Du är här: Start / Om kommunen / Kommunfakta / Befolkning

25 147 invånare i Laholms kommun

Förstora bilden - Laholm2.jpg

Befolkningen i Laholms kommun fortsätter att växa. Hög inflyttning ledde till att kommunen vid årsskiftet med råge passerat målet om 25 000 invånare.

Redan i oktober 2017 passerades kommunens befolkningsmål om 25 000 invånare, och tillväxttakten höll i sig. Därmed landade befolkningen vid årsskiftet på 25 147 invånare, en ökning med 483 personer jämfört med ett år tidigare.

Av SCB:s (Statistiska centralbyrån) siffror gällande 2016 framgick att kommunen hade ett positivt födelsenetto, det vill säga att det föddes fler jämfört med antalet som dog. Resultatet avvek från gängse utfall i kommunen - negativt födelsenetto. Vid årsskiftet 2017/2018 var kommunen tillbaks i "normaltillståndet". Det föddes 259 barn, 30 färre än 2016, och 274 personer dog. Således stannade födelsenettot på minus 15.

Däremot nådde inflyttningen fortsatt höga nivåer. Till kommunen flyttade 1 652 personer. Nära nog hälften av dem kom från kommuner i Sverige utanför Hallands län. Från vårt eget län kom 552 personer och från utlandet 298.

Drygt 1 100 flyttade från kommunen

En hel del, men långtifrån lika många, drog upp sina bopålar i Laholms kommun. Av de 1 160 personer som flyttade hittade 719 personer annat boende utanför Halland men i Sverige. 377 styrde kosan till någon annan halländsk kommun och 64 bosatte sig utanför Sveriges gränser.

Egen division

Vilken ort lockade då flest? Skummeslövsstrand spelade i egen division. Här ökade befolkningen med 209 personer, en förändring på 17 procent jämfört med året innan. Inte ens andraplatsen gick till Laholm. Mätt i antal individer hamnade centralorten med 45 nya invånare först på fjärde plats, passerad av Knäred med 49 och Vallberga med 57 personer. Strax efter Laholm kom Genevad med 42 nya invånare.

Befolkningsutveckling 2016-2017
Ort 2016 2017 Antal  Procent
Laholm 6 643 6 688 45 0,7
L:a Tjärby 918 932 14 1,5
Mellbystrand 2 343 2 362 19 0,8
Våxtorp 1 019  1 014  -5 -0,5
Hasslöv 249  250 1 0,4
Skottorp 520 529 9 1,7
Skummeslövstrand  1 235 1 444 209 16,9
 Hishult 337 342 5 1,5
 Ränneslöv 444 453 9 2,0
 Vallberga 654 711 57 8,7
 Ysby 281 287 6 2,1
 Knäred 1 230 1 279 49 4,0
 Genevad  599 641 42 7,0
 Veinge 1 300 1 318 18 1,4
Landsbygd  6 869 6 882 13 0,2
Skrivna i kommunen 23 15 -8 -34,8
Summa  24 664 25 147 483 2,0
         
         
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 29 mars 2018