JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Språkutveckling i fokus på förskolans utvecklingsdag

Språkutveckling i fokus på förskolans utvecklingsdag

Publicerad 30 mars 2022

Samtal, skratt och hög grad av delaktighet präglade gruppövningarna under dagen. Syftet vara testa det stödmaterialet som kollegorna tagit fram.

Språkutveckling för flerspråkiga barn var i fokus när medarbetarna på alla förskolor i kommunen var inbjudna till en gemensam utvecklingsdag. Även de fristående förskolorna var inbjudna och totalt var det 250 medarbetare som samlades för att fortsätta arbetet kring språkutveckling i förskolan.

Syftet med dagen var att öka kompetensen kring flerspråkiga barns språkutveckling och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Genom att få ta del av nya tankar, förhållningssätt och metoder samt ett färskt stödmaterial kring språkutveckling fick alla medarbetare nya perspektiv och en nystart på sitt arbete i kommunens alla förskolor. Arbetssättet SKUA-språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, presenterades under dagen, vilket framöver ska spridas och användas på Laholms förskolor. 

Barns språkutveckling är en avgörande förutsättning för fortsatt lärande och en viktig förberedelse inför ett livslångt lärande. I dagens förskola har vart fjärde barn annat modersmål än svenska vilket kräver ett  arbetssätt som även riktar sig till de flerspråkiga barnen i större utsträckning än tidigare.

En enkät som besvarats av medarbetare

 våren -21 inom förskolan visade att det behövdes kompetensutbildning i arbetet med flerspråkiga barn. Hur gör man för att möta barnen när man som pedagog inte talar exempelvis albanska eller rumänska, och hur möter man läroplanens skrivning att dessa barn ska få utveckla både sin svenska och sitt modersmål i förskolan?

Stödmaterial framtaget av förskolans medarbetare

Förskolans språkgrupp, med representanter från de olika förskolorna i Laholms kommun, fick i höstas i uppdrag att ta fram ett stödmaterial. Syftet med stödmaterialet är att skapa en gemensam bild av hur flerspråkiga barn kan utveckla sina språkkunskaper på både sitt modersmål och på svenska.

Under förmiddagen presenterade språkgruppen stödmaterialet för alla medarbetare. Medarbetarna fick även genom workshops möjlighet att praktiskt testa en del av de verktyg och material som beskrivs i stödmaterialet. 

-  Med hjälp av stödmaterialet kan vi synliggöra barnets olika språk och ge exempel på hur man kan planera undervisningen samt visa på ett förhållningssätt där flerspråkighet är en tillgång och resurs. Materialet är väldigt konkret och kan börja användas tillsammans med barnen redan i morgon. säger Åsa Mårtensson, integrationspedagog som samordnat arbetet med att ta fram stödmaterialet.

Nästa steg i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Eftermiddagen ägnades helt åt SKUA-språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Språkutvecklande arbetssätt är inget nytt i kommunen, men nu utökas den kompetensen med ett ”kunskapsutvecklande” arbetssätt vilket ger medarbetare större möjligheter att öka måluppfyllelse hos alla barn i förskolan innan de når skolan. Under hösten kommer alla medarbetare i förskolan få genomgå en kortare kompetensutbildning som kommer ledas av förskolans tre SKUA-utvecklare Felicia Manni, Malin Lindblad och Åsa Mårtensson.

- Så här i inledningsfasen av implementeringen av SKUA som förhållningssätt satte vi i dag fokus på höga förväntningar. Höga förväntningar på varje enskild medarbetare i förskolan och deras undervisning och att ha höga förväntningar på alla barn. Alla barn ska få möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag, säger Åsa Mårtensson som arbetar med insatsen.

Programmet för dagen var framtaget av medarbetare inom förskolan. 17 medarbetare

 turades om på scenen för att dela med sig av sin kompetens till sina kollegor.

- Hela dagens program har vi fyllt helt och hållet med medarbetare från vår egen organisation – vilken utvecklingskraft, säger Ann Lundh, enheten för flerspråkighet och integration.

Bild: Ann Lundh, enheten för flerspråkighet och integration

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 30 mars 2022