Du är här: Start / Om kommunen / Kvalitet och jämförelser / Kvalitet i korthet

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kvalitet i korthet

Förstora bilden - kval_20korthet_20liten.jpg

Hur god är kommunens information till invånarna? Hur nöjda är brukarna i hemtjänsten?

Detta är exempel på mått som ingår i verktyget ”Kommunens kvalitet i korthet”. Verktyget är inriktat på mått som beskriver kommunens kvalitet ur ett invånarperspektiv. På ett enkelt och tydligt sätt ska måtten ge svar på de vanli­gaste frågeställningarna som förtroendevalda får från invånarna och vara ett stöd i invånardialogen. Samtidigt kan måtten användas för den interna utvecklingen av kommunens kvalitet.

Kvalitet i korthet omfattar ca 260 av landets 290 kommuner. Arbetet  samordnas av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Mätningarna och samordningen ger oss möjlighet att värdera resultaten i jämförelse med andra.

Kommunens kvalitet i korthet omfattar ca 40 mått indelade i tre mätområden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan granskad den 16 augusti 2019

Kontakt

Ledamot i bl.a. kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Christer Johnsson (m)
Mobil: 070-602 91 30

Kommunchef

Anders Einarsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 04
Mobil: 073-695 71 67
Humlegången 6
312 80 Laholm

Kommunstrateg

Kristina Rosendahl
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 10
Mobil: 072-232 52 20
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument

Länkar