Du är här: Start / Om kommunen / E-tjänster

E-tjänster

Med e-tjänster menas tjänster som levereras via elektronisk kommunikation, till exempel med en dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice. Det är en service som medborgare och företag kan använda för att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig myndighet. En e-tjänst kan till exempel erbjuda information direkt på webbplatsen, vara en del av en ärendehanteringsprocess och ibland kräva inloggning.

Nedan anges de e-tjänster som Laholms kommun erbjuder i nuläget.

Utbildning

Förskola

Grundskola

Gymnasium

Bygga och bo

Kultur och fritid

Bibliotek

Fritid och föreningar

Evenemang

Arbete

Demokrati och delaktighet

Resor

Färdtjänst

Region Hallands information om och ansökan om färdtjänst

Turism

Övrigt

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 7IY
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 15 november 2019