Du är här: Start / Om kommunen / Kvalitet och jämförelser / Kvalitetsdeklarationer / Bidrag till föreningar

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Bidrag till föreningar

Det här är vi

Laholms kommuns bidrag till kommunens föreningsliv syftar till att utifrån tilldelade resurser skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud.

Bidrag till verksamhet för funktionshindrade och /eller barn och ungdomsverksamhet prioriteras.

Föreningsbidrag kan sökas av de föreningar som är registrerade och har sitt säte i Laholms kommun i enlighet med de regler (LFS) som fastställts av kommunfullmäktige. Bl.a. krävs det att föreningen årligen uppdaterar och inkommer med sina föreningsuppgifter och kommer in med ansökningar i tid.

Denna kvalitetsdeklaration avser bidrag som handläggs av fritidsenheten och beslutas av Kultur- och utvecklingsnämnden.

Fritidsenheten finns på Folkhälsocentrum, Bättringsvägen 4.

Välkommen!

I Laholms kommun kan följande bidrag sökas:

 • Startbidrag
 • Aktivitetsbidrag
 • Utbildningsbidrag
 • Lokalbidrag (årshyrd)
 • Lokalbidrag (föreningsägd/nyttjanderätt)
 • Övrigt bidrag
 • Projektstöd (inkluderingsfrämjande insatser för att motverka utanförskap)
 • Bidrag till allmänna samlingslokaler

Vårt ansvar

 • Du får aktuell information om föreningsbidrag via vår hemsida www.laholm.se
 • Du får information om vilka bidrag som finns att söka
 • Du får information om vilka regler, riktlinjer som finns för att söka bidrag
 • Du får information om vilka ansökningstider som gäller
 • Du får information om vilka handlingar som krävs vid ansökan
 • Du får information om var ansökningsblanketter finns
 • Du får hjälp och stöd i samband med bidragsansökan
 • Du får information om hur och vem som beslutar om bidragen
 • Du får hjälp och stöd av föreningskonsulenten i arbetet med inkludering och mångfald
 • Du får hjälp och stöd av föreningskonsulenten i hur man startar en ny förening
 • Du får svar på frågor via e-post och telefon av ansvarig person inom fritidsenheten

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Lämna dina synpunkter via www.laholm.se eller Medborgarservice på telefon 0430-150 00.

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan granskad den 16 augusti 2019