Du är här: Start / Om kommunen / Kvalitet och jämförelser / Kvalitet i korthet

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Kvalitet i korthet

Förstora bilden - kval_20korthet_20liten.jpg

Hur god är kommunens information till invånarna? Hur nöjda är brukarna i hemtjänsten?

Detta är exempel på mått som ingår i verktyget ”Kommunens kvalitet i korthet”. Verktyget är inriktat på mått som beskriver kommunens kvalitet ur ett invånarperspektiv. På ett enkelt och tydligt sätt ska måtten ge svar på de vanli­gaste frågeställningarna som förtroendevalda får från invånarna och vara ett stöd i invånardialogen. Samtidigt kan måtten användas för den interna utvecklingen av kommunens kvalitet.

Kvalitet i korthet omfattar ca 260 av landets 290 kommuner. Arbetet  samordnas av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Mätningarna och samordningen ger oss möjlighet att värdera resultaten i jämförelse med andra.

Kommunens kvalitet i korthet omfattar ca 40 mått indelade i tre mätområden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan granskad den 16 augusti 2019

Kontakt

Ledamot i bl.a. kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Christer Johnsson (m)
Mobil: 070-602 91 30

Kommunchef

Anders Einarsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 04
Mobil: 073-695 71 67
Humlegången 6
312 80 Laholm

Kommunstrateg

Kristina Rosendahl
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 10
Mobil: 072-232 52 20
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument

Länkar