JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Blankettarkiv

Blankettarkiv

Laholms kommuns blankettarkiv

Här kan du hämta hem blanketter. När du väljer en kategori nedan får du en lista på blanketter inom detta område. När du hittat rätt blankett klickar du på texten, varvid blanketten öppnas och är färdig att fyllas i.

Observera att du alltid måste skriva ut den ifyllda blanketten för underskrift.

Så här fyller du i blanketten

Du kan alltid skriva ut en tom blankett och fylla í den för hand. Väljer du att i stället fylla i den på skärmen gör du på följande sätt.

Du fyller i blanketten genom att skriva i de grå fälten och flyttar dig mellan fälten med tab-tangenten (framåt) och shift+tab (bakåt). Det går också att klicka i det fält du vill fylla i eller ändra.

Kryssrutor markerar eller avmarkerar du med blanksteg eller genom att peka och klicka.

När du är färdig skiver du ut blanketten och undertecknar denna.

Behandling av personuppgifter

När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Laholms kommuns blanketter kommer dina personuppgifter att behandlas i något register, manuellt eller databaserat. Uppgifterna behandlas för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga din ansökan eller anmälan. Uppgifterna kan också användas för statistik, debitering av avgifter samt uppdatering av adressregister.

Om dina personuppgifter inte är sekretesskyddade enligt sekretesslagen, kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Den som handlägger din ansökan eller anmälan kan lämna upplysningar om hur uppgifterna behandlas. Du kan också kontakta kommunens personuppgiftsombud om du har frågor kring detta (se under Politik & påverkan, Dina rättigheter).

Kommunens nämnder är ansvariga för de personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta om kommunen behandlar personuppgifter om dig. Ansökan ställs till Laholms kommun, Medborgarkontoret, 312 80 Laholm. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig rättas, blockeras eller utplånas.

Blanketter

Till vänster på denna sida hittar du blanketter för olika verksamheter i kommunen.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 8MZ
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan granskad den 10 april 2018