JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Flytta hit / Inflyttarservice / Bo / Tätorter / Våxtorp

Våxtorp

Våxtorps marknad har anor från 1700-talet. Två gånger om året, första fredagen i juni och första fredagen i september, drar knallarna tusentals besökare till den öppna platsen mitt i samhället.

Idrotts- och föreningslivet sprudlar i Våxtorp. Här finns en av Sveriges bästa ungdomsverksamheter inom volleyboll, men också en stor ridanläggning, fotboll, bordtennis, innebandy, tennis, skytte och golfbana. I området finns även anläggningar för olika cykelsporter.

Våxtorp har drygt 1000 invånare och ligger 13 kilometer söder om Laholm med gräns till Skåne. Orten har växt fram kring Vallens slott och kyrkan. Bebyggelsen består av villor och lägenheter. Här finns närheten till naturen och ett rikt friluftsliv med vackra vandringsleder.

Historiska Våxtorp

Våxtorp (Owaghstorp) omtalades skriftligt redan år 1351 i ett testamente upprättat av en kvinna vid namn Cecilia, änka efter en Åke Ravn. Hon donerade pengar till bland annat kyrkan i Våxtorp, prästen och kyrkotjänaren.

Vallens slott är från 1300-talet och var fram till år 1654 i dansk ägo. När Sverige tog över blev borgen plundrad av snapphanarna. Den har eldhärjats flera gånger och år 1801 så illa att den fick byggas upp på nytt på de gamla gråstensmurarna. I dag är Vallens slott privatägd.

Våxtorp är känt för sin bindslöjd, eller det som gammalt kallas för Binge. Det är en speciell typ av mönsterstickning, som används framför allt till tröjor, vantar och mössor. Ullgarnet är i färgerna rött, blått och vitt. Det mest kända mönstret är Bjärbomönstret. Initiativtagare till att stickningskonsten tog sin början i Våxtorp kan ha varit, enligt prosten Pehr Osbeck, fru Magna Brita Cracau på Vallens säteri. Hon och/eller hennes holländska tjänstefolk ska ha lärt ut stickning till folket på godset någon gång på 1650-talet. Under Europeiska sjuårskriget, åren 1756-1763, levererades 24 000 par stickade strumpor från Våxtorp till den svenska armén.

Karl Ifvarsson, född år 1818 i Våxtorp, död år 1889 i Ränneslöv. Tillsammans med bland annat Arvid Posse och Emil Key bildade han år 1867 Lantmannapartiet. Efter att ståndsriksdagen avskaffats kom han år 1867 att tillhöra statsutskottet och var andra kammarens vice talman mellan åren1880-1884.

Naturvackert 

Vid Smedjeån, i Horsabäck, finns en av Hallandsledens vackraste rastplatser med laxtrappa. Naturreservatet Björsåkra-Bölinge bjuder på backiga ljungbeväxta landskap och i söder stoltserar de gamla bokarna.

Smedjeryds kloster

Smedjeryds kloster, ”Heliga Gudsmoders beskydd”, ligger vid gränsen av Örkelljunga kommun. Det var från början en bondgård som nu byggs om till ett nunnekloster, biskopsbostad och kyrka av det Serbiska Biskopsstiftet för Storbritannien och Skandinavien. Klostret är ett andligt och kulturellt centra med ett bokförlag samt en konstnärskoloni.

Våxtorps kyrka 

Våxtorps kyrka ligger i nordvästra utkanten av tätorten Våxtorp. Kyrkan är byggd i trappgavelstil och är den enda i sitt slag i Halland. Den vitrappade stenkyrkans äldsta delar är från 1200-talet. Interiören består av låga gotiska kryssvalv med neddragna valvkappor. På långhusets och korets norra mur hittades år 1925 fragment av medeltida kalkmålningar. Kyrkan har en träfunt från 1700-talet och det finns även en cuppa (skål) till en enkelt utformad medeltida granitdopfunt. Predikstolen från 1700-talets mitt är tillverkad av bildhuggaren Johan Joachim Beckman.

Aktiva Våxtorp

Våxtorp har ett rikt föreningsliv, där hembygdsföreningen intar en viktig roll för bygdens folk. Bland de mer nystartade föreningarna är ungdomsbrandkåren och bygdegårdsföreningen. Det finns också flera idrottsföreningar med varierande aktiviteter och orten har en idrottshall. Björbäcks ridanläggning är välkänt inom hästsporten och hit kommer många besökare när det är hästtävlingar.

Vallåsens skidanläggning vilar, åtminstone tillfälligt, sin vinterverksamhet. Men övriga årstider fungerar den som äventyrlig bikepark. Några kilometer söder om Våxtorp finns dessutom Kungsbyggets äventyrspark med bland annat sommarrodel, klättertorn och zipline i sitt utbud. Sommartid ändrar anläggningen skepnad till en äventyrlig bikepark.

Service i Våxtorp

Orten har ett bra serviceutbud. Här finns café, restauranger, affärer, bygghandel, hårfrisörer, bank, camping, förskola, skola, äldreomsorg och djurklinik. För den aktive är det mycket att välja på, förutom utbudet hos idrottsföreningarna och fritidsanläggningarna på Vallåsen och Kungsbygget finns till exempel yoga, fotbollsgolf, inomhusbana för bmx-racing, samt simning – Våxtorpsbadet (tempererat friluftsbad på sommaren). 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emma Randevik
Sidan uppdaterad den 26 februari 2019