JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Så agerar Laholms skolor vid polisanmälningar

Så agerar Laholms skolor vid polisanmälningar

Publicerad 22 februari 2022

Hallandsposten (HP) har i en artikel uppmärksammat antalet inkomna polisanmälningar som avser skolor under det senaste halvåret. Polisen har, enligt HP, tagit emot 46 anmälningar som avser Lagaholmsskolan och Våxtorpsskolan som brottsplats. I artikeln redovisas ingen polisanmälan som gäller Veingeskolan. Mot bakgrund av tidningens artikel vill barn- och ungdomsförvaltningen ge en bild av hur vi ser på antalet inkomna polisanmälningar och hur vi arbetar på både kort och lång sikt med att skapa trygghet och studiero på våra skolor.

Barn- och ungdomsförvaltningen har ett gott och öppet samarbete med polisen både ute på våra skolor och inom förvaltningsledningen.

- Vi har löpande kontakt med polisen om vad som händer på våra skolor. Rektorer, verksamhetschef för grundskola Erik Thor och jag som förvaltningschef har en god och kontinuerlig dialog med polisen, säger Richard Mortenlind, förvaltningschef och skolchef för barn och ungdomsförvaltningen. 

Samtalen med polisen om polisanmälningarna talar om att det finns ett anmält brott som uppges ha skett antingen på en skola eller vid en skola.

- Tidpunkten för när händelsen har inträffat framgår inte i statistiken som vi har tagit del av via tidningen. Alltså vet vi inte om den anmälda händelsen har inträffat under den tid som skolan är ansvarig för eller utanför skoltid, säger skolchef Richard Mortenlind.   

Varje anmälan är en för mycket

När polisen i sin utredning ser att det finns en tydlig koppling till skolans verksamhet kontaktas skolan. Skolan kan då med stöd av polisens uppgifter agera för att hantera de orsaker som kan finnas till händelsen. En del orsaker har koppling till skolans uppdrag och ansvar medan andra orsaker behöver hanteras av andra myndigheter, som till exempel polis eller socialtjänst.

- Oavsett hur många polisanmälningar som görs är varje polisanmälan som beror på att en elev eller medarbetare på skolan har blivit utsatt för våld, hot eller allvarliga kränkningar en för mycket, säger skolchef Richard Mortenlind. 

Det förebyggande arbetet är allra viktigast

Skolornas förebyggande och långsiktiga insatser är de viktigaste för att se till att eleverna mår bra i skolan så att de har bästa möjliga förutsättningar att lära sig och tillgodogöra sig utbildningen.

- Det förebyggande arbetet kan bland annat handlar om rastaktiviteter, vuxentillsyn, samtalsgrupper med elevhälsoteam, värdegrundsövningar, kamratstödjare och föräldrasamtal, säger skolchef Richard Mortenlind. Vi värnar också om att våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö, fortsätter han. 

Skolornas möjlighet att agera och reagera

Laholms skolor arbetar utifrån förhållningssättet att vi både ska agera och reagera på kränkningar, hot och våld som sker i våra skolor. När det inträffar kränkningar, hot eller våld agerar skolan i situationen på lämpligt sätt utifrån de möjligheter som Skollagen ger.

- När situationen har inträffat gäller det att stoppa pågående konflikt, förstå situationen som råder, vilka elever som är inblandade och vad som har hänt. Detta gör skolorna genom samtal med berörda elever och vårdnadshavare. Det första målet för samtalen är alltid att få elever att tolerera varandra och respektera varandras rätt till trygghet på skolan, säger skolchef Richard Mortenlind. 

Skolans möjlighet till att stänga av eller omplacera elev

När det inträffar en situation kring en eller flera elever som skolan tillfälligt inte kan hantera med den organisation som finns ger skollagen rektor möjlighet att fatta kraftigt ingripande beslut, som till exempel att stänga av en elev från skolan under den tid som man utreder vilka andra åtgärder som kan behövas. Beslutet om avstängning kan gälla längst i en vecka och högst två gånger per läsår. I särskilt svåra situationer kan rektor även besluta att en elev tillfälligt omplaceras till annan skola. Båda dessa åtgärder används vid olika tillfällen framför allt inom högstadieskolor - i Laholm såväl som i övriga landet.  

Skolan ska även reagera på ett beteende som är skadligt för elever eller skolans medarbetare. Därför är det nödvändigt för skolorna att göra polisanmälningar i hot- och våldssituationer.

- Syftet med en polisanmälan är alltid att bryta ett skadligt beteendemönster hos en ung människa genom ett bra samarbete mellan polisen, skolan och ibland även socialtjänsten, säger Richard Mortenlind.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 22 februari 2022