coronapandemin med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om åtgärder för att minska smittspridningen. Här finns också information inför större högtider, exempelvis ramadan.

Länk till länsstyrelsen i Skånes filmer på Youtube:

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd måndagen den 27 april klockan 16.45

Boende på ett av kommunens äldreboenden har drabbats hårt av coronaviruset. Men det finns också ljusglimtar. Två har friskförklarats.

Efter helgen har ett nytt fall i äldreboendet rapporterats. Samtidigt har en av de tidigare smittade personerna friskförklarats.

- Nu har två personer på boendet återhämtat sig så mycket att de friskförklarats. Det känns riktigt bra, säger Maria Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Laholms kommun.

Kan se anhöriga

För snart sju veckor sedan införde Laholms kommun besöksförbud på samtliga äldreboenden i kommunen. Telefonledes kan personer på boendena givetvis nås, men många anhöriga vill gärna se dem, inte minst med tanke på det långvariga besöksförbudet. Möjligheten att se dem finns. Möjligheten att se dem finns. Samtliga äldreboenden har nämligen läsplatta i form av Ipad, och med hjälp av appar skapas bildkontakt.  

- Vi var snabba på det och såg till att skapa denna möjlighet några veckor efter besöksförbudet, säger Kristina Isaksson, avdelningschef för äldre.

Hon berättar också att Laholms kommun håller på att undersöka möjligheten till fysiska möten med skiljevägg i plexiglas. En "mötesmodell" som Falkenbergs kommun tagit fram och som nu erbjuds på de fyra äldreboenden som drivs av Falkenbergs kommun.  

Valborgsfirande ställs in

Fredagens Valborgsfirande runt om i kommunen med bål och tal till våren ställs in. Folkhälsomyndigheten understryker också att årets Valborgfirande blir annorlunda med tanke på förbudet mot allmänna sammankomster över 50 personer.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför Valborgsmässoafton.

Varning för kommersiella tester

Regeringen har beslutat att provtagningen för covid-19 ska utökas i Sverige. Syftet är bland annat att lindra de samhällseffekter ett stort bortfall på personal har inom hälso- och sjukvården, omsorgen och inom verksamheter som kan anses vara särskilt viktiga. Med testet ges svar på om personal som är hemma kan jobba eller ej.

Denna provtagning ska dock inte blandas ihop med de kommersiella tester som nu erbjuda via olika kanaler. Smittskyddsläkaren i Halland, Mats Emtell, varnar för dessa tester eftersom flertalet inte är godkända av Läkemedelsverket.

 

 

Information publicerad fredagen den 24 april klockan 16.00

Fortsatt ansträngt läge på det särskilda boende där det finns covid-19. Miljökontorets dagliga inspektioner i butiker och på restauranger visar att Folkhälsomyndigheternas rekommendationer följs. 38 gymnasieelever använder möjligheten att hämta skollunch vid något av de fyra utlämningsställena.

Situationen är fortsatt ansträngd på det särskilda boende för äldre där ett antal personer har drabbats av covid-19. I nuläget har tio av de som bor på boendet covid-19.

Sjukfrånvaron bland medarbetarna på det särskilda boendet är fortsatt hög. Enligt Christel Sundberg, socialchef, arbetar verksamheten för att medarbetare från andra verksamheter ska gå över till den kommunala vården och omsorgen.

Glädjande är att de provtagningar som görs i samarbete med företagshälsovården har medfört att 35 medarbetare inom kommunens vård och omsorg har kunnat börja arbeta igen. Medarbetarna har provtagits och provsvaren har visat att de inte bär på coronavirus.

Daglig tillsyn i butiker och på restauranger

Inspektörer på Laholms kommuns miljökontor genomför dagliga inspektioner på bland annat restauranger och i butiker sedan den 9 april. Syftet med inspektionerna är att kontrollera så att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs.

Patrik Eriksson, miljöchef, berättar att Laholms kommun var snabb med att börja inspektera så att rekommendationerna följs.
– Vi var först i Halland med detta, och det är jag glad för. Vi är en liten kommun som kan agera fort på den här typen av behov. Jag är också glad över att invånarna verkar respektera rekommendationerna, säger Patrik Eriksson.

Sebastian Stjärneblad, alkohol- och tobakshandläggare på miljökontoret, berättar att inspektörerna bland annat ser efter så att avstånd hålls och att ytor desinficeras. Inspektörerna för också dialog med krögare och affärsinnehavare och ger dem informationsmaterial.
– Tillsynen går bra och hittills har vi inte haft något att anmärka, säger Sebastian Stjärneblad.

Förutom restauranger och butiker besöker inspektörerna även till exempel campingplatser och golfbanor. Samma ställe kan enligt Niklas Fahlstedt, livsmedelsinspektör, få besök flera gånger.
– Flera pizzerior har stängt sina lokaler och lämnar i stället ut maten genom luckor. På restauranger som är öppna som vanligt försöker krögarna hantera situationen på bästa sätt och de är uppfinningsrika. En del väljer att ha stängt på lunchen eftersom de inte kan ha buffé, och i stället bara ha öppet på kvällarna. Det är bättre att ta det säkra före det osäkra, säger Niklas Fahlstedt. 

Nu hämtar 38 gymnasieelever skollunch

Erbjudandet till gymnasieelever som bor i Laholms kommun om att hämta skollunch utnyttjas just nu av 38 elever. Mat hämtas på alla fyra utlämningsställena, det vill säga på Lagaholmsskolan, Veingeskolan, Våxtorpsskolan och Smedjebacken.
– Vi är glada att den här möjligheten utnyttjas, och vi hoppas och tror att den fyller en viktig funktion för gymnasieeleverna, säger Andreas Meimermondt, verksamhetschef för bland annat gymnasieskolan.

Om du går i gymnasiet och bor i Laholms kommun kan du när som helst anmäla via länken nedan att du vill hämta skollunch på Lagaholmsskolan, Veingeskolan, Våxtorpsskolan eller Smedjebacken. Om du anmäler dig senast klockan 14.00 kan du hämta skollunch från och med dagen efter.

Länk till anmälan om att hämta skollunch: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OpvcN43WXE6YXLlf9OmB_zL1RjyvuD9CgX6DRWNJP1RUQUxESklQTlRMT1kxVkpDMjdOSVVTRVpWQS4u

Mer information om hämtning av skollunch finns här:
https://www.laholm.se/nyheter/gymnasieelever-erbjuds-skollunch/

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information publicerad torsdagen den 23 april klockan 16.10

Nationaldagsfirandet i stadsparken den 6 juni ställer om. Vuxenutbildningen erbjuder utbildning i samband med korttidspermittering.

Med anledning av de restriktioner som omgärdar coronapandemin är det inte möjligt att genomföra det traditionsenliga nationaldagsfirandet i Laholms stadspark den 6 juni.

Laholms kommun ställer därför in firandet i stadsparken, men kommer i stället att via digitala kanaler sända ut en hälsning till kommunens invånare för att uppmärksamma Sveriges nationaldag. Med andra ord: nationaldagsfirandet i Laholm ställs inte in – det ställs om.

Kommunen planerar också att sammanställa en nationaldagsbroschyr för att uppmärksamma alla företag och föreningar som håller öppet för allmänheten den 6 juni. Initiativet är tänkt att ersätta deras inbokade plats i stadsparken. Berörda företag och föreningar får ett utskick om detta inom kort.

Ceremonin för nya svenska medborgare flyttas fram till FN-dagen den 24 oktober. Förhoppningsvis har restriktionerna lättat då. Mer information kommer framöver. Håll utkik på www.laholm.se.

Vid frågor, kontakta kultur- och turistchef Jonas Heintz, jonas.heintz@laholm.se.

Vuxenutbildningen erbjuder utbildning i samband med korttidspermittering

Vuxenutbildningen på Campus Laholm erbjuder nu kompetensutveckling för korttidspermitterade och för företag som behöver friställa medarbetare.

Erbjudandet från vuxenutbildningen finns i två varianter:

- Utbildning för den som har korttidspermitterats
- Utbildningspaket för arbetsgivare i Laholms kommun

Här finns mer information om utbildningserbjudandet:

https://www.laholm.se/nyheter/vuxenutbildningen-erbjuder-utbildning-i-samband-med-korttidspermittering/

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information publicerad onsdagen den 22 april klockan 16.15

Risken för coronasmitta är fortsatt hög, och det är mycket viktigt att alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I det ingår att undvika onödiga resor. Undvik därför att åka till fritidshus i Laholms kommun.

​Risken för spridning av coronavirus är fortfarande hög. I dag, den 22 april, rapporterade Folkhälsomyndigheten att det finns 16 004 bekräftade fall av covid-19 i landet och att 1 937 personer har avlidit av sjukdomen. 

Fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Nu gäller det att inte sänka garden gentemot coronaviruset, utan det är mycket viktigt att alla fortsätter att skydda sig själva och varandra genom att följa Folkhälsomyndighetens råd: 

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på buss, tåg och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
 • Res bara om det är nödvändigt.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Åk inte till fritidshuset i Laholms kommun

Inför påskhelgen uppmanade Laholms kommun fritidshusägare att inte åka till fritidshusen i kommunen. Nu, tre veckor efter uppmaningen, är risken för smittspridning fortsatt hög och Folkhälsomyndigheten fortsätter att uppmana till att undvika onödiga resor.

