JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Skolinspektionens granskning av Veingeskolan

Skolinspektionens granskning av Veingeskolan

Publicerad 09 juni 2022

Skolinspektionen gjorde en granskning av Veingeskolan 7-9 under april månad med utgångspunkt från trygghet och studiero samt motverkande av kränkande behandling.

Skolinspektionen konstaterar att det inte finns några brister alls gällande området trygghet och studiero. Eleverna uppger att de känner sig trygga på skolan och att studieron är till huvuddelen god. Lärare ger samma bild och att det är ett bra klimat på skolan. Även skolinspektionens lektionsbesök visade på samma resultat.

-          Skolinspektionen har besökt flera lektioner, pratat med elever, lärare, elevhälsa och rektor och alla ger en samstämmig bild av att skolan är trygg, här finns studiero och att skolans personal följer upp och åtgärdar beteende som inte är acceptabelt. Det finns en handlingsplan kring hur vi följer upp saker och skolan upplevs som en trygg plats, säger Peter Haraala, rektor på Veingeskolan 7-9.

När det gäller området motverkande av kränkande behandling skriver skolinspektionen i sitt beslut att det pågår ett aktivt arbete inom området och att eleverna uppger att lärarna agerar när det sker kränkningar. Dock framgår det också att skolans likabehandlingsplan inte är aktuell och behöver uppdateras så att den blir aktuell. Det är också den brist som skolinspektionen nu förelägger Laholms kommun att åtgärda. I övrigt fanns inga andra anmärkningar inom området motverkande av kränkande behandling. 

-          Den enda anmärkning som finns är att vi inte uppdaterat Likabehandlingsplanen under året men detta kommer vi att göra tillsammans under uppstarten av höstterminen, säger Peter Haraala, rektor på Veingeskolan 7-9.

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 9 juni 2022