JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Kommunarkiv

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Kommunarkiv

Kommunarkivet har kommunens största arkivlokal, Centralarkivet vilket är slutplats för alla kommunala handlingar som ska bevaras för framtiden. I centralarkivet finns det plats för 1 700 meter pappershandlingar och i dag är nästan hela utrymmet fullt.

Handlingarna i kommunarkivet är från cirka mitten av 1800-talet och sträcker sig fram till i dag. Det är ett rikt material och ett ovärderligt nationellt kulturarv.

Det finns möjlighet att besöka arkivet för att till exempel forska eller stilla allmänintresset med någon av våra offentliga allmänna handlingar. Vi har två skrivbord till förfogande. Du är välkommen att ta med en egen bärbar dator eller liknande. Det finns wifi att koppla upp sig på, lösenord kan hämtas i medborgarservice.

Det finns kopieringsmaskin i anslutning till arkivet och vi tar en avgift för kopior enligt en fastslagen prislista. Det är tillåtet att fotografera materialet för eget bruk.

Befinner du dig på annan ort eller har andra svårigheter med att ta dig till arkivet kan du alltid beställa handlingar via mejl eller ringa in till arkivet eller medborgarservice.

Vi har hiss och extra breda dörrar för att till exempel rullstolar ska kunna ta sig ner till arkivet.

Vad gör vi?

Det går att beskriva vårt arbete som tre olika områden. Det första är att ge service både till allmänheten och de kommunala verksamheterna, genom utlämnande av allmänna handlingar, hur man söker handlingar men också för att ge råd kring om och hur handlingar ska arkiveras.

Det andra området vi arbetar med är att ta emot kommunala handlingar för slutförvaring och därmed förtecknar och vårdar vi dessa handlingar för framtiden.

Det tredje området är att planera för framtiden, hur de framtida allmänna handlingarna kommer se ut och vad kommer krävs för att bevara dem. Vi lever i en tid där det finns stora möjligheter att påverka framtidens informationshantering, och här spelar även vi inom kommunarkivet en roll. Vi finns med både som kravställare och rådgivare gällande vad som krävs för att bevara digital information.

Om du vill läsa mer om vad som ska arkiveras i kommunen, vem som ska göra det och hur, se Riktlinjer för hantering av arkiv som finns att läsa under rubriken ”Dokument” här intill.

Historik hos de kommunala arkiven

Kommunarkivet innehåller handlingar från 1860 och framåt. Sedan den första tiden har det skett olika omorganiseringar av kommunerna och att kommunerna fått ta över fler och fler uppgifter. För att kunna veta var man ska kunna hitta vissa handlingar är det viktigt att veta hur det historiska materialet är uppdelat.

 • År 1863 fanns det 12 kommuner
 • År 1952 fanns det 8 kommuner
 • År 1971 fanns det 5 kommuner
 • År 1974 bildades vad som är idag Laholms kommun

För att se vilka kommuner som funnits och vilka som gått ihop kan du klicka på ”Laholms kommuns framväxt” som finns till höger i kolumnen under rubiken "Dokument".

Struktur av de kommunala arkiven

Inom varje kommun finns sedan olika så kallade arkivbildare (verksamheten som skapar ett arkiv av sina handlingar). Det är vanligt att de olika nämnderna som finns inom kommunen står som arkivbildare, vilket innebär att en nämnd som till exempel Skolstyrelsen är ett eget arkiv. Det här innebär att information rörande en person kan finnas inom olika kommunala arkiv, då det finns handlingar om deras skolgång inom till exempel Skolstyrelsen (eller som det idag är Barn- och ungdomsnämnden) och om de också varit i kontakt med socialtjänsten finns det även handlingar om dem inom Socialnämndens arkiv.

Handlingarna inom de olika arkiven är ordnade efter allmänna arkivschemat. Detta arkivschema etablerades i Sverige under 1903 och den nuvarande versionen av schemat etablerades efter Arkivlagen (1990:782)

Kontakta oss

Kommunarkivet är beläget i Stadshuset i Laholm.

Vi tar emot besök i arkivet efter avtalad tid. Vänd dig gärna till kommunens medborgarservice för ärende till arkivet som till exempel bokning av besök, begäran av betyg eller bygglov. 

Tips

Under rubriken "Länkar" finns tips på verksamheter som kan bistå med hjälp vid eftersökningar av information eller specifika handlingar. Verksamheterna förklaras nedan.

 • Föreningen Gamla Laholm: Om du vill veta mer om staden Laholm.
 • Knäreds forskarring: Om du vill veta mer om Knäredsbygden och dess historia.
 • Svensk Lokalhistorisk Databas: Om du vill läsa kommunstämmoprotokoll eller kommunfullmäktigeprotokoll från sockenkommuner som i dag utgör Laholms kommun.
 • Halmstads kommunarkiv: Om du vill veta mer om Halmstads kommmuns arkiv.
 • Hallands Arkivförbund: Om du vill veta mer om Hallands arkivförbunds verksamhet.
 • Hallands Näringslivsarkiv: Om du vill läsa mer om Hallands Näringslivsarkivs verksamhet.
 • Riksarkivet: Om du vill veta mer om Riksarkivet och landsarkiven. Lunds landsarkiv har de äldre kyrkoarkiven från de områden som i dag är Laholms kommun.
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Mats Savolainen
Sidan granskad den 13 november 2019