Därför vill kommunen återigen uppmana fritidshusägare att inte åka till fritidshusen i Laholms kommun. Alla måste göra uppoffringar i denna prövande tid för att inte riskera andra människors liv, och att inte resa till fritidshuset – oavsett hur fint vårvädret är – är en sådan uppoffring.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information publicerad tisdagen den 21 april klockan 15.15

Vissa enheter inom kultur och fritid stängs tillfälligt när medarbetarna genomgår en kortare vårdutbildning. På särskilda boenden för äldre införs tillfälligt inflyttningsstopp, och växelvården i Knäred stängs tillfälligt. Gymnasieelever i Laholms kommun får möjlighet att hämta skollunch.

Den 20 april fattade kommunstyrelsens personalutskott beslutet att låta delar av Laholms kommuns medarbetare genomgå en kortare vårdutbildning. Planen är att delar av personalstyrkan ska – om behovet uppstår – kunna vara behjälpliga inom kommunens hemtjänst och äldreboenden.

Först ut är kultur- och utbildningsnämndens verksamheter, vars personal kommer att påbörja sin utbildning redan den här veckan.

Det innebär att följande verksamheter håller stängt från och med torsdag den 23 april till och med torsdag den 30 april:

 • Teckningsmuseet, turistbyrån och destinationsutvecklingen
 • Folkhälsocentrum (simhallen och föreningsservice)
 • Knäreds bibliotek, Våxtorps bibliotek samt bokbussen (Stadsbiblioteket håller öppet men med ändrade tider)

 Här finns mer information:

https://www.laholm.se/nyheter/kun-personal-snabbutbildas---tillfallig-staning-av-viss-verksamhet/

Inflyttningsstopp på särskilda boenden för äldre

För att minska risken för smittspridning har socialnämnden i Laholms kommun beslutat att införa inflyttningsstopp på särskilda boenden för äldre (säbo).

Inflyttningsstoppet gäller från och med den 21 april och en månad framåt. Beslutet kan sedan förlängas med en månad åt gången.

Undantagna från inflyttningsstoppet kan vara personer som uppfyller följande kriterier:

 • bor på korttidsboende
 • efter provtagning är konstaterat fria från coronavirus
 • kan flytta in på särskilt boende via altaningång
 • har med sig minimalt med tillhörigheter 

Växelvården stängs

Socialnämnden i Laholms kommun har också beslutat att stänga växelvården på Smedjebacken i Knäred. Denna vårdform innebär att personer bor i sina egna hem, men regelbundet vistas på särskilda boenden under kortare perioder.

Anledningen till stängningen av växelvården är att risken för spridning av coronavirus måste minimeras. Insatser kan stärkas upp på annat sätt, till exempel genom hemtjänst, avlastning eller korttidsboende.

Beslutet om att stänga växelvården gäller från och med den 21 april och en månad framåt. Beslutet kan sedan förlängas med en månad åt gången.

Gymnasieelever får hämta skollunch

Från och med torsdag den 23 april har gymnasieeleverna i Laholms kommun möjlighet att hämta skollunch från kommunens kök. Det är en ersättning för den ordinarie skollunchen, som har utgått med anledning av den pågående fjärrundervisningen. Mer information finns här:

https://www.laholm.se/nyheter/gymnasieelever-erbjuds-skollunch/

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information publicerad måndagen den 20 april klockan 15.30

En person har tillfrisknat efter covid-19 på ett särskilt boende för äldre.

På det särskilda boende för äldre i Laholms kommun där det sedan tidigare finns bekräftade fall av covid-19 konstaterades ytterligare en person smittad i helgen. Samtidigt friskförklarades en person på boendet under helgen. Det sammanlagda antalet smittade på det särskilda boendet är nu sju personer.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

 

Information utlagd fredagen den 17 april klockan 16.30

När krisen står för dörren frodas kreativiteten. För att bibehålla intresset för det skriva ordet erbjuder nu biblioteken i kommunen nya tjänster för låntagarna: färdiga bokkassar, beställning av böcker som plockas samman och hemtransport av böcker.

Biblioteksassistent Anki Lindau och bibliotekschef Marie Erge lockar med färdiga bokkassar vid bibliotekens entréer.

- Coronaviruset ställer till det för många av våra låntagare. Det kan vara personer som tillhör riskgrupper eller personer som minimerat sina sociala kontakter för att minska risken för smitta, säger bibliotekschef Marie Erge.

Därför har biblioteksverksamheten funderat på hur de på bästa sätt kan erbjuda låntagare fortsatt tillgång till böcker. Så nu erbjuds tre nya tjänster:

 • Bokkassar vid entrén till biblioteken
 • Hämtning av böcker som bibliotekspersonalen iordningställt, så kallad take away
 • Hemleverans av böcker

Bokkassar vid entréer

Den som inte vill gå in i biblioteken kan vid entréerna hämta färdiga bokkassar, som man kan låna hem utan att passera utlåningsdisken. Bibliotekspersonalen har valt innehåll efter olika teman. Kärlek, deckare, pocketblandning och barnböcker är exempel på några kassars innehåll.

Hämtning av böcker "Take away"

Den som inte kan eller vill besöka biblioteket just nu, kan ringa eller mejla biblioteket och be personalen om att lån görs för angivna böcker. Eller om man så vill, låta personalen göra urvalet. Låntagaren anger när man vill hämta böckerna varvid personalen möter upp med bokkasse utanför biblioteket.

Hemleverans av böcker

Tillhör man en riskgrupp står kommunens transporttjänst till buds. Låntagaren ringer eller mejlar biblioteket och beställer sina böcker. Därefter ringer man äldrelotsen som samordnar transporterna.

Digitala resurser - tips om vad du kan göra hemma

I dessa tider då många tillbringar mer tid hemma än vanligt, har bibliotekspersonalen sammanställt en länksamling med en mängd tips: fria e-medier, artikeldatabaser, poddar med boktips, virtuella museivandringar, operaföreställningar och bokbloggar. Det finns något för alla åldrar.

Biblioteket länkar även till tillförlitlig samhällsinformation om coronaviruset/covid-19 och sidor där man kan lära sig mer om källkritik.

Kontaktuppgifter, länksamling och mer information om tjänsterna finns på www.laholm.se/bibliotek

Snabb digitalisering

Krisen är uppfinningarnas moder. Ett uttryck som använts flitigt under pågående coronakris. Synsättet kan också överföras till snabba förändringar, som i normalfallet kan ta lång tid att genomföra.

- Under en dryg månad har det skett förändringar inom den digitala världen som i normalfallet skulle ha tagit avsevärt längre tid, kanske ett år, säger Ove Bengtsson, IT-chef i Laholms kommun.

Han nämner interna möten inom kommunen som nu i största möjliga utsträckning sker digitalt med funktionen Teams. Sak samma med vissa politiska sammankomster och externa kurser och konferenser.

- På IT-enheten har vi upplevt ett stort sug efter utbildningsinsatser för Temasfunktionen, vilket vi försökt tillgodose så långt som möjligt. Närmare 100 medarbetare har på kort tid utbildats i funktionen.

Regeringens besked om stängning av landets gymnasieskolor, vuxenutbildning och högre utbildning ledde till att Osbecksgymnasiet i Laholm och vuxenutbildningen med extremt kort varsel tvingades lägga om undervisningen. Under några få dagar riggades utrustning och det pedagogiska innehållet för distansundervisning.

- Skolledningen och personalen tog ett stort ansvar för att möjliggöra denna förändring. Deras engagemang bidrog i stor utsträckning till att det gick så bra, och genomfördes på ett positivt sätt, säger Ove Bengtsson och tillägger:
- Nu kan också föräldrar till gymnasieelever ta del av hur undervisningen bedrivs.

Information på andra språk

Ramadan inleds den 23 april, alltså på torsdag i nästa vecka. Genom det nationella samarbete som finns mellan länsstyrelserna, Folkhälsomyndigheten, Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen har filmer producerats på andra språk än svenska, där det informeras om gällande riktlinjer för att minska smittspridningen av coronaviruset. Inte minst viktigt inför och under större högtider.

Filmerna ligger på Länsstyrelsen i Skånes Youtube-kanal:

Länk till Länsstyrelsens i Skånes Youtube-kanal

På webbplatsen för Myndigheten för stöd till trossamfund finns också en hel del information och filmer bland annat inför Ramadan.
Länk till Myndigheten för stöd till trossamfund

Sidan informationsverige.se är en nationell webbplats för nyanlända. Här informerar länsstyrelserna om att bo och leva i Sverige. Här finns också filmer.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram posters på olika språk om en annorlunda vår. Här nämns flera av vårens högtidsdagar.
Länk till Folkhälsomyndighetens sida "Vårens högtider blir annorlunda i år".

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd torsdagen den 16 april klockan 17.00

22 år i rad har torgdag arrangerats i Hishult den 1:a maj.  En dag då Hishultsborna går man ur huse och ett 30-tal knallar bjuder ut sina produkter. Det är också en dag då Hishultsbor i förskingringen styr kosan till hembyn. I år bryts traditionen.

- Med förbudet om sammankomster med mer än 50 personer kan vi omöjligen arrangera torgdagen. Tråkigt, ur flera aspekter. Dagen sätter byn på fötter samtidigt som vi i byalaget får in lite pengar som behövs för andra verksamheter, säger Göran Svensson, ordförande i Hishults byalag.

Att skjuta på torgdagen till ett senare datum i år är inte aktuellt. 1:a maj 2021 är det som gäller.

