JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Ekonomi / Skattesatser

Skattesatser

Kommunalskatten i Laholm

Skattesatsen för Laholms kommuns invånare under 2022 är 31,98 kronor. Nivån omfattar både kommunalskatt och skatt till Region Halland för bland annat sjukvård. Den genomsnittliga skattesatsen i hela landet är 32,24 kronor.

På varje intjänad hundralapp går 20,58 kronor till kommunalskatt och 11,40 kronor till Region Halland, totalt 31,98 kronor. 

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar också en kyrkoavgift. Beroende på vilken församling man bor i varierar denna mellan 1,12 och 1,20 kronor. Dessutom betalar alla, även de som inte tillhör Svenska kyrkan, en begravningsavgift på 25 öre.

Senaste gången som kommunen höjde kommunalskatten var 2009. Den ökade då med 50 öre.

Allmänt om kommunalskatt

Den kommunala inkomstskatten är proportionell, det vill säga oavsett inkomstens storlek utgår den med samma procentuella andel av den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Kommunalskatt betalas endast av privatpersoner.

År 1960 uppgick den för landet genomsnittliga kommunala skattesatsen till ca 15 procent för att tio år senare ha stigit till 21 procent. År 1980 var den genomsnittliga skattesatsen drygt 29 procent.

Skälet till de kraftiga höjningarna var att de kommunala verksamheterna under den här perioden var föremål för en kraftig utbyggnad. Det gällde exempelvis sjukvården, skolan samt barn- och äldreomsorgen. Under åren efter 1980 har de kommunala skattesatserna fortsatt att stiga, om än i en avsevärt långsammare takt än tidigare.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ranim Hudeh Albarazi
Sidan uppdaterad den 26 oktober 2022