JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nytt Medborgarlöfte med fortsatt fokus på ökad trygghet i kommunen

Nytt Medborgarlöfte med fortsatt fokus på ökad trygghet i kommunen

Publicerad 13 januari 2023

Kommunchef Anders Einarsson och Gustav Rosén Zetterberg, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Laholms kommun.

Under fredagen skrev Laholms kommun och Polis under Medborgarlöftet för 2023. En fortsättning på det goda arbetet och samverkan för ökad trygghet inom kommunen.

När löftena tas fram så bygger de på sådant som invånarna i Laholm upplever som problem, som framkommer bland annat genom den årliga trygghetsenkäten.  

 ‒ Vi kan se av resultaten i enkäten att det faktiska trygghetsläget i Laholms kommun är fortsatt högt och att du som invånare upplever denna trygghet oavsett var du bor i kommunen, vilket är oerhört glädjande. Men vi ser också en påverkan av vad som sägs och hörs i olika Media och vi behöver alla kommunicera mer externt kring brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, säger kommunchef Anders Einarsson 

Det trygghetsskapande arbetet i kommunen ska stadigt fortsätta, eftersom ett minskat fokus på dessa frågor får negativa följder.  

 ‒ Medborgarlöftet handlar om aktiviteter som vi på kommun och polis tillsammans kommit överens om för att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. Men vi ska inte glömma att det här är ett arbete som pågår dagligen. Enkäter och statistik ger oss snarare en uppdaterad lägesbild så att vi hela tiden jobbar med rätt saker, säger Gustav Rosén Zetterberg, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Laholms kommun.  

Trygghetsenkäten bidrar med viktig information 

Invånare mellan 4565 år är de som i störst utsträckning svarat på Trygghetsenkäten 2022. Denna målgrupp är de som både känner sig tryggast och otryggast i kommunen. Detta gäller både män och kvinnor. Oavsett kön så uppger 5 av 10 personer att de känner sig som otryggast i Laholms tätort. Ålderskategorierna 016 år och 1729 år är dock de som känner sig mest otrygga i Laholms tätort. De som känner sig tryggast i denna ålderskategori är de som bor i Laholms tätort och Våxtorp.  

Polisen och Laholms kommun lovar i Medborgarlöftet att tillsammans arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet på nedanstående platser/delar av Laholm som innefattar:  

 • Campus Laholm (Lagaholmsskolan, Aktivitetshuset, intilliggande parkeringsplatser och verksamheter).  

 • Centrala Laholm (Centrumkärnan inklusive Stadsparken).  

 • Glänningeområdet (Glänningeskolan, området kring sjön och intilliggande parkeringsplatser).  

 • Altona (LP Hanssons väg och intilliggande vägar).  

 • Övriga orter i kommunen 

Förutom samverkan med polisen lovar Laholms kommun det här: 

 • Kontinuerligt arbeta med all växtlighet i kommunen i ett trafiksäkerhets-, trygghets- och allmänt säkerhetsskapande syfte, 

 • Det hälsofrämjande, trygghetsskapande, förebyggande och uppsökande arbetet med barn och unga ska bibehållas i kommunen eftersom en lägre ambitionsnivå får stora negativa konsekvenser. Prioritet ska geografiskt ligga i området kring Campus Laholm, 

 • Samverkan mellan förvaltningarna i kommunen, föreningsliv och andra aktörer ska stärkas i arbetet med barn och unga, 

 • Skapa en dialog med invånarna kring möjligheter att utveckla aktiviteter och mötesplatser. Fokus ska ligga på grupper som inte har tillgång till detta, framför allt i syfte att skapa en ökad integration. 

 • Laholms kommun lovar att det hälsofrämjande, trygghetsskapande, förebyggande och uppsökande arbetet med barn och unga ska bibehållas i kommunen eftersom konsekvenserna av en lägre ambitionsnivå får stora negativa konsekvenser.  

 • Med medborgarlöftet så lovar polisen och Laholms kommun att arbeta tillsammans för att ytterligare höja den upplevda tryggheten på ett antal platser, samverka med olika aktörer i kommunen och skapa dialog.  

 • Polisen lovar att synas i hela kommunen med prioritering på de utpekade områdena.  

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 13 januari 2023