JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Politiken skjuter fram organisationsförändring för att hinna organisera den politiska arenan

Politiken skjuter fram organisationsförändring för att hinna organisera den politiska arenan

Publicerad 09 mars 2023

Kommunens personal- och organisationsutskott beslutade i sitt möte i tisdags att uppmana demokrati- och organisationsberedningen att utreda en anpassning av den politiska organisationen till förslaget om organisationsförändring. Anledningen är att ge den politiska organisationen tid och möjlighet att se över hur nämnderna ska behandla de frågor som idag tillhör kultur- och utvecklingsnämnden.

 –   Vi vill att nämnderna ska ha fullt ansvar för sina frågor och inte sitta som en service- och bemanningsfunktion åt en kvarvarande kultur- och utvecklingsnämnd, säger Kjell Henriksson (S), som är ordförande i personal- och organisationsutskottet.

Personal- och organisationsutskottet uppmanade också demokrati- och organisationsberedningen att utreda vilken roll en ny kultur- och fritidsnämnd skulle kunna ha i den politiska organisationen.

Bakgrunden till uppmaningen är till stor del de risk- och konsekvensanalyser som samtliga enheter tagit fram. I dessa framkommer att verksamheterna ser svårigheter i att ha kvar en nämnd utan förvaltning och anställd personal. Det finns då risk för att ansvar, myndighetsgränser och gränser för sekretess är otydliga och skapar merarbete. En annan tydlig anledning till att ytterligare utreda en speciell nämnd för kultur- och fritidsverksamheten är att dessa frågor inte ska försvinna in i en stor organisation och hamna i skymundan.

 – Vi har i våra samtal med andra kommuner fått bilden av hur viktig kultur- och föreningsbiten är både för folkhälsan och för att aktivera medborgarna, framför allt ungdomarna. Att ge dem en meningsfull fritid och en tillhörighet ger positiva effekter både för kropp och själ, säger Ove Bengtsson (C), ledamot i personal- och organisationsutskottet.

Personalutskottets uppmaning till demokrati- och organisationsberedningen innebär att beslut om organisationsförändring i kommunfullmäktige kommer skjutas fram till tidigast i juni månad.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 9 mars 2023