JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Blankettarkiv / Social verksamhet

Social verksamhet

För att underlätta för dig har vi nu samlat alla våra blanketter i vår
e-tjänsteportal. 
Klicka på respektive länk för att komma till blankettten.

Anmälan om oro, vuxna:
https://e-tjanster.laholm.se/orovuxna

Anmälan om oro, barn:
https://e-tjanster.laholm.se/orobarn

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen för er som tillhör personkrets enligt LSS: 
https://e-tjanster.laholm.se/bistandlss

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag:
https://e-tjanster.laholm.se/bostadsanpassning

Ansökan om insatser enligt LSS: 
https://e-tjanster.laholm.se/ansokanlss

Ansökan om service och omvårdnad: 
https://e-tjanster.laholm.se/hemtjanst

Ansökan om specialkost inom äldreomsorgen och LSS-verksamhet
https://e-tjanster.laholm.se/specialkostaldre

Ansökan om stödjande insatser för barn och unga till socialtjänsten: 
https://e-tjanster.laholm.se/stodbarn

Ansökan om stödjande insatser för vuxna till socialtjänsten: 
https://e-tjanster.laholm.se/stodvuxna

Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9§2 LSS för merkostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro: 
https://e-tjanster.laholm.se/merkostnader

Blankett för beställning av hemtjänst vid tillfällig vistelse: 
https://e-tjanster.laholm.se/tillfalligvistelse

Fullmakt för ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 9§2 LSS för merkostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro: 
https://e-tjanster.laholm.se/fullmaktmerkostnader

Inkomstförfrågan för beräkning av avgift till hemtjänst: 
https://e-tjanster.laholm.se/avgift

Intresseanmälan familjehem, jourhem, stödfamilj och kontaktperson: 
https://e-tjanster.laholm.se/erbjudahjalp

Beställning av matdistribution: 
https://e-tjanster.laholm.se/matdistribution

Registerförfrågan: 
https://e-tjanster.laholm.se/register

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag: 
https://e-tjanster.laholm.se/synpunktsof