Du är här: Start / Om kommunen / E-tjänster

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

E-tjänster

Med e-tjänster menas tjänster som levereras via elektronisk kommunikation, till exempel med en dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice. Det är en service som medborgare och företag kan använda för att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig myndighet. En e-tjänst kan till exempel erbjuda information direkt på webbplatsen, vara en del av en ärendehanteringsprocess och ibland kräva inloggning.

Nedan anges de e-tjänster som Laholms kommun erbjuder i nuläget.

Utbildning

Förskola

Grundskola

Gymnasium

Bygga och bo

Kultur och fritid

Bibliotek

Fritid och föreningar

Evenemang

Arbete

Demokrati och delaktighet

Resor

Färdtjänst

Region Hallands information om och ansökan om färdtjänst

Turism

Övrigt

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan granskad den 5 februari 2020