JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Nu tar vi ett helhetsgrepp på stranden – här är åtgärderna som planeras

Nu tar vi ett helhetsgrepp på stranden – här är åtgärderna som planeras

Publicerad 11 januari 2022

Den långa sammanhängande sandstranden är en av Laholms främsta tillgångar. Nu vill vi göra den ännu mer attraktiv och öka servicen. Under hösten har ett stort arbete lagts ner på att ta fram förslag på åtgärder. Vi prioriterar stranden högt och det kommer invånare, besökare och företagare att märka redan den här sommaren.

Genom att ta ett helhetsgrepp och titta på stranden ur en mängd olika perspektiv har vi hittat ett antal saker som kan förbättras för att stranden ska bli attraktiv för fler. Det är ett stort antal åtgärder som ska genomföras. En del av dem kommer du att se redan den här sommaren, men arbetet är långsiktigt och kommer att pågå i flera år framåt.

Vissa saker kan genomföras snabbare, medan andra tar längre tid. Eftersom stora delar av stranden inte är i kommunens ägo så behövs samverkan med markägare och andra intressenter. I en del fall behövs olika kommunala beslut för att kunna gå vidare.

Ska vara lätt att göra rätt

De saker som vi främst fokuserar på är camping, tillfälliga matvagnar, den kommunala servicen och informationen till de som besöker stranden. Vissa av de här frågorna har under många somrar orsakat diskussioner och saker har ibland upplevts som otydliga. Vårt mål är att det ska vara lätt att göra rätt.

- Stranden är ju vår turistmagnet, och vi vill ha ordning och reda på den. Nu har vi tagit första steget i det arbetet, och om det behövs pengar till vissa åtgärder så kommer vi att ta upp det i tilläggsbudgeten senare i vår, säger kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C).

Kommunstyrelsen tog på tisdagen beslutet att vi ska gå vidare och genomföra de olika förslagen.

Det här planerar vi att genomföra

 

Camping

Allt fler har börjat ställa upp sina husbilar, husvagnar och bilar på stranden för att övernatta. Camping på stranden är inte tillåtet, bland annat av miljöskäl, men det har varit otydligt vad camping egentligen innebär och det har lämnats utrymme för olika tolkningar.

Det här planerar vi att göra:

 • Skriva om de lokala föreskrifterna om vad camping innebär, så att reglerna blir tydliga och lättförståeliga. Beslut tas av kommunstyrelsen under våren 2022.
 • Tydligare skyltning om var parkering är tillåten och inte tillåten. En ny möjlighet finns att även ha parkeringsövervakning på stranden, efter beslut av kommunfullmäktige i november 2021.
 • Mer och bättre information till husbilsägare och campare om var det finns möjlighet att campa i Laholms kommun, både kustnära och i inlandet.
 • Arbeta för att skapa fler ställplatser för husbilar i kommunen på attraktiva lägen.

 

Tillfälliga matvagnar

Företagare som vill sälja exempelvis mat, glass och godis längs stranden måste söka en rad tillstånd. Det upplevs ibland som otydligt vilka tillstånd som behövs, vem som beslutar vad, vilka regler som gäller och vad som händer den som inte följer reglerna. Ofta kommer ansökan in sent, i nära anslutning till sommarmånaderna, vilket gör att kommunen inte hinner handlägga ärendet i tid.

Det här planerar vi att göra:

 • Sammanställa tydlig information om vilka tillstånd som hanteras av vem, vad en komplett ansökan behöver innehålla, var det kan erbjudas plats och när ansökan behöver lämnas in till kommunen för att hinna handläggas inför sommarsäsongen. Klart i början av 2022.
 • Skapa ”En väg in” till kommunen för tillståndsansökan genom Lotsen, en handläggare på näringslivsenheten som alla ansökningar går genom.
 • I samverkan med markägare peka ut ytor som är lämpliga för försäljning, till exempel med framdragen säker VA och el, och med enhetlig estetisk utformning. Skapa ett pilotkluster för säsongen 2022 om det är möjligt.

 

Kommunal service

Längs kusten finns ett antal servicebyggnader, med bland annat toalett och i vissa fall dusch, som upplevs ofräscha på grund av ålder och skick. Miljön i och kring dem upplevs också som otrygg. Frågan om hundbad har också kommit upp.

Det här planerar vi att göra:

 • Skapa tre eller fyra markerade strandentréer med en hög standard och servicenivå, bland annat när det gäller toaletter och strandskötsel. Hit koncentreras aktiviteter, försäljning, turistinformation med mera. Starta med en ny flyttbar servicebyggnad sommaren 2022 på prov, om det är möjligt.
 • Dela in stranden och tydligt beskriva vilken servicenivå som besökare kan förvänta sig i de olika lägena.
 • Möjliggöra ytor för aktiviteter.
 • Se över möjligheten att skapa parkeringsplatser en bit från stranden, som man antingen kan gå från eller ta någon form av anslutningstransport.
 • Uppmuntra att ta cykeln i stället för bilen till stranden, bland annat genom att skapa trygga cykelparkeringar. Om möjligt en pop-up-lösning sommaren 2022.
 • Utreda om det ska finnas fler hundbad och om det nuvarande hundbadet är rätt placerat.
 • Utreda och föreslå vilka tider som ska gälla för hundrastning på badplats, och samordna med angränsande kommuner. Klart till sommaren 2022.

 

Information och skyltar

Det ska vara enkelt att göra rätt, och att veta vad som sker var på stranden. Information blir lätt inaktuell, den behöver därför uppdateras och vara enhetlig oavsett om informationen ges digitalt på hemsidan, i en broschyr eller på en informationstavla. Texten ska vara formulerad så att den är lätt att förstå.

Det här planerar vi att göra:

 • Uppdatering och sammanställning av all information som gäller stranden.
 • Nya informationstavlor och skyltar på stranden med budskap som är enkla att ta till sig.
 • Tydlig skyltning till stranden från E6.
Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 11 januari 2022