Transporttjänster och stöd

Leverans av beställda varor till dörren, möjlighet till stödsamtal för ungdomar, vuxna och familjer och äldre. Under rådande omständigheter, där coronaviruset på ett eller annat sätt påverkar oss alla, är Laholms kommun angelägen om att fånga upp behov av stöd och erbjuda serviceinsatser till dem som exempelvis behöver hemkörning av livsmedel eller andra varor. Insatser som också kan hjälpa till att stödja det lokala näringslivet.

Äldrelotsen är spindeln i nätet för transporttjänsten.

- Förutom förmedling av transporttjänster får vi också samtal från äldre och anhöriga som har behov av att prata om sin situation, säger Barbro Jönsson, enhetschef inom prevention på socialtjänsten.

Sedan ett par veckor tillbaka har kommunen också öppnat telefonlinjer för stödsamtal.

Följande nummer kan du höra av dig till:

 • Stödlinjen för ungdomar, 0430-267 90, öppen vardagar klockan 13.00–17.00.
 • Stödlinjen för familjer/vuxna, 0430-267 80, öppen tisdag–torsdag klockan 10.00–12.00 och klockan 13.00–15.00. Fredagar klockan 10.00–12.00.
 • Äldrelotsen, 0430-266 80, e-post: aldrelots@laholm.se, öppen vardagar klockan 09.00-15.00.

 

Röda Korset samordnar frivilliga insatser

Förutom kommunens insatser görs också mycket på frivillig väg. Här är Rödakorskretsarna i Laholms kommun inkörsporten. Allmänhet som vill hjälpa till på olika sätt, men också folk som behöver en hjälpande hand ringer till 073- 962 85 56.  Telefonlinjen är öppen vardagar mellan klockan 08.00 och 11.00.

Länk till artikel på laholm.se om transporttjänst

Städare utbildas

Generellt sett städar Laholmshem de lokaler som kommunen bedriver verksamhet i. Undantag görs när exempelvis vinterkräksjuka grasserat i ett äldreboende. Då gäller särskilda rutiner för städningen, som då utförs av personal på boendet.

Med rådande ansträngd personalsituation inom äldreomsorgen hinner inte personalen städa lokaler där coronsmitta kan förekomma. Därför kommer ett 20-tal av Laholmshems städare att utbildas i städning av smittade lokaler och ges instruktioner om personligt skydd.

Utbildningen genomförs av företrädare för Region Halland.

Färre anmälningar om skadegörelse

Med stöd av statistik påvisar kriminologer att olika typer av anmälda skadegörelsebrott stiger med sysslolöshet. Med färre aktiviteter och stopp för arrangemang med mer än 50 personer skulle effekten kunna utlösas i coronatider.

Förvisso har anmälda brott kopplade till skadegörelse ökat något under mars och april i Laholms kommun. Samtidigt understryker kommunpolis Kristian Nilsson att det hittills i år gjorts 46 anmälningar om skadegörelse, att jämföras med 61 för samma tid 2019. Å andra sidan stack fjolåret ut på ett negativt sätt, men sett över tid är årets siffra ändå förhållandevis låg.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd tisdagen den 14 april klockan 16.10

En kommunallag som inte medger digitala möten, tvingande krav på kommuner att ge hemtjänst för dem som har tillfällig vistelse i kommunen och mycket rapporterande.

Tre spörsmål som kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) lyfte när han på tisdagsförmiddagen pratade med miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin.

Statsminister Stefan Löfven vill ha kommunernas och regionernas bild av coronaläget och vilka eventuella problem de ställts och ställs inför. Uppdraget att höra sig för om läget har lagts på statsråden, därav Lövins samtal med Cronqvist.

- Ett bra initiativ från regeringens sida där vi kan förmedla vår bild av coronavirusets effekter på den kommunala verksamheten, säger kommunstyrelseordföranden.

Tre problem

Med ministern belyste han tre problem som Laholms kommun ställts inför. Kommunfullmäktiges möten kan inte genomföras digitalt, kommunallagen sätter p för detta. Lagen föreskriver nämligen att alla ledamöter ska kunna se varandra samtidigt. I nuläget finns ingen teknisk lösning för detta.

Personer med tillfällig vistelse i en kommun har, enligt socialtjänstlagen, rätt att få hemtjänst i vistelsekommunen om de beviljats hemtjänst i sin boendekommun. Det har Laholms kommun sagt nej till, och bryter således mot lagstiftningen.

Tredje spörsmålet som Cronqvist lyfte var mängden rapporter som kommunen måste skicka till olika instanser. Nyligen tillkom redogörelse till socialstyrelsen, samma redogörelse som kommunen inrapporterar till regionala myndigheter.

- Det borde väl räcka att vi rapporterar till länets instanser, och att de därefter sprider informationen vidare till det nationella planet, säger Erling Cronqvist, och fortsätter:

- Ministern lyssnade till våra problem, som vi säkerligen delar med andra kommuner. Hon fick också en redogörelse för hur vi arbetar med coronasituationen.

Alla möten hålls i Laholms teater

För att minska smittspridningen kommer samtliga möten med nämnder och kommunstyrelse att fortsättningsvis hållas i Laholms teater. Har kan ledamöterna sitta på rekommenderat avstånd. Därmed inte sagt mötena är offentliga. Allmänheten har, liksom tidigare, endast tillträde till kommunfullmäktiges möten.

Sex smittade på ett äldreboende

Totalt sex personer som bor på ett äldreboende i Laholms kommun har nu konstaterats vara smittade av coronavirus. Därmed har ytterligare två personer smittats. Samtliga bor på det äldreboende som i ett tidigt skede fick in smittan i sin verksamhet. På samma boende dog också en person i sjukdomen covid-19 under påskhelgen. Tidigare har en person på boendet dött i sjukdomen.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information publicerad torsdag den 9 april klockan 14.50

Ytterligare två personer är nu smittade av coronavirus på ett särskilt boende för äldre i Laholms kommun. Korta filmer om coronaviruset på fyra andra språk finns nu tillgängliga.

Ytterligare två personer på ett särskilt boende för äldre i Laholms kommun har konstaterats vara sjuka i covid-19. Sammanlagt fyra personer på samma boende är nu smittade av coronavirus. De vårdas isolerade och noggranna smittskyddsåtgärder är vidtagna. Det är för tillfället ingen brist på skyddsutrustning för att upprätthålla smittskyddsåtgärderna.

Informationsfilmer på andra språk

Nu finns verifierad information om coronaviruset i form av korta filmer på fyra andra språk. Språken är tigrinja, somaliska, persiska och arabiska. Filmerna har producerats av Länsstyrelsen. Tipsa gärna andra om att filmerna finns här:

https://vimeo.com/user112178321

Mer information på andra språk finns också hos Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Sveriges Radios nyheter på andra språk:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7428495

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

 

Information publicerad onsdag den 8 april klockan 13.40

Ahla återvinningscentral begränsar maxantalet fordon på området på lördagar.

Ahla återvinningscentral har haft ett väldigt stort antal besökare under de senaste lördagarna. Det medför risk för smittspridning bland besökare och återvinningscentralens medarbetare. Av den anledningen införs en begränsning av antalet fordon som får vara inne på återvinningscentralen samtidigt på lördagar.

Med start på påskafton, lördag den 11 april, kommer maximalt 20 fordon att släppas in samtidigt på återvinningscentralens område. Begränsningen gäller varje lördag framåt till dess att ett annat besked kommer.

Besöksantalet på vardagar är lägre. Därför behövs i nuläget ingen begränsning av antalet fordon på området på vardagar. Det kan komma att ändras framöver.

Öppettider på Ahla återvinningscentral under påskhelgen:

 • Skärtorsdag den 9 april: 09.30-18.00
 • Långfredag den 10 april: stängt
 • Påskafton den 11 april: 09.00-15.00
 • Påskdagen den 12 april: stängt
 • Annandag påsk: stängt

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

 

Information publicerad tisdag den 7 april klockan 15.30

Inga fler boende på äldreboende har konstaterats smittade av coronaviruset. Laholms kommun inleder riktade provtagningar för medarbetare som är hemma med förkylningssymptom. Stödlinjerna som kommunen har öppnat är gratis att använda. 

I dagsläget finns två personer med covid-19 som bor på samma särskilda boende för äldre i Laholms kommun. De hålls isolerade och noggranna smittskyddsåtgärder är vidtagna. Inga fler boende på äldreboende har konstaterats smittade av coronaviruset.

Möjlighet till provtagning bland vissa medarbetare

Som första kommun i Halland har Laholms kommun ordnat ett samarbete med företagshälsovården kring provtagning för vissa medarbetare. Det handlar om en strikt prioriterad grupp med medarbetare som är hemma och har varit sjuka med symptom som skulle kunna kopplas till coronaviruset. I nuläget vill de återgå i tjänst, samtidigt som det finns en osäkerhet kring om de är smittfria. Med hjälp av provtagningen hoppas kommunen få svar på vilka som kan gå tillbaka till arbetet.

Provtagningen genomförs hos företagshälsovården Laholmshälsan efter att chefen har stämt av med medicinskt ansvarig sjuksköterska och bokat tid för provtagning. Laholms kommun har fått ett antal fasta provtagningstider i april och maj.

Själva provtagningen kommer att ske antingen genom att personen sitter kvar i bilen och Laholmshälsans medarbetare kommer ut till bilen, eller genom att en tillfällig provtagningslokal ordnas i Laholmshälsans lokaler.

