JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Kommunfakta / Internationellt / Mini Olympics / 2011 - Information

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Mini Olympics 2011-2012

 Sammanträdesprotokoll 2010-10-26   KS § 237 Dnr 2010-000201   Utdrag

Ställningstagande till Mini Olympics framtid

Ärendet

På kommunstyrelsens initiativ har arrangemanget Mini Olympics sedan år 2002 årligen genomförts med syfte att fördjupa samarbetet mellan de deltagande ländernas vänorter samt att utveckla och fördjupa förståelsen mellan de olika vänorterna. Laholms kommun har sommaren 2007 och 2010 stått som värd för Mini Olympics.

Ärendets beredning

Barn- och utbildningsnämnden bestämde år 2009 att det skulle göras en utvärdering efter Mini Olympics 2010 och arrangemangets framtid skulle diskuteras. Barn- och utbildningsnämnden har fått en redovisning av genomförandet av ledarna för Mini Olympics 2010 och tog beslutet att överlämna frågan angående Mini Olympics framtid samt nämndstillhörighet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Vid sammanträdet upplystes om att det inte blir någon Mini Olympic under nästa år 2011. Amber Valley som står i tur att vara värd för Mini Olympics har för avsikt att genomföra arrangemanget år 2012. Detta för att det då sammanfaller med att London står som värd för Olympiska spelen samt att drottningen av Storbritannien firar jubileum som regent.

Kommunstyrelsens beslut

Laholms kommun deltar en sista gång i Mini Olympics år 2012 i Amber Valley och att ansvaret för Mini Olympics överförs till den nya kultur- och utvecklingsnämnden från och med den 1 januari 2011.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Mats Franzén
Sidan uppdaterad den 3 november 2010