Du är här: Start / Om kommunen / Kvalitet och jämförelser / Kvalitetsdeklarationer / Kulturskolan

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Kulturskolan

Förstora bilden - Kvalitetsdeklaration.jpg

Det här är vi

Kulturskolan i Laholm är en del av Campus Laholm som erbjuder barn och ungdomar från F-klass till gymnasiet undervisning i följande konstnärliga ämnen:

  • Dans
  • Konst & Medier
  • Musik
  • Teater

Undervisning i lågstadieålder samt i alla dans-, konst & medier- och teaterkurser sker i grupp.

I musik finns det möjlighet att få enskild instrumentundervisning från:

  • åk3 (piano) i samråd med berörd lärare.
  • åk 4 (solosång, blockflöjt, gitarr, elbas, bleckblås, träblås, slagverk och stråk) i samråd med berörd lärare.
  • åk 6 (elgitarr) i samråd med berörd lärare.

Du har möjlighet att uppleva elevernas arbete vid flera tillfällen under läsåret genom Kulturskolans varierande och mångfaldiga evenemangsprogram.

Vårt ansvar

Som elev på Kulturskolan får du 26 lektionstillfällen varje läsår.
OBS! 26 lektionstillfälle fr.o.m. läsåret 2017-18

Du som elev möter utbildade och erfarna lärare och pedagoger inom ditt ämne.

Som elev får du möjlighet att visa ditt arbete i form av en föreställning/konsert/utställning minst en gång per termin.

Som elev får du en plats på en av kulturskolans körer utan extra avgift (om du inte har körsång som din ämneskurs).

Som elev och vårdnadshavare har du möjlighet att diskutera framsteg och utveckling med din lärare.

Som elev inom de traditionella orkesterinstrumenten (bleckblås, träblås, orkesterslagverk och stråk) får du både ensemble- och instrumentundervisning.

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Lämna dina synpunkter via www.laholm.se eller Medborgarservice på telefon 0430-150 00.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Kristina Rosendahl
Sidan granskad den 16 augusti 2019