Praktiska moment och prov i mindre grupper tillåts 

Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen har nu fått möjlighet att låta ett begränsat antal elever (max fem per grupp) återvända till skolans lokaler för att genomföra vissa prov och praktiska moment. 

Utbildningsdepartementet skriver i ett pressmeddelande att det handlar om särskilda lösningar för en mindre andel elever som annars riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning och förlora möjligheter till vidare studier eller arbete. […] Inom exempelvis yrkesprogrammen finns det vissa praktiska moment som är svåra att genomföra utan tillgång till material och en fysisk arbetsplats. 

Mer information finns i pressmeddelandet från utbildningsdepartementet.  

Folkhälsomyndigheten har signalerat ett godkännande, men landets gymnasieskolor rekommenderas fortsatt att bedriva undervisning på distans för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset.

Laholms kommun återkommer med mer information om vad de nya möjligheterna innebär konkret för eleverna på gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Laholm. 

Stödlinjerna är gratis att använda

De tre stödlinjer som Laholms kommun har öppnat är helt gratis att använda. Tveka inte att höra av dig till:

 • Transporttjänsten, 0430-266 80 eller e-post aldrelots@laholm.se, öppen vardagar klockan 09.00–15.00.
 • Stödlinjen för ungdomar, 0430-267 90, öppen vardagar klockan 13.00–17.00.
 • Stödlinjen för familjer/vuxna, 0430-267 80, öppen tisdag–torsdag klockan 10.00–12.00 och klockan 13.00–15.00. Fredagar klockan 10.00–12.00.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

 

Information publicerad måndag den 6 april klockan 16.35

En person har avlidit i covid-19 på ett äldreboende i Laholms kommun. Skolsköterskor påbörjar nu introduktion för att kunna arbeta i kommunens hemsjukvård och på särskilda boenden för äldre.

En person som tidigare har bekräftats ha covid-19 har avlidit på ett av kommunens särskilda boende för äldre. Det finns ytterligare två personer med covid-19 på ett av kommunens särskilda boenden. Personerna vårdas isolerade, och noggranna smittskyddsåtgärder är vidtagna. 

Ansträngd sjuksköterskesituation

Just nu är bemanningssituationen ansträngd kring kommunens sjuksköterskor. För att förbättra läget påbörjar i dag ett antal skolsjuksköterskor introduktion för att de ska kunna arbeta i kommunens hemsjukvård och på särskilda boenden för äldre.

Ändringar i påsklovsprogrammet

Påsklovsprogrammet med aktiviteter som biblioteket, kulturenheten och fritidsenheten arrangerar har behövt anpassas lite utifrån coronasituationen. Ett par aktiviteter är inställda, och några aktiviteter kräver föranmälan. Här finns programmet med all information. 

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 17.00 fredagen den 3 april 

Ett nytt fall av covid-19 har bekräftats på ett äldreboende i Laholms kommun.
Under rådande omständigheter behöver inte föreningar, som ännu inte haft årsmöte, tänka på att lämna in föreningsuppgifter.

Nytt fall av covid-19

För snart tre veckor sedan konstaterades att en person som bor på ett äldreboende i Laholms kommun fått covid-19. Ytterligare en person som bor på samma äldreboende har bekräftats bära på sjukdomen.

- Personen är isolerad på sitt rum och avdelningen avskild. I arbetet med att hantera detta följer vi Folkhälsomyndighetens och Region Hallands rekommendationer kring vård av smittad, säger Maria Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Laholms kommun.

Information till föreningslivet i kommunen

I onsdags utfärdade Folkhälsomyndigheten nya allmänna råd som berör föreningarna med anledning av coronaviruset och covid-19.

Länk till dessa

- Vi har full förståelse om föreningar ställer in eller senarelägger sitt årsmöte. Föreningsuppgifter begärs inte in under tiden som pandemin pågår. Och givetvis påverkar inte detta ansökningar om föreningsbidrag för 2020, säger föreningskonsulent Carl Fredrik Stefansson.

För årsmöten som redan genomförts gäller samma anvisningar som tidigare; föreningsuppgifter ska lämnas in senast två månader efter årsmötet.

Idrottsföreningar som funderar på att genomföra sitt årsmöte digitalt kan kontakta RF-SISU Halland, som hjälper till med sådan lösning.

Kontakta din förenings idrottskonsulent eller malin.eriksson@rfsisu.se

För specifika frågor till Riksidrottsförbundet gällande coronaviruset/covid-19 kontakta: corona@rfsisu.se

Hör gärna av er till föreningskonsulent Carl-Fredrik Stefansson för frågor: carl.stefansson@laholm.se

 

Information utlagd klockan 18.15 torsdagen den 2 april 

Enligt preliminära beräkningar får Laholms kommun 26,3 miljoner kronor av regerigens, Centerns och Liberalernas förslag till stödpaket på 15 miljarder kronor.
Kommunen uppmanar alla fritidshusägare i Laholms kommun att inte åka till fritidshuset under påsken.

Regegeringsförslag ger kommunen 26,3 miljoner kronor

I coronavirusets kölvatten kommer skatteintäkterna till kommunerna och regionerna att minska. Kommunerna får också räkna med ökade kostnader för försörjningsstödet. Lägre skatteintäkter kan i sin tur innebära att jobb inom välfärdssektorn hotas.

För att mota Olle i grind aviserade på torsdagen regeringen tillsammans med Center och Liberalerna om ett tillskott på 15 miljarder kronor till den offentliga sektorn.

Dessutom föreslogs ytterligare två miljarder kronor för att täcka kommunernas och regionernas merkostnader inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Till detta område har man tidigare flaggat för ett tillskott på 1 miljard kronor varvid slutsumman landar på tre miljarder kronor.

Av de 15 miljarderna får Laholms kommun enligt en preliminär beräkning 26, 3 miljoner kronor. Hur stort beloppet blir av de tre miljarderna är däremot oklart i dagsläget. En hel del talar nämligen för att andelen som går till regionerna av detta belopp blir större än av de 15 miljarderna.

39,4 miljoner kronor i ökade generella bidrag

Innan coronaviruset slog till föreslog regeringen att den offentliga sektorn skulle få mer pengar. Medräknat detta och torsdagens tillskott ökar de generella bidragen till Laholms kommun under 2020 med 39, 4 miljoner kronor. Förutsatt att riksdagen ställer sig bakom dagens besked när vårbudgeten tas den 15 april.

Åk inte till fritidshuset

Kommunen uppmanar alla fritidshusägare i Laholms kommun att inte åka till sitt fritidshus under påsken.  

Uppmaningen ska ses i ljuset av Folkhälsomyndighetens och regeringens förtydligande från den 1 april, där varje individs skyldighet att hindra spridningen av coronaviruset understryks.

I det ingår att var och en måste ta situationen på allvar, följa de rekommendationer som finns, undvika onödiga resor och stanna hemma. Dels för att inte riskera att smittan sprids ytterligare, dels för att inte belasta sjukvården i en annan region än den man bor i.

Det gäller även om man känner sig pigg och är frisk. Vi måste alla göra uppoffringar i denna prövande tid för att inte riskera andra människors liv, att inte resa till fritidshuset är en sådan uppoffring.

Läs mer via denna länk

Håll avstånd vid receptioner

Håll avstånd och ta personligt ansvar. Den uppmaningen gick Folkhälsomyndigheten ut med på onsdagens presskonferens. Kultur- och utvecklingsverksamheten I Laholms kommun kommer därför snarast att tydliggöra betydelsen av att hålla avstånd mellan besökare och personal vid sina receptioner. Markeringar på golven säkerställer detta.

Följande receptioner berörs:

 • Samtliga bibliotek
 • Folkhälsocentrum
 • Campus Laholm
 • Turistbyrån och Teckningsmuseet
 • Avdelningen arbetsmarknad med öppna mottagningsmiljöer

Inställd Påskmarknad

Den traditionella Påskmarknaden på Stortorget i Laholm, som skulle ha arrangerats på lördag den 4 april, ställs in. In i det sista hade handlarna hoppats på att kunna genomföra denna, men regeringsbeslutet om maximalt 50 personer vid en offentlig tillställning satte stopp.

- Självklart ett väldigt tråkigt beslut, men givetvis ska vi förhålla oss till regeringens riktlinjer, säger Caroline Bengtsson, handelsutvecklare i Laholms kommun.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 17.15 onsdagen den 1 april 

Handeln och besöksnäringen är generelt sett de branscher i landet som hittills drabbats hårdast av coronasituationen. Så är också fallet i Laholms kommun. Det framgår av en enkätundersökning som kommunens näringslivsenhet gjort med svar från företagare i vitt skilda branscher.

För att få en nulägesbild av företagarnas situation kontaktades närmare 100 företagare under förra veckan, en hel del via telefon. 71 av dem gav sin syn på det rådande läget. Många av dem upplever ingen eller liten påverkan på omsättning, orderingång och liknande. Undantaget är, liksom i övriga delar av landet, handel, besöksnäring och transporttjänster. Här beskrivs likviditeten som ett mycket stort problem.

- Resultatet stämmer väl överens med den bild som vi fått via olika lokala näringslivskanaler, säger Patrik Johansson, näringslivsutvecklare på Laholms kommun. 

