JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Rekryteringsfilmer för vård och omsorg

Rekryteringsfilmer för vård och omsorg

Publicerad 30 mars 2023

Jessica Jensen berättar om varför hon tycker man ska ansöka till vård och omsorgsyrket. Längre ner kan du se hennes film.

Laholms kommun skapar intresse kring timanställningar och vård och omsorgsyrken med film där anställda och brukare är aktörer. Just nu är det främst timavlönade som rekryteras inför sommaren. Men exakt vad kan ses på de båda rekryteringswebbsidorna nedan. Längre ner klickar du på de fyra filmerna för att se dem.

​Syftet är att potentiella nya medarbetare ska få en liten inblick i vård och omsorgsyrket från de som arbetar där och bli nyfikna. Vi frågade Kristina Isaksson, verksamhetschef i Äldrevården och Sandra Östlund, enhetschef på Bemanningsenheten om bemanningsläget inom äldreomsorgen, funktionsstöd och daglig verksamhet, förskola och måltidsenhet. Och varför anställda på film säger mer än text i ett rekryteringssyfte.

- Att anställda, brukare och närstående även ger sin bild av yrket betyder mycket för att locka kommande medarbetare. Kommunens kommunikationsenhet har hjälpt oss med arbetet kring filmerna. Den bästa reklam en arbetsgivare kan få är den som medarbetare kan förmedla till andra, menar Kristina Isaksson, verksamhetschef på Äldrevården.

Förenklade rutiner och rekryteringssidor viktiga

Bemanningsenheten har jobbat på att förenkla rutinerna kring nyttjandet av dem. Det resulterade i nya bemanningsrutiner som trädde i kraft 1 januari 2023. Det känns bra. Det är många rutiner och saker som både verksamheten och bemanningsenheten ska kunna så därför arbetar enheten just nu med att ta fram interna överenskommelser och lathundar för att ytterligare förtydliga vem som gör vad.

- Rekryteringssystemet Karriärsida - Laholms kommun från Varbi har förenklat rekryteringen i kommunen oerhört mycket. Allt i samma system och med digital referenstagning. Rekryteringssidan https://karriar.laholm.se/department/bemanningsenheten/ innehåller enbart timavlönade sommarjobb och är bättre att besöka om man söker det. Dessa sidor i kombination med gruppintervjuer gör vi kan träffa en större grupp kandidater och rekryteringen går därför snabbare, säger Sandra Östlund, enhetschef på Bemanningsenheten.

Hur ser behovet ut av nya timavlönade?

Kommunen ser ett minskat behov inom vård- och omsorg just för ögonblicket. Däremot är behovet större inför sommaren 2023. Med färdiga semestervikarier och de som är på gång in är cirka 56 % tillsatt inför sommaren inom äldreomsorgen. Helt enkelt en bättre känsla inför sommaren i år. Det bemanningsenheten gjort annorlunda är att de börjat med gruppintervjuer och det har de fått mycket god feedback på från kandidaterna som tycker att det känns både professionellt och familjärt.

- Bemanningsenheten ska vara en flexibel enhet som följer verksamheten och dess behov. Jag tycker vi har kommit långt i det arbetet och vårt fokus vilar på verksamhetens behov. Däremot behöver det bli en struktur i vad vi på bemanningsenheten förväntas göra och vad verksamheten kan förvänta sig av oss, utifrån det uppdrag som kommunstyrelsen givit oss. Detta arbete sker ständigt och tas upp i styrgruppen för bemanningsenheten löpande, säger Sandra Östlund.

- Utmaningen är de verksamheter som ligger i ytterområden. Många sökande har inte körkort och är beroende av allmänna kommunikationer. Vi är i ett bättre läge i år än 2022, detta kan ha sin förklaring i lågkonjunktionen som råder, då brukar kommunal verksamhet vara gynnade rent rekryteringsmässigt, avslutar menar Kristina Isaksson.

- Men satsningen på film är vi båda mycket nöjda med. Det kommer vi att ha glädje av i år och i framtiden, säger Kristina och Sandra samstämmigt.

Här kan du se de fyra klickbara filmerna och medverkande aktörer:

Film som vänder sig mot timanställda.

Medverkande: Jessica Jensen, Louise och Erica som kommer tillsammans med Gunborg.

Film som vänder sig mot tillsvidareanställda i helgtjänstgöring inom hemtjänsten.

Medverkande: Nour Finjan.

Film som vänder sig mot tillsvidareanställda i hemtjänsten.

Medverkande: Michelle Rosinius och paret Storm i Skummeslövs strand.

Film som vänder sig mot tillsvidareanställda i Nattpatrullen inom hemtjänsten.

Medverkande: Gabrielle Ståhl och Malin Karlsson.

Filmerna finns på Youtube men visas på sociala medier vid rekryteringsbehov.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: ONR
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 30 mars 2023