Du är här: Start / Nyheter / Totalt eldningsförbud förstärks

Eldningsförbudet lättas

Publicerad 25 juli 2018

Generellt undantag från eldningsförbud i Laholms kommun 

Med anledning av det senaste dygnets rikliga regnande beslutar räddningschefen i Laholms kommun om generellt undantag från eldningsförbudet. Undantaget innebär att det är tillåtet att grilla på tomtmark med en upphöjd grill. Med tomtmark avses en trädgårdstomt eller campingtomt med kortklippt gräs och behörigt avstånd till skog.

Undantaget gäller även yrkesmässig matlagning inom fast eller tillfälligt restaurangområde på icke brännbart underlag.

Vid all grillning ska släckutrustning finnas till hands.

All annan eldning såväl på som utanför tomtmark är fortfarande förbjuden.

Polisen informerar

 ”Den som trotsar eldningsförbudet gör sig skyldig till brott mot lagen om skydd mot olyckor. Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter. Allmänheten uppmanas att agera om de ser någon bryta mot eldningsförbudet: i första hand genom att prata med personen i fråga, i annat fall genom att ringa polisen på telefon 114 14 om det inte är akut.”

Följ nyheterna

Eldningsförbudet pågår tills vidare. När eldningsförbudet är över meddelar kommunen det via webbplatsen, P4 Halland och SVT. Information läggs också ut på kommunens facebooksida.

113 13 ­– Sveriges informationsnummer

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar.

Fire ban

In the municipality of Laholm, there is currently a total fire ban.

Keep in mind that it is always you who are responsible for the security and that you can be held accountable and be punished if you cause a fire or violate the ban.

Verbot der Verbrennung

In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein totales Feuerverbot.

Beachten Sie bitte, dass Sie grundsätzlich selbst die Verantwortung für die Sicherheit tragen und dass Sie zur Verantwortung gezogen und bestraft werden können, wenn Sie ein Feuer verursachen oder gegen das Feuerverbot verstoßen.

 

Please refer to www.laholm.se for updates.

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 25 juli 2018