Nya öppettider på Medborgarservice

För att säkerställa Medborgarservice verksamhet, och minska risken för smittspridning bland medarbetarna, kommer de framöver att sitta på fysiskt olika platser. Följden blir att nuvarande öppettider begränsas något.

Från och med måndag gäller dessa tider:

 • Måndag-torsdag: klockan 07.45-16.30
 • Fredag: klockan 07.45-15.00

Öppettiderna för telefonväxeln är oförändrade:

 • Måndag, tisdag, onsdag: klockan 08.00-17.00
 • Torsdag: klockan 08.00.17.30
 • Fredag: klockan 08.00-17.00

Under rådande omständighet med coronaviruset spritt i samhället ser vi gärna att besökare överväger om fysiskt möte är nödvändigt. Ärendet kan kanske lösas på annat sätt via telefon eller mejl.

För att lämna dokument eller liknande, använd gärna postlådan utanför entrén.

Telefon till Medborgarservice: 0430-150 00
E-post: medborgarservice@laholm.se

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 17.00 tisdagen den 31 mars

Laholms kommuns vädjan om fler händer i hårt ansträngda kommunala verksamheter har gett rejäl respons. Hittills har 93 anmält sitt intresse för att jobba inom äldreomsorgen, måltidsverksamheten och verksamheter inom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).

- Det är ett fantastiskt gensvar, och ett kvitto på att många är angelägna om att hjälpa till i det svåra läge vi befinner oss i. Med gemensamma krafter kan vi reda ut situationen, säger Agnes Idoffsson, enhetschef på bemanningsenheten i Laholms kommun.

För en dryg vecka sedan uppmanade kommunens personalenhet intresserade att anmäla sig för tillfällig anställning i nämnda verksamheter. Med initiativet vände sig kommunen till såväl personer inom Laholms kommuns verksamheter som utanför denna. Kort därpå började intresseanmälningarna att rulla in. På tisdagseftermiddagen var de uppe i 93.

En del av dem som anmält sig är permitterade från sina jobb, exempelvis från hotell- och restaurangnäringen, it-verksamhet och tillverkningsindustrin. Några av dem har uttryckt möjligheten att prova på ett nytt jobb, som de varit intresserade av en tid. Nu får de chansen.

Bland de interna intresseanmälningarna finns personer som jobbar heltid, men ändå ställer sig till förfogande för att rycka in under helger. Intresseanmälningar kommer också från studenter som gått vård- och omsorgsprogrammet.
För intresserade som saknar erfarenhet samt nyanställda i Laholms kommun ges introduktionsutbildning och ordnas så att man går gå bredvid i äldreomsorgen.

Föranmälan till kultur- och fritidsarrangemang

Kultur- och fritidsverksamheten har en hel del inplanerade arrangemang i april och maj. Avdelningschef Wiveca Ekeblad uppmanar intresserade att vara uppmärksammade på att föranmälan kan förekomma till dessa och att antalet platser är begränsat. Åtgärder som införts för att minska risken för smittspridning.

Information till föreningar

Kultur- och fritidsverksamheten skickade under tisdagen information till samtliga föreningar i kommunen. Här poängteras att idrotts- och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

Folkhälsomyndighetens generella råd som gäller för samtliga idrotts- och träningsaktiviteter är:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Äldre, främst de över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv
 • Torka av utrustning som används av flera med desinfektionsmedel efter användning. Exempelvis gymutrustning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Till och med den 31 maj 2020 kan föreningar avboka aktiviteter på kommunala idrottsanläggningar utan kostnad. Det här gäller exempelvis även Laholms teater och aulan på Campus Laholm.

För ytterligare information, kontakta föreningskonsulent Carl-Fredrik Stefansson: carl.stefansson@laholm.se

Besöksförbud på äldreboenden

Redan den 11 mars införde Laholms kommun besöksförbud på kommunens äldreboenden. Med tanke på att Folkhälsomyndigheten tidigt uttalade att äldre var en riskgrupp för coronaviruset togs beslutet i kommunen. På tisdagen följde regeringen efter. Besöksförbud gäller nu för samtliga äldreboenden i hela landet.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

 

Information utlagd klockan 16.00 måndagen den 30 mars

Fullmäktigemöte är inte en allmän sammankomst. Därmed omfattas de inte av regeringens förbud om max 50 deltagare på en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. För att förebygga risk för smittspridning uppmanar dock kommunfullmäktiges ordförande i Laholms kommun, Jonas Hellsten (M), allmänheten att följa fullmäktiges möte i morgon via webbsändning från fullmäktigelokalen.

Kommunfullmäktige i Laholms kommun består av 41 ordinarie ledamöter och 30 ersättare. På plats vid varje möte finns även kommunsekreterare, ljudtekniker, press och allmänhet.

Inför tisdagens möte är Jonas Hellsten angelägen om att begränsa skaran så att inte fler än 50 personer vistas i fullmäktigesalen, Laholms teater.

- Förvisso omfattas inte fullmäktigemöten av regeringsbeslutet, men i rådande läge är det angeläget att vi alla hjälps åt med att minska risken för smittspridning.  Om endast ledamöter och tjänstgörenade ersättare finns i lokalen tillsammans med kommunsekreterare, ljudtekniker och press kan vi begränsa antalet till färre än 50 personer, säger Jonas Hellsten.

Eftersom fullmäktigemötena sedan fler år tillbaka webbsänds uppmanar han ersättare och allmänhet att följa förhandlingarna via denna kanal.

Länk till fullmäktigemötet:

Kommunens verksamheter bedrivs som vanligt

Personalsituationen i kommunens verksamheter är ansträngd på grund av förhållandevis hög sjukfrånvaro. I nuläget finns dock ingen koppling till konstaterat coronavirus. Trots det ansträngda läget bedrivs verksamheterna som vanligt.

Egentest om coronavirus

Vårdguiden 1177 och vårdcentraler har hög belastning med frågor om coronaviruset och covid -19. Åtskilliga undrar om de ska kontakta vården eller ej när de har vissa symtom. För att minska belastningen hos 1177 och vårdcentralerna har Region Halland tagit fram en egentest.

De flesta som smittas av coronavirus får milda symtom och kan stanna hemma och ta hand om sig själva precis som vid en förkylning eller influensa, skriver Region Halland.

Med hjälp av svaren i egentestet ges råd om vad man kan göra eller ska kontakta vården.

Länk till testet

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 17.00 fredagen den 27 mars

Laholms kommun startar tre olika former av stöd och service till invånare och den lokala handeln. Kommunens vård- och omsorgsverksamheter får förstärkning från både elever på vårdutbildningen och från skolsköterskor.

Laholms kommun startar nu tre olika former av stöd och service till invånare och som stöd till den lokala handeln:

 • En tjänst hålls öppen vardagar klockan 09.00-15.00 från och med måndag den 30 mars för hjälp med till exempel transport av livsmedel och andra varor från butiker, caféer och restauranger i Laholms kommun. Förmedling av samtalskontakter för att bryta isolering erbjuds också. Tjänsten nås på
  0430-266 80 och aldrelots@laholm.se.
 • En stödlinje med samtalskontakt där professionell personal ger samtalsstöd till familjer/vuxna öppnar tisdag den 31 mars och nås på 0430-267 80.
 • En stödlinje med samtalskontakt där professionell personal ger samtalsstöd till ungdomar öppnar tisdag den 31 mars och nås på 0430-267 90.

För mer information om tjänsterna och deras öppettider, läs mer i den separata nyheten på Laholms kommuns webbplats.

Länk till nyhetsartikeln om stödinsatserna

Tre skolsköterskor går över till hemsjukvården och vården på särskilda boenden

Tre skolsköterskor i Laholms kommun kommer under ungefär en månads tid att byta från att arbeta i skolor till att arbeta i hemsjukvården och vården på särskilda boenden.

Skolsköterskorna får ett introduktionsprogram utifrån de hälso- och sjukvårdsuppgifter som de kommer att arbeta med. De kommer också att gå bredvid de ordinarie sjuksköterskorna.

- Vi gör detta för att stärka upp bemanningen i hemsjukvården och vården på särskilda boenden, och för att vara förberedda om det skulle bli ett mer omfattande utbrott. Detta leder också till en kompetensutveckling för skolsköterskorna. Med hjälp av introduktion och bredvidgång tror vi att de kommer att kunna arbeta självständigt i hemsjukvården och i vården på särskilda boenden, säger Maria Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Laholms kommun.

Vård- och omsorgselever erbjuds arbete

På Laholms kommuns vuxenutbildning inom vård- och omsorg finns drygt 70 elever som just nu studerar på distans. Samtidigt är personalbehovet stort inom kommunens vård och omsorg på grund av coronaviruset.

Eleverna på vård- och omsorgsprogrammet kommer därför att få erbjudande om att arbeta inom Laholms kommuns vård och omsorg under en period. Skolan förbereder nu för att eleverna ska kunna tillgodoräkna sig så mycket som möjligt av den tid som de arbetar inom vård och omsorg, så att den tiden kan räknas som studietid.

Tillfälliga ändringar i arbetstider för miljöfarliga verksamheter

Med anledning av omständigheterna som råder under coronavirusets utbrott kan företag behöva göra tillfälliga ändringar av arbetstider, bland annat på grund av att personal är sjuk eller vårdar/behöver vara hemma för att ta hand om barn.

Miljöfarliga verksamheter som är anmälningspliktiga eller har tillstånd enligt miljöbalken ska kontakta miljökontoret om arbetstider behöver ändras. Kontaktperson är Anna Carin Karlsson. Hon nås via kommunens växel, 0430-150 00.

