JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Laholm och Båstad vill samarbeta inom förskola och utbildning

Laholm och Båstad vill samarbeta inom förskola och utbildning

Publicerad 12 oktober 2022

Båstads kommun och Laholms kommun har presenterat en gemensam avsiktsförklaring för ett kommande samarbete kring utbildningsverksamhet i de båda kommunerna.

- Avsiktsförklaringen är ett sätt för mindre kommuner att samarbeta och möta framtidens utmaningar på, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun och Erling Cronqvist, kommunstyrelsens ordförande i Laholms kommun.

På onsdagen den 12 oktober möttes Johan Olsson Swanstein och Erling Cronqvist i Allarp för att presentera en avsiktsförklaring gällande kommunernas utbildningsområde.

Attraktiva områden nära kommungränserna gör att fler vill bo och leva i Båstad och Laholm. Det innebär att efterfrågan på samhällsservice som förskola, grundskola, fritidsverksamhet, gymnasieskola och vuxenutbildning ökar. Under en tid tillbaka har kommunerna därför fört en dialog om ett kommande samarbete.

- Genom en utveckling av kommungränsnära samarbeten kan vi tillsammans möta efterfrågan som uppstår. Ett ökat samarbete mellan våra kommuner leder till ett gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. Vidare ser vi att även andra samarbeten kan växa fram och utvecklas, säger Erling Cronqvist.

Enligt Johan Olsson Swanstein kan kommuninvånarnas behov av service med hög kvalitet bättre tillgodoses när kommunerna arbetar tillsammans och gemensamt utvecklar kompetenser, organisation och processer. Detta är fördelar som även gynnar andra delar av kommunerna.

- Avsiktsförklaringen är en fantastisk möjlighet och ett sätt för mindre kommuner att möta framtidens utmaningar på. Kommuner måste samverka mer och här vill vi sätta exempel på hur en samverkan går till, säger Johan Olsson Swanstein.

Inledningsvis har tre områden för ett framtida samarbete identifierats:

  • förskola
  • grundskola, inklusive förskoleklass och fritidsverksamhet
  • frivilliga skolformer – gymnasiet och vuxenutbildning.

Nu ska avsiktsförklaringen upp för beslut i respektive kommunstyrelse den 8 november. Därefter ska kommunerna tillsätta en gemensam styrgrupp av förtroendevalda och tjänstepersoner.

Styrgruppen skapar arbetsgrupper för vart och ett av de tre områdena för samarbetet. Tillsammans ska de utreda hur ett framtida samarbete kan se ut.

Senast januari 2024 ska styrgruppen meddela respektive utbildningsnämnd hur och om den ser att samarbetet ska genomföras.

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 12 oktober 2022