JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2022 / Strandprojektet startar i Skummeslövsstrand i sommar

Strandprojektet startar i Skummeslövsstrand i sommar

Publicerad 09 februari 2022

En del i kommunens strandprojekt är att skapa tre eller fyra nya strandentréer, där en högre standard på servicen garanteras. Den första satsningen blir vid Stora Strandvägen i Skummeslövsstrand i sommar där det bland annat blir en ny servicebyggnad.

Strandentréerna är en del i det helhetsgrepp som vi nu tar längs hela den långa stranden. Lyftet av stranden kommer att pågå under flera år och består av flera delar.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att starta arbetet med strandentréer vid Stora Strandvägen i Skummeslövsstrand.  Investeringskostnaden på tre miljoner kronor, för att skapa en servicepunkt med bland annat en ny servicebyggnad, ska tas med i kompletteringsbudgeten för 2022.

En anledning till att vi startar vid Stora Strandvägen är att Laholms kommun under en längre tid har lagt ner stora medel för att skapa ett centrum här. Det har byggts en ny lekplats, ny väg, nya parkeringsplatser och belysning enligt det gestaltningsprogram som har tagits fram. Här finns idag en toalettbyggnad som är i behov av underhåll och möjligheten att anlägga nya parkeringsplatser ovanför stranden undersöks.

 - Det här är ett viktigt första steg, och vi börjar i Skummeslövsstrand eftersom vi äger mark där och det finns anslutningspunkter. Det gör att vi förhoppningsvis kan få det klart till säsongen, säger kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C).

Fullskalig service

Nu arbetar vi vidare med utformningen vid Stora Strandvägen, gör en tidplan och undersöker vad som är möjligt att genomföra sommaren 2022.

Vid varje strandentré ska det bland annat finnas:

  • Strukturerad parkering för cykel och bil
  • Tätare tångrensning
  • Handel och service
  • Aktivitet och strandvärdar
  • Fullskaligt servicehus med dusch, toalett, cykelpump med mera
  • Källsorteringssystem
  • Tillgänghetsanpassad strand med badmatta eller liknande

Fortsättning med resten av stranden

Vilka de övriga strandentréerna blir är inte beslutat ännu, utan det kommer att ske efter hand.

För att kunna genomföra de åtgärder som vi vill vid strandentréerna så ställs det vissa krav på platsen. Det är krav som exempelvis även Kolonivägen och Birger Pehrs väg uppfyller. Men vid Birger Pehrs väg avvaktar vi att detaljplanen för det nya hotellet ska bli klar så att planeringen och arbetet kan samordnas. När det gäller Kolonivägen så behövs det samverkan med markägaren och mer omfattande åtgärder vad gäller upprustning, vilket inte är möjligt det här året.

Information för dig som vill ha försäljning eller annan verksamhet på stranden

En annan del i strandprojektet handlar om att göra det enklare för de företagare som vill ha försäljning eller annan verksamhet på stranden. Det ska vara enkelt att ta reda på vilka regler som gäller och hur man gör rätt. Därför har vi samlat all information om tillstånd och ansökningar på en plats. Kom ihåg att 1 mars är sista dag för ansökan om du vill vara säker på att ha ditt bygglov till säsongsstart 1 juni.

Läs mer om tillstånd för försäljning här: https://www.laholm.se/naringsliv/naringslivsservice/foretagslots/verksamhet-pa-stranden/

Läs mer här om planerna för stranden här: https://www.laholm.se/nyheter/nu-tar-vi-ett-helhetsgrepp-pa-stranden--har-ar-atgarderna-som-planeras/

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 9 februari 2022