Förändringar som sker under en kortare period och inte utökar produktionen kan i vissa fall vara en ändring som inte är anmälningspliktig enligt miljöbalken och som då kan accepteras.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 16.30 torsdagen den 26 mars

Inga fler fall av covid-19 har konstaterats på det särskilda boende i Laholms kommun där det sedan tidigare finns coronasmitta.

Smittläget är oförändrat på det särskilda boende för äldre i Laholms kommun där det finns coronasmitta. Inga fler konstaterade fall har tillkommit. Tillgången på skyddsmaterial är tillräcklig i nuläget. Skyddsmaterial levereras löpande från Region Halland i den takt som behövs på boendet.

Prover på enstaka misstänkta fall runtom i kommunen har tagits efter konsultation med läkare. Inga fler fall har bekräftats efter sådana provtagningar.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 15.30 onsdagen den 25 mars

Folkhälsomyndighetens nya regler för restauranger påverkar inte Laholms kommuns skolmatsalar, utan skolmaten kommer att kunna serveras på samma sätt som tidigare.

För att förhindra spridning av coronaviruset har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya rutiner för bland annat restauranger, caféer och personalrestauranger. I sådana verksamheter får trängsel eller långa köer inte förekomma. Besökare ska även kunna hålla avstånd mellan varandra i lokalerna. Därför får besökare endast äta och dricka sittandes vid bord, eller ta med maten för avhämtning.

Kommunens skolmatsalar bedöms ha rutiner som är tillräckliga och behöver därför inte göra några ytterligare förändringar i nuläget. Skolmaten serveras alltså på samma sätt som tidigare. Tänk dock särskilt på att alla ska hålla avstånd mellan varandra även i skolmatsalar.

Var källkritisk

Vid större händelser som corona-situationen finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha ett källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sex stycken tips att tänka på när du bedömer information.

Länk till MSB:s sida om tips kring källkritik.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 17.25 tisdagen den 24 mars

Samhällsbyggnadskontorets besökstider ersätts med telefontider. Personer på tillfälligt besök i kommunen kommer inte att kunna erbjudas hemtjänst eller hemsjukvård.

Samhällsbyggnadskontorets besökstider ersätts med telefontider från och med den 24 mars.

Följande besökstider ersätts med telefontider:

 • Måndag 10.30-12.00
 • Torsdag 10.30-12.00 samt 16.30-17.30

Samhällsbyggnadskontoret nås via Laholms kommuns växel, 0430-150 00.

Ingen hemtjänst eller hemsjukvård till personer som vistas tillfälligt i Laholms kommun

Personer som vistas tillfälligt i Laholms kommun har normalt sett möjlighet att få samma insatser från hemtjänst eller hemsjukvård som de har i sin hemkommun. Som situationen är nu har Laholms kommun inte möjlighet att erbjuda hemtjänst eller hemsjukvård till dem som vistas tillfälligt i kommunen.

– Många av våra medarbetare är sjuka, smittspridningen är bara i början och vi har fullt upp med att ge insatser till dem som bor permanent i kommunen. Därför kommer vi inte att kunna ge insatser från hemtjänst eller hemsjukvård för dem som vistas tillfälligt i kommunen, säger Christel Sundberg, socialchef på Laholms kommun.

Beslutet om förändringen är fattat utifrån en rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För att minska risken för smittspridning uppmanar Folkhälsomyndigheten allmänheten att undvika onödiga resor inom landet.

Läs Folkhälsomyndighetens uppmaning här. 

Länk till Laholms kommuns sida om Tillfällig vistelse

Illustrationer/bildstöd om coronaviruset

För den som behöver kunna kommunicera om corona med hjälp av illustrationer finns ett bildstöd.

 

Högerklicka på bilden och spara den till din dator.

 

Information utlagd klockan 16.25 måndagen den 23 mars

Stort gensvar på Laholms kommuns "platsannons". Oförändrat läge på det särskilda boendet för äldre där coronasmitta har konstaterats. Förändringar kring anhörigcentrum, äldrelotsen och fixartjänsten.

I fredags gick Laholms kommun ut med en "annons" på sociala medier, laholm.se och intranätet om att kommunen söker medarbetare till framförallt äldreomsorgen, måltidsverksamheten och verksamheter inom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). 38 ansökningar har kommit in sedan i fredags.
– Det är positivt att vi har fått en bra respons och vi hoppas på ännu fler ansökningar. Vi kommer att ta kontakt med de som har sökt och påbörja rekrytering så snart som möjligt, säger Malin Sörensen, HR-chef på Laholms kommun.

Coronasmitta på särskilt boende för äldre

Situationen med coronasmitta på ett särskilt boende för äldre inom Laholms kommun är oförändrad. Ytterligare ett antal provtagningar har gjorts, men hittills har inga fler fall bekräftats. Fler provsvar inväntas. Vården och isoleringen fortsätter på samma sätt som tidigare.

- Jag vill rikta ett jättestort tack till medarbetarna för fantastiska arbetsinsatser. Vi fortsätter alla att tillsammans göra det bästa på kort och lång sikt för våra brukare, säger Christel Sundberg, socialchef.

Anhörigcentrum, äldrelots och fixartjänst

Med anledning av den rådande situationen sker förändringar inom anhörigcentrum, äldrelots och fixartjänst.

 • Anhörigcentrum stänger tillfälligt drop in-tiderna. Anhörigstödet nås per telefon 0430-266 75 och via e-post anhorigcentrum@laholm.se.
 • Äldrelotsen utökar telefontiden till helgfria vardagar klockan 09.00-15.00. Nås på telefon 0430-266 80 och via e-post aldrelots@laholm.se.
 • Fixartjänsten begränsas. Endast akuta uppdrag utförs, till exempel vissa glödlampsbyten och byten av batteri i brandvarnare. Kontakta äldrelotsen för mer information.

Datorer för distansundervisning och distansmöten

Vissa verksamheter bedriver nu distansundervisning och distansmöten. Publika datorer med tillgång till internet finns på följande bibliotek:

 • Stadsbiblioteket i Laholm, sex datorer
 • Våxtorps bibliotek, en dator

Fri tillgång till wi-fi finns på följande ställen:

 • Turistbyrån i Laholm/Teckningsmuseet (Hästtorget)
 • Stadsbiblioteket i Laholm
 • Knäreds bibliotek
 • Veinge bibliotek (stänger den 2 april)
 • Våxtorps bibliotek

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

 

Information utlagd klockan 16.45 fredagen den 20 mars

En ny lag ger regeringen och skolhuvudmän utökade befogenheter att stänga förskolor och skolor. Däremot finns än så länge inget beslut om att stängning ska ske.

Riksdagen har sagt ja till en ny lag om tillfällig stängning av skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid. Lagen börjar gälla lördag den 21 mars 2020.

Lagen innehåller bestämmelser som innebär att en skolhuvudman (till exempel en kommun) i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en skola, förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Den nya lagen ger även regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå.

I båda fallen gäller att berörda huvudmän fortfarande måste erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. I samhällsviktig verksamhet ingår många olika funktioner, till exempel vård, skola, omsorg och polis. Om en skolstängning blir aktuell kommer mer information om vilka yrken som är berörda.

I dagsläget är det inte aktuellt att förskolor eller skolor stängs

Den nya lagen innebär i dagsläget inte att förskolor och skolor kommer att stängas. Regeringen och Folkhälsomyndigheten gör fortsatt bedömningen att en stängning av dessa verksamheter i nuläget inte är en effektiv åtgärd för att minska takten på smittspridningen. Den nya lagen skapar däremot handlingsutrymme och beredskap om läget skulle förändras.

Förberedelser pågår inom Laholms kommun

Utifrån den nya lagen om tillfällig stängning av skolverksamheter förbereder sig Laholms kommun på att en stängning kan komma att bli verklighet. Det arbetas bland annat med digitala stöd för undervisning, och barnomsorg planeras för barn till vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktiga funktioner. För barn och ungdomar som befinner sig i riskmiljöer när de inte är i skolan planeras särskilda insatser.

Covid-19 på ett särskilt boende för äldre

Som Laholms kommun berättade i går, torsdag den 19 mars, har covid-19 konstaterats på ett särskilt boende för äldre i Laholms kommun. Vården av de personer som har smittats pågår och smittskyddsåtgärder är vidtagna utifrån Smittskydd Hallands rekommendationer. Provtagning på ytterligare några av de boende är gjord, och svar på dessa prover inväntas.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 18.00 torsdagen den 19 mars

På ett särskilt boende för äldre i Laholms kommun har boende konstaterats ha covid-19.

På ett av Laholms kommuns särskilda boenden för äldre har boende i dag, torsdagen den 19 mars, bekräftats ha covid-19. Smittan kom ursprungligen från en närstående, som nyss hade kommit hem från en utlandsresa, och som besökte en boende dagen innan besöksförbudet på kommunens boenden för äldre infördes.

I samarbete med Smittskydd Halland är smittskyddsåtgärder vidtagna på det särskilda boendet. Berörda personer är isolerade på sina rum, och den aktuella avdelningen är isolerad från resten av det särskilda boendet.

– Medarbetarna har stor erfarenhet av att hantera smitta. Varje år hanteras till exempel vinterkräksjuka. Vi har nu fullt fokus på att vårda personer som har drabbats och på att skydda övriga boende, säger Christel Sundberg, socialchef på Laholms kommun.

