Du är här: Start / Om kommunen / Kvalitet och jämförelser / Kvalitetsdeklarationer / Kontaktperson

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Kontaktperson

Förstora bilden - Kontaktperson bild.png

Vad är en kontaktperson?

En kontaktperson kan hjälpa dig att bryta isolering, komma ut på aktiviteter, hitta nya aktiviteter, upprätthålla eller skapa nya sociala kontakter och visa vad samhället i övrigt har att erbjuda.

Det kan vara att t.ex:

 • Hitta nya fritidsaktiviteter och följa med på dessa
 • Hjälpa dig att upprätthålla och skapa nya vänskapskontakter
 • Ta en promenad tillsammans
 • Gå på bio, teater eller utflykter
 • Gå och handla tillsammans
 • Samtala
 • Uppmuntra till egna initiativ
 • Ge råd i enklare vardagsfrågor

Den som är kontaktperson har ett uppdrag. Kontaktpersonen utreds och godkänns av kommunen.

Vårt ansvar

Viktiga regler i mötet med dig är medbestämmande, inflytande och hjälp till att hjälpa dig själv. All personal har tystnadsplikt och vi vill skydda ditt privata liv och ditt självbestämmande.

När du ansöker om kontaktperson kan du förvänta dig att:

 • Få information om kontaktperson

 • Få hjälp med ansökan

 • Bli kontaktad när din utredning påbörjas

 • Få ett skriftligt beslut

 • Får information om hur du överklagar beslutet om du inte är nöjd med det och få hjälp med att överklaga

När du fått beslut om kontaktperson kan du förvänta dig:

 • Stort inflytande över valet av kontaktperson
 • Tillsammans med dig gör vi en överenskommelse.

 Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Lämna dina synpunkter via www.laholm.se eller Medborgarservice på telefon 0430-150 00.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan granskad den 16 augusti 2019