Du är här: Start / Om kommunen / Kommunfakta / Befolkning

Befolkningsmål kan nås redan 2017

Förstora bilden - Laholm2.jpg

I absoluta tal ökade befolkningen mest i Laholm under 2016. Med 136 nya invånare bor det nu 6 643 personer i staden.

De senaste två åren har befolkningen i Laholms kommun ökat årligen med mer än 400 personer. 2015 blev vi 414 fler och förra året 469. Därmed bodde det vid årsskiftet 2016/2017 24 664 personer i kommunen. Bibehålls ökningstakten innevarande år nås kommunfullmäktiges mål om 25 000 invånare redan i höst, och inte 2025 som politikerna planerat för.

Med tanke på befolkningsutvecklingen under det senaste decennierna skulle man lätt förledas tro att ökningen 2016 var den största någonsin sedan kommunsammanslagningen 1974. Men icke. Under den gröna vågens höjdpunkt 1976 var den än större - 524 personer.

Merparten av fjolårets ökning berodde på inflyttning direkt från utlandet. Dessutom har många nyanlända med uppehållstillstånd flyttat till kommunen. Dessa båda grupper svarade för cirka 80 procent av det totala tillskottet.

Totalt flyttade 1 529 personer till kommunen och 1 065 flyttade ut.

Positivt födelseöverskott

För första gången på länge var födelseöverskottet positivt, det vill säga att antalet födda översteg antalet avlidna. Ett plus på fem individer. Av statistiken från Statistiska centralbyrån framgår också att födelsetalet var det högsta sedan 1993, då det föddes 313 barn. Fjolårets siffra stannade på 289.  

Samtidigt påpekar kommunsekreterare Jonas Påhlsson att andelen äldre blir allt större. Åldersgruppen 65-79 stiger kontinuerligt ligger nu på 18,4 procent. Det ska jämföras med rikets siffra, 14,7 procent. För sex år sedan var andelen i Laholms kommun 15,4 procent.

Laholm ökade mest

Var skedde då den största förändringen inom kommunen under föregående år? Mätt i absoluta tal ökade Laholms tätort mest med ett tillskott på 136 personer till 6 643. Därefter kom Mellbystrand med 121 personer och har nu totalt 2 343. Kampen om tredjeplatsen var oerhört jämn: Veinge ökade med 38 till 1 300, Skummeslövsstrand med 37 till 1 235 och Knäred med 35 till 1 230.

Strax under dessa orter kom: L:a Tjärby +25 (918), Våxtorp +19 (1 019), Hishult +19 (337), Skottorp +17 (520), Hasslöv +7 (249) och Ysby +1 (281).

Tre orter backade

Samtliga 14 statistiska tätorter gick dock inte framåt, tre backade. Ränneslöv tappade 18 personer och har nu 444 invånare. Vallberga minskade med 18 till 654 och Genevad med 12 till 599.

För landsbygden, det vill säga områden utanför tätorterna som historiskt sett tappat många invånare, håller de senaste årens attraktivitet i sig. Befolkningen steg med 69 individer till totalt 6 869.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 15 mars 2017

Dokument