Socialtjänsten har en handlingsplan för att upprätthålla patientsäkerheten både nu och framöver utifrån hur situationen med coronavirus utvecklas.

– Vi har läget under kontroll i så stor utsträckning som det är möjligt, och vi säkerställer de insatser som behövs på våra särskilda boenden, säger Christel Sundberg.

Av sekretesskäl kan Laholms kommun inte lämna mer ingående detaljer kring konstaterandet av covid-19 på det särskilda boendet.

Förtydligad corona-information på www.laholm.se

På Laholms kommuns webbplats, www.laholm.se, är det nu enklare att hitta kommunens information om coronaviruset. Webbplatsens krisinformationsruta har aktiverats och syns på alla sidor.
På webbplatsen finns också  en särskild sida med information från grundskola och förskola.
Länk till sidan:

Telefonnummer till Jobb Laholm

Jobb Laholm har nu upprättat en verksamhetstelefon dit du kan ringa under samma tider som under öppen mottagning. Telefonnumret är 076-698 50 48.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

 

Information utlagd klockan 17.30 onsdagen den 18 mars

Idag har distansundervisningen inletts på bland annat Osbecksgymnasiet och vuxenutbildningen i Laholm. En stab för hantering av coronafrågan i stort har också inrättats inom kommunledningen.

Laholms kommun har sedan en och en halv vecka en krisledningsgrupp på ledningsnivå för att samordna och säkerställa arbetet utifrån situationen med coronaviruset.

Från och med i dag, onsdagen den 18 mars, inrättas en formell stab med fler ledningsfunktioner. I staben ingår funktionerna stabschef, personal, logistik, planering och samverkan, analys, kommunikation och dokumentation.

- Staben ska stödja kommunchefen, verksamheterna och krisledningsgruppen genom att bland annat prioritera behov och tillsätta resurser. Staben ska också arbeta med coronafrågan i ett längre perspektiv, säger Niklas Wilsson, stabschef.

Staben träffas två gånger per dag. Däremellan sker mycket arbete kring coronaviruset inom respektive verksamhet/enhet.

Distansundervisning på gymnasiet, vuxenutbildningen och andra verksamheter

Utifrån gårdagens beslut om att införa distansundervisning på bland annat Osbecksgymnasiet och vuxenutbildningen har distansundervisningen inletts i dag. Undervisningen går över lag bra, men det finns vissa utmaningar kring exempelvis teknisk utrustning.
Verksamheterna arbetar med att åtgärda detta och ser framför sig att för varje dag som går kommer undervisningen att flyta smidigare.

Polismaning

Från flera håll i landet rapporteras om bedragare i sjukvårdskläder som knackar på hos folk och erbjuder dem coronatest för att få klarhet i om de är smittade eller ej. Men alltsammans är en bluff. Släpps bedragarna in stjäl de allt som de kommer över.

Polisen uppmanar därför allmänheten att vara försiktig och inte släppa in okända personer.

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

Information utlagd klockan 13.00 tisdagen den 17 mars

Från och med i morgon, onsdagen den 18 mars, kommer all undervisning på Osbecksgymnasiet och vuxenutbildningen att bedrivas på distans. Beslutet tas med anledning av de nya rekommendationerna kring hanteringen av coronaviruset/covid-19 som regeringen gick ut med i dag på förmiddagen.

 

Elever i Laholms kommun som är ute på APL eller praktik berörs inte av beslutet. Deras verksamhet fortsätter som vanligt tills vidare.

Ungdomar som studerar på annan ort och hos andra utbildningsanordnare följer den enskilda skolans rekommendationer gällande skolgång på skolan eller via distans.

Campus Laholm kommer att stänga för externa besökare. Receptionen kommer att svara på allmänna frågor på 0430-155 22.

Vid eventuella tekniska problem med verktygen för distansutbildning, kontakta någon av följande personer:

Marianne Ylikangas, samordnare Campus: 0430-266 39, 070-421 86 18

Snezana Prajz (GY): 0430-150 41

Ida Axelsson (VUX): 0430-265 37, 076-696 63 76

Vägledningscentrum har stängt för drop-in och nybesök. Växeln håller dock öppet som vanligt. Vägledningscentrum kommer att försöka lösa så mycket som möjligt via telefon och e-post. För tillfället kommer elever som redan är inne i studier att prioriteras. Växel: 0430-265 00 (öppet måndag till och med torsdag klockan 10.00–12.00 och 13.00–14:30).

JobbLaholm stänger för drop-in och nybesök. Alla gruppaktiviteter (jobbtorg) ställs in. JobbLaholm kommer att upprätta en verksamhetstelefon dit du kan ringa under samma tider som under öppen mottagning (telefonnummer kommer). Deltagare som har bokat besök kommer att bli kontaktade för ett digitalt planeringssamtal i stället.

Gymnasiesärskolan: Laholms kommun bedriver i egen regi det individuella programmet (IV) på Lagahöjden, och dessa ungdomar kommer att ha fortsatta studier på Lagahöjden – särskild information till berörda vårdnadshavare/elever ger rektor Anitha Tillman (073-022 15 80). Ungdomar som studerar på annan ort och hos andra utbildningsanordnare följer den enskilda skolans rekommendationer gällande skolgång på skolan eller via distans. Skolskjuts ansvarar vårdnadshavarna för att avboka så som rutinerna är i dag.

Aktivitetshuset och Folkhälsocentrum håller öppet tills vidare.

Kulturskolan i Laholm förbereder för distansundervisning med start måndagen den 23 mars.
All undervisning den här veckan är inställd. Kontakta era respektive lärare vid frågor. Övrig information: Fredrik Olsson, 070-577 55 25.

 

Förskolor och grundskolor

Via denna länk nedan hittar du information om vad som gäller för verksamheterna i förskola och grundskola. 

Länk till förskola och grundskola

Information utlagd klockan 16.00 måndagen den 16 mars

Måndagen den 16 mars finns det fortfarande inga kända fall av coronavirus i någon av Laholms kommuns verksamheter, exempelvis skolor eller äldreboenden. Utifrån de rekommendationer som finns i dag ska skolor och andra kommunala verksamheter hållas öppna även om elever eller personal skulle smittas av coronavirus.  

Enligt Smittskydd Halland bör friska elever och personal gå till skolan som vanligt. Det gäller även om det har konstaterats smitta på skolan, om man har rest i områden där coronaviruset sprids eller om någon annan i familjen har symtom eller är sjuk.

– Laholms kommun har ambitionen att fortsätta att ha alla verksamheter öppna, även om fall av coronavirus skulle konstateras i någon av verksamheterna framöver. Många av kommunens verksamheter är samhällsviktiga och ytterst betydelsefulla för tusentals invånare. Vi följer utvecklingen hela tiden och vi är förberedda på att hantera situationen framåt, säger  kommunchef Anders Einarsson. 

 

 

Information utlagd klockan 15.15 fredagen den 13 mars

I nuläget finns inga bekräftade fall av coronavirus/covid-19 i någon av Laholms kommuns verksamheter, exempelvis skolor eller äldreomsorg. Alla kommunala verksamheter är igång som vanligt. Det gäller även förskolor, skolor och fritidshem.

Laholms kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, även när det gäller verksamheten i förskolor, skolor och på fritidshem. Därför är dessa verksamheter igång som vanligt. Det finns i dagsläget inget som pekar på att barn och skolor är drivande för spridningen av covid-19.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns det, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller personal ska stanna hemma från skolan oavsett om man har rest eller inte.

Ur ett samhällsperspektiv är det också viktigt att förskolor, skolor och fritidshem är öppna så att andra samhällsviktiga funktioner, exempelvis sjukvården, ska kunna fortsätta att bemannas och fungera på ett bra sätt.

För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. Råden gäller oavsett om man har varit på resa innan man blev sjuk eller inte.

Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma. Den som behöver sjukvårdsrådgivning ska gå in på www.1177.se. Eleven eller personalen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Ändrade rutiner för provtagning

Med anledning av det epidemiologiska läget sker nu ett skifte i hur Region Halland kommer att handlägga misstänkta fall. Skiftet innebär att regionen inte kommer att provta personer med mild till måttlig sjukdom som inte är i behov av sjukhusvård. Regionen kommer i stället att prioritera att provta patienter som är i behov av inneliggande vård på sjukhus.

För att begränsa och också förhindra smitta i vården kommer även personal i vård och äldreomsorg att prioriteras för provtagning
Läs på www.1177.se.

Hygien - vattenautomater

I Laholms kommuns verksamheter finns ett antal vattenautomater. För att minska risken för smittspridning uppmanas alla som använder vattenautomaterna att enbart fylla på vatten i oanvända engångsmuggar. Fyll alltså inte på vatten i flaskor eller muggar som du redan har druckit ur.

Hygien – kontanthantering

Välj gärna att använda andra betalningsmedel än kontanter i kommunens verksamheter.

Följer aktivt utvecklingen

Laholms kommun följer noggrant utvecklingen av coronaviruset/covid-19. Kommunens verksamheter arbetar med att ta fram handlingsplaner för hur de ska agera om coronafall konstateras bland anställda eller bland barn, elever eller brukare. Kommunen samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Information utlagd klockan 18.00 torsdagen den 12 mars

Läget kring spridning av coronavirus inom Laholms kommun är oförändrat sedan onsdagen den 11 mars. Antalet bekräftade fall av coronavirus inom kommunens geografiska område är fortfarande ett. Stopp för tjänsteresor och studieresor i kommunal regi till utlandet införs för bland annat personal, elever och brukare.

