JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Positivt beslut från Skolinspektionens tillsyn av Knäredsskolan

Positivt beslut från Skolinspektionens tillsyn av Knäredsskolan

Publicerad 02 maj 2022

Skolinspektionen lämnar ett positivt beslut på den tillsyn som gjorts av Knäredsskolan. Tillsynen visar att skolan uppfyller författningarnas krav gällande skolans grunduppdrag inom områdena undervisning och lärande, bedömning och betygsättning samt trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

Tillsynen är omfattande, under tre dagar har intervjuer med elever, lärare, elevhälsoteamet och rektor genomförts, därutöver innefattar granskningen såväl planer, dokument som skolans rutiner.

Rektor gör regelbundna lektionsbesök och har pedagogiska samtal med lärarna

Inkommen dokumentation och genomförda intervjuer visar att lärarna på Knäredsskolan utgår från syfte och centrala innehåll när de planerar ämnet samt att rektor aktivt säkerställer undervisningens kvalitet.

-  Att göra regelbundna lektionsbesök och att föra pedagogiska samtal med lärarna är en självklar del i det vardagliga arbetet för att säkerställa god kvalitet i undervisningen, säger Rebecka Svensson, rektor på Knäredsskolan.

Vidare beskrivs i beslutet att skolan gör ett gott arbete gällande betyg och bedömning.

- Lärarna har goda metoder och använder ett brett underlag vid bedömning som är insamlat från olika arbetsformer där eleverna får visa sina kunskaper, säger Rebecka Svensson.

Aktivt arbete mot kränkande behandling

Gällande området trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling visar kontrollen att skolan har ett aktivt arbete mot kränkande behandling och att det finns en rutin för hur personal ska agera om kränkningar skulle uppstå.  

På en inspektionspunkt ska skolan vidta åtgärder och det handlar om att skolan ska säkerställa att samtliga elever får rätt omfattning av studiehandledning på sitt modersmål. I övrigt avslutar Skolinspektionen tillsynen då verksamheten uppfyller författningarnas krav.

- Beslutet från Skolinspektionen är en bekräftelse på att det dagligen görs ett gott arbete på Knäredsskolan, men givetvis strävar vi att ständigt utvecklas och bli ännu bättre, säger Rebecka Svensson, rektor på Knäredsskolan.     

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 maj 2022