JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Kvalitet och jämförelser / Kvalitetsdeklarationer / Korttidsvistelse

Korttidsvistelse

Vad är korttidsvistelse?

Barn och vuxna med funktionsnedsättning kan ha behov av miljöombyte samtidigt som övriga i familjen behöver avlastning. Har du eller ditt barn en omfattande funktionsnedsättning kan ni ha rätt att få korttidsvistelse.

Korttidsvistelse innebär en möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga möjlighet till avlastning.

Korttidsvistelse erbjuds i form av:

 • Korttidsboende
 • Stödfamilj
 • Lägervistelse

Korttidsvistelse erbjuds i hemlik miljö för barn, ungdomar och vuxna. Det beviljas ett antal dygn per månad eller under en tidsbestämd period. Vanligtvis är det en regelbunden återkommande vistelse.

Korttidsvistelse är kostnadsfri men kostnad för mat tillkommer.

Vårt ansvar

Viktiga principer i mötet med dig är medbestämmande, inflytande och hjälp till självhjälp. Vår personal har tystnadsplikt och vi värnar om ditt privata liv och din integritet.

När du ansöker om korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan du förvänta dig att:

 • Få information om korttidsvistelse

 • Få hjälp med ansökan

 • Bli kontaktad när din utredning påbörjas

 • Få ett skriftligt beslut

 • Få information om hur du överklagar beslutet om du inte är nöjd och hjälp att överklaga.

När du fått korttidsvistelse kan du förvänta dig att:

 • Få erbjudande om en lämplig form för korttidsvistelse

 • Få skriftlig och muntlig information om hur korttidsvistelsen fungerar

 • Få en kontaktman som utses i personalgruppen

 • Vi tillsammans med dig gör en genomförandeplan. Denna kommer att följas upp vid behov eller minst två gånger per år.

 • Få kommunal hemsjukvård vid korttidsvistelsen

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Lämna  dina synpunkter via www.laholm.se eller Medborgarservice på telefon 0430-150 00.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan granskad den 11 januari 2021