I nuläget finns inga bekräftade fall i någon av Laholms kommuns verksamheter, exempelvis skolor eller äldreomsorg. Alla kommunens verksamheter pågår som vanligt och skolorna är öppna.

Stopp för tjänsteresor och studieresor till utlandet

Laholms kommun har beslutat att införa ett stopp för tjänsteresor utomlands för kommunens anställda. Detsamma gäller för studieresor utomlands i kommunal regi för exempelvis elever och brukare. Stoppet införs för att elever, brukare, personal med flera inte ska utsättas för onödig risk att drabbas av coronasmitta.

Beslutet gäller tillsvidare.

Besöksförbud på kommunens särskilda boenden för äldre

Besöksförbud på kommunens särskilda boenden för äldre infördes onsdagen den 11 mars. Anledningen till besöksförbudet är att äldre personer är en särskilt utsatt riskgrupp som Laholms kommun är extra mån om att skydda från eventuell smitta.

Närstående till äldre personer som bor på de särskilda boendena har över lag visat stor förståelse för besöksförbudet. Laholms kommun vädjar om fortsatt förståelse.

Mer information hos andra aktörer

Mer information om coronaviruset och covid-19 finns här:

Kontaktpersoner för medier

Kommunövergripande kontaktperson

Niklas Wilsson, säkerhetschef och verksamhetschef för räddningstjänsten,
070-600 38 80.

Förskola och skola

Richard Mortenlind, utbildningschef, 072-018 15 92

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Andreas Meimermondt, verksamhetschef, 076-516 79 03.

Socialtjänsten

Christel Sundberg, socialchef, 072-856 15 80.

Information utlagd klockan 16.00 onsdagen den 11 mars

I nuläget finns inga bekräftade fall av coronavirus i någon av Laholms kommuns verksamheter, exempelvis skolor eller äldreomsorg. Alla kommunens verksamheter pågår som vanligt och skolorna är öppna. Däremot införs besöksförbud på kommunens särskilda boenden för äldre.

Från Smittskydd Halland finns i dagsläget ingen information om att någon elev på Laholms kommuns skolor eller i någon annan kommunal verksamhet skulle ha testats positivt för coronavirus. Förskolorna och skolorna är igång som vanligt, och följer därmed Folkhälsomyndighetens rekommendation.

– Folkhälsomyndighetens bedömning och rekommendation är att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd, och det finns inga säkra vetenskapliga belägg för att stängningar av skolor minskar risken för spridning i samhället även om skolbarn var smittade. Laholms kommun agerar utifrån Folkhälsomyndighetens bedömning och rekommendation och håller våra förskolor och skolor öppna, säger Richard Mortenlind, utbildningschef.

Om vårdnadshavare till elev i riskgrupp hyser oro för att barnet ska smittas i skolan, och efter rådgivande samtal med sjukvårdsupplysningen eller patientansvarig läkare kommit fram till att barnet ska stanna hemma, betraktar skolan inte detta som ogiltig frånvaro. Rektorn ska informeras av vårdnadshavare i ett sådant fall.

Vårdnadshavare har fullt ansvar för att inhämta information från skolan om elevens arbetsuppgifter och även att hämta arbetsmaterial på skolan om detta behövs.

Besöksförbud på särskilda boenden för äldre

På kommunens särskilda boenden för äldre bor personer som ingår i riskgrupper. Som ett led i att minska risken för spridning av coronavirus till dessa riskgrupper gäller från och med den 11 mars 2020 generellt besöksförbud på särskilda boenden för äldre inom Laholms kommun. Besöksförbudet innebär att man inte ska besöka kommunens särskilda boenden för äldre.

Laholms kommun vidtar på det här sättet lämpliga åtgärder för att förhindra att smitta kommer in i verksamheterna och för att skydda personer som bor där.
Beslutet gäller tillsvidare.

Vid akuta händelser som till exempel vård i livets slutskede, eller andra specifika frågor, kontakta sjuksköterska eller enhetschef på enheten. Kontaktuppgifter nås via Laholms kommuns webbplats (www.laholm.se) eller via Medborgarservice (vardagar, dagtid) på 0430-150 00.

Löpande information

Laholms kommun vill arbeta med så hög transparens som möjligt kring coronaviruset och covid-19, och vi kommer att informera löpande när ny information finns.

Mer information hos andra aktörer

Mer information om coronaviruset och covid-19 finns här:

Kontaktpersoner för medier

Kommunövergripande kontaktperson

Niklas Wilsson, säkerhetschef och verksamhetschef för räddningstjänsten,
070-600 38 80.

Förskola och skola

Richard Mortenlind, utbildningschef, 072-018 15 92

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Andreas Meimermondt, verksamhetschef, 076-516 79 03

Socialtjänsten

Christel Sundberg, socialchef, 072-856 15 80.

 

Information utlagd klockan 15.00 tisdagen den 10 mars

Laholms kommun följer noga händelseutvecklingen kring coronaviruset. Samtliga verksamhetschefer i Laholm kommun arbetar med att ta fram handlingsplaner för hur de ska agera om coronafall konstateras bland anställda eller bland barn, elever eller brukare i olika kommunala verksamheter.

Men, och det understryker kommunchef Anders Einarsson, ” i nuläget är samtliga verksamheter i gång som vanligt”. Han påpekar också att kommunen följer de råd och anvisningar som kommer från Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Utrikesdepartementet (UD).

Interna och externa samverkanskonferenser

För att få gemensam lägesbild gällande kommunens alla verksamheter hålls varje morgon intern samverkanskonferens med genomgång av läget.  Inom länet hålls kontinuerliga samverkanskonferenser med kollegorna i Halland, länsstyrelsen och Region Halland.

I slutet av förra veckan utgick direktiv till samtliga medarbetare, via kommunens intranät, med riktlinjer hur medarbetare och arbetsgivare ska hantera frågor som rör coronaviruset covid-19.  

Länkar

Nedan hittar du länkar till sidor där du kan läsa mer om virusutbrottet som startade i den kinesiska staden Wuhan. Här finns frågor, svar och råd för dig som vill veta mer.

Information från ansvariga myndigheter

Region Halland

Region Hallands samlingssida med nyheter och länkar om coronviruset

Krisinformation.se

Information om coronaviruset på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om symptom och hur viruset smittar

Vårdguiden 1177

Information om du har symptom som påminner om influensa

Upplysningsnumret 113 13

Har du allmänna frågor om coronviruset covid-19 ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Socialtjänsten i Laholms kommun arbetar nu intensivt med att säkra rutinerna på kommunens sju särskilda boenden för att undvika smittspridning när besöksförbudet hävs den 1 oktober.

 

Det är fortfarande en hög och omfattande smittspridning av covid-19 i samhället. Det leder bland annat till så stora personalbortfall i vissa verksamheter att det är svårt att klara bemanningen. Folkhälsomyndigheten meddelade idag förändringar i förhållningsregler och rekommendationer för tester.

 

Sara Byfors från Folkhälsomyndigheten inledde torsdagens pressträff och sa att det är ungefär lika hög risk att bli smittad som vaccinerad eller ovaccinerad men att vaccinen fortsatt skyddar väldigt väl mot allvarlig sjukdom och död i covid-19.

 

-        Vaccinera dig för att skydda dig själv mot den allvarligaste konsekvensen av en covid-19 infektion, sa Sara Byfors.

 

Justerade förhållningsregler från den 20 januari

Folkhälsomyndigheten har nu ändrat förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när du själv eller någon i hushållet är sjuk. Detta för att minska frånvaron av personal i många verksamheter med bemanningsproblem. Tiden för att stanna hemma när någon är sjuk i hushållet kortas till 5 dagar räknat från det att personen i hushållet fick symptom.

 

De grupper som är undantagna regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk är personer som är symptomfria och:

-        vaccinerade med en påfyllnadsdos (dos tre).

-        har haft covid-19 under senaste tre månaderna.

-        nyckelperson i samhällsviktig verksamhet där närvaro är nödvändig för driften, förutsatt riskreducerande åtgärder.

 

Om du genom detta undantag får gå till jobbet eller skolan ska du ändå avstå från sociala aktiviteter och andra fritidsaktiviteter under denna tid.  

 

Stanna hemma fem dagar vid nya symptom

Du som har symptom på covid-19, bekräftad med test eller inte, ska stanna hemma i minst fem dagar. De sista två dygnen ska du vara feberfri och känna dig återställd.

 

Förskolebarn ska stanna hemma vid nytillkomna symptom och kan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet när barnet är friskt och har ett gott allmäntillstånd.

 

Testning prioriteras till där den gör mest nytta

Folkhälsomyndighetens informerade även om förändrade nationella rekommendationer för regionernas prioritering av. Dessutom sa de att den som har tagit ett snabbtest och fått ett positivt provsvar ska betrakta sig som smittad med covid-19. Bor du med någon som testat positivt med ett snabbtest bör stanna hemma. Det gäller även förskole- och skolbarn, men inte personer i de undantagna grupperna.

 

Läs allt om de justerade restriktionerna och prioriterad testning på Folkhälsomyndighetens sida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/mycket-hog-smittspridning-av-covid-19-kraver-anpassade-forhallningsregler-och-prioriterad-testning/

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 31 mars 2022