JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Kvalitet och jämförelser / Kvalitetsdeklarationer / Gymnasium

Gymnasium

Det här är vi...

Osbecksgymnasiet är Laholms kommuns enda gymnasieskola och är en del av Campus Laholm. Vårt mål är att förse de ungdomar som vill, en bra utbildning av hög kvalitet, i en trivsam och positiv studiemiljö.

I läroplanen framgår det att skolan, eleverna och vårdnadshavarna ska i nära samverkan skapa de bästa förutsättningarna för elevens utveckling och lärande och att det är ett gemensamt ansvar.

Vi på Osbecksgymnasiet tillsammans med närings– och samhällslivet ger eleverna de bästa förutsättningarna för  dess utveckling och framtida  lärande. Detta görs bland annat genom APL (arbetsplatsförlagt lärande) i olika former på alla program.

Vårt ansvar

Vi ansvarar för att du som elev får möjlighet att uppnå examensmålen och att fullfölja din gymnasieutbildning.

Som elev och vårdnadshavare ges ni i vår verksamhetsplan tydlig information om verksamheten och hur vi arbetar för att uppnå läroplanens mål.

Ni som elev och vårdnadshavare får möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten.

Som elev och vårdnadshavare erbjuds ni minst ett utvecklingssamtal per termin.

Som elev på skolan ges du möjlighet till inflytande på verksamhetens upplägg och framtida utformning.

Ni som elev och vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet och inflytande i arbetet med skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Vi ansvarar, tillsammans med alla på skolan, för att aktivt bedriva ett elevhälsoarbete som skapar studiero och en trygg arbetsmiljö

Vi ser till att våra APL- platser är kvalitetssäkrade och att du som elev har erfarenhet och kunskap från näringslivet efter avslutade studier.

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Lämna  dina synpunkter via www.laholm.se eller Medborgarservice på telefon 0430-150 00. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan granskad den 